Sunday, March 27, 2011

Ada Arab yang percaya Surah 9 Ayat 97

Orang-orang Arab itu amat keras kekafiran dan kemunafikan mereka dan lebih wajar mereka tidak mengetahui apa-apa batasan yang diturunkan Allah keatas rasulNya - dan Allah Mengetahui - Bijaksana. (Quran 9:97)
Ada juga segelintir orang-orang Arab yang percaya dan sedar bangsa mereka sememangnya kafir dan hipokrit kepada ajaran Allah mengikut Al Quran berbanding dengan bangsa-bangsa lain didunia.
Malangnya, ada diantara orang-orang Melayu amat bangga apabila mereka percaya kepada ulamak-ulamak yang berpegang kepada ajaran orang-orang Arab yang membawa mereka kepada kemunduran dan kecelakaan hidup.


Ada juga orang Arab yang sudah sedar kesilapan kepercayaan agama bangsa mereka


Apakah orang-orang Melayu masih tidak mahu berfikir?

Tuesday, March 22, 2011

Ka'aba Asal

Ide tawaf Patung Batu yang diciplak oleh orang-orang Arab untuk memperbodohkan orang-orang Melayu. The History of Buddhism spans the 6th century BCE to the present, starting with the birth of Buddha Siddhartha Gautama in Ancient India in what is now Lumbini, Nepal. This makes it one of the "oldest religions" practiced today.

Tuesday, March 15, 2011

Bab Kedua - Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad bukan Penyembah Allah

Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad kesemua mereka adalah hamba-hamba Allah yang berkomited kepada ajaran-ajaran Allah dan mereka berkhidmat untuk Allah.


Menurut Al Qur’an, semua kitab suci yang diturunkan menekankan satu pesan tunggal yang penting – JANGAN MENGABDI DIRI kecuali hanya kepada Dia. Riwayat Nabi Musa secara jelas diceritakan dengan terperinci dalam banyak surah Al Qur’an sebagai pelajaran yang paling penting bagi orang-orang yang mahu beriman kepada Allah.

Musa telah dipilih oleh Allah khas untuk untukNya sebagai pembawa berita atau Nabi untuk menyelamat manusia daripada ditindas oleh mana-mana orang pihak.

 • “Wahai Musa, Aku telah mimilah kamu khas untuk diri Aku. Pergilah kamu dan saudara kamu dengan ayat-ayat Aku – dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingati Aku.” (20:40-41)
Sebelum Musa diminta pergi kepada Firaun dengan ayat-ayat Allah beliau telah diperingatkan:

 • “Dan Aku telah memilih kamu – maka dengarkanlah terhadap apa yang diilhamkan. Sesungguhnya Aku adalah Allah – tiada Tuhan melainkan Aku. Dengan itu berkhidmatlah (fa’-bud-ni) untuk Aku – Dan amatilah komitmen itu (aqi-mus-solla) untuk mengingati Aku.” (20:13-14)
Allah mengunakan perkataan fa’-bud-ni dan “wa-aqi-mus-solla” kepada Musa apabila beliau pertama kali menerima wahyu – dan selepas Allah membuktikan kebesaranNya kepada Musa – beliau diminta untuk menjalankan tugas. Itulah perkhidmatan atau “Fa’bud-ni” yang harus dia jalankan – dan dia diminta supaya berkomited atau ber“Sol-laa” dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Allah tidak pernah meminta Musa untuk “MenyembahNya” apabila beliau diperintah untuk berkonfrantasi dengan Firaun – sebaliknyanya Allah mengajar beliau bagaimana cara untuk menjalankan komitmen-komitmennya:

 • “Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melapaui batas – maka bertuturlah kamu bedua kepadanya perkataan-perkataan yang lemah lembut – mudah-mudahan dia beringat atau merasa takut.” (20:43-44)
 • “Janganlah kamu khawatir – sesungguhnya Aku berserta kamu berdua. Aku sedang mendengar dan Aku melihat.” (20:46)
Musa bukanlah orang pertama yang mendengar perkataan “Sol-laa” atau komitmen ini. Orang yang pertama mengunakakan perkataan ini adalah nabi Ibrahim dalam sura 4 ayat 37 apabila beliau berdoa kepada Allah supaya keturunan-keturunannya dan orang-orang yang mengikut jejaknya tidak mempersekutukan Allah. Apabila dia mula menempatkan dirinya dikawasan yang baru disisi sistem Tuhannya – beliau berdoa kepada Allah supaya mereka mengamati komitmen mereka mengusahakan kawasan baru itu – dengan harapan Allah akan memberikan hasil-hasil bumi yang terbaik. Ibrahim tidak pernah bedoa kepada Allah supaya anak-anak cucunya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya melakukan aktiviti “menyembah” Allah.

