Sunday, November 29, 2009

Bab Pertama : Komplot Memutar-Belit Kalimah-Kalimah Allah (Bah: 1)

Senarai berikut menunjukkan 28 perkataan-perkataan penting (diantara banyak lagi perkataan-perkataan lain) dalam Al Quran yang telah sengaja diputurbelitkan oleh penjaja-penjaja agama untuk menyesuaikan kepercayaan dalam sistem agama Arab. Perkataan-perkataan ini apabila dibandingkan kegunaannya dengan ayat-ayat lain dalam Al Quran ianya akan jadi tidak konsisten - sedangkan Allah memberitahu kita ayat-ayatNya "konsisten". Perkataan-perkataan ini disertakan dengan terjemahan sebagaimana ianya sepatut difahami:-

1. Perkataan Arab
2. Kecurangan Arab
3.
Maksud Asas

1. Islam
2. Bertunduk-patuh
3. Ketenteraman/Keamanan

1 Muslim
2. Seseorang yang bertunduk-patuh
3. Seseorang yang tenteram

1. Asra
2. Perjalanan
3. Memikat

1. Sol-la
2. Sembahyang ritual
3. Komit atau berkomited

1. Deen
2. Agama
3. Cara hidup yang sempurna

1. Bayta
2. Rumah Allah
3. Sistem

1. Bayti-ya
2. Rumah Aku (Allah)
3. Sistem Aku (Allah)

1. Baytal Harama
2. Rumah suci Allah
3. Landasan-landasan sistem

1. Baiti-ka-mu-harami
2. Rumah suci Allah
3. Landasan dlm sistem Kamu

1. maqam
2. Tanda Tapak Kaki
3. Kedudukan atau status atau taraf seseorang

1. mu-sol-lan
2. Tempat sembahyang
3. Seseorang yang berkomited

1. mu-sol-leen
2. Orang-orang yang sembahyang
3. Orang2 yang berkomited

1. Thor-iffin
2. Mengelilingi rumah batu
3. Orang ramai

1. A'kiffin
2. Menumpu kerumah batu
3. Menumpu kepada sistem Allah

1. Sujud
2. Bersujud secara fisikal
3. Merelakan diri

1. ruko'
2. Bertunduk secara fisikal
3. Sifat merendahkan diri

1. masajid
2. Rumah untuk bersembahyang
3. Dekri-dekri yang direlai

1. Masjidal-lah
2. Rumah sembahyang Allah
3. Dekri-dekri yg direlai Allah

1. Masa-jidil-harami
2. Rumah sembahyang yang suci
3. Landasan2 dekri Allah

1. Masa-jidil-lah
2. Rumah sembahyang kepunyaan Allah
3. Landasan2 dekri untuk Allah

1. Hurumun
2. Pakaian seragam agama
3. Larangan-larangan

1. ka'aba
2. Rumah batu
3. Buku Lali atau Bahagian kaki dibawah betis

1. hadya
2. Korban binatang
3. Petunjuk

1. qola-ida
2. Kalongan untuk binatang
3. Garisan undang2 memburu

1. u'mroh
2. Melawat rumah batu diMekah
3. Memberi nyawa/memajukan

1. Haji
2. Lawatan agama tahunan
3. Cabaran atau mengambil cabaran

1. Zakaa
2. Bayaran untuk agama
3. Membersih diri dari kejahatan


Pembacaan secara ringkas senarai diatas akan membuat seseorang itu tidak akan percaya apa yang dia lihat. Bagaimana deria perkataan-perkataan ini boleh dikorup sehingga ketahap ini tanpa disedari oleh sesiapa? Walaupun begitu, sekiranya kita membuat kajian asas dari Al Quran secara membandingkan perkataan-perkataan ini dengan ayat-ayat lain yang mengunakan perkatan-perkataan yang sama sudah pasti kita akan sedar maksud dan makna perkataan-perkataan ini telah sengaja diputar-belitkan, disalah-ertikan dan dipalsukan oleh penjaja-penjaja agama dengan tujuan untuk menakluk dan menguasai cara hidup untuk nafsu kepentingan diri dan berkuasa - secara terang-terang perbuatan mereka amatlah bertentangan dengan tujuan asal Allah dan persuruhnNya. Penyelidikan yang mudah bagi maksud-maksud yang berkaitan dengan perkataan-perkataan diatas dari Al Quran sepatutnya boleh memberi perangsang kepada mereka yang benar-benar mencari kebenaran untuk menjalankan satu kajian dari Al Quran secara peribadi dan tanpa merasa terikat - tanpa peduli pendapat-pendapat yang menguasai pemikiran masyarakat sekeliling. Apa yang penting, Al Quran adalah dokumen yang terpenting bagi setiap manusia yang percaya kepada Allah dan Hari kemudian dan bagi mereka yang mencari kebenaran.

Secara tidak langsung Al Quran menjemput orang-orang yang boleh berfikir untuk menjalankan tugas yang sama untuk merenung dan mengkajinya. Janji-janji ini diulang sebanyak empat kali dalam satu sura seperti berikut:

"Sesungguhnya Kami telah permudahkan Al Quran itu untuk pelajaran - maka adakah sesiapa yang memngambil peringatan?" (54:17,22,32 dqn 40)

Perkara yang nyata ialah penjaja-penjaja agama telah memutar belitkan empat ayat kunci dalam Al Quran untuk memperkuatkan apa yang mereka telah ada-adakan. Setelah membuat penukaran maksud sebenar kepada ayat-ayat ini, kesan dari tamparannya ialah - mereka terpaksa membuat beberapa perubahan kepada maksud ayat-ayat lain supaya ianya "dilihat" sebagai "kosisten". Sebaliknya hasil dari produk ini kita dapati satu bacaan Al Quran yang diturunkan oleh Allah yang telah dinodai oleh tangan-tangan manusia penuh dengan teka-teki yang bercanggah dan disalah anggap. Ternyata serangan seperti ini akhirnya telah membuktikan satu malapetaka. Bukti-bukti yang menyakitkan ini jelas dilihat dalam Surah 2:124-129 dimana lapan perkataan Arab telah diputarbelikan untuk menyesuaikan amalan-amalan ritual yang dikaitkan dengan Ibrahim - Surah 5:1-5 satu aturan tentang penjagaan pemeliharaan binatang buas telah di putarbelitkan untuk dijadikan satu acara amalan pagan - Surah 3:95-97 diterjemahkan sehingga ianya tidak boleh masuk akal - dan Surah 9:17-20 satu galakan Allah kepada hamba-hambaNya supaya mereka memakmurkan deenNya telah dijadikan sebagai satu amalan untuk melawat sebuah rumah batu ditengah-tengah padang pasir.

Saya menjemput pembaca-pembaca budiman untuk bersama-sama saya dalam satu perjalanan untuk kita bertemu dan mendedahkan komplot oleh penjaja-penjaja agama ini dengan mengunakan Al Quran semata-mata sebagai senjata rujukan kita. Dalam perjalanan ini kita harun ingat Al Quran adalah pemusnah yang paling hebat untuk membongkar sebarang kepalsuan yang telah diturunkan oleh Allah dimuka bumi ini bagi orang-orang yang "Benar".

Princip asas untuk kita meneruskan perjalanan ini ialah:-

Mesej-mesej Al Quran adalah "konsisten" - dengan kata lain setiap tajuk yang bincangkan didalamnya tidak akan bercanggah sepertimana yang dinyatakan:

"Apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran itu? Sekira ianya bukan dari Allah - sudah tentu mereka akan dapati banyak percanggahan." (4:82)

Teks Al Quran dalam bahasa Arab adalah satu bahasa Arab dari Allah bukannya bahasa dari mana-mana suku kaum Arab - dan Allah telah berjanji Dia akan menjaga apa yang diturunkanNya dalam Sura 15:9 maka teks ArabNya tidak akan dapat diubah oleh sesiapa yang cuba mengubahnya. Yang mampu dibuat oleh manusia hanyalah menterjemahkannya. Sebarang terjemahan dari bahasa Arab asal - kepada bahasa sekali pun - adalah teks-teks yang datang selain dari Allah - dan inilah yang dimaksudkan dalam ayat 4:82"sekiranya selain dari Allah sudah tentu mereka dapati banyak percanggahan".

Allah telah menetapkan bahawa "Al Quran adalah "Hadith" atau "mesej" yang paling baik dan ianya saja yang "kosisten". Terdapat sebanyak 29 perkataan "Hadith" dalam Al Quran dan ayat-ayat berikut mematikan sebarang cadangan atau ide untuk kita guna dalam perjalanan kita untuk mendedahkan komplot penjaja-penjaja agama ini:

"Allah telah menurukan "Hadith" (hadith-sti) sebagai Kitab yang "kosistent".... (39:23)

"Maka kepada "Hadith" (Hadith-sin) manakah sesudah (Al Quran) ini mereka akan beriman." (77:50)

Kriteria kajian ini ialah untuk mencari makna kepada sesuatu perkataan yang curang apabila ianya dibandingkan dengan perkataan yang sama yang digunakan dalam ayat-ayat lain. Dalam lain kata, sebarang perbezaan maksud dari sumber-sumber lain selain dari Al Quran ditolak sama sekali samada tafsiran-tafsiran atau kamus-kamus Arab. Allah telah memberitahu kita "Al QuranNya mentafsir ayat-ayatNya sendiri":

"Dan tidaklah mereka datang kepada kamu dengan sebarang hujah - melainkan Kami akan kemukakan dengan kebenaran dan sebaik-baik tafsiran." (25:33)

Dalam Deen Allah Dia tidak memberi sebarang ruang atau tempat untuk pakar-pakar agama, institusi-institusi agama, pakar-pakar bahasa Quran, atau imam-imam, mullah-mullah atau jabatan-jabatan agama. Kesemua ini adalah rekaan manusia sendiri dan Allah tidak pernah memberi sebarang kuasa kepada sesiapa pun untuk menjaga DeenNya. Mengikut Al Quran orang-orang yang mengiktiraf kuasa-kuasa ini sebenarnya telah menjadikan kuasa-kuasa ini sebagai tuhan-tuhan mereka:

"Mereka telah menjadikan pakar-pakar agama (Habr) dan imam-imam (ruh-ba-naa) mereka sebagai tuhan disisi Allah". (9:31)

Tiada siapa yang boleh membuat pengakuan merekalah yang mempunyai kuasa untuk mengajar, menterjemah dengan tepat atau menjelaskan mesej Al Quran kepada sesiapa.

"Yang amat Pemurah, Dia sajalah yang mengajar Al Quran - dan Dialah mencipta manusia - dan Dia sajalah yang mengajar dan menjelas." (55:1-3)

Hanya Allah sahaja yang boleh menjelaskan Al Quran - dan Muhammad sendiri telah diberitahu:-

"Janganlah kamu mengerakkan lidah kamu untuk segera menguasainya. Sesungguhnya ats Kami lah mengumpulkannya dan membacakannya - Maka apabila Kami telah membacanya - maka ikutilah bacaannya - Kemudian sesungguhnya atas Kami lah untuk menjelaskannya." (75:16-18)

Disebabkan kajian ini bedasarkan dari Al Quran semata-mata, dengan itu pengkritik-pengkritik dijemput untuk memberi hujah-hujah mereka dengan mengunakan kaedah-kaedah yang sama - dengan cara bersandar daripada teks-teks Arab yang tidak ada sebarang kecacatan atau kebengkokan:-

"Al Quran dalam bahasa Arab tanpa mempunyai sebarang kebengkokan supaya mereka berprihatin." (39:28)

bersambung di bahagian kedua ............

Wednesday, November 25, 2009

Bab Pertama : Batu berbentuk Rumah dijadikan Perantaran

Ritual-ritual yang dilakukan dipersekitaran "ka'aba" rekaan manusia ini telah ditetapkan dengan peraturan-peraturan yang aneh. Pengunjung-pengunjungnya mesti tunduk dan menonggeng menghadap kepada sebuah struktur yang dibina dari batu yang dipahat dari gunung; mereka diwajibkan mengelilingi mengikut pusingan bertentangan dengan arah pusingan jarum jam sambil melaung-laung kepada Allah, "Lai-ba-kal-lah-hu-lama-baik" (laungan-laungan ini tidak terdapat dimana-manapun dalam Al Quran) dan mereka menguatkan suara mereka setiap kali mereka hampir dengan rumah yang mereka anggap "suci". Mereka mencium seketul batul hitam yang dipasak disatu sudut, dan ada yang menangis-nangis dan ada yang meratap-ratap kepada batu ini. Mereka tidak pernah nafi mereka menyembah Allah melalui batu ini. Tetapi untuk menyedapkan mulut mereka panggil struktur yang diperbuat dari batu-batu gunung ini sebagai rumah Allah.

Struktur batu empat segi ini sentiasa dikerumni oleh beribu-ribu manusia pada bila-bila masa saja tidak kira siang atau malam - dua puluh empat jam setiap hari tujuh hari satu minggu. Semasa bulan "haji" (satu perkataan yang telah disisip oleh penjaja-penjaja agama) tidak kurang dari dua juta manusia dari seluruh pelusuk dunia akan menyembahnya secara serentak. Ini menjadikan patung berbentuk rumah ini patung batu yang paling popular sekali dimuka bumi ini. Pada tajuk yang akan datang saya akan menerangkan bagaimana penjaja-penjaja agama Arab telah berkomplot menukar Islam - kepada satu agama menyembah batu. Dengan berbuat demikian mereka telah dengan sengaja memutar belit kalimah-kalimah atau perkataan-perkataan Allah dalam Al Quran dan memperdangangkannya dengan harga yang murah.

Monday, November 23, 2009

Bab Pertama : Orang Islam dipaksa Menyembah Batu Oleh Arab

Agama pagan Arab menekankan tumpuan kepada adat-adat yang ada kaitan dengan penyembahan sebuah patung batu menyerupai rumah yang dibina diMekah yang telah salah disebut sebagai Ka'aba serta batu-batu lain dipesekitarannya. Penjaja-penjaja agama Arab telah mewajibkan semua penganut-penganut agama ini menyembah batu-batu ini - itulah sebabnya sehingga hari ini - penganut-penganut agama Arab diseluruh dunia tunduk dan sujud kearah struktur batu ini tidak kira dimana mereka berada

Penjaja-penjaja agama Arab berkata "struktur batu yang ada diMekah sekarang ialah rumah Allah". Mereka panggil struktur batu ini sebagai "Baitul-Lah" atau "rumah Allah". Yang anehnya, perkataan ini atau istilah "Baitul-lah" ini tidak terdapat dimana-mana pun disebut dalam Al Quran. Kalaulah konsep ini benar, dan ianya konsep yang paling penting kepada kepercayaan orang-orang muslim, bagaimana perkataan ini boleh terbolos daripada Al Quran? Tidak lain konsep ini hanyalah satu rekaan orang-orang Arab untuk menipu manusia didunia.

Dari perspektif yang lain, sekiranya andaian ini benar, ianya bermakna bahawa Allah - Tuhan Semesta Alam tinggal dirumah lekok batu kecil yang berukuran 627 kaki pesegi di Mekah. Hanya kerana perkataan Baitul-lah ini diperkenalkan dalam penyakit bahasa Arab tiada siapapun diantara penganut-penganut agama Arab ini mengambil berat untuk menyemak maksud perkataan ini. Orang-orang muslim diseluruh dunia tidak pernah mempersoal apabila mereka menyebut perkataan Baitul-Lah kerana bagi mereka perkataan ini adalah satu perkataan "keramat" - dengan itu makna perkataan ini tidak harus dipersoalkan. Menyoalnya secara kritikal - akan mengakibatkan penyoalnya dituduh sebagai orang yang bertentangan kepercayaannya dengan orang lain atau heresy.

Orang-orang Arab harus dipuji kerana berjaya menggekalkan magnitud mitos-mitos ini. Bagi orang-orang bukan Arab ungkapan dalam bahasa Arab selalunya dianggap sebagai bahasa "suci" terutama sekali apabila perkataan-perkataan ini disematkan dengan perkataan Allah. Mereka akan sembah apa saja yang ada kaitan dengan nama Allah dan mereka sanggup menunduk dan bersujud kepada sebuah struktur batu hanya kerana ada perkataan Allah disematkan kepada perkataan Bait.

Saya pernah melawat struktur batu ini beberapa tahun lalu dan setiap kali saya menonggeng menghadap kebatu ini saya terasa diri saya amat terhina dengan kebodohan saya sendiri. Mengapa saya harus mengunakan batu ini sebagai perantaraan diantara saya dengan Allah. Apakah saya boleh mendekati diri saya dengan Allah secara bertonggang tongek kepada batu ini? Selepas saya pulang ke negara asal saya - setiap hari saya memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan yang saya lakukan diMekah dan berjanji kepadaNya saya tidak akan pijak kaki saya ditanah Arab ini buat selama-lamanya. Tidak boleh dibayangkan bagaimana berjuta-juta orang yang bijak pandai samada lelaki atau perempuan termasuk ketua-ketua negara dan orang-orang profesional boleh melawan akal mereka menghambakan diri kepada sebuah struktur batu yang dibina oleh tanggan-tanggan manusia? Walaupun kenyataan ini akan mendapat cacian dari pelbagai pihak sebagai heretikal, tetapi kebenarannya amat nyata sekali. Batu tetap akan kekal menjadi batu selama-lamanya. Hakikatnya, Mekah dan Madinah adalah dua kota raya yang paling ramai dikunjungi oleh penyembah-penyembah berhala dari seluruh dunia.

Ada juga orang yang berkata: "Oleh kerana Allah mempunyai segala langgit dan bumi, ianya tidak salah kalau kita berkata Dia mempunyai rumah". Walaubagaimanapun, ini adalah satu kegilaan yang nyata (ditanam oleh ego sombong) sebagai satu sangkaan bahawa Pencipta Langgit dan Bumi mempunyai sebuah rumah istemewa ditengah-tengah padang pasir untuk mencermin kemulianNya. Sebaliknya, orang-orang dangkal yang sama menuduh orang-orang lain sebagai pagan kerena mereka menyembah batu-batu yang berlainan bentuk. Bukankah mereka juga mengerja amalan yang sama apabila mereka menyembah sebuah rumah batu diMekah. Apa bezanya diantara kedua-dua batu yang dibuat oleh tanggan manusia seperti dibawah? Bagimana batu ini kalau diukir menjadi bentuk rupa gajah orang-orang yang menganggapnya "suci" dipanggil pagan - sedangkan kalau ianya diukir menjadi bentuk sebuah rumah orang-orang yang menganggapnya "suci" dipanggil sebagai orang-orang menghambakan diri kepada Allah? Bukankah kedua-dua golongan ini menghambakan diri mereka kepada batu?


Kesemua ini adalah pukulan dari sentuhan syaitan. Fikirkan kenyataan-kenyataan dalam Al Quran yang mengatakan syaitan-syaitan adalah yang paling pintar mengawal minda manusia. Al Quran dengan jelas menggatakan Allah akan jadikan syaitan sebagai kawan yang paling rapat kepada orang-orang yang lalai dari mesej Allah dan syaitan-syaitan itu akan mempermainkan pemikiran mereka sehingga mereka fikir mereka berada dijalan yang lurus:

"Dan barangsiapa lalai dari peringatan Yang Amat Pemuruh Kami peruntukkan baginya syaitan sebagai teman rapat. Dan ianya (syaitan itu) benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan (Allah) - dan mereka kira mereka betul-betul mendapat petunjuk." (43:36-37)

Kesemua ilmu bahasa dan kontektual yang meragukan telah berjaya menyembunyi mesej sebenar Al Quran. Kitab suci ini diperkecil-kecilkan nilainya sehingga ianya dijadikan sebagai sebuah buku untuk dinyanyi berulang-ulang dan untuk dilagu-lagukan. Sehingga hari ini, kebanyakan penganut-penganut agama Arab mengikuti secara membabi buta "resepi-resepi" peratauran yang ditetapkan dalam bahasa yang asing bagi mereka dan mereka menggekalkan mitos-mitos Arab ini sebagai satu cara hidup mereka. Terdapat juga penyakit yang sama dalam agama-agama lain, tetapi ianya tidaklah seburuk dan meluas seperti agama Arab.

Kebanyakan salah faham ini sepatutnya mudah disedar oleh mereka dengan hanya mengambil berat dan mengunakan akal. Nampaknya pengunaan akal hampir-hampir bukan lagi sebagai satu keperluan bagi kebanyakan manusia.

Friday, November 20, 2009

Bab Pertama : Memecahbelahkan Manusia Menjadi Berpuakan

Orang-orang yang taat kepada ajaran penjaja-penjaja agama Arab tidak sedar ianya menjadi satu kesalahan bagi mana-mana orang untuk memecahbelahkan manusia dalam cara hidup yang ditentukan Allah (deen-nil-lah). Ianya tidak tepat sekiranya perubahan-perubahan ini dibuat dengan tujuan untuk mengukuhkan Islam. Ianya adalah salah jikalau kita fikir konsep ini perlu ditafsirkan semula. Kita tidak seharusnya masuk campur dalam hal-hal yang telah direka bentuk dengan paling sempurna serta perlaksanaannya. Apabila kita membaca Al Quran kita dapat gambaran cara menyeluruh yang mengutamakan amaran-amaran yang jelas kepada hamba-hamba Allah supaya mereka tidak mengikuti ajaran selain daripada KitabNya untuk mendapat bimbinganNya - dan mengikuti selain dari jalan itu atau memecahbelahkan deen Allah atau cara hidup yang ditetapkan Allah dan jadikannya sebagai agama - mereka tidak akan dimasukkan dalam golongan pengikut-pengikut rasul mereka. Sekiranya apa saja, kenyataan ini saja sudah cukup dijadikan sebagai satu motivasi kepada orang-orang muslim untuk memastikan mereka benar-benar termasuk golongan pengikut-pengikut rasul mereka. Dengan berbuat demikian, kebenarannya didedah:-


"Sesungguhnya orang-orang yang memecahbelahkan cara hidup mereka (deen-nahum) dan mereka beragama-agama (syi-ya-aan) - tidaklah kamu bertanggung jawab sedikit pun. Sesungguhnya segala urusan mereka terpulang kepada Allah - kemudian Dia akan jelas kepada mereka apa yang mereka telah amalkan." (6:159)

Oleh itu, ayat diatas dengan jelas berkata Muhammad tidak ada kena mengena dengan sebarang agama dengan apa saja cita-rasa - ataupun dia telah jadi pemimpin kepada mana-mana mahzab agama samada Sunni atau Syi'ah.

Perkataan Arab "syi-ya-aan" yang digunakan dalam ayat 6:159 bermaksud "agama" bukannya "mazhab". Perkataan ini adalah diantara banyak perkataan-perkataan lain dalam Al Quran yang telah disisip atau interpolate oleh penjaja-penjaja agama Arab. Apabila perkataan "deen-na-hum" yang disebut dalam ayat ini disisip atau diputarbelit menjadi "agama mereka" penterjemah-penterjemah terpakasa memutarbelit perkataan "syi-ya-aan" sebagai "mazhab" walaupun perkataan "mazhab" tidak terdapat dalam ayat ini.

Keinginan kita ialah untuk mencari jalan untuk menuju kepada satu cara hidup yang ditahbiskan atau ordained oleh Allah - yang akhirnya akan mengambil balik nyawa yang diberi kepada kita agar kita bertanggungjawab secara individu atas segala yang kita lakukan dalam hayat kita. Untuk mengambil bahagian dalam rancangan indah ini, Allah telah meminta kita percaya kepada Tuhan yang "ghaib" supaya kita yakin adanya hidup berkekalan selepas kematian kita. Kita disuruh untuk melakukan kerja-kerja kebajikan yang mendatangkan kebaikan didunia ini selama kita hidup sebagai satu komitmen kita terhadap Allah. Sebagai manusia, tujuan kita adalah mulia - tetapi kita gagal melakukan kewajipan yang paling penting, iaitu, "membaca". Tiada siapa yang mampu meluahkan kata-kata yang lebih anggun daripada ayat-ayat berikut:-

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Dia mencipta manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan kamu amatlah mulia. Dialah yang mengajar kamu dengan pena. Dialah mengajar manusia apa-apa yang mereka tidak ketahui." (96:1-5)

Apabila kita gagal sempurnakan kewajipan kita untuk "membaca" kita terpaksa bergantung kepada manusia-manusia lain yang dianggap sebagai guru - dan kita lupa guru-guru ini tidak ada sedikit pun kelebihan daripada kita kecuali kemahiran mereka berbahasa Arab. Mereka sendiri tahu mereka memerlukan Allah untuk mendapatkan petunjukNya dan kemahiran mereka berbahasa Arab tidak memberi jaminan Allah akan memberi mereka petunjuk - atau mereka akan terlepas dari siksa Allah. Pada hari kemudian guru-guru ini tidak akan dapat menolong sesiapa pun - atau diri mereka sendiri. Malahan mereka akan lari jauh daripada pengikut-pengikut mereka:

"Ketika itu berlepas tanggan lah orang-orang yang diikuti daripada orang-orang yang mengikuti mereka - dan mereka berhadapan dengan azab - dan terputuslah segala perhubungan diantara mereka." (2:166)

Kebanyakan penjaja-penjaja agama sanggup mengeluarkan kata-kata memberi jaminan bahawa pengikut-pengikut mereka akan masuk syurga - sedangkan mereka sendiri tidak tahu apa akan terjadi kepada diri mereka sendiri.

Apa yang sepatutnya satu kehidupan penuh dengan kerja-kerja kebajikan yang baik-baik atau good deeds, Islam hari ini mempamerkan cara hidup yang berkisar kepada mengawal fikiran-fikiran dan bakat-bakat dan ianya mempunyai ciri-ciri penuh dengan ritual-ritual dogmatik, berhala-berhala batu, adat resam dan budaya Arab termasuk lawatan-lawatan agama ditanah Arab. Pada pandangan penulis lawatan agama yang dinamakan "naik haji" hanya manfaatkan industri pelancungan Arab. Kesan dari amalan ritual-ritual ini telah memusnahkan kehidupan sepanjang hayat setiap pengikut agama Arab dengan cara menghambakan diri mereka kepada "tuhan" yang dibina oleh orang-orang Arab yang tidak memberi sebarang kesan untuk meningkat dan memperbaiki diri - ianya satu amalan yang sia-sia sahaja. Secara tidak lansung "agama" adalah hasil export utama bagi negeri Arab Saudi. Tidak terbilang orang-orang yang jujur yang tidak mampu melakukan amalan-amalan yang direka oleh penjaja-penjaja agama Arab ini, dan ada diantara mereka berhempas pulas, menggadai, dan ada yang sanggup berhutang dan berkorban tanpa berhenti-henti hanya bertujuan untuk menunaikan tanggung-jawab yang direka oleh orang-orang Arab. Yang anehnya, negeri Arab Saudi (yang mencatit jumlah pelawat-pelawat agama yang paling tinggi didunia) tidak memberi sebarang cahaya sebagai contoh kepada keadilan kasih sayang Allah.

Amalan-amalan pagan ini telah memecahbelahkan samada orang-orang muslim yang ditanam dengan pelbagai beza idelogi dalam berpuluh-puluh mazhab dan manusia keseluruhannya dengan cara hasutan secara halus supaya orang-orang muslim membenci orang-orang lain yang tidak bersetuju dengan kepercayaan mereka. Ini telah mengakibatkan perbalahan dan penentangan serta prejudis diantara kaum dan agama diantara manusia sejagat. Mungkin, kesan yang paling buruk sekali daripada tindakan ini ialah - mereka telah menyimpang manusia dari landasan-landasan jalan Allah yang sebenarnya. Amalan-amalan ritual yang disyaratkan oleh pemikiran sempit agama Arab ini telah menyebarkan ide-ide yang jahat diseluruh dunia dengan tumbuhnya pelbagai mazhab untuk mempromosikan Arab-centrik, kepercayaan agama dalaman dan budaya-budaya suku-kaum. Yang paling penting dan aspek yang amat bahaya sekali apabila pemikiran-pemikiran sempit ini menyelar masuk kedalam sistem politik - ianya akan musnah segala nilai-nilai murni cara hidup yang ditentukan oleh Allah dan jurang perpecahan diantara kaum akan jadi lebih luas sehingga timbul syak wansangka diantara satu sama lain. Buat masa sekarang permusuhan ini tidak memberi sebarang ruang kepada kebanyakan panganut-penganut agama lain dengan sikap orang-orang muslim yang mereka kenal. Tidak hairanlah hari ini ungkapan "fundamentalis Islam" tidak lagi dianggap sebagai satu ungkapan yang positif. Dengan itu orang-orang muslim yang terperangkap dengan agama Arab ini harus berfikir dan membuat pertimbangan untuk kembali kepada ajaran Allah semata-mata dengan cara merelakan diri kepada cara hidup yang diredhai oleh Allah yang sebenarnya supaya mereka dapat memenuhi tanggungjawab mereka sebagai hamba Allah. Mereka harus menjauhkan diri mereka daripada orang-orang yang telah mempersekutukan Allah atau idol worshipers yang telah menukar cara hidup Allah (deen_nil-lah) untuk dijadikan sebagai agama (syia-ya-aan):

"Kembalilah bertaubat kepadaNya dan berprihatin kepadaNya sahaja - dan tegakkan komitment kamu - dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan. Iaitu dari orang-orang yang memecahkan cara hidup mereka (deen-na-hum) dan mereka beragama-agama (syi-ya-aan) - tiap-tiap kumpulan berbangga dengan apa yang mereka ada-adakan." (30:31-32)

Pelajar-pelajar bahasa Arab secara tidak sedar telah ditanam dari awal-awal lagi untuk menerima segala apa saja yang diajar oleh ulama-ulama agama Arab atau imam-imamnya tanpa kira kejituannya - samada salah atau betul apa yang mereka ajar. Biasanya pemikiran pelajar-pelajar ini dikunci dengan cara menakut-nakutkan mereka. Mereka diajar:- "Sesiapa yang mempersoal apa yang diperkatakan atau yang diajar oleh Ulama atau imam-imam - mereka akan masuk neraka". Mereka tidak sedar ketaatan secara membabi buta ini adalah bertentangan dengan apa yang diajar oleh Al Quran itu sendiri. Dengan fikiran yang telah dibelenggu, mereka terus mempromosikan ajaran-ajaran agama Arab ini kepada setiap generasi orang-orang muslim. Apabila ada orang menegur kebodohan mereka, mereka akan terus mengulang apa yang diajar oleh ulama-ulama mereka - "sesiapa yang tidak bersetuju atau mengkritik ajaran-ajaran agama Arab mereka adalah murtad - dan hukuman bagi orang-orang yang murtad ialah bunuh." Yang paling aneh sekali, mereka juga akan menjatuhkan hukuman bunuh kepada mana-mana muslim yang menyeru muslim-muslim lain kembali percaya hanya kepada Al Quran sahaja. Allah sendiri tidak mengenakan sebarang hukuman keatas mana-mana manusia yang sudah percaya kemudian tidak mahu percaya atau murtad - melain Dia tidak akan memberi mereka petunjuk atau membimbing mereka kejalanNya.

"Sesungguhnya orang-orang yang percaya - kemudian mereka kafir - kemudian mereka percaya - kemudian mereka kafir - kemudian bertambah kekafiran mereka - tidak ada Allah memberi ampun kepada mereka - dan tidak akan ditunjuk kepada mereka sebarang jalan." (4:137)

Dalam cara hidup yang direstui Allah kesemua manusia diberi sepenuh kebebasan samada mereka mahu percaya atau tidak. Allah tidak akan bunuh sesiapa didunia ini kerena mereka membuat keputusan tidak mahu percaya selepas mereka percaya atau murtad - hanya tuhan-tuhan agama Arab sahaja yang menurun wahyu hukum ini.

Perbezaan ini sahaja sudah cukup dijadikan bukti agama Arab adalah kepercayaan kepada agama Arab pagan. Sudah tentu Tuhan semesta alam tidak guna hukum-hukum double standard.

Sebagaimana yang saya katakan, mesej Al Quran adalah mesej Allah untuk kesemua jenis manusia dimuka bumi ini tidak kira bahasa, bangsa atau warna kulit mereka - dan Allah tidak mengunakan paksaan untuk sesiapa yang mahu mengikuti cara hidup yang diturunkanNya dalam Al Quran:

"Tidak ada paksaan dalam cara hidup. Sesungguhnya telah jelas diantara yang benar dengan yang palsu. Maka, sesiapa yang tidak percaya dengan berhala-berhala dan dia percaya hanya kepada Allah - maka sesungguhnya dia berpegang kepada tali Allah yang kuat yang tidak akan diputus baginya. Dan Allah Mendengar, Mengetahui." (2:256)

Tuhan yang "Maha Suci" adalah Tuhan semesta alam - Tuhan Yang Satu - dan Tuhan yang Ghaib. Bandingkan dengan seketul batu yang boleh dilihat - tetapi tidak boleh memberi manfaat atau mendatangkan kemudharatan kepada sesiapa - mengapakah manusia mengeratkan pertalian dengan batu "Suci" ini?.

Thursday, November 19, 2009

Bab Pertama : Menuntut Kuasa Cara Penipuan

Ajaran Al Quran sentiasa mudah dan jujur. Kekeliruan yang menguasai pembaca-pembacanya adalah buatan manusia. Apabila manusia ambil perkataan-perkataan yang diturunkan oleh Allah dan mengubah maksud-maksudnya untuk kepentingan diri, kebenaran mesejnya hilang. Penjaja-penjaja agama telah mempromosi satu jenis agama yang amat bertentangan dengan konsep dan nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al Quran dengan cara mengubah maksud sebenar beberapa perkataan-perkataannya. Ianya sengaja dibuat dengan cara demikian supaya mereka boleh membuat tuntutan bahawa merekalah yang mempunyai kuasa mutlak keatas Kitab Allah dan sebagai penjaga agama. Ini adalah tindakan berani oleh musuh-musuh Allah setiap kali Dia menurunkan bimbinganNya kepada Nabi-Nabi yang diutus, dan penjaja-penjaja agama Arab mempergunakan "bahasa" sebagai alasan untuk menuntut kuasa ini. Tidak hairan sekiranya kita lihat syaitan-syaitan yang berkeliaran dimuka bumi ini suka bertutur dalam bahasa Arab.

Buat ketika ini sesiapa yang ingin menghambakan diri kepada Tuhanya untuk menuju kejalan Allah mereka akan didorong kepada laluan-laluan yang rumit dalam agama Arab. Dalam kata lain, penjaja-penjaja agama Arab ini telah melantik diri mereka sebagai paip konduit penyelamat yang tidak kurang setaraf dengan pesuruh-pesuruh Allah - untuk manusia sampai kepada Allah.

Adalah perlu bagi sesiapa yang ingin merelakan diri mereka kepada cara hidup yang ditentukan oleh Allah (deen-nil-llah) untuk percaya kepada Tuhan Yang Satu. Orang-orang yang benar-benar setia dan jujur faham perkara ini - dan mereka juga tahu Allah telah menurunkan Kitab-KitabNya kepada beberapa Nabi untuk membimbing kesemua manusia. Dalam pada itu mereka lupa untuk berjaga-jaga terhadap musuh-musuh Allah yang sentiasa menunggu dijalan Allah untuk mengelincir mereka dari jalanNya sepertima yang dijanjikan oleh syaitan:-

"Dia (syaitan) berkata, disebabkan Engaku telah tetapkan aku sesat, aku akan bersembunyi dijalan Kamu yang lurus - kemudian aku akan menghampiri mereka dari belakang, dari kiri, dan dari kanan mereka - dan Engkau akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang tidak bersyukur." (7:16-17)

"Dia (syaitan) berkata, "Ya Tuhanku, disebabkan Engkau telah tetapkan aku sesat, aku akan indah-indahkan kepada mereka dimuka bumi - dan sesungguhnya aku akan sesatkan kesemua mereka, kecuali hamba-hambaMu diantara mereka yang benar-benar jujur ikhlas." (15:39-40)

Penuntut-penuntut yang belajar bahasa Arab terpaksa berpegang kepada hujah-hujah yang diajarkan oleh penjaja-penjaja agama Arab supaya mereka dapat terus menjadi pembawa lampu suluh dalam agama Arab yang direka-reka, sepertimana yang dipaparkan dalam buku ini - yang menunjukkan bagaimana terjemahan kepada beberapa perkataan-perkataan yang mudah dalam Al Quran sengaja diherotkan untuk memenuhi keperluan-keperluan agama yang dibuat-buat.

Orang-orang ikhlas yang ingin mencari kurnia dan rahmat Allah telah ditanam dengan idealogi-idealogi cara hidup yang menggalakkan kekejaman serta perasaan benci membenci diantara satu mazhab dengan mazhab yang lain dibawah panji-panji Agama Arab. Mereka berperang dan membunuh diantara satu sama lain atas apa saja alasan atau perselisihan faham. Apa yang dianggapkan sebagai pengawal-pengawal kepada orang-orang muslim sudah tentu mereka telah membuktikan kegagalan mereka kepada pengikut-pengikut istemewa mereka.

Penjaja-penjaja agama ini terus memperbodoh-bodohkan manusia dengan mewajibkan mereka membelanjakan sebahagian besar wang untuk membuat satu perjalan ke tanah Arab supaya mereka dilihat sebagai badot-badot mengeliling seketul batu empat segi. Kalau perbuatan ini bukannya satu bencana sudah tentu ianya boleh dijadikan sebagai bahan ketawa.

Wednesday, November 18, 2009

Bab Pertama: Allah Bukan Bangsa Arab (Bah:2)

Walaupun tidak boleh dinafikan Al Quran itu telah diturunkan dalam bahasa Arab, Allah tidak pernah memberi keutamaan atau keistemewaan orang-orang Arab lebih daripada bagsa-bangsa lain. Dia mengutuk orang-orang Arab dalam Kitab Arabnya dengan secara keras apabila Dia berkata orang-orang Arab adalah yang paling keras sekali dalam kekafiran dan kemunafikan mereka.

Ada sebilangan orang menuduh penulis amat benci kepada orang-orang Arab kerena beliau menunjuk adanya ayat-ayat kutukan Allah ini dalam Al Quran, yang sebenarnya sememangnya dihuraikan dengan tepat sebagaimana yang diperkatakan seperti diatas.

Sekiranya kita ambil kenyataan ini dari surah 9 ayat 97 misalnya, pengkritik-pengkritik yang mempunyai pandangan-pandangan ini akan berkeras perkataan a'robu dan a'robi dalam ayat ini merujuk kepada Arab-Arab Baduin atau Arab-Arab dusun atau Padang pasir. Tambahan, kita telah dibekalkan dengan terjemahan yang telah disisip atau interpolated yang dijadikan sebagai penghalang untuk kita memahami perkataan-perkataan Al Quran sebagaimana ianya harus kita faham. Terjemahan-terjemahan dalam bahasa Ingeris yang terkemuka menterjemahkan 9:97 seperti berikut:-

(1) Marmaduk Pickhall:

"The wandering Arab are more hard in disbelief and hypocrisy, and more likely to be ignorant of the limits which Allah hath revealed unto the Messenger, Allah is knower, Wise. (9:97)

(2) Mohammad Asad

"(The hypocrite among) the Bedouins are more hard in disbelief in (their) refusal to acknowledge the truth and in (their) hypocrisy (than the settled people), and more likely to ignore the ordinance which God has bestowed from high upon His Apostle, but God is all-knowing, judge." (9:97)

(3) Yusuf Ali

"The Bedouins Arabs are the worst in disbelief and hypocrisy, and most fitted to be ignorant of the Command which Allah hath sent down to His Messenger, but Allah is All-Knowing, All Wise." (9:97)

Kesemua mereka menterjemahkan perkataan a'robu dalam ayat 9:97 merujuk kepada orang-orang Arab Baduin. Apa yang kebanyakan penterjemah-penterjemah lupa ialah bahasa Arab dalam Quran adalah bahasa Arab dari Allah dan ianya bukan bahasa Arab pasar atau bahasa Arab suku kaum. Bahasa Arab yang Allah guna adalah bahasa Arab yang paling sempurna dan yang paling tepat. Dalam bahasa Arab yang digunakan dalam Al Quran, Arab-Arab Baduin atau Arab-Arab Dusun atau Arab-Arab Padang Pasir dipanggil sebagai "Badu-naa-fil-A'robi" atau Baduin-Baduin dalam kalangan Arab.

Apabila Al Quran mengisahkan tentang orang-orang Arab Baduin, ianya secara jelas mengunakan perkataan khas untuk mereka seperti berikut:

Yah-sabu-nal ah-zaba lam-yaz-habu, wa-'in-yaktil-ah-zabu yu-wudu-lau an-nahum badu-naa-fil-a'robi yas-alunaa 'an-abaa-ikum walauka-nuu fi-kum ma-qor-taluu il-laaqor-li-lan (33:20)

"Mereka mengira rakan-rakan mereka tidak akan pulang dan sekiranya rakan-rakan mereka pulang - mereka harap kalau boleh mereka tergolong dalam "Badu-naa-fil-a'robi" Arab-Arab Baduin yang hanya bertanya (ingin tahu) tentang kamu. Sekiranya mereka besama-sama kamu sudah tentu mereka tidak akan mengambil bahagian berperang kecuali sedikit sahaja. (33:20)

Kalau dibacakan ayat-ayat dari surah 9:97 hingga ayat 101 kesemua ayat-ayat ini mengunakan perkataan yang merujuk kepada orang-orang "Arab". Perkataan ini tidak boleh diguna sebagai kata nama atau noun - dan ianya khusus digunaka untuk merujuk kepada Arab-Arab bandar. Identiti mereka dijelaskan dalam ayat 9:101: "Diantara sekeliling kamu orang-orang Arab munafik dari penduduk bandar - merekalah yang berlebih-lebihan. Kamu tidak kenal mereka - tetapi Kami yang tahu siapa mereka. Kami akan siksa mereka dua kali ganda, kemudian Kami akan kembalikan mereka kepada siksa yang besar. (9:101). Jadi, mereka bukan - dan tidak boleh dikelirukan dengan - penduduk-penduduk dusun padang pasir. Baginilah salah satu contoh bagaimana Al Quran menjelaskan mesejnya cara tersendiri dan mematahkan hujah-hujah mereka yang gemar memanipulasinya.

Memang benar Al Quran juga menyebut tentang orang-orang Arab yang percaya dalam Sura 9 ayat 99:-

"Dan ada diantara dari orang-orang Arab mereka yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan dia anggap apa yang dinafkahkan sebagai mendekati disisi Allah dan kewajipan pesuruh. Ketahuilah sesungguhnya pendekatan bagi mereka akan memasukkan Allah dalam rahmatNya. Sesungguhnya Allah pengampun, Penyayang." (9:99)

Memang difahami untuk melayakkan diri orang-orang Arab mesti berkomited diri mereka kepada cara hidup atau deen Allah sepertimana yang dilakukan oleh pesuruh Allah yang diutus kepada mereka. Mereka seharusnya terlibat secara aktif membuat sumbangan untuk mensemarakkan cara hidup yang menghasilkan ketenteraman (Islam) untuk Allah. Tiada siapa yang boleh nafi pesuruh Allah telah membuat sumbangan yang besar dengan membahayakan nyawanya menentang orang-orang yang tidak percaya dikalangan masyarakatnya sendiri yang tidak mahu menerima hanya Al Quran sebagai sumber bimbingan Allah. Dia berhadapan dengan orang-orang munafik dan penyembah-penyembah berhala atau orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dalam kata lain dia mengambil cabaran terhadap kaumnya sendiri untuk memakmurkan bimbingan Allah untuk mengatasi segala cara hidup yang lain atau deen.

Dalam ayat 33:20 yang dipetik diatas kita lihat orang-orang Baduin tidak berminat untuk mengambil bahagian untuk berperang ke jalan Allah, hanya sekadar untuk bertanya kerana ingin tahu. Kemudian ayat itu disambung dengan ayat 33:21 yang berbunyi:

"Sesungguhnya adalah bagi kamu pada pesuruh (rasul) Allah itu teladan baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari kemudian dan mengingati Allah dengan banyak." (33:21).

Jelas sekali teladan baik yang ada pada rasul adalah dengan melibatkan diri secara aktif dijalan Allah dan ayat 33:20 mengatakan beliau terlibat dengan peperangan bersama-sama orang lain. Ayat 33:21 ini juga diguna oleh Penjaja-penjaja agama Arab untuk menipu pengikut-pengikut mereka dengan mengatakan segala gerak-geri Nabi termasuk cara berpakaian, gosok gigi, pakai serban atau simpan janggut adalah contoh yang baik yang dibuat oleh Nabi mereka.

Dengan itu, mana-mana orang-orang Arab sekarang yang berfikir mereka tergolongan dikalangan orang-orang Arab dalam ayat 9:99 - seharusnya mesti melakukan apa yang telah dilakukan oleh Nabi mereka. Nyata sekali mereka faham maksud sebenar dalam surah 9 ayat 19 yang menyuruh mereka "Jaa-haduu fi-sabee-lil-lah - bi-amwaa-lee-him waa-aan fuu-see-him" atau mereka disuruh "berjihad dijalan Allah dengan harta dan nyawa mereka". Adalah menjadi tanggung-jawab mereka untuk mengambil cabaran sepertimana yang dilakukan oleh Nabi mereka terhadap kaum mereka sendiri untuk memakmurkan segala apa yang telah ditetapkan Allah dalam Al Quran supaya ianya membeteras amalan-amalan pagan ditanah air mereka.

Malangnya, walaupun orang-orang Arab fasih dalam bahasa mereka sendiri kebanyakan mereka membuat keputusah untuk berpindah ke Negara-negara Barat untuk mencari sistem yang lebih baik dan meninggalkan sistem autokratik ditanah air mereka sendiri. Secara lojik sekiranya seseorang itu ingin melayakkan diri dia seharusnya amal apa yang dia percaya. Tidak perlu bercakap lagi tentangnya. Dia seharusnya mencontohi Nabinya untuk menegakkan ketenteraman (Islam) sepertimana yang diajar oleh Al Quran - sebab merekalah yang sepatutunya faham ayat-ayat yang jelas yang tidak perlu ditafsir oleh sesiapa. Mereka tahu dan sedar amalan-amalan pagan penuh dengan budaya dan mitos-mitos suku kaum yang berluluasa berlaku dinegara mereka. Melainkan dan sehingga mereka musnahkan kepalsuan-kepalsuan yang diada-adakan ini - sura 9 ayat 99 tidak relevan kepada tuntuan mereka.

Orang-orang Arab dari negara-negara lain adalah bersama bertanggungjawab untuk mengambil cabaran yang serupa untuk memakmurkan perintah-perintah Allah yang dipersetujui bagi menghidupkan bimbinganNya terhadap kaum mereka yang tidak percaya dan Arab-Arab yang hipokrit. Allah memberitahu mereka dibanyak tempat dalam Al Quran: "Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi hendaklah kamu takuti Aku supaya Aku sempurnakan nikmat Aku keatas kamu supaya kamu dapat petunjuk."

Mereka harus membuat pertimbangan sesungguhnya desebabkan kurniaan Allah lah Dia telah mengutus seorang persuruh diantara orang-orang Arab untuk membaca ayat-ayatNya kepada mereka, membersihkan mereka, dan mengajar mereka Kitab dan hikmah-hikmahnya, dan mengajar mereka apa yang mereka tidak ketahui. Dengan itu, ianya akan jadi hipokritikal bagi mana-mana orang Arab yang hanya pandai bercakap - tapi tak serupa bikin. "Wahai orang-orang yang percaya - mengapa kamu kata apa yang kamu tidak kerjakan. Kebencian yang paling besar disisi Allah adalah bahawa kamu berkata apa yang kamu tidak buat." (61:2-3)

Oleh itu, Allah tidak jadikan bahasa yang digunakan dalam Al Quran sebagai satu keistemewaan kepada orang-orang Arab - kecuali ada diantara mereka yang sanggup mencotohi teladan rasul mereka dengan melakukan apa yang dilakukan olehnya. Yang paling aneh sekali ialah ramai diantara orang-orang bukan Arab yang cuba jadi lebih daripada orang-orang Arab. Apabila Allah menetapkan kaum Arab yang boleh faham bahasa Arab dalam Quran itu sendiri boleh menjadi orang-orang yang paling keras kekafiran dan kemunafikan mereka - bagaimana orang-orang bukan Arab boleh buat cerita mereka percaya kepada Allah dan hari kemudian hanya disebabkan mereka faham bahasa Arab? Malahan mengikut ayat-ayat 26:198-200 desakan mereka mendedah kejahatan mereka sendiri.

Sekiranya Allah faham segala bahasa dimuka bumi ini, maka bahasa tidak seharusnya dijadikan sebagai penghalang untuk mana-mana bangsa didunia ini untuk memuji kebesaranNya dalam bahasa masing-masing. Bukan sahaja Allah memberitahu kita Dia faham apa saja bahasa manusia - malahan Dia juga memberitahu kita langgit-langgit, bumi dan gunung-gunung boleh faham apa yang diperkatakan oleh manusia. Setiap kali sesiapa berkata Allah mempunyai anak - langgit-langgit, bumi dan gunung-gunung bertindak-balas kepada ucapan-ucapan terhina ini. Saya tidak yakin ayat ini memberi kefahaman kepada kita langgit-langgit, bumi dan gunung-gunung hanya boleh faham ucapan-ucapan terhina ini hanya dalam bahasa Arab:

"Dan mereka berkata, "Yang amat Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah ucapkan yang luar biasa - hampir-hampir langit itu hancur, bumi terbelah, dan gunung-gunung tersungkur runtuh disebabnya."(19:88-91)

Dengan kesimpulan mudah, penjaja-penjaja agama Arab secara terang membuat kesalahan yang besar dengan niat yang jahat mendesak kesemua orang bukan Arab menghambakan diri mereka kepada Allah hanya dalam bahasa Arab dan meniru cara-cara orang "Arab". Pendapat ini bukan saja tidak mempunyai sebarang arahan dari Allah - malahan ianya tidak boleh diterima oleh akal yang waras.

Sunday, November 15, 2009

Bab Pertama : Allah Bukan Bangsa Arab (Bah: 1)

Adalah satu kesilapan apabila kita mempromosikan ide seseorang itu hanya boleh menghambakan dirinya kepada Tuhan Semesta Alam dalam bahasa Arab sahaja. Pendapat cara ini (dan inilah yang biasa dilakukan) mengabaikan pertimbangan fakta penting seperti berikut:

Tuhan Semesta Alam bukanlah berbangsa Arab

Tuhan Semesta Alam boleh faham apa saja bahasa samada Bahasa-Bahasa Ingeris, Francis, Spanish, Jerman, Russia, Thai, Tamil, Jepun, Cina atau mana-mana bahasa (termasuklah bahasa-bahasa semut, serangga-serangga, binatang-binatang serta segala makhluk yang diciptaNya di langgit dan dibumi termasuk apa-apa yang tersembunyi didalam bumi).

Jadi mengapakah manusia tergila-gila dengan political correctness serta penekanan keatas kegunaan bahasa dan budaya Arab dalam Islam? Bukankah Al Quran itu memberi butiran secara terperinci tentang kehidupan orang-orang terkemuka yang silam seperti Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'kob, Daud, Sulaiman, Musa, Isa dan ramai lagi yang telah menghambakan diri mereka kepada Allah. Tiada siapa pun diantara mereka yang bertutur dengan Allah dalam bahasa Arab dan kesemua mereka telah disahkah dalam Al Quran sebagai orang-orang yang telah mengerjakan amalan-amalan kebaikan dan sebagai orang yang menjadi perintis menghambakan diri kepada Allah. Tiada siapa pun diantara mereka yang menyembah Allah sepertimana yang dilakukan oleh panganut-penganut agama Arab sekarang. Perhubungan mereka dengan Allah berkisar kepada komitmen mereka dengan mejaga kemurnian apa yang mereka komit secara menjalankan kewajipan-kewajipan melalui perbuatan dan kelakuan yang baik-baik. Kesemua ini dilakukan tanpa mengunakan sebarang fakulti-fakulti bahasa Arab. Sembah menyembah adalah amalan-amalan ritual pagan. Musa, Ibrahim, Isa, Daud, dan Muhammad kesemua diutus oleh Allah untuk mengajar manusia supaya berhenti dari amalan-amalan ritual pagan ini. Adalah dengan kehendak Allah bahawa kita menjadi orang-orang yang bersetuju dengan rela menghambakan diri kepadaNya secara berkomited dengan berpegang teguh menjalankan kewajipan-kewajipan kita dengan mengerjakan perbuatan dan berkelakuan baik atau good deeds.

Setiap apa saja yang bernyawa ditujuh langgit and dibumi memuji Allah dengan cara mereka tersendiri. Tiada satu pun makhluk yang bernyawa yang tidak memujiNya dan Dia faham segala kepujian-kepujian dan bahasa-bahasa mereka. Sebagai bukti Al Quran menceritakan kepada kita kisah Sulaiman. Nabi Sulaiman telah direstui Allah dengan kebolehan memahami bahasa-bahasa burung dan juga semut. Suatu hari semasa beliau berjalan melintasi satu lembah semut, dia tersenyum apabila dia dengar semut-semut berkominikasi sesama mereka:-

"Apabila mereka tiba diatas lembah semut berkatalah seekor semut, "wahai semut semua masuklah kamu sekelian kedalam sarang-sarang kamu supaya Sulaiman dan bala tenteranya tidak memijak kamu dengan tidak sengaja. Maka dia tersenyum dan terhibur dari perbualannya - dan dia berkata, "Ya Tuhanku arahkanlah aku supaya aku bersyukur nikmat Kamu yang Engkau berikan keatas aku dan keatas kedua-dua orang tua ku supaya aku membuat kerja-kerja yang baik yang diredhai oleh Kamu - dan berilah kepadaku Rahmat Mu dan kepada hamba-hamba Mu yang melakukan amalan-amalan yang baik." (27:18-19)

Sudah pasti semut-semut ini tidak berkominikasi sesama mereka dalam bahasa Arab. Tetapi Allah terjemahkan bahasa semut ini kepada bahasa Arab didalam Al Quran sebab Dia faham segala bahasa. Sekiranya Dia memilih seorang Nabi berbangsa Melayu sudah pasti Dia terjemahkan amaran-amaran semut ini kepada kawan-kawannya kepada Bahasa Malaysia.

Allah mengilhamkan KitabNya kepada Musa dalam bahasa ibundanya iaitu, bahasa Ibrani atau Hebrew, dan selepas beribu tahun Dia menurunkan Al Quran kepada seorang berbangsa Arab - Dalam Al Quran Allah memberitahu kepada semua yang berketurunan Bani Israel yang tidak bertutur dalam bahasa Arab supaya percaya kepada KitabNya. Sudah tentu Allah tidak menyuruh mereka menjadi orang-orang Arab atau mengikuti budaya dan tradisi orang-orang Arab untuk berkomited dengan apa yang diturunkan dalam Kitab Al Quran dan juga kepada Kitab asal yang telah diberikan kepada mereka sebelum itu. Allah menyeru mereka:-

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Aku yang Aku anugerahkan kepada kamu - dan sempurnakanlah penjanjian kamu kepada Aku supaya Aku sempurnakan janji-janjiKu kepadamu - dan hanya kepada Akulah kamu harus sanjung. Percayalah dengan apa yang Aku turunkan yang mengesahkan apa yang ada pada kamu - dan janganlah kamu jadi orang pertama yang ingkar dengannya - dan jangan sekali-kali kamu memperdagangkan ayat-ayat Aku dengan harga yang murah - dan kepada Akulah harus kamu berprihatin. Jangan sekali-kali kamu campur adukkan yang benar dengan yang palsu - dan jangan kamu sembunyikan yang benar sedang kamu tahu. Dan berkomitedlah dan jadikannya suci dan rendahkanlah dirimu bersama-sama orang yang merendahkan diri." (2:40-43)

Kebanyakan orang membuat kesilapan apabila mereka samakan Bani Israel dengan yahudi. Bani Israel adalah nama satu kaum dan yahudi adalah nama agama. Dalam ayat-ayat diatas mesejnya ditujukan kepada bangsa Bani Israel bukan kepada orang-orang yahudi. Bagitu juga apabila orang membuat kesilapan menyamakan kaum Arab dengan Islam. Kedua-duanya adalah dua entiti yang belainan.

Petunjuk Allah sentiasa diturunkan sebagai peringatan untuk keseluruh manusia dimuka bumi ini - dan sudah tentu ianya diturun dalam sesuatu bahasa. Tanpa sebarang keraguan apa yang paling penting ialah mesej petunjukNya dan bukan orang yang membawa mesejNya atau "bahasa" pembawa mesejNya.

Walaubagaimanapun orang-orang yang tidak mempunyai keyakinan akan jadikan bahasa itu sebagai satu bebanan untuk mereka menerima mesej-mesej Allah. Al Quran mengajar kita bahawa bahasa yang digunakan dalam Kitab Allah tidak penting, dan bagi mereka yang benar-benar ikhlas apabila mereka membaca petunjuk Allah dalam bahasa yang mereka faham Allah akan masukkan mesejNya kedalam hati mereka tanpa kira apa saja bahasa ibunda mereka. Al Quran juga mengajar kita bahawa bagi mereka-mereka yang tidak percaya mereka akan jadikan bahasa sebagai satu isu dan sanggup bertengkar tentang bahasa dan bukan mesejnya. Contoh-contoh orang yang pentingkan bahasa dan sanggup mempersoalkan tentang bahasa telah dijelaskan dalam Al Quran sepertimana orang-orang yang menerima Kitab Taurat. Ada beberapa ketika mereka-mereka yang mengaku mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan kepada Musa bergaduh sesama sendiri tentang bahasa yang digunakan dalam Kitab Taurat dan kesudahannya mereka semua membelakangkan Kitab Taurat. Hasilnya timbulah agama baru dan imam-imam yang mengaku diri mereka sebagai penjaga agama. Mereka mula menulis kitab-kitab Talmud Babylonian dan Palestin sebagai dokumen paling penting dalam agama yahudi - yang dikatakan sebagai kitab penjelasan kepada Kitab Taurat. Selain daripada kitab Talmud ada juga imam-imam lain yeng menulis kitab-kitab yang serupa dengan hadis-hadis agama Arab yang dinamakan Mishnah, Gemarah dan Tosefta. Apabila kitab-kitab ini timbul dari masa kesemasa dan sudah tentu kesemua kitab-kitab ini tidak sealiran diantara satu sama lain - kesudahannya agama yang mereka ada-adakan mula berpecah kepada beberapa mazhab. Tidak hairanlah apabila kita lihat perselisihan dan perpecahan yang sama berlaku dalam agama Arab apabila timbul beberapa sekolah pemikiran (schools of thought) dan mazhab-mazhab selepas lama Al Quran diturunkan.

Balik kita kepada tajuk bahasa. Mengikut Al Quran - sememang ada manusia yang akan mempersoal Kitab Allah tidak kira bahasa apa sekalipun Allah memilih untuk menurunkan KitabNya:

"Dan jika Kami jadikan Al Quran itu bukan dalam bahasa Arab, sudah tentu mereka akan bertanya, "mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya"? Apakah harus Kami beri bahasa lain kepada seorang Arab? Katakanlah, "Bagi orang-orang yang percaya ianya akan menjadi petunjuk dan penawar - tetapi pada orang-orang yang tidak percaya telinga mereka akan pekak dan Al Quran jadi gelap seolah-olah mereka diseru dari jauh." (41:44) "Dan sesungguhnya Kami telah beri kepada Musa Kitab - lalu mereka berselisih tentangnya - dan jikalau tidak kerana perkataan-perkataan silam Tuhan Kamu - sudah tentu diputuskan diantara mereka. Sesungguhnya mereka benar-benar ragu, bingung." (41:45)

Mengikut ayat berikut orang-orang bukan Arab (tidak kira tinggi mana ilmu bahasa Arabnya) tidak akan boleh percaya (beriman kepada Allah semata-mata) sekiranya mereka mencari petunjuk Allah dalam bahasa Arab. Malahan mereka dianggap sebagai orang-orang yang salah.

"Dan sekiranya Kami turunkanNya (Al Quran dalam bahasa Arab) keatas orang-orang bukan Arab - lalu dibacakan keatas mereka - sudah tentu mereka tidak akan percaya kepadanya. Bagitulah Kami masukkan kedalam hati orang-orang yang salah." (26:198-200)


bersambung dibahagian kedua........

Wednesday, November 11, 2009

Bab Pertama : Menghambakan diri Hanya Untuk Allah

Mesej Allah kepada kesemua Nabi-NabiNya adalah satu dan yang sama. Ianya mudah dan terus terang. Ianya satu arahan yang mempunyai nilai-nilai untuk melakukan kerja-kerja kebajikan (deeds) yang boleh dilakukan dan digunapakai oleh mana-mana manusia yang diciptaNya dimuka bumi ini, ianya adalah plan induk untuk kehidupan yang produktif.

Kita jangan lupa - Allah telah menetapkan bahawa tujuan Syaitan ialah untuk menyesatkan "kesemua" manusia dimuka bumi kecuali mereka yang benar-benar ikhlas terhadap Allah atau "mukhlisin". Ini satu sumpahan yang dibuat oleh Syaitan kepada Allah: "Ya Tuhan ku, oleh sebab engkau telah menetapkan aku sesat - aku akan pasang umpan kepada mereka dimuka bumi - dan aku akan menyesatkan kesemua mereka. kecuali hamba-hambamu yang benar-benar ikhlas." (15:39-40). Allah berkali-kali memberi peringatan kepada manusia supaya "jangan memperhambakan" diri dengan mengikuti selain dari KitabNya: "Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu - dan jangan kamu mengikuti selain dari Dia sebagai pemimpin. Amat sedikit kamu ambil pelajaran." (7:3). Sekiranya kita lalai dah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah - umpan-umpan sedang menunggu didepan kita. Kesemua orang muslim berpandukan kepercayaan mereka kepada ajaran-ajaran selain dari Kitab Allah - kesemua sangka mereka dapat petunjuk: "Barangsiapa yang lalai dari peringatan Allah Yang Pemurah, Kami lantik baginya syaitan sebagai teman sejati. Kemudian syaitan-syaitan itu akan bersungguh-sungguh menghalang mereka dari jalan - sambil itu mereka "sangka" mereka mendapat petunjuk." (43:36-37). Asas Mesej Kitab Allah sentiasa menekan kosep ini, dan yang selainnya adalah had-had kelakuan harian kita supaya perbuatan-perbuatan kita tidak mendatangkan kemudharatan pada diri sendiri atau atas orang lain. Kitab Allah tidak ada kena mengena dengan institusi agama, amalan-amalan atau ritual-ritual agama. Allah tidak pernah mengada undang-undang untuk manusia pergi kemana-mana tempat tertentu untuk mensucikan diri atau naik haji, atau pun mengutip wang atas namaNya. Dia tidak pernah memerintah mana-mana NabiNya atau pembawa-pembawa risalahNya untuk "Sembah" Dia dengan cara tertentu. Dalam Kitab Allah tidak ada langsung sebarang rujukan tentang institusi-institusi agama atau orang-orang agama atau tanggung jawab agama. Tidak ada lansung! Apakah jalan yang lebih baik daripada ini bagi syaitan-syaitan menjahanankan sistem Allah dengan mencemarinya dengan ajaran-ajaran lain. Untuk meyakinkan manusia biasanya syaitan-syaitan ini mengumpan manusia-manusia dengan cara menjual nama Allah atau rasul-rasulNya.

Jadi, bagaimana agama Arab ini boleh meyelar masuk kedalam Islam atau ketenteraman. Dimanakah disebut dalam Al Quran mengarahkan mereka membuat amalan-amalan yang mereka kerjakan sekarang? Marilah kita selidik dalam Al Quran untuk melihat apa yang diperkatakan oleh Allah untuk kita semua.

Pokoknya, kesemua Nabi-Nabi, pesuruh-pesurh Allah (rasul-rasul), hamba-hamba Allah samada lelaki atau perempuan - dikehendaki menghambakan diri mereka kepada Allah secara melakukan kerja-kerja kebajikan atau good deeds dengan mempraktikkan nilai-nilainya dan dengan penuh semangat keikhlasan. Islam atau ketenteraman menekankan kerelaan diri secara sedar untuk berpatuh kepada Allah oleh seseorang individu untuk dia mencapai keamanan diri dalam dunia ini - bukan mengerjakan sesuatu pekerjaan cara automated tanpa berfikir. Mesej Allah yang disampaikan kepada kita oleh kesemua pesuruh-pesuruhNya hanya berkata:- "Janganlah kamu hambakan diri kepada selain daripada Aku." Dalam ruang kata-kata ini terdapat kebenaran tentang Islam atau ketenteraman.

"Dan Kami tidak mengutuskan mana-mana rasul sebelum kamu melainkan kami ilhamkan kepadanya - Tidak ada Tuhan melainkan Aku - Dengan itu hambalah dirimu kepada Aku sahaja." (21:25)

Kunci kepada ketenteraman ialah secara menghambakan diri kita kepada Allah semata-mata - bukan kepada Nabi-Nabi atau pesuruh-pesuruhNya atau sesiapa yang lain. Untuk mencapainya - ianya memerlukan ketekunan secara total kepada cara hidup (deen) yang telah digariskan oleh Allah sahaja. Allah telah menanam dalam hati kesemua manusia tentang keujudanNya sebagai satu fitrah. Bagaimanapun sedang kita merentas mencari jalan kepada ketenteraman dalam dunia ini kita dengar bermacam-macam cerita yang berbeza tentang Allah sehinggakan sampai ada kes-kes yang extrim mengatakan Allah mempunyai anak, dan yang lain pula berkata - seorang rasul atau pesuruhnya yang terpilih harus dihormati dan namanya mesti disebut setiap kali kita menyebut nama Allah - dan tidak kurang juga kita selalu dengar ada orang beritahu kita mereka tahu "apa yang Allah mahu". Yang paling bodoh diantara kesemua mereka adalah yang mengaku mereka adalah "penjaga-penjaga agama Allah". Ini semua adalah doktrin-doktrin agama yang dicipta oleh manusia dan kebanyakan manusia dibumi ini telah diperdayakan oleh penjaja-penjaja agama ini semua. Al Quran musnah kesemua apa yang direkacipta oleh penjaja-penjaja agama ini dengan satu ayat sahaja:

"Segala kepujian bagi Allah yang tidak mempunyai anak, dan Dia tidak mempunyai sebarang sekutu dalam kerajaanNya - dan Dia tidak memerlukan sesiapa pun untuk membantuNya daripada kehinaan. Dan sanjunglah Dia dengan sanjungan yang terAgong." (17:110)

Yang menghina Allah adalah mereka yang menganjur bahawa Allah mempunyai anak, dan mereka yang menyebut nama-nama lain seperti Muhammad atau Isa atau Ali disamping nama Allah setiap kali namaNya disebut, dan yang amat keji sekali ialah mereka yang membuat pengakuan mengatakan mereka adalah penjaga agama Allah sedangkan Allah sendiri memberitahu kesemua manusia dia tidak memerlukan sesiapa untuk menjagaNya. Sekiranya kita lihat disekeliling kita, orang-orang seperti rabbi-rabbi, padri-padri, mullah-mullah dan imam-imam - mereka inilah saban hari membuat pengakuan ini kononnya tugas mereka ialah sebagai pejaga Allah. Yang mengejutkan kita ialah mengapa manusia gagal menyedari ide-ide bodoh mereka ini? Mereka jugalah kumpulan yang sama yang menggalakkan amalan-amalan sembah-menyebah, mengada-adakan hukum agama, naik haji, korban binatang dsb - kemudian memperbodohkan orang lain dengan mengatakan kesemua yang mereka ajar adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Apakah benar ini semua apa yang dikehendaki oleh Allah?

Mengikut Al Quran kewajipan setiap individu adalah dengan menghambakan diri secara mempraktikkan satu perjalanan hidup harian yang biasa dengan mengunakan fakulti citarasa menimbang setiap satu perbuatan itu akan menghasilkan kebaikan atau keburukan. Tidak satu pun araham dalam Al Quran mewajibkan manusia untuk sembah Allah atau untuk melakukan sebarang sembahyang ritual samada empat atau lima atau sepuluh kali sehari atau seminggu sekali. Kesemua ini adalah satu rekaan jahat dan satu konspirasi yang diada-adakan terhadap Allah dan rasulNya sehingga mereka berjaya mengadakan institusi-institusi agama, rumah-rumah sembahyang dan hukum-hukum agama.

Misalnya, penjaja-penjaja agama telah memutar belitkan maksud perkataan-perkataan penting dalam Al Quran seperti "cara hidup yang teratur" atau "deen" dijadikan sebagai "agama" dan "saya abdikan diri" (Ya'budu) kepada "Saya sembah". Apabila dilihat secara imbas kita anggap penukaran ini sebagai perkara remeh temeh, tetapi pada hakikatnya ianya memberi kesan yang merbahaya kepada Islam atau ketenteraman hidup manusia. Malangnya, perbuatan jahat mereka juga telah menyebabkan banyak lagi pemesongan - diantaranya perkataan "ka'aba" yang mempunyai maksud pergelangan kaki dijadikan sebagai "rumah Allah" sambil itu membolehkan mereka menambah lagi rekaan amalan-amalan agama mereka. Walaubagaimana pun ianya menjadi satu keselipan sekiranya kita berkata (walaupun ramai yang berpendapat demikian) bahawa penukaran makna kepada perkataan-perkataan ini tidak memberi kesan buruk keatas apa yang dimaksudkan oleh perkataan tersebut atau kesimpulan-kesimpulan yang dibuat penterjemah-penterjemah sepertimana kita memahaminya. Kita akan lihat, pada hakikatnya kedua-duanya bertentangan. Dibeberapa ayat maksud yang seharusnya menjadi kunci akan mempunyai risiko kepada pemahaman, terpulang kepada bagaimana seseorang itu menyelesaikan masalah tekstualnya.

Pertama, dan sebagai asas panduan untuk memahami maksud dan makna Al Quran ialah dengan berpandukan kepada garis panduan Al Quran itu sendiri iaitu: "KONSISTENSI".

"Apakah tidak mereka memperhatikan Al Quran itu? Sekira ianya datang disisi selain daripada Allah - sudah tentu terdapat dalamnya banyak percanggahan". (4:82)

Dengan syarat yang mudah mesej Al Quran adalah "konsisten" atau "inerrant". Sebarang salahfaham atau percanggahan dalam terjemahan-terjemahan perkataannya adalah hasil dari kesilapan manusia. Apabila manusia menterjemah satu-satu perkataan atau ayat Al Quran dia harus menentukan samada terjemahannya disokong oleh perkataan atau ayat yang sama ditempat-tempat lain dalam AL Quran. Sekiranya mana-mana perkataan yang diterjemahnya bercanggah diantara satu sama lain - maka terjemahan itu tidak tepat. Misalnya, kita tidak boleh menterjemah akar perkataan 'Amr sebagai hidup dan terbitan perkataan-perkataannya (derivatives) yang mempunyai maksud yang seimbang (similar shade of meanings) seperti 'umur (sebagai tempoh hayat kita), 'Amara sebagai menghidup atau memberi nyawa, atau ma'mur sebagai kemakmuran - kemudian dengan cara drastik menukarkan perkataan 'Umra (yang berasal dari akar perkataan 'Amr) dijadikan maksudnya kepada "lawatan sosial" ke sebuah rumah batu - satu maksud yang tidak ada kena mengena dengan kehidupan atau nyawa.

Kesemua perkataan-perkataan dalam bahasa Arab dibentuk dengan satu sistem yang telah ditetapkan melalui derivation atau penerbitan perkataan lain, etimologi, konjugatan (conjugation) dan skim lisan lengkok balas (scheme of verbal inflextion, dan juga abjd-abjad penyambung (connecting letters) untuk dijadikan kata nama atau nouns, kata kerja atau verbs, perkara-perkara atau subjects, ganti nama atau pronouns, dan kata-kata keterangan atau adverbs, dsb - dari akar perkataan atau root words. Akar-akar ini akan memberi makna lexsikal kepada perkataan-perkataan Arab. Ini dibuat dengan menambah abjad-abjad kepada akar perkataannya atau mengubah bunyiannya dengan menambah tanda-tanda vowels. Ianya juga mempunyai cara tetap untuk dijadikan perkataan-perkataan yang belainan dari akar-akar perkataan menunjukkan kala (tense), bilangan (number), jantina (gender), dan paradigma. Sebagai contoh, mari kita lihat kepada tiga abjad Ka Ta Ba sebagai satu akar perkataan yang ada kaitan dengan penulisan. Berikut adalah beberapa penerbitan perkataan atau derivatives serta pola-polanya (patterns) yang dihasilkan daripada akar perkataan ini dengan cara menambah vowels dan abjad-abjad tambahan.

Kitab = Buku atau Kitab

Katib = Penulis atau Jurutulis

'Uktub = Tulis

Maktub = Teks yang tertulis

Kutiba = Nota yang ditetapkan

Kataba = Dia (lelaki) telah menulisnya

Katabat = Dia (perempuan) telah menulisnya

Katabu = Mereka menulisnya

Katabna = Kami menulisnya

Yaktubu = Dia (lelaki) menulis

Yaktabuna = Mereka menulis

Taktubu = Kamu menulis

Naktubu = Kami tulis

Maktab = Maktab belajarIanya penting untuk perhatian kita bahawa dengan cara mengetahui maksud akar kepada sesuatu perkataan seseorang itu akan dapat mengambarkan maksud-maksud penerbitan perkataan-perkataannya. Bahasa Arab mempunyai sejumlah besar akar-akar perkataan dan setiap satu mempunyai maksud yang jelas. Ianya juga mempunya perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan yang melahirkan sepenuhnya beberapa ide-ide dan membezakan makna-makna yang mempunyai maksud yang sama.

Ianya amat sukar untuk menjejak bagaimana dan mengapa manipulasi-manipulasi kepada makna perkataan-perkataan dalam Al Quran bermula kerana terjemahan pertama dalam bahasa Ingeris yang ada pada kita berumur kurang dari 150 tahun. Sejak abad ketujuk penjaja-penjaja agama Arab adalah orang pertama yang mengumpul Kamus Arab untuk tujuan kepentingan agama. Banyak diantara kamus-kamus ini ditulis pada masa yang berbeza dan ditempat-tempat yang berlainan sebagai memenuhi keperluan-keperluan yang berlainan. Penjaja-penjaja agama ini walaubagaimanapun berbeza apabila mereka mengumpul penulisan-penulisan kamus ini dari segi perspektif, kepercayaan, pandangan, keperluan, keinginan, pemahaman yang kesemuanya datang dari sekolah-sekolah pemikiran yang belainan. Dari segala aspek, kesemua mereka berbeza pendapat. Tidak lama kemudian buku-buku yang tidak bersetuju dengan pendapat-pendapat mereka ditulis oleh kumpulan-kumpulan yang menentang lalu mendakwa mereka telah mengelaskan, mengiktirafkan, dan membetulkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengumpul-pengumpul lama. Dalam kata lain, kesalahan dan kesilapan-kesilapan boleh terjadi kepada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia dan ianya dapat dinilai apabila terdapat sebarang percanggahan dari apa yang mereka tulis. Sebagai pembaca Al Quran, kita tidak seharusnya terima atau percaya kepada apa saja yang bercanggah dan sudah tentu percanggahan ini bukan dari Allah sebab Al Quran sendiri memberitahu kita "Sekira ianya bukan dari Allah sudah tentu kamu akan mendapati banyak percanggahan. (4:82)

Leksikon pertama Arab-Ingeris oleh Edward William Lane dikumpul pada 1892. Sebahagian besar usaha-usaha Lane diambil dari kamus Taj-al-Arus yang ditulis pada abad ketujuh belas oleh seorang penjaja agama Arab bernama Sayyid Murtadza Al Zabidi Al Bilgrami yang dikatakan sebagai kumpulan tulisan yang terbaik dari kebanyakan kamus-kamus Arab yang mempamirkan secara lengkap serta lebih jelas daripada beberapa penjelasan, makna-makna dan beliau juga telah berjaya membetulkan kesilapan-kesilapan yang terdapat dalam kamus-kamus dan kerja-kerja leksikologikal yang ditulis oleh orang-orang sebelum beliau. Meskipun setelah apa yang diperbetulkan oleh Sayyid Murtadza yang berketurunan Arab - kita masih lagi terjumpa banyak kesilapan-kesilapan dalam kamus-kamus dan leksikon-leksikon yang terbaik hari ini dimana hampir kesemua mereka menguna tujuh perkataan yang berlainan seperti ibil, ba'ir, jamal, rikab, awbar, 'ishar, dan heem merujuk kepada "unta" atau sembilan perkataan yang berlainan untuk merujuk kepada menghina atau memalukan - mengambarkan seolah-olah Allah ketandusan perkataan atau kalimah. "Seandainya segala apa yang ada dibumi dari pokok-pokok dijadikan dakwat - tambahan dengan lautan dijadikan tujuh lipat-ganda juga dijadikan dakwat - Allah tidak akan ketandusan perkataan-perkataanNya. Sesungguhnya Allah amat Pekasa and Bijaksana." (31:27)

Adalah amat menarik untuk pengetahuan kita bahawa orang-orang Arab pada asalnya tergolong daripada kaum yang berakar-umbi kepercayaan agama mereka kepada beberapa tuhan. Mereka berpegang teguh kepada amalan-amalan sembah menyembah dewa-dewa dengan melakukan ritual-ritual, korban binatang serta membuat peruntukan dari hasil pertanian; mereka percaya dewa-dewa ini memilih tempat-tempat istemewa sebagai tempat suci dan ruang khas untuk mereka berada dibumi ini (contohnya tabiat yang tidak boleh dibuang seperti membina sebuah rumah batu khas untuk Allah di negara mereka). Mereka akan bertumpu, menyembah, mengelilingi simbol dewa-dewa ini sebagai tanda meghambakan diri kepada dewa-dewa mereka. Mereka akan sembahyang kepada dewa-dewa ini untuk kewajipan kaum dan juga untuk kewajipan diri sendiri. Apabila Al Quran diturunkan kepada salah seorang diantara bangsa mereka - mereka menganggapnya sebagai sebuat kitab misteri yang ada kaitan penting untuk beragama, bukannya sebuah kitab untuk dipelajari intipatinya atau menguasai ilmu daripadanya. Sebagaimana yang saya katakan sebelum ini, isi kandungan Al Quran tidak ada kaitan dengan mana-mana agama - ianya menafikan sebarang amalan-amalan agama - ianya adalah sebuah kitab bimbingan dan sebagai hakim untuk membezakan diantara yang betul dan yang salah - dan diantara yan baik dan yang buruk. Ianya juga memberitakan kepada kita secara terperinci tentang kelakuan moral yang diamalkan oleh orang-orang yang berlainan tamadun pada masa-masa yang lalu dan apa yang telah dibenarkan kepada mereka sebagai had undang-undang yang adil.

Nampaknya Allah memang sudah tahu tentang kelakuan dan sikap orang-orang bangsa Arab sebelum Dia menurukan Al Quran kepada seorang Nabi berbangsa Arab dan Dia memberitahu kepada Nabi Arab ini bahawa bangsanya adalah yang paling keras hati dan amat sangat kekafiran dan yang paling hipkrit sekali - mereka seharusnya tidak wajar mengetahui had-had yang dibenarkan oleh Allah dalam KitabNya. Ini dibuktikan lebih daripada sebarang raguan dalam buku ini dan Al Quran telah menetapkan:-

"Orang-orang Arab amat sangat kekafiran dan kemunafikan mereka - dan lebih wajar sekiranya mereka tidak mengetahui had-had apa yang diturunkan oleh Allah keatas pesuruhNya - Allah amat Mengetahui dan Bijaksana." (9:97)

Amat sedih sekali apabila kita lihat orang-orang Muslim bukan berbangsa Arab diseluruh dunia memandang tinggi kepada orang-orang Arab hanya kerana Kitab Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sekiranya mereka sanggup berusaha hanya dengan sedikit untuk meneliti betul-betul mesej Al Quran sudah tentu mereka akan sedar peluang atau kebarangkalian orang-orang Arab menjadi penjaga kepada cara hidup Allah atau "deen-nil-lah" hampir-hampir kosong. Status quo buat masa kini walaubagaimanapun telah menjadikan orang-orang Arab sebagai hero-hero dan jaguh-jaguh "agama" - dan tanpa pilihan kesemua orang-orang bukan keturunan Arab terpaksa meletak kepercayaan penuh mereka secara membabi buta kepada penjaja-penjaja agama Arab yang boleh menguasai bahasa dan budaya-budaya Arab.

Monday, November 9, 2009

Bab Pertama : Al Quran atau Bacaan

Penipuan yang pertama oleh penjaja-penjaja agama Arab ialah apabila mereka beria-ia memukul gendang mengatakan "mustahil" kita boleh menterjemahkan Al Quran kepada mana-mana bahasa kerana sebarang percubaan akan merubah essence maksudnya.

Ini amat tidak betul. Dan ini adalah kospirasi pertama oleh mereka untuk menghalang manusia daripada memahami dan mendapat pelajaran dari Allah dalam bahasa mereka sendiri. Apabila manusia percaya bulat-bulat apa yang diperkatakan oleh penjaja-penjaja agama Arab seolah-olah mereka sahaja yang boleh faham isi kandungan Al Quran - secara otomatik mereka diiktiraf sebagai penjaga de facto kepercayaan agama dan dengan sendirinya segala hal ehwal agama harus dirujuk kepada mereka. Kesudahannya apa saja yang mereka kata tentang Al Quran mesti diterima sebagai kebenaran dari Allah. Lama kelamaan secara halus mereka berjaya mengubah satu cara hidup yang ditetapkan Allah kepada amalan-amalan Agama Arab yang dicipta.

Tidak boleh dinafikan dalam Al Quran sememangnya banyak perkataan-perkataan yang tidak boleh difaham oleh orang-orang Arab sendiri - terutama sekali yang ada kaitan dengan sains, astromoni, biologi, quntum physic dll. Penjaja-penjaja agama mengambil kesempatan ini lalu secara borong mengatakan ianya "mustahil" menterjemahkan Al Quran kepada bahasa-bahasa lain. Perkataan-perkataan yang hanya boleh difaham oleh ahli-ahli ilmuan dalam satu-satu bidang khusus terutama sekali tajuk-tajuk yang ada kaitan dengan alam semula jadi yang dicipta Allah - kesemuanya tidak ada kena mengena dengan komitmen kita terhadap Allah untuk menjalankan tanggung-jawab harian kita - kesemua perkataan-perkataan ini mudah difaham dan praktikkan. Misalnya, semua terjemahan dalam bahasa apa sekali pun akan menterjemah "Jangan kamu adakan disamping Allah tuhan yang lain, sebab kamu akan dicela, dihina". (17:23) atau "Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak tahu. Sesungguhnya pendegaran, dan penglihatan dan hati - kesemuanya akan ditanya".(17:36). Kita tidak perlu sebarang pakar bahasa atau mana-mana penjaja agama untuk menjelaskan kepada kita maksud ayat-ayat ini. Apabila Al Quran berkata "Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang tidak mengunakan akal" (10:100) apakah essence maksudnya hilang atau "mustahil" untuk difahami?

Adalah menjadi pengetahuan umum bahawa kesemua orang bukan Arab diseluruh dunia setiap hari bertutur dalam bahasa Arab semasa mereka sembahyang ritual lima kali satu hari. Ini adalah satu syarat yang tidak boleh ditolak-ansur yang dipasak dalam minda penganut-penganut agama Arab - satu keperluan yang tidak terdapat dalam Al Quran. Orang-orang Ingeris, French, Jerman, Jepun, China, Africa, Eskimo, Red Indian, Orang-orang Asli dari bermacam-macam Negara - serta bangsa-bangsa lain yang tidak bertutur dalam bahasa Arab - kesemua mereka mesti sembahyang secara ritual kepada tuhan Arab semestinya dalam bahasa Arab. Anggapan Allah tidak boleh faham bahasa-bahasa lain - adalah satu penghinaan kepada intelek kita.

Penjaja-penjaja agama Arab dengan sengaja membina satu benteng bahasa untuk menguatkan pengaruh mereka dalam agama mereka, sekali gus mereka dapat mengawal dan berkuasa mengeluarkan hukum-hukum "Agama Arab" keatas penganut-penganutnya. Hasilnya, mereka berjaya mencipta satu agama diseluruh dunia yang melambangkan kebesaran budaya suku-kaum Arab dan ritual-ritual pagan sepertimana kita dapat lihat pada hari ini. Mereka telah berjaya menghalang bangsa-bangsa lain yang jujur untuk mengabdikan diri kepada Tuhan Semesta Alam dengan mengasingkan mereka secara sistematik supaya orang-orang ini tidak dapat memahami isi kandungan Al Quran. Kesudahannya, semua terjemahan-terjemahan Al Quran buat masa kini harus melalui tapisan oleh mereka sebelum ianya dapat diedarkan sebagai terjemahan yang sah.

Diharapkan buku ini akan dapat meneroka dan mengcungkil serta memusnahkan segala permainan silap mata Arab yang tidak manasabah. Kita akan merujuk dari Al Quran bersenjatakan dengan akal yang sihat yang dianugerah oleh Allah dan juga lojik. Ini bermakna - sesiapa saja atau kesemua orang - samada Arab atau bukan Arab - mereka boleh membuat pengesahan dan periksa dengan sendiri apa yang dibahaskan dalam buku ini. Al Quran itu mampu bertahan dengan sendiri dari segala apa cara penyiasatan atau kritikan. Ianya benar-benar Kitab Allah yang diilhamkan.

Pengikut-pengikut Agama Arab yang tidak mahu mengunakan akal untuk mencari kebenaran atau menyoal dan mencabar penjaja-penjaja agama mereka, tanpa segan silu mengakui diri mereka sebagai seorang "Muslim" adalah kaum yang paling buruk sekali diatas muka bumi ini. Allah telah menghukum dan menghina mereka kerana membuta-tuli menjadi hamba kepada kebodohan penjaja-penjaja Agama Arab. Penjaja-penjaja agama ini adalah musuh Allah dan Nabi Muhammad yang sebenarnya sepertimana musuh-musuh Allah yang mencipta agama Yahudi selepas Nabi Musa. Perbuatan-perbuatan mereka adalah bertentangan dengan objektif Tuhan Semesta Alam - Pencipta langit-langit dan bumi. Sebelum Allah memberi Al Quran kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab Dia juga telah mengilhamkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakob, Musa, Isa, dan Nabi-Nabi lain yang mengandungi inti-pati dan mesej yang serupa - itulah asas-asas kepada ajaran Allah - kesemua mereka mendapat ilham dari Allah dalam bahasa mereka sendiri - dan Allah tidak pernah memerintah mereka berkhidmat untukNya dalam bahasa Arab.

Panduan-panduan dalam Kitab Allah setiasa bertujuan memudahkan kehidupan semua manusia yang diberi nyawa oleh Allah sendiri - supaya mereka semua mencapai satu cara hidup yang tenteram dan aman. Apabila manusia lari daripada objektif Kitab itu - kehidupan mereka akan jadi kucar-kacir.

Sunday, November 8, 2009

Bab Pertama : Salah Anggapan

Hari ini perkataan Islam adalah satu perkataan yang paling teruk disalahguna dan disalahertikan. Makna perkataan Islam mengikut bahasa Al Quran ialah "ketenteraman" yang dinikmati secara berkomited dan berprihatian mengikut peraturan-peraturan satu cara hidup (deen) yang dibekalkan (providence) oleh Pencipta kita melalui ilham-ilham kepada kesemua Nabi-Nabi dan pembawa-pembawa beritaNya supaya semua manusia dapat menghayati satu cara hidup yang teratur mengikut rancangan agong ciptaan Allah (sebagai satu sistem Allah). Perkara ini, malangnya bukanlah apa yang terdapat dalam gambaran pemikiran kita apabila kita dengar perkataan Islam itu disebut. Islam tulin yang sebenarnya bertujuan untuk satu kehidupan yang tenteram tanpa sebarang agama, kepercayaan-kepercayaan tahyol, karut-karut, atau kesucian (holiness) yang dicipta oleh agama-agama. Penjaja-penjaja agama walaubagaimanapun secara teratur telah meruntuh segala cita-cita murni ini secara mengubah bentukrupanya sehingga ianya lenyap daripada tujuan asal PenciptaNya. Apabila agama Arab diperkenalakan ianya telah menyelewengkan manusia, membantut kemajuan mereka yang menghasilkan satu jenis kumpulan sentiasa tertindas dan mereka tidak boleh berfungsi dengan berkesan. Agama ini mempromosikan satu cara hidup atau deen yang mengambarkan kegaduhan, keganasan, ekstrimism, kepercayaan kepada idola-idola, sembah-menyembah, ritual-ritual, pengorbanan binatang, ritual-ritual lawatan ke rumah batu dinegeri Arab, hukum-hukum yang diceduk dari kepercayaan suku kaum Arab yang menindas, mengasing dan membeza status sesuatu bangsa, mengambil kesempatan, berbanga diri, keruntuhan budi bahasa, kemiskinan dan mengikut contoh sistem padri-padri Yahudi yang kolot. Ini semua, mengikut pendapat mereka, adalah apa yang ditetapkan oleh Allah. Jelas sekali apabila kita memaca Al Quran - ianya amat beretentangan dengan cara hidup atau deen yang termaktub dalam Kitab itu.

Buku ini akan membincang tentang amalan-amalan menyembah berhala oleh agama Arab. Saya akan menghuraikan apa yang diamalkan dalam agama Arab sekarang tiada satu pun yang mempunyai asas dalam Islam mengikut Al Quran yang telah diilhamkan kepada Nabi terakhir. Mengikut Al Quran, seseorang itu boleh menikmati satu cara hidup yang tenteram tanpa mengikuti sebarang agama. Bukti-bukti dari Al Quran dengan jelas mengatakan setiap Nabi yang diutus oleh Allah mempunyai musuh-musuh dan mereka akan mencipta agama atau mengada-adakan ajaran selain dari Kitab Allah untuk penyelewengan dari jalan Allah. Walaupun ianya jadi satu kejutan, sesungguhnya orang-orang agama telah dibuktikan diseluruh dunia sebagai musuh-musuh kepada Nabi-Nabi Allah dengan cara yang nyata mengantikan "ketenteraman" hidup - kepada satu agama menyembah berhala secara mengunakan phychology untuk menyelewengkan manusia-manusia diseluruh dunia.

Sebelum saya meneruskan dengan bantuan-bantuan apa yang saya perkatakan, lebih baik sekiranya kita memberi definasi kaedah-kaedah dan panduan-panduan yang digunakan untuk penyelidikan ini:-

(1) Al Quran (yang diterjemahkan sebagai Bacaan) adalah perkataan-perkataan atau kalimah-kalimah Allah.

(2) Al Quran adalah dokumen yang paling berkuasa kepada kepercayaan untuk orang-orang muslim.

(3) Isi kandungan Al Quran kesemuanya adalah benar, tanpa sebarang percanggahan, tepat, lengkap, dan diatur dan ditulis dengan betul dan sempurna.

(4) Al Quran adalah Kitab yang menjadi Hakim dan pengukur mutlak membezakan diantara apa yang Hak (betul)dan apa yang bathil (palsu). Kalimah-kalimah Arab asal yang digunakan Allah (bukan bahasa Arab konteperori) dijadikan bahasa penentu untuk mendedah dan membongkar sebarang penyelewengan dan ketidak seimbangan dari apa yang diterjemah oleh manusia-manusia.


Sebelum kita meneruskan biarlah saya jelaskan secara ringkas mengapa saya memilih untuk berbincag tajuk "sembah berhala" atau "idol-worship". Mengikut Al Quran Allah boleh mengmpun segala kesalahan kepada sesiapa saja yang Dia kehendaki kecuali orang-orang yang mengamalkan "idol-worship" atau "mempersekutukanNya" atau dalam bahasa Arab "Syirik". Apa saja perbuatan dan pekerjaan yang baik-baik (good deeds) yang dilakukan oleh seseorang itu - ianya akan terhapus sama sekali sekiranya dia terjerumus kedalam "syirik" atau "mempersekutukan" Allah secara sedar atau tidak:


"Sesungguhnya telah Kami ilhamkan kepada kamu dan kepada mereka-mereka sebelum kamu, sekiranya kamu "mempersekutukan" niscaya segala kerja-kerja kamu akan dihapuskan sama sekali- dan tentulah kamu akan termasuk orang-orang yang rugi. Dengan itu, hendaklah kamu hambakan diri kamu kepada Allah semata-mata supaya kamu jadi orang-orang yang bersyukur". (39:65-66)

"Sesungguhnya Allah tidak akan ampun apa yang disekutukan denganNya - tetapi Dia akan mengampun apa saja selain dari itu bagi sesiapa saja yang Dia kehendaki - Dan barangsiapa menyekutukan apa saja disamping Allah - maka sesungguhnya dia telah membuat jenayah yang besar." (4:48)

Nabi Musa misalnya telah membunuh orang semasa dia masih muda. Allah bagaimana pun memilih dia untuk dijadikan sebagai Nabi lalu Dia mengampunnya atas kesalahan yang dilakukannya sebaik sahaja dia kembali menghambakan dirinya untuk Allah semata-mata. Al Quran memberi penjelasan terperinci tentang sejarah Nabi Musa. Untuk tujuan ini saya harus kumpul ayat-ayat dari beberapa surah yang menguatkan cerita Musa - cara yang digunakan bagi kaji-selidik ini.

"Wahai Musa (penghujung ayat 20:11 dan disambung dengan), Sesungguhnya Aku adalah Tuhan kamu, maka tanggalkan kasut kamu. Sesungguhnya kamu dilembah Tuwa yang suci. Dan Aku telah memilih kamu - lalu dengarlah apa yang diilhamkan. Sesungguhnya Aku adalah Allah - Tiada Tuhan melainkan Aku. Maka hambakan dirimu dan komit-lah dirimu untuk mengingati Aku." (20:11-14)

(Nota: Perkataan Arab "Salat" dalam ayat ini diterjemahkan sebagai "komit" yang akan dijelaskan dalam Bab yang lain nanti: Sementara itu pembaca harus membuat penilaian sendiri mengapa perkataan "Salat" ini digunakan kepada Musa - dan bagiamana Musa melakukan "Salat" sedangkan inilah pertama kali pengelaman beliau berhadapan dengan Allah - Bila masa dia Salat dan adakah dia memberi penghormatan kepada Nabi Muhammad semasa dia "Salat" sepertima yang dilakukan oleh orang-orang muslim apabila mereka membaca "As-Salamu-alaikum ya ai-yuhan Nabi" atau "Salam sejahtera keatas kamu wahai Nabi" dalam sembahyang mereka)

Kemudian ayat-ayat dalam surah lain pula menyambung dan memperkukuhkan lagi kisah Nabi Musa selain dari apa yang kita baca dalam surah 20:-

"Wahai Musa, Sesungguhnya Aku adalah Allah yang Berkuasa dan Hakim. Dan lempar tongkat kamu. Maka apabila dia melihat ianya bergerak seakan-akan ular, dia melarikan diri tanpa menoleh kebelakang. Wahai Musa, janganlah kamu takut - sesungguhnya orang-orang yang Aku utuskan tidak mempunyai ketakutan." (27:9-10)

Kisah apa yang berlaku kepada Musa dengan Allah diulangi dan disambung lagi dalam surah yang lain:-

"Sekarang masukanlah tanggan kamu dalam saku kamu - ianya akan menjadi putih tanpa cacat - dan dakapkanlah dibawah sayap tanggan kamu - maka ini adalah dua bukti kebenaran dari Tuhanmu untuk dibawa kepada Firaun dan pembesar-pembesarnya. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak adil." (28:32)

"Musa berkata, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh salah seorang dari mereka, maka aku takut mereka akan membunuh aku." (28:33)

"Walaupun orang-orang yang melakukan kezaliman dan kemudian dia mengantinya dengan kebaikan selepas kejahatan - maka sesungguhnya Aku Penyampun dan Penyayang".(27:11)

Sifat semulajadi manusia sememangnya mereka itu lemah (ini disahkan dalam Al Quran itu sendiri). Kita melakukan banyak kesilapan dan kadangkala ianya melampaui batasan-batasan hidup dan ini akan mencemarkan sifat diri dan personilti kita sendiri. Allah sebaliknya tahu sifat-sifat lemah kita, lalu Dia tidak lupa memberi jaminan kepada kita semua, Dia mengampun apa saja kesalahan-kesalahan diri kita apabila kita sedar dan sanggup membuat perubahan sikap. Kriteria untuk mendapatkan kemudahan pengampunan dari Allah - tidak memerlukan penerima nikmatNya menjadi ahli mana-mana agama. Kesemua manusia tidak kira bangsa, bahasa atau warna kulit layak menerima kurnian Allah - kerana Dialah Pencipta mereka semua. Mereka hanya perlu sedar keburukan-keburukan yang mereka kerjakan selama ini dan sanggup berubah sikap dan berkomited kepada kerja-kerja (deeds) kebajikan untuk kebaikan diri dan dunia disekeliling mereka.

"Kecuali kepada mereka yang mengubah sikap (bertaubat), percaya, dan melakukan kerja-kerja yang ikhlas (sincere deeds) - maka, mereka-mereka itu akan digantikan Allah kesalahan-kesalahan mereka menjadi kebaikan (kredit) - dan sesungguhnya Allah Pengampun, Penyayang. Dan barang siapa mengubah sikap (bertaubat) dengan kerja-kerja yang ikhlas kepada Allah mereka itu benar-benar yang mengubah sikap" (25:70-71)

Ini adalah satu jaminan daripada Allah sendiri dalam Al Quran. Kita tidak perlu menjadi ahli mana-mana pertubuhan agama untuk mengubah sikap atau bertaubat atau untuk percaya kepada Allah yang Satu. Juga, kita tidak perlu menjadi ahli mana-mana agama untuk melakukan kerja-kerja yang baik dengan ikhlas.

Saturday, November 7, 2009

Pendahuluan (Bah: 4)

Lihat contoh-contoh bagaimana penjaja-penjaja agama dapat menyerapkan amalan-amalan dan kepercayaan-kepercayaan yang bodoh dan karut kepada pengikut-pengikut mereka:-

Mereka yang mengaku pakar dalam Agama Arab akan memberitahu anda salah satu dari "tiang agama" mereka ialah diwajibkan kepada orang-orang yang mampu melawat dan menyembah sebuah rumah batu di Mekah, mengelilingnya beberapa kali dengan penuh khusu' dan mencium seketul batu hitam yang dipasak disatu penjuru rumah batu ini. Kemudian pergi disatu dikawasan berhampiran dengan rumah batu yang sama untuk berulang-alik diantara dua "batu". Selepas itu mereka harus pergi kesatu kawasan mengutip batu-batu untuk dibalingkan kepada Tiang Batu yang dibina oleh orang-orang Arab(kadangkala ada yang baling batu ini dengan selipar) sambil membayangkan tiang batu yang mereka baling adalah syaitan. Tidak cukup dengan menipu pengikut-pengikut mereka tentang batu boleh dijadikan simbol sebagai rumah Allah - Batu juga boleh dijadikan simbol sebagai syaitan - mereka tambahkan lagi penipuan mereka dengan mengata air luat yang diseruling atau "reverse osmosis" yang dibekalkan diMekah adalah air suci atau holy. Kebanyakan pelawat-pelawat yang hanya biasa dengan minuman air-air tawar dinegara mereka - selalunya akan mendapat penyakit batuk apabila mereka minum air laut yang diseruling ini.

Ada pakar-pakar dalam satu agama jenis lain pula yang mengaku mereka berpandukan kepada Kitab Injil yang dikatakan terdapat dalam Bible akan memberitahu anda bahawa "tiang agama" untuk kepercayaan agama mereka ialah Allah Maha Kuasa mempunyai seorang anak yang perlu makan dan minum sepertimana orang-orang lain:

Satu lagi jenis pakar yang lebih awal atau "pioneer" yang melatih penjaja-panjaja agama sebelum kedua-dua agama diatas - mereka boleh menghukum sesiapa dan berkuasa mengeluarkan fatwa-fatwa agama yang mereka cipta atas nama Allah. Puak-puak ini pula mengaku mereka berpandukan agama mereka mengikut Kitab Taurat - sehinggakan mereka mengeluarkan fatwa supaya Nabi yang diutuskan oleh Allah menyeru mereka kembali kepada ajaran Kitab Taurat sebenarnya didisalib. Penganut-penganut yang telah dibelenggu pemikiran mereka dalam agama ini mempunyai kepercayaan bahawa untuk menjadi seorang baik seseorang itu mesti memakai kopiah atau ketayap dan mereka diharamkan mengunting rambut disebelah kiri dan kanan atau memotong janggut.

Kesemua "pakar-pakar" dalam ketiga-tiga agama diatas sudah tentunya mendapat ganjaran yang lumayan dengan mempromosikan idea-idea yang lucu ini - dan lebih dari separuh penduduk bumi sanggup membayar (biasanya diselindung atas nama sedekah) kepada pelawak-pelawak ini. Biasanya penjaja-penjaja agama ini menjadi lintah darat memeras wang dari pengikut-pengikut mereka dengan cara memutar-belit kitab-kitab Allah dengan lidah mereka dengan satu jenis kutipan wang agama atau "Zakat". Sedangkan Al Quran memberi peringatan:- "Ikutilah mereka-mereka yang tidak meminta upah daru kaum"

Sebenarnya Al Quran kerapkali mengingatkan semua manusia mengunakan akal yang dianugerah oleh Allah. Sebagai fitrah manusia itu sedar ianya adalah salah apabila mereka menafi sesuatu kebenaran, tetapi mereka masih lagi tidak mengambil berat atau berusaha untuk menerima kenyataan:-

"Sesungguhnya Kami jadikan jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan jin yang mempunyai hati, mereka tidak faham dengannya - dan yang mempunyai mata, mereka tidak nampak dengannya - dan yang mempunyai telingga, mereka tidak dengar dengannya. Mereka-mereka itulah seperti binatang ternakan. Tidak! malahan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang tidak sedar". (6:179)

Dalam kajian saya, kesemua dasar-dasar yang menjadi perhatian saya berpandukan daripada fakta-fakta dari Al Quran sahaja dan lojik-lojik yang terdapat didalamnya.
Buku sejenis ini - pada pengetahuan saya, adalah buku yang pertama sejenisnya. Sekiranya saya tidak melakukan kajian ini, lambat laun, ada yang lain-lain yang akan melakukannya.

Kajian ini mewakili satu usaha gigih cara-cara mencungkil inti-pati Al Quran, terutama sekali kepada pembaca-pembaca bukan Muslim yang mempunyai anggapan salah terhadap Al Quran. Dari pandangan mata kebanyakan orang-orang "Muslim" (yang berpegang kuat kepada agama Arab) kajian teks Al Quran secara kritikal tidak akan mendatangkan faedah sebagai satu pelajaran untuk satu cara hidup bagi kesemua manusia sejagat dibumi ini. Pada pendapat mereka, Al Quran berurusan dengan hal-hal "Agama" sahaja. Pendapat seperti ini amat bertentangan dengan fakta-fakta dimana Al Quran sendiri menentang kesemua "agama". Sehingga orang-orang muslim dapat menerima hakikat yang penting ini - mereka akan terus tidak akan memahami Kitab yang mereka kata menjadi panduan kepada kepercayaan mereka.

Mungkin ada diantara pembaca-pembaca buku ini yang biasa membaca buku-buku yang tidak mengunakan bahasa terus-terang. Mungkin mereka akan terjumpa bahasa-bahasa yang keras dibeberapa tajuk dalam buku ini. Buku ini ditulis untuk mereka-mereka yang tidak tahu apapun tentang kritikan-kritikan teks tetapi mungkin mereka ingin mengetahui bagaimana penjaja-penjaja agama menukar telah menukar mesej-mesej Al Quran. Ianya ditulis untuk dibaca oleh semua tidak kira apa saja kepercayaan mereka. Sudah tentu terdapat banyak orang-orang muslim yang ikhlas dan bijak pandai diseluruh dunia - atau mungkin juga ada diantara orang-orang Arab itu sendiri - yang mencaricari kebenaran dan cara hidup yang diredhai oleh Pencipta mereka. Saya ingin merayu kepada kesemua mereka - supaya tidak membaca untuk bercanggah dan bersanggah, atau mempercayainya tanpa periksa - tetapi bertimbang dan berfikir.

Yang penting sekali bukanlah tujuan saya untuk menimbul kemarahan kepada mana-mana pembaca dan saya berasa bangga sekiranya pandangan-pandangan yang disampaikan dalam buku ini dianggap sebagai satu dorongan yang datang dari kekuatan keyakinan saya.

Untuk mengakhiri pendahuluan ini, saya mengaku bahawa Aidid Safar adalah nama pena atau nom de plume. Agama Arab buat masa ini terserlah kegilaannya tanpa lojik, tidak bertimbang-rasa, dan penganut-penganutnya tidak mempunyai sebarang pengetahuan asas tentang Kitab yang mereka percaya. Dari Morroco hingga ke Philippines, lebih dari satu billion orang telah membenarkan diri mereka diperbodohkan untuk terlibat dalam kegilaan ini.

Ada penulis-penulis difatwakan oleh penjaja-penjaja agama Arab dengan hukuman mati kerana berkata kurang dari apa yang katakan dalam buku ini. Di kebanyakan negara yang dipanggil negara-negara Islam, penulisan buku seperti buku ini mengakibatkan penulisnya diburu, didakwa, dipenjara dan besar kemungkinan dibunuh oleh tanggan-tanggan yang bersedia dari pengikut-pengikut gila agama Arab. Jelas sekali, orang yang berfikiran waras semesti mengambil sikap berjaga-jaga.

Apa yang penting disini adalah mesejnya, bukan siapa yang berkata tentangnya. Membunuh pembawa-pembawa berita telah menjadi adat yang tertulis dalam buku-buku sejarah. Disebaliknya pula, ada pembawa-pembawa berita dijadikan sebagai sesuatu yang mereka tidak selesa - oleh pengikut-pengikut yang terslah-anggap - sehingga ada yang dijadikan idola. Saya ingin menjauhkan diri saya daripada kemungkinan mendapat nasib yang sama. Dengan itu, saya akan terus kekal - dengan izin pembaca-pembaca yang budiman - sebagai Aidid Safar.

Adalah harapan ikhlas saya kepada mereka yang berminat - supaya mereka membaca buku ini dengan semangat sebaimana ianya ditulis. Tambahan, saya ingin meluahkan ucapan terima kasih saya kepada mereka-mereka yang telah memberi saya sokongan moral untuk menjalankan kajian-kajian ini. Saya terhutang budi kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan seperjuangan, dan ahli-ahli keluarga saya yang memberi perangsang supaya saya menulis buku seumpama ini. Terimalah ucapan "keamanan" yang ikhlas dari saya.

Terima kasih.

Friday, November 6, 2009

Pendahuluan (Bah: Ketiga)

Disiplin saya ialah dengan membaca setiap aliran sesuatu ayat dalam Al Quran secara kritikal yang mempunyai kunci-kunci perkataan bagi satu-satu tajuk. Pada kebiasanya perkataan-perkataan ini digunakan secara berulang-ulang dibeberapa surah. Sebenarnya susunan ayat-ayat Al Quran mencerminkan keharmonian kepada bermacam-macam tajuk yang boleh dirujuk diantara satu sama lain dan diperkuatkan dengan tajuk yang sama pada ayat-ayat lain selalunya berulang-ulang. Contoh bagi tajuk-tajuk khusus yang membincang tentang "syirik" (mempersekutukan Allah) atau "cara hidup yang tersusun" (deen) semestinya, diasingkan daripada tajuk-tajuk lain lalu dikumpulkan dari kesemua ayat-ayat yang ada kaitan dengan tajuk yang sama lalu disusun dibawah satu tajuk. Tentunya saya telah menghabiskan beratus-ratus jam untuk menjejak ayat-ayat ini. Indek termatic yang disediakan oleh penterjemah-penterjemah, Lexicon Arab, malahan concordia yang sedia ada selalunya tidak mencukupi and tidak tepat apabila diukur dengan perkataan-perkataan yang diguna dalam Al Quran. Mungkin ianya berlaku kerana pengaruh agama yang korup telah menyerap selepas beberapa generasi - sepertimana yang akan diberi contoh nanti.

Selepas kajian yang kritikal terhadap teks-teks Arab saya dilanda oleh keadaan serba salah diantara amalan-amalan agama saya dan apa yang diajar kepada saya semasa kecil bahawa Al Quran adalah sebuah Kitab sumber yang utama untuk bimbingan hidup dan asas kepada kepercayaan saya. Saya juga dilanda dengan soalan-soalan bagaimana boleh terjadi banyak perkataan dalam Al Quran telah disalah terjemahkan dan kerapkali ianya menjadi lucu dan tidak konsisten diantara satu cerita dengan cerita yang lain? Mengikut penterjemah-penterjemah maksud satu perkataan bermakna sekian-sekian disatu ayat - tetapi perkataan yang sama mempunyai makna yang berbeza sekali ditempat-tempat lain dalam Al Quran. Dan semua ini boleh berlaku setelah mereka mengaku ianya telah disah dan diperiksa oleh pakar-pakar selama beberapa generasi. Tidak boleh dinafikan, terdapat banyak kontradiksi, mesej yang samar-samar dan ketidak seimbangan dalam kesemua terjemahan. Apabila direnung kembali, seseorang itu akan jadi binggung memikirkan bagaimana dan mengapa pakar-pakar, komentor-komentor dan penterjemah-penterjemah berpura-pura tidak sedar - atau mereka sengaja menyembunyi penyelewengan ini.

Kebanyakan orang-orang bukan Arab tidak sedar penyelewengan yang telah meresap kedalam terjemahan-terjemahan Al Quran. Sebenarnya bagi mereka - membaca Al Quran dalam bahasa Arab adalah serupa dengan melihatnya dalam berwarna warni, sementara membaca terjemahan-terjemahan seolah-olah mereka melihatnya hitam putih, mereka hanya dapat menggambarkannya tanpa boleh menikmati naunce-nya. Sikap sambil lewa ini akan menambahkan lagi kesan-kesan nagetif kepada kepercayaan mereka kepada Allah. Walaupun ada sedikit diantara mereka yang dapat mengesan cacatan ini, kebanyakan diantara orang-orang bukan Arab tidak pernah mengambil satu pendirian intelektual untuk berhadapan dengan tafsiran-tafsiran yang tidak masuk akal dalam terjemahan-terjemahan yang mereka baca.

Saya mengambil usaha untuk membuat kajian kritikal ini dengan cahaya dari ayat Al Quran seperti berikut:-

"Wahai semua manusia, hendaklah kamu abdikan dirimu kepada Tuhan yang mencipta kamu dan manusia-manusia sebelum kamu supaya kamu berprihatin. Dialah yang mencipta bumi untuk dijadikan tempat tinggal kamu. Dan Dialah yang membina langgit-langgit. Dia menurunkan kepada kamu air dari langgit untuk mengeluarkan biji-bijian sebagai rezeki kamu. Maka dengan itu jangan sekali-kali kamu adakah sebarang idola disampin Allah sedangkan kamu tahu". (2:21-22)

Saya tersedar mesej dalam Kitab Allah ditujukan kepada kesemua manusia diseluruh dunia tidak kira bangsa atau warna kulit atau mana-mana kepercayaan. Ianya memberi tekanan bahawa kesemua manusia harus bertunduk patuh kepada hanya satu kuasa yang mencipta mereka. Mereka tidak harus mengidolakan apa saja atau sesiapa saja disamping Allah. Apa yang kita tahu - kesemua penjaja-penjaja agama tidak kira apa saja jenama - mereka telah mengajar sebaliknya. Samada mereka mengajar manusia-manusia mengidolakan hamba-hamba Allah atau mereka jadikan bahan-bahan yang dicipta sebagai alat sembah-menyebah dan ada juga alat-alat ini dibina sebagai simbol yang dijadi satu "saluran" untuk menyembah Allah. Saya terkejut apabila setelah membaca beberapa surah kemudian saya bertemu dengan maklumat-maklumat berikut:-

"Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia dimuka bumi - mereka akan selewengkan kamu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti perasangka-perasangka sahaja - dan mereka hanya agak-agak sahaja. (6:116)

"Dia telah mensyari'atkan kepada kamu daripada satu cara hidup yang Dia warisikannya kepada Noh, dan apa yang Kami ilhamkan kepada kamu, dan apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, dan Musa, dan Isa. Hendaklah kamu menegakkan cara hidup itu dan jangan kamu berpecah belah dengannya. Amat berat bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah (syirik)menerima seruan kamu kepadanya. Allah memilih sesiapa saja Dia kehendaki kepadanya dan Dia akan memberi petunjuk kepada sesiapa saja yang kembali. (42:13)

Kenyataanya ayat 6:116 amat jelas sekali, Allah memberi amaran supaya kita tidak mengikuti kebanyakan orang - dan ayat ini adalah ayat pembuka mata kepada sesiapa saja. Saya telah bertanya kepada kebanyakan orang yang mengakui diri mereka sebagai seorang Islam, tetapi bila saya tanya apakah amalan-amalan yang mereka laku yang disuruh oleh Allah mengikut Al Quran - kesemua mereka tidak dapat jawab termasuklah penjaja-penjaja agama. Ayat kedua pula memberitahu kita Tuhan hanyalah satu saja dan Dia adalah Tuhan yang sama untuk kesemua manusia diatas bumi ini dan mereka seharusnya bersepakat dengan satu cara hidup yang teratur sebagaimana diwariskannya kepada kesemua Nabi-Nabi dan pesuruh-pesuruhNya. Kemudian hanya Allah sahaja yang boleh mengarah dan memberi petunjuk kepada manusia kepada jalanNya. Dengan kata lain manusia tidak perlu lagi Nabi-Nabi atau pesuruh-pesuruhNya setelah mereka sampaikan mesej-mesej Allah. Tugas Nabi-Nabi dan pesuruh-pesuruh Allah bukan untuk memberi petunjuk kepada manusia tetapi tugas mereka hanyalah untuk menyampaikan risalah-risalah yang diilhamkan kepada mereka. Ayat 42:13 juga memberitahu kita tentang satu jenis manusia yang dilabel sebagai "orang-orang syirik" atau "musyrikin" adalah musuh utama kepada kepada Kitab-Kitab Allah. Mengikut istilah Al Quran "orang-orang syirik" adalah mereka-mereka yang mengikuti ajaran-ajaran atas nama agama selain daripada apa yang Allah telah tetapkan dalam KitabNya - dan orang-orang jenis ini tidak akan menyahut seruan mana-mana Nabi atau pesuruh Allah.

Oleh kerana Nabi Noah, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad serta Nabi-Nabi lain tidak dapat mendekati sesiapa pun kepada Allah - bagaimana kita lihat penjaja-penjaja agama seperti Pope, padri-padri, rabbi-rabbi, ayatolah-ayatollah, mullah-mullah, ustaz-ustaz dan imam-imam kesemua mereka mengaku mereka boleh membawa pengikut-pengikut mereka kepada Allah? Sudah tentunya ada yang tidak betul dengan apa yang mereka buat atau ada yang tidak betul dengan pengikut-pengikut mereka - atau - kebanyakan manusia telah terpedaya tanpa kesedaran mereka. Walaubagaimanapun Al Quran telah menyediakan panduan yang terbaik untuk mana-mana manusia untuk mengatasi keadaan ini:

"Hendaklah kamu semua kembali kepada Allah, berprihatian terhadapNya saja - dan tegakkan komitmen-komitmen kamu. Janganlah kamu menjadi orang-orang syirik sepertimana orang-orang yang memecahkan cara hidup yang teratur dijadikan sebagai agama (syia'an). Setiap golongan berbangga dengan apa yang mereka telah ada-adakan." (30:31:3)

Mengikut ayat-ayat diatas "orang-orang syirik" adalah mereka yang berada dalam agama atau "syia'an" (perkataan ini akan dijelaskan dibahagian lain. Agama adalah satu ciptaan palsu manusia. Tidak kira apa saja jenis agama kesemua penganut-penganut agama-agama ini berasa gembira dan berpuas hati melakukan apa saja yang disuruh oleh penjaja-penjaja agama mereka. Hari ini terdapat perbagai jenis agama dan pelbagai jenis cara amalan - tetapi kita hanya mempunyai Satu Pencipta sahaja! Yang pastinya kesemua pembawa-pembawa lampu penyuluh agama mencari makan melalui pelbagai cara pendapatan. Al Quran memberi amaran kepada manusia untuk berjaga-jaga dengan mereka-mereka yang mengambil upah atas nama Allah:

"Ikutilah orang-orang yang tidak mengambil upah - mereka itulah orang-orang yang dapat petunjuk" (36:21)

bersambung....