Wednesday, June 22, 2011

Sejarah adalah Penting

Apabila saya berkata ”Sejarah adalah penting” – maka ramai orang-orang yang dibelenggukan dengan amalan-amalan pagan Arab hanya berfikir cerita-cerita khusus tentang kisah hidup idola mereka - Nabi Muhammad. Pada pendapat mereka sejarah Nabi Muhammad dan cerita sahabat-sahabat beliau adalah ilmu yang paling penting untuk menguatkan hati dan iman mereka dan ianya sebagai satu kriteria untuk seseorang itu menjadi Muslim yang terbaik. Apakah anggapan ini benar?

 • ”Dan Kami ceritakan keatas kamu sebahagian dari sejarah pembawa-pembawa utusan supaya Kami menggukohkan hati kamu dengannya. Dan telah datang kepada kamu dalam perkara ini kebenaran dan pelajaran – dan juga peringatan bagi orang-orang mukmin.” (11:120)

Ayat diatas memberitahu kita Allah telah mengajar Nabi Muhammad sejarah – sebagai pelajaran, peringatan dan untuk menguatkan hatinya untuk beriman kepada Allah. Sejarah yang diajarNya adalah berkaitan dengan rasul-rasul terdahulu sebelum Al Quran diturunkan.

Orang-orang Melayu telah ditipu dan dipedaya oleh ulamak-ulamak yang menjadi pak turut agama Arab dengan istilah ”Sejarah Islam”. Islam sebenarnya tidak mempunyai sejarah – yang ada ialah sejarah ”rasul-rasul” terdahulu dan sejarah bagaimana tindak balas oleh kaum-kaum mereka termasuklah respon-respon oleh pembesar-pembesar mereka terhadap Deen Allah” atau cara hidup yang direstui Allah. Ianya bermula dari Adam hingga ke akhir zaman – dan untuk menjadi seorang mukmin ”Sejarah” yang paling penting dipelajari adalah dari apa yang diceritakan oleh pencipta mereka – bukanya dari kitab-kitab hadis atau wikipedia. Tiada siapa yang lebih tepat menceritakan sejarah tentang Deen Allah melainkan Allah sendiri.

Mempelajari sejarah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu adalah paling penting untuk Nabi Muhammad dan juga orang-orang mukmin. Apabila kita membaca Quran kita dapati Allah tidak menceritakan kepada kita tentang tingkah laku atau hal keluarga seseorang pembawa utusanNya untuk dijadikan contoh untuk kita meniru-niru. Misalnya, Allah memberitahu Nabi Muhammad dan orang-orang Mukmin bahawa Nabi Ibrahim mempunyai suri tauladan yang paling baik. Nabi Ibrahim adalah orang yang terpilih oleh Allah:

 • ”Sesungguhnya telah ada bagi kamu suri tauladan yang baik pada Ibrahim serta orang-orang yang bersama dia – ketika mereka berkata kepada kaum mereka – Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari pengabdian kamu kepada selain dari Allah. Kami ingkar dengan kamu dan nyata sekali permusuhan dan kebencian diantara kami dan kamu buat selama-lamanya – sehinggalah kamu hanya percaya kepada Allah semata-mata.....” (60:4)

 • ”Dan orang-orang yang membenci prinsip Ibrahim tidak lain hanyalah orang-orang bodoh sahaja – dan sesungguhnya Kami telah memilih Ibrahim didunia – dan diakhirat dia termasuk orang-orang yang soleh.” (2:130)

Kita boleh baca sejarah Nabi Ibrahim dalam banyak surah dalam Al Quran – tetapi tiada satu ayat pun yang mencerita samada dia pakai serban atau tidak, samada dia makan mengunakan sudu dan garpu, atau macam mana dia tidur, atau dia pakai jubah atau tidak, atau dia simpan janggut atau tidak dll....... walaupun Allah berkata ”Sesungguhnya telah ada bagi kamu suri tauladan yang baik pada Ibrahim”. Dan Al Quran sendiri memberitahu kita ianya ”Terperinci, sempurna, benar, adil dan tiada siapa yang boleh merobah-robah kalimatNya” (6:114-115). Allah memberi jaminan kepada kita apa yang sedikit yang diceritaNya tentang Ibrahim dan rasul-rasul dulu - ianya sudah cukup untuk dijadikan pelajaran, peringatan dan menguatkan hati kita untuk menjadi orang Mukmin.

Sejarah memang penting apabila kita lihat Allah membuat satu surah yang diberi nama Al Qasas atau ”Sejarah” (Surah 28) menceritakan dengan terperinci kisah Nabi Musa. Dalam surah ini Allah mengesahkan kepada kita dalam ayat ketiga bahawa ianya adalah sejarah Nabi Musa sejak dia dilahirkan sehingga dia diberi petunjuk dan seterusnya dia ditugaskan untuk berhadapan dengan Firaun untuk membebaskan Bani Israel daripada penindasan. Firaun bukanlah nama mana-mana individu - tetapi ianya satu gelaran atau title kepada Raja yang memerintah yang mengangkat dirinya sebagai tuhan. Dengan kata lain apa saja yang difatwakannya tiada siapa yang boleh ingkar kecuali mereka akan dihukum.

Surah Al Qasas mempunyai 88 ayat – tetapi Allah menceritakan tentang Nabi Musa hanya dengan mengunakan 44 ayat sahaja yang padat dengan pelajaran. Terdapat juga sejarah Nabi Musa dibanyak lagi surah-surah dalam Al Quran – tetapi tiada satu ayat pun yang menceritakan siapa nama isterinya, siapa nama anak-anaknya, bagaimana dia makan atau minum, samada dia pakai jubah, serban atau kopiah, atau nama sahabat-sahabat atau orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah yang dibawanya.

Bagi ulamak-ulamak pak turut agama Arab mereka tidak tahu apa pelajaran yang harus disampaikan kepada orang-orang Melayu tentang nabi-Nabi terdahulu – malahan yang ada diantara mereka yang tahu – mereka takut menceritakan kisah Nabi Musa dengan Firaun kerana mereka mempunyai sikap yang serupa dengan Firaun apabila datang ayat-ayat Allah kepada mereka. Mereka akan menentang sesiapa saja yang cuba membenarkan Kitab Allah - dan mereka akan menghukum mana-mana individu yang membawa ayat-ayat Allah sepertimana Firaun cuba menghukum orang-orang yang percaya kepada ayat-ayat Allah yang dibawa oleh Musa. Itulah pelajaran sejarah yang penting yang harus dipelajari oleh orang-orang Melayu – bukannya cerita-cerita yang tidak dicerita oleh Allah.

Apabila Allah mengatakan Dia menjadikan sejarah sebagai pelajaran, peringatan dan untuk menguatkan hati orang-orang mukmin Dia telah menamakan beberapa surah atas nama-nama perutusanNya seperti Ali Imran (3), Yunus (10), Yusuf (11), Ibrahim (14), Luqman (31), Nuh (71) dan Muhammad (47). Dalam surah Al Shu’araa atau surah 26 kisah Nabi-Nabi seperti Nuh, Hood, Saaleh, Lot, Shu’ib, Ibrahim dan Musa menjelas kepada kita apa yang biasa dilakukan oleh pembawa-pembawa utusan ini. Dalam keadaan yang sama Dia menceritakan kepada kita tentang sejarah Nabi Daud dan Sulaiman – tetapi nemanakan surahnya sebagai Surah Saba’ (34) untuk menunjukkan bagaimana bongkaknya seorang permaisuri terhadap seruan Sulaiman untuk mengabdikan diri kepada Allah semata-mata.

Walaupun sejarah itu penting - apa yang dijual oleh ulamak-ulamak pak turut agama Arab sebagai ”Sejarah Islam” adalah sia-sia belaka – ianya tidak ada kena mengena dengan sejarah yang wajib dipelajari oleh sesiapa melainkan untuk membelenggu minda-minda pengikut mereka. Selagi orang-orang Melayu tidak mempelajari dan mengambil peringatan dari sejarah Nabi-Nabi terdahulu dalam Al Quran – selagi itu hati mereka tidak akan dikukuh oleh Allah untuk mencapai tujuan mereka kejalan orang-orang Mukmin.

 • ”Dan Kami ceritakan keatas kamu sebahagian dari sejarah pembawa-pembawa utusan supaya Kami menggukohkan hati kamu dengannya. Dan telah datang kepada kamu dalam perkara ini kebenaran dan pelajaran – dan juga peringatan bagi orang-orang mukmin.” (11:120)

Itulah sejarah sebenar-benar sejarah yang harus dipelajari oleh orang-orang Melayu! Ianya terdapat dalam Al Quran sahaja! Dan ianya "Percuma" atau "Free"!

Wednesday, June 8, 2011

Bab Ketiga Bah 2: AGAMA ARAB

Pada umumnya orang-orang Arab disekekliling Nabi adalah bangsa yang telah lama mengamal agama yang menyembah berhala-berhala yang diasaskan oleh nenek moyang mereka. Selain dari berhala-berhala batu (53:19) kita diberitahu berhala-berhala ini mempunyai nama-nama seperti Al-Lat, dan Al ’urza, dan Manat yang dijadikan perantaraan amalan-amalan ritual mereka dengan tuhan-mereka. Mengikut kajian achealogi berhala-berhala yang dijadikan sebagai alat-alat sembahan mereka datang dalam perbagai bentuk yang timbul dipermukaan bumi atau bongkahan batu besar, seringkali berupa batu padat dan keras berwarna hitam dan berbentuk bujur sangkar tanpa mempunya sebarang detail ukiran yang seragam. Batu-batu seperti ini dianggap sebagai suci dan dijadikan sebagai simbol kesucian tuhan mereka. Hajar dalam bahasa Melayu bermaksud ”Batu” dan ”Aswat” ialah ”Hitam”.


Biasanya berhala-berhala batu ini beri teduhan di lapangan terbuka dan ditempatkan dalam kubah yang berbentuk setengah bulat sepertimana yang biasa kita lihat dalam kuil-kuil hindu meletak berhala-berhala batu mereka. Susunan tiang-tiang seri atau ”palmyrene” yang mempunyai grafik dibina sebagai tanda lokasi Kubah. Agama nenek moyang Arab percaya fungsi utama tiang-tiang ini adalah sebagai pengawal kepada kubah mereka yang menjadi tempat teduhan batu hitam mereka. Kita tidak boleh salah faham perkataan Kubah ini dengan perkataan ka’aba. Perkataan ka’aba dalam Al Quran yang bermaksud ”pergelangan kaki” telah sengaja dimanipulasikan oleh orang-orang Arab menjadikan maksudnya sebagai sebuah bangunan batu empat segi sebagai tempat teduhan ”Batu Hitam” atau ”Hajar Awsat”.

Walaupun orang-orang muslim diseluruh dunia menganggap rumah batu empat segi yang dibina oleh orang-orang Arab sebagai rumah Allah secara simbolik – tetapi yang sebenarnya tiang-tiang seri atau ”releif palmyrene” yang dibina dalam rumah batu empat segi itulah yang paling penting kepada agama orang-orang Arab. Orang-orang muslim dilarang memasuki rumah batu empat segi – walaubagaimanapun dengan adanya internet sekarang mereka boleh melihatnya dengan mengunakan google ”Inside the kaaba”. – dan berikut adalah grafik reka bentuk bangunan empat segi tersebut:Samada tiang-tiang dalam rumah batu empat segi diatas merupa berhala simbolik Al Manat, Al Uuzza dan Al Lat hanya orang-orang Arab sahaja yang tahu. Yang pasti tiang-tiang seri atau relief palmyrene adalah pusat berhala agama Arab - dan ianya disembunyikan daripada penglihatan orang ramai. Setiap tahun Raja Saudi akan meziarahi tiang-tiang ini. Orang-orang Melayu sebenarnya meneruskan warisan sembah Al Manat, Al Uuzza dan Al Lat!

Setiap daerah suku kaum orang-orang Arab dibenua Arab mempunyai pusat-pusat kuil yang menepatkan berhala-berhala batu hitam dan boleh dikatakan ciri-ciri pembinaan serta aktiviti agama mereka mempunyai persamaan diantara satu dengan yang lain. Perayaan awam yang utama dari suku-suku nomad atau penduduk-penduduk padang pasir yang sentiasa berpindah randah adalah kunjungan tahunan ke lokasi kuil-kuil ini – teruntama sekali bagi suku-suku kaum yang mempunyai tali persaudaraan atau pengikut-pengikut yang berkongsi kepercayaan mereka. Mereka mera’ikan upacara sembahan mereka kepada batu hitam yang berteduh dalam Kubah dengan cara mengelilinginya sepertimana orang-orang muslim sekarang mera’ikan rumah batu empat segi di Mekah sekarang. Sebenarnya aktiviti mengeliling berhala ini adalah cedukan dari budaya Arab pagan. Walaubagaimanapun ilmu pengetahuan secara ilmiah tentang bangsa Arab sebelum Benua Arab disempadan oleh orang-orang Ingeris pada awal abad dua puluhan masih lagi berserpihan disana sini dan gambaran sepenuh bagi kaum ini mungkin banyak yang tertinggal apabila ianya sampai kepada kita. Kita Cuma dapat maklumat-maklumat yang nyata dalam Al Quran yang menyatakan bangsa Arab adalah dalam kesesatan yang nyata semasa Allah mengutuskan seorang pembawa utusanNya kepada kaum tersebut.

Walaupun Al Quran tidak menjelaskan secara terperinci cara-cara penyempurnaan aktiviti ritual agama Arab pagan – apa yang jelas ialah – segala apa yang diamalkan oleh orang-orang muslim diseluruh dunia hari ini – tiada satu pun diantaranya diperintah oleh Allah dalam Al Quran – pendek kata – Allah tidak pernah menetapkan aktiviti-aktiviti ritual ini sebagai satu komitmen kepada hamba-hambaNya. Dan Allah telah memberi peringatan kepada hamba-hambaNya:


 • ”Alif Lam Min Shad. Sebuah Kitab yang diturunkan kepada kamu – jadi, janganlah ada sebarang kesempitan dalam dada kamu oleh kerananya – supaya kamu memberi peringatan dengannya – dan pelajaran untuk orang-orang mukmin. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu – dan jangan sekali-kali kamu mengikuti selain dari Dia untuk memimpin kamu – tetapi amat sedikit diantara kamu mengambil pelajaran.” (7:1-3)

Apabila Allah tidak memberi apa-apa perintah dalam KitabNya untuk kita melakukan aktiviti-aktiviti ritual – Dia kata – ”Jangan sekali-kali kamu mengikuti selain dari Dia untuk memimpin kamu”. Kita harus percaya dengan hati yang jujur dan berkomited apabila kepada apa yang Dia kata” - tidak kira siapa pun yang memujuk kita untuk mengikuti kitab-kitab selain dari KitabNya. Sebagai Pemberi nyawa kepada kita Dia sudahpun tahu sikap hamba-hambaNya dari awal-awal lagi, lalu Dia juga memberitahu kita - - ”Amat sedikit diantara kamu yang mengambil pelajaran” - dan "kamu" dalam ayat ini termasuklah orang-orang Melayu. Kesudahannya orang-orang yang ingkar memegang amanahnya dengan Allah – hati mereka cenderung kepada kitab-kitab selain dari Kitab Allah – dan mereka akan mengikuti kitab-kitab ini sebagai pemimpin bagi kepercayaan mereka.

Buat masa kini kita tahu orang-orang Arab tidak mempunyai catatan sejarah dan biografi atau maklumat mengenai kepercayaan nenek moyang mereka – dan apabila kita lihat dari apa yang mereka perdagangkan dalam agama mereka – adalah lebih tepat sekiranya kita membuat andaian – kesemua amalan-amalan ritual dan aktiviti-aktiviti agama yang diamalkan oleh orang-orang muslim sekarang adalah saki-baki kebudayaan dan tradisi bangsa Arab Jahiliah – iaitu agama ”Pagan”. Anggapan ini boleh dirumuskan sebab tidak ada satu pun amalan-amalan ritual yang dilakukan oleh orang-orang muslim diseluruh dunia termasuklah orang-orang Melayu mempunyai asas dari Al Quran. Tiada satu pun ”Tiang Agama” yang diada-adakan oleh orang-orang datang dari ajaran Allah.

Tidak seperi kitab-kitab lain, Al Quran juga tidak memberi detail-detail tentang perilaku atau tingkah-laku kehidupan mana-mana pembawa utusan Allah. Apa yang dititik-beratkan dalam Al Quran ialah mesej yang disampaikan – bukan orang yang menyampaikan mesejnya. Tetapi Arab-Arab pagan telah mempromosikan ide sebaliknya sehingga kesemua orang-orang muslim telah lalai untuk mempelajari risalah Allah dalam KitabNya.

Walaupun orang-orang Arab cuba mengalih tumpuan pengikut-pengikut agama mereka dengan membekalkan beratus-ratus kitab yang dikatakan ”ilmiah” (kononnya mengandungi cerita salasilah nabi mereka) dimana penjaja-penjaja agama ini bergantung – yang paling nyata sekali tiada siapa diantara mereka mempunyai biografi terperinci yang tepat tentang keturuanan nabi dan usul-usal keluarganya dan kisah-kisah kehidupan beliau semasa remaja – kecuali apa yang mereka sendiri campur-adukkan dari cerita-cerita pra-sangkaan oleh beberapa tukang-tukang cerita yang penuh dengan pengaruh mistik suku-kaum bangsa Arab. Maklumat-maklumat yang sedia ada tidak dikumpul dengan sistematik – tetapi ianya diada-adakan selepas beratus-ratus tahun selepas kejadian sebenarnya – sehinggakan ianya memberi gambaran bahawa Nabi Muhammad adalah seorang dukun yang berkelakuan tidak waras dan beliau mempunyai watak yang ganjil mempromosi satu cara hidup yang paling fanatik kepada pengikut-pengikutnya dan tidak mempunyai sebarang teloren terhadap sesiapa yang tidak mahu mengikuti agama Arab.

Dari pengakuan ulamak-ulamak yang menjadi Pak turut agama Arab sendiri - maklumat-maklumat ini disampaikan secara oral atau dari mulut ke mulut beratus-ratus selepas Nabi Muhammad wafat sebelum ianya dibukukan. Meraka tidak pernah nafi – tiada siapa pun diantara orang-orang yang membukukan biografi ini mempunyai sebarang hubung-kait secara langsung dengan Nabi Muhammad. Untuk meyakin pengikut-pengikut mereka - setiap cebisan-cebisan maklumat yang dikumpul dikatakan ianya disampai oleh jejak keaslian rantai salasilah. Mereka mengunakan rumusan yang aneh dengan berkata seperti berikut:

"Mengikut dari si-anu dan si-ani - yang mendengarnya dari si-anu atau si-ani - sepupu atau bapa saudara kepada si-anu – yang mendengarnya dari si-anu atau si-ani – yang mendengarnya dari si-anu semasa dalam perjalan mereka dari Syam ke Murbut – bahawa Nabi telah bersabda itu dan ini – dan itu dan ini......” .

Pakar-pakar Pak Turut ini mengelabukan penipuan-penipuan mereka dengan cara berkata ”Hadis ini mengikut sanad yang betul” – walaupun mereka sendiri tidak tahu siapa yang mula membuat cerita tersebut. Orang-orang bukan Arab apabila mereka dengar perkataan ”Sanad” – mereka akan terpegun dan terus menjidu bisu. Mereka tidak akan menyoal lebih lanjut ulamak-ulamak Melayu yang menjadi Pak turut ini.

Apa saja sekali pun yang meragukan - yang nyata - apa saja pengakuan oleh pengumpul-pengumpul yang mengatakan mereka telah dengar (apa yang yang nabi telah berkata atau lakukan dalam kapasitinya sebagai manusia biasa) mereka telah mendengarnya dari orang-orang yang mereka sendiri mengaku mendengarnya daripada pihak ketiga. Penjaja-penja agama percaya pengumpul-pengumpul hadis tidak mempunyai kerja lain kecuali mereka merantau dari satu bandar ke bandar - perjalanan beratus-ratus batu dari diantara sesuatu bandar dengan yang lain hanya untuk bertanya setiap orang yang mereka temui samada mereka mempunyai pengetahuan tentang perilaku atau kata-kata Nabi atau tidak. Apakah kerja seperti ini yang disarankan oleh Allah dalam KitabNya – atau kita diminta supaya menyampaikan mesejNya mengikut apa yang diturunkan dalam Al Quran?

Apabila dikaji-selidik hadis-hadis yang dikumpul ini dengan cara mengunakan Al Quran sebagai Furqan atau batu pengukur diantara yang benar dan yang palsu - kita dapati kesemua apa yang dikumpul adalah pembohongan belaka dan bertujuan jahat. Kita kena mengaku - peristewa, tarikh, tempat dan kepercayaan peribadi Nabi Muhammad semasa muda masih lagi tidak ketahui kecuali agak-agakkan sahaja. Penjaja-penja agama sehingga hari ini tidak mempunyai ilmu yang pasti tentang siapa bapa Nabi yang sebenar. Malahan tiada siapa yang tahu tarikh sebenar Allah mengilhamkan KitabNya kepada Nabi dan masih lagi diperdebatkan. Cerita-cerita penting dalam sejarah kehidupannya memberi gambaran berbeza-beza dan sentiasa bercanggah diantara seorang pengumpul hadis dengan yang lain – termasuklah cara dan bagaimana ayat-ayat Allah ini diturunkan – juga percanggahan yang ketara tentang keadaan kematian beliau. Kesemua peristewa yang berlaku yang dibukukan adalah semata-mata dari mulut ke mulut atau hearsay. Malahan pengumpul-pengumpul hadis – dengan sendiri membuat pengakuan kelemahan mereka dan begitu juga dengan dengan penjaja-penjaja agama yang mengaku perkara ini – apabila mereka mengunakan formula dengan berkata: ”Wal Lah hu Alam”. Dalam erti kata lain - mereka mengaku: ”Dan Allah sahaja yang tahu ianya betul atau tidak”. Secara peribadi saya menamakan formula ini sebagai "Putar Alam"

Apa yang akhirnya dikumpul dan dibukukan dari beratus-ratus ribu hadis yang mengunung dari pengumpulan mulut ke mulut atau hearsay – ianya dipilih oleh pengasas-pengasas empat mazhab dalam agama Arab. Apabila Allah telah menetapkan dalam Al Quran supaya manusia jangan berpecah belah atau berpuak-puak dalam deen Allah – orang-orang Arab dari awal lagi sudah berpuak-puak dengan mengadakan mazhab-mazhab dalam agama mereka. Orang-orang Syiah pula ada hadis-hadis mereka sendiri untuk mencerita tentang agama mereka.

Hari ini orang-orang Melayu jadi binggung apabila mereka cuba menunaikan aktiviti ritual agama Arab. Apabila mereka pergi Mekah mereka terpaksa menukar mazhab yang diharamkan oleh Jabatan Agama Islam Malaysia. Hari ini apabila kita tunjuk ayat Al Quran kepada mereka mengatakan Nabi Muhammad sesat semasa dia muda – semua mereka akan melompat sambil menjerit-jerit – ”Murtad!”, ”Murtad!”, Murtad!” dan ada yang lebih bebal - mereka akan berkata "Sesat!", "Sesat!", "Sesat"! Begitulah sikap kebanyakan mereka apabila minda mereka dibelenggu oleh ajaran-ajaran hadis yang ditanam oleh ulamak-ulamak yang menjadi Pak Turut Agama Arab.

Sunday, June 5, 2011

Bab Ketiga Bah 1. AGAMA ARAB

Tidak ada catatan sejarah yang ditulis oleh orang-orang Arab tentang bangsa mereka sendiri sebelum Al Qur’an itu diturunkan kepada bangsa mereka. Apabila kita membaca Quran kita dapati Allah telah mengutuskan seorang pembawa utusanNya kepada satu bangsa dimana nenek moyang mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang sistem Tuhan dan mereka tidak pernah menerima peringatan tentang ajaran-ajaran Allah. Dan Allah telah menetapkan walaupun mereka diperingatkan dengan Al Quran - kebanyakan mereka tetap tidak akan percaya. Secara ringkasnya – kebanyakan orang-orang Arab telah ditetapkan tidak akan beriman kepada Al Quran.

 •  ”Ya Sin, dan Al Quran (Bacaan) yang penuh Hikmah. Sesungguhnya kamu adalah dari diantara pembawa-pembawa utusan atas jalan yang lurus. Diturunkan oleh Maha Perkasa Maha Penyayang – agar kamu beri peringatan kepada kaum dimana nenek moyang mereka tidak pernah diberi peringatan sedangkan mereka lalai. Sesungguhnya telah diperkatakan atas kebanyakan mereka - bahawa mereka tidak beriman.” (36:1-7)
Apabila Allah menetapkan kebanyakan orang-orang Arab itu tidak akan beriman kepada Al Quran ini yang disampaikan oleh pembawa utusan berbangsa Arab – maka ini termasuklah kaum kerabat dan juga sahabat-sahabatnya. Ini diperkuatkan lagi apabila Allah mengatakan dalam sura 9 ayat 97 bahawa orang-orang Arab itu amat keras kemunafikan dan kekafiran mereka. Ketetapan ini tidak bioleh diubah oleh sesiapa – termasuklah oleh mana-mana ulamak atau ustaz-ustaz yang mengatakan sebaliknya atau mereka cuba memberi alasan-alasan lain.

Dalam Al Quran nama-nama seperti Abu Bakar, Omar, Osman, Abu Hurairah atau Aisyah atau nama-nama lain yang dijaja oleh ulamak-ulamak yang sering kita dengar tidak disenaraikan oleh Allah dalam KitabNya – kerana nama-nama ini tidak ada kena mengena dengan kepercayaan sesorang itu kepada Allah.

Sejarah adalah amat penting bagi manusia - dan apabila ianya ada kaitan dengan ajaran Pencipta mereka - maka seharusnya pelajaran ini dikaji selidik dari sumber yang diturunkan oleh Pencipta mereka – bukan dari mulut ke mulut atau hearsay. Misalnya, sekiranya kita ingin mengetahui sejarah tentang Nabi-Nabi Allah sudah pasti sumber yang paling sahih dan tepat adalah dari sumber yang dikisahkan oleh Allah sendiri. Kita amat bertuah kerana kita dapat mewaris sebuah Kitab yang tidak tercemar oleh tanggan-tanggan manusia sepertimana yang terjadi kepada Kitab-Kitab Allah sebelumnya.

Apabila kita kaji dengan teliti Kitab-Kitab Allah yang diturunkan sebelum Al Quran yang telah diberi nama sebagai  Old Testament dan New Testament kita dapati ianya padat dengan cerita-cerita peribadi Nabi-Nabi Allah dari Nabi Adam hingga Nabi Isa Putera Mariam. Cerita-cerita ini tidak pernah diwahyukan kepada mana-mana Nabi - sebaliknya apa yang dicerita dan ditulis adalah hasil dari ide-ide ahli agama Yahudi dan Nasrani. Kitab-kitab ini dimuatkan dengan cerita-cerita keganasan, hukum-hukum jahil yang tidak masuk akal sehinggalah cerita-cerita lucah. Watak Nabi-Nabi Allah diberi gambaran sebagai orang-orang zalim, tidak mempunyai perasaan dan berkelakuan tidak senonoh. Walau seburuk mana cara-cara hidup yang disarankan dalam kitab tersebut - ulamak agama Yahudi dan Kristian berjaya dapat membelenggu minda-minda berbillion manusia mempercayai ajaran-ajaran jahiliah ini. Sejarah berulang sekali lagi apabila orang-orang muslim bersetuju untuk percaya kepada apa yang ditulis oleh ulamak-ulamak dalam kitab-kitab agama mereka yang diberi nama kitab-kitab hadis.

Al Quran diturunkan untuk menyeru pengikut kesemua agama-agama ini yang telah dibelenggu dengan ajaran-ajaran yang diada-adakan oleh ulamak-ulamak mereka samada jenama agama mereka sebagai Yahudi, atau Kristian atau muslim atau hindu dan selainnya.

Allah memberi jaminan kepada mereka bahawa Al Quran mengesahkan Kitab-Kitab yang diturunkanNya sebelum ini dan ianya adalah satu Furqan atau sebagai hakim diantara yang benar dan yang bathil - terumata sekali kepada pengikut-pengikut agama Arab yang dibelenggu minda mereka dengan ajaran-ajaran ulamak mereka yang tidak ada dalam Kitab Allah.

Adalah menjadi tanggung jawab mereka membuat perbandingan diantara apa yang mereka telah lama percaya dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al Quran. Dalam Al Quran mereka tidak akan bertemu dengan cerita-cerita dongeng, amalan-amalan ritual serta aktiviti-aktiviti budaya dan tradisi orang-orang Arab pagan.

Contoh bagaimana mudahnya manusia diselewengkan dari ajaran Allah sebenarnya apabila kita mengambil cerita yang paling mudah tentang Adam.

Mengikut ajaran The Old Testament Adam dilarang memakan buah dari pohon. Semasa itu Hawa berada bersama-sama Adam dan seekor ular telah membisik kepada Hawa memmujuknya untuk makan buah terlarang tersebut. Ular tersebut menjamin kepada Hawa sekiranya dia makan buah tersebut dia akan kekal selama-lamanya – matanya akan terang seolah-olah dia seperti Tuhannya yang boleh mengetahui segala-gala yang buruk dan yang baik. Hari ini kesalahan Adam diletakkan kepada isterinya – dan kesemua agama termasuk pengikut-pengikut agama Arab - mereka percaya perempuan adalah sebagai punca kepada semua kelemahan lelaki. Pengikut-pengikut agama Yahudi dan Nasrani ditanam dengan kepercayaan bahawa syaitan atau Iblis mempunyai bentul fisikal.

Apabila Allah mengatakan Al Quran mengesahkan Kitab-KitabNya yang diturunkan sebelum ini Dia memperbetulkan cerita Nabi Adam yang telah diselewengkan oleh ulamak-ulamak Yahudi dan Nasrani dengan jelas - dan yang lebih masuk akal kepada kita. Kisah ini boleh dibaca dan senang difaham oleh sesiapa saja dalam sura 7: 11-27.

Hanya maklumat-maklumat penting dan yang harus diketahui sahaja yang akan dicerita oleh Allah kepada kita untuk dijadikan pelajaran. Allah tidak akan cerita kepada kita bagaimana seseorang Nabi itu tidur, makan, bergaul dengan isterinya atau cara dia berpakaian atau mencukur janggutnya - kerana kesemua ini adalah urusan peribadi yang berbeza-beza diantara satu hambaNya dengan hamba yang lain. Tingkah laku peribadi seseorang pembawa utusan Allah itu tidak akan dijadikan amalan-amalan manusia sebagai lorong kejalan Allah.

Allah memberitahu kita Nabi Ibrahim mempunyai suri tauladan yang paling baik untuk mereka yang ingin mengabdikan diri mereka kepada Allah semata-mata.

 • ”Sesungguhnya telah ada bagimu suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ”Sesungguhnya kami berlepas diri dari kaum dan apa saja yang kamu mengabdikan diri selain dari dari Allah. Kami tidak akan percaya dengan kamu dan sudah nyata diantara kami dan kamu permusuhan dan pertentangan buat selama-lamanya. Kami hanya percaya kepada dengan Allah semata-mata.” (60:4)

Ibrahim dilahir dan membesar dalam satu kaum yang telah lama mengamal aktiviti-aktiviti ritual kepada berhala-berhala batu yang diperbuat sendiri oleh tanggan-tanggan kaumnya – dan bapanya adalah diantara pengikut tegar yang mengabdikan diri mereka kepada patung-patung batu ini.

Diantara suri tauladan yang baik oleh Ibrahim ialah ”Dia Mengunakan Akalnya” yang dianugerah oleh Allah kepada kesemua hamba-hambaNya. Mengunakan akal adalah detik yang paling penting dalam hidup mana-mana individu - terutama sekali apabila mereka ingin mencari petunjuk Allah. Proses ini adalah satu ketetapan dari Allah dan tiada siapa yang boleh mengubah ketetapan ini – kecuali bagi orang-orang yang sanggup mendengar pujukan-pujukan iblis sepertimana terjadi kepada Adam.

 • ”Dan tidak akan ada sesiapa pun beriman kecuali dengan izin Allah – dan Dia akan jadikan najis atas orang-orang yang tidak mengunakan akalnya.” (10:100)

Apabila kita membaca Al Quran kita diberitahu bahawa Bani Israel telah menamakan agama mereka sebagai Yahud atau Yahudi. Kita diberitahu mereka telah mencemarkan Kitab Allah dengan cara mengada-adakan kitab-kitab lain disamping Taurat. Hari ini apabila ada yang menyeru orang-orang muslim supaya mengunakan akal - mereka akan melenting kerana ulamak-ulamak mereka mengajar mereka "sesiapa mengunakan akal akan masuk neraka". Apakah ajaran seperti ini tidak mencemar ajaran Allah dalam sura 10 ayat 100 diatas? Apakah orang-orang Yahudi itu saja yang sesat apabila mereka mencemar ayat-ayat Allah dan ulamak-ulamak lain tidak sesat apabila mereka terang-terang menyeleweng dari ayat-ayat Allah dalam Al Quran? 

Nabi Ibrahim mengunakan akalnya dan itulah yang ditetapkan oleh Allah sebagai asas kepercayaan mana-mana hambaNya. Ibrahim mengambil sikap ini dan dia menolak kosep menjadi pak turut apabila dia mendapati tidak masuk akal bagi manusia mengabdikan diri kepada patung-patung batu. Dia sanggup mencabar ayahnya sendiri dengan soalan-soalan yang logik – sehinggakan ayahnya tidak dapat memberi jawapan yang masuk akal kecuali dengan mengatakan – mereka telah amalankan ritual-ritual itu sejak turun menurun lagi. Mengikut Al Quran Ibrahim adalah orang yang paling terdekat dan yang tersayang oleh Allah (2:130).

Dari detik itu Allah telah membuka pintu hati Ibrahim dengan menunjukkan tanda-tandaNya dilanggit dan dibumi dengan menanam keyakinan kedalam dirinya. Setiap kali dia lihat tanda-tanda Allah dilanggit dia terus mengunakan logik akalnya – sehingga dia temu jawapan yang boleh diterima akal. Ibrahim tidak mencari deen Allah dari ulamak-ulamak atau uztaz agama kaumnya yang mengabdikan diri mereka kepada patung-patung batu.

 • ”Sesungguhnya telah ada bagimu suri tauladan yang baik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia ketika mereka berkata kepada kaum mereka, ”Sesungguhnya kami berlepas diri dari kaum dan apa saja yang kamu mengabdikan diri selain dari dari Allah. Kami tidak akan percaya dengan kamu dan sudah nyata diantara kami dan kamu permusuhan dan pertentangan buat selama-lamanya. Kami hanya percaya kepada dengan Allah semata-mata.” (60:4)
Apabila Allah memberitahu kita terdapat suri tauladan yang baik pada Ibrahim - maka ianya juga boleh berlaku kepada sesiapa saja diantara hamba-hambaNya. Hati Ibrahim dibuka oleh Allah dari detik dia mempersoal perkara-perkara yang tidak masuk akal. Kisah Nabi Ibrahim bermula dalam sura 6 ayat 73 hingga ayat 81.

Pengikut-pengikut agama Arab yang menjadikan patung batu sebagai perantaran mereka telah menyalahgunakan ayat-ayat Allah apabila mereka bersembayang dengan berkata "Ain-ni waj-jah-tu - waj-hiya - lil-lazi -fa-tho-ros-sama -wa - ti-wal- ard - hanifaa - wa-maa- ana- minal - musyrikin."

Maksudnya: " Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang mencipta langgit dan bumi dengan penuh kejujuran dan aku tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan." (6:79).

Yang paling malang sekali ramai diantara orang muslim berkata dalam sembahyang mereka "Wa-ana-minal-musyrikin" atau maksud sebenarnya "Aku tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan."  Sesiapa yang sembahyang dan sedang membaca artikel ini cuba fikir kembali, adakah mereka berkata "Wa-maa-ana-minal musyrikin" atau "Wa-ana-minal -musyrikin"?

Ayat ini bermula dari ayat 6:78 yang berbunyi "Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas dari apa yang kamu mempersekutukan. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang mencipta langgit dan bumi dengan penuh kejujuran dan aku tidak tergolong dari orang-orang yang mempersekutukan." (6:79). Nabi Ibrahim mengunakan kata-kata ini kepada kaumnya - tetapi pengikut agama Arab mengunakan ayat-ayat ini setiap kali mereka sembahyang. Inilah yang diajar oleh ulamak-ulamak agama Arab kepada pengikut-pengikut mereka. Ayat ini tidak ada kena mengena dengan sembahyang Nabi Ibrahim (sekiranya Nabi Ibrahim pernah bersembahyang).

Apabila Allah menurunkan KitabNya kepada seorang pembawa utusan berbangsa Arab Dia memberitahu kita kaum ini sejak nenek moyang mereka tidak pernah terima sebarang peringatan dari Pencipta mereka. Allah mengulangi perkara ini dengan mengatakan mereka adalah kaum yang tersesat dari jalanNya:

 • ”Dialah yang mengutuskan pada kaum yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Kitab – seorang pembawa utusan diantara mereka yang membacakan atas mereka ayat-ayatNya – dan ianya akan mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab itu dan hikmah-hikmahnya. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu berada dalam kesesatan yang amat nyata.” (62:2)

Mengikut Al Quran (62:2) bangsa Arab pada keseluruhan berada dalam kesesatan yang nyata atau secara logiknya mereka sudah lama mempunyai kepercayaan agama nenek moyang mereka sepertimana kaum Nabi Ibrahim. Kita tidak perlu membuat andaian atau membuat teka-teki sebab pengetahuan ini penting kepada kita. Dia bertanyakan orang-orang Arab:

 • ”Apakah halnya dengan Al-Lat – dan Al ’Uzza – dan Manat yang ketiga dan dengan yang lain-lainnya?” (53:19-20)

Orang-orang Arab bukan sahaja mengabdikan diri kepada tiga patung-patung batu malahan mereka mengabdikan diri kepada banyak patung-patung yang diada-adakan oleh nenek moyang mereka sepertimana yang dilakukan oleh kaum Ibrahim. Apabila satu-satu kaum atau bangsa itu sudah lama menganuti mana-mana agama – mereka akan menolak apa saja peringatan yang bertentangan dengan kepercayaan tradisi nenek moyang mereka. Ini termasuklah orang-orang Melayu. Orang-orang Melayu tidak akan berislah atau membuat reform dalam kepercayaan agama mereka walaupun mereka diseru kepada ajaran Al Quran semata-mata setelah lama mereka berpegang kepada agama pagan orang Arab yang lebih percaya kepada kitab-kitab selain dari Al Quran. Sepertimana orang-orang Arab yang telah ditetapkan Allah mereka tidak akan beriman kepada KitabNya – kebanyakan orang-orang Melayu juga melalui nasib yang sama apabila mereka percaya bahawa kepercayaan orang-orang Arab sekarang adalah betul disisi Allah.

Apabila Al Quran menceritakan kepada kita orang-orang Arab telah lama mengabdikan diri mereka kepada perlbagai patung-patung kepercayaan nenek moyang mereka – ianya selari dengan apa yang ditulis oleh ahli-ahli sejarah bukan Arab yang terkenal dengan kaji selidik mereka tentang adat dan budaya sesuatu kaum dalam hidup seharian mereka. Walaupun ada maklumat-maklumat sejarah ini boleh dipersoalkan tetapi kita boleh membandingkan maklumat-maklumat ini dengan apa yang terdapat dalam Al Quran. Baisanya ahli-ahli sejarah ini tidak memberi kepentingan kepada sikap-sikap kekafiran atau kemunafikan sesuatu kaum terhadap Allah melainkan dengan menceritakan caramana kehidupan satu-satu tamadun atau bangsa semasa zaman itu.

Sejarah yang dikisahkan oleh Allah dalam KitabNya memberi tekanan tentang sikap dan tindak tanduk oleh kaum-kaum yang telah menerima peingatan Allah – dan bagaimana mereka bertindak balas terhadap mesej-mesejnya apabila pembawa-pembawa utusanNya cuba menyampaikan risalah-risalah dariNya.

Yang jelas diantara maklumat-maklumat tentang orang-orang Arab yang kita dapat fahamk dengan jelas dari Al Quran :

 • Pertama: Sebelum Al Quran itu diturunkan orang-orang Arab tidak pernah menerima sebarang ilmu tentang deen Allah dan mereka beradakan dalam kepercayaan sesat yang nyata (62:2).

 • Kedua: Sebelum Al Quran diturunkan orang-orang Arab mengabdikan diri mereka kepada bermacam-macam berhala untuk menjalani aktiviti-aktiviti ritual mereka. (53:19-20)

 • Ketiga: Apabila Al Quran diturunkan kepada salah seorang diantara orang-orang Arab – Allah telah menetapkan – kebanyakan diantara mereka tidak sekali-kali akan beriman kepada Al Quran
.
 • Keempat: Allah telah menetapkan ”Orang-orang Arab itu adalah amat keras dalam kekafiran dan kemunafikan mereka – dan seharusnya mereka tidak layak mengetahui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dalam KitabNya. (9:97), dan

 • Kelima: Dalam sura 5 ayat 50, Allah bertanyakan kepada mereka. ”Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki?” apabila mereka tidak mahu percaya kepada Al Quran semata-mata (5:49)

Sebagai renungan apakah orang-orang Melayu tidak mempunyai sikap-sikap seperti orang-orang Arab diatas?

Apakah mereka tidak mempunyai masa untuk berusaha membaca Al Quran membandingkan kepercayaan dan amalan-amalan agama mereka yang mereka mempelajari dari kitab-kitab selain dari Al Quran?

Apakah mereka juga percaya sepertimana orang-orang Arab percaya Kitab Allah semata-mata tidak akan sempurnakan kepercayaan agama mereka?

Tidakkah ada orang-orang Melayu yang mahu berusaha mengkaji dan menyelidik sendiri dan jadikan Al Quran itu sebagai "Furqan" atau "batu pengukur" untuk membezakan diantara yang benar dan yang bathil? Bersambung......