Diwaktu keengganan Firaun untuk melepaskan Bani Israel daripada belenggu-belenggunya – Musa berpesan kepada mereka:

 • “Wahai kaumku, sekiranya kamu beriman dengan Allah – maka bertawakallah kepadaNya – sekiranya kamu benar-benar orang muslim. Lalu mereka berkata, “Atas Allah lah kami bertawakal”. Ya Tuhan kami, janganlah Kamu jadikan kami ditindas (fitnah) bagi kaum yang zalim – dan selamatkanlah kami dengan Rahmat Kamu dari kaum yang tidak percaya itu. (10:84-86)
 • “Kemudian Kami ilhamkan kepada Musa dan saudaranya. “Hendaklah kamu berdua membuat bagi kedua-dua kamu di Mesir beberapa rumah – dan jadikan rumah-rumah kamu sebagai tumpuan fokus (qibla-tan) – dan amatilah komitmen (wa-aqi-mus-solaa) dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin.” (10:87)
Musa diminta untuk membuat beberapa rumah di seluruh Mesir sebagai pusat maklumat untuk menyampaikan berita gembira kepada kaum Bani Israel diseluruh mesir sebagai stretegi mereka berhadapan dengan Firaun – bukannya sebagai qiblat untuk mereka bersembahyang. Mereka diminta supaya berkomited dengan berita-berita yang dibawa oleh Musa untuk melepaskan diri mereka dari diperhambakan oleh Firaun.

Musa menyelamatkan Bani Israel dengan cara mereka berkomited kepada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah apa yang dibawa olehnya. Tetapi apabila mereka diselamatkan dari Firaun – ada diantara mereka dengan sekelip mata ingin kembali kepada sifat lama mereka - iaitu beraktif semula dengan aktiviti sembah-menyembah berhala.

 • “Dan Kami seberangkan Bani Israel lautan - lalu mereka sampai pada satu kaum yang setia kepada berhala. Mereka berkata, “Wahai Musa, buatlah untuk kami satu tuhan sepertimana mereka yang mempunyai beberapa tuhan”. Musa menjawab, “Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh.” (10:138)
Begitulah sifat dan tabi’at manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Apabila mereka ditanam dengan sesuatu kepercayaan dari kecil dengan aktiviti-aktiviti ritual sembah menyembah – tidak mungkin kepercayaan ini dapat dibuang dengan mudah. Walaupun Allah telah selamatkan mereka dari belenggu-belenggu kepercayaan mereka dengan ayat-ayatNya – mereka rasa seolah-olah ada kekosongan dalam hidup mereka sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak dilakukan Mereka jadi binggung.

Dalam pertemuan Musa dengan Allah pada kali keduanya selama 40 malam – kaumnya sudah tidak sabar untuk mengamati kepercayaan mereka dengan melakukan aktiviti “Sembah-Menyembah” – lalu mereka membuat sebuah patung berupa anak sapi – sebagai tuhan disamping Allah. Jiwa mereka memerlukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar untuk dijadikan sebagai objek sembahan mereka. Tetapi apabila mereka disedarkan dengan perbuatan bodoh mereka – mereka akan memberi alasan – “Kami tidak menyembahnya”, atau mereka berkata – “Itu hanyalah lambang kebesaran Allah”.

Apabila Musa membawa ayat-ayat Allah sebagai petunjuk kepada Bani Israel – mereka tidak mengikuti petunjukNya sebagaimana harus mereka berkomited kepadanya. Ada diantara mereka masih perlu kepada kepercayaan yang mempunyai aktiviti sembah menyembah dalam agama – dan untuk tujuan ini ada diantara mereka menyelewengkan maksud kalimah-kalimah Allah kepada maksud-maksud yang tidak diajar olehNya. Mereka melakukan semua ini hanya kerana mereka rasa mereka perlu ada agama – sedangkan Allah hanya perlu mereka berkomited kepada perintah-perintahNya sahaja:

 • ”Dan Kami berikan kepada Musa sebuah kitab suci, dan menjadikannya petunjuk bagi Bani Israil, katakanlah: ’Janganlah kamu mencari penganjur (waki-laa) selain daripada Aku’.” (Surat 17 Ayat 2).

 • “Dan semasa Kami mengambil perjanjian Bani Israel bahawa kamu tidak mengabdikan diri selain dari Allah – dan berbuat baik kepada kedua ibu-bapa kamu – dan kaum kerabat kamu – dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin – dan bertutur kepada manusia dengan baik-baik. Dan amatilah komitmen dan berikan ianya kemurnian. Kemudian kamu berpaling – kecuali sedikit sahaja daripada kamu – dan kamu orang-orang yang berpaling.” (2:83)
 • “Maka telah mengantikan orang-orang jahat perintah-perintah selain dari apa yang dikatakan kepada mereka – dan Kami turunkan atas orang-orang yang jahat itu siksa dari langgit dengan sebab mereka adalah orang yang membuat fasik.” (2:59)
Agama Yahudi telah dibina bukan atas petunjuk Allah – tetapi ianya berasaskan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam muktabar mereka. Hari ini kita lihat pengikut-pengikut agama Yahudi menga’bdikan diri mereka kepada sebuah tembok batu diBaitul Muqadis dengan melakukan ritual-ritual sebagaimana yang diajar oleh imam-imam mereka. Apa yang berlaku kepada Bani Israel – dan apa yang terjadi kepada pengikut-pengikut agama Arab hari ini adalah satu lakunan semula bagaimana agama Yahudi diwujudkan oleh imam-imam mereka. Dalam ayat 17:2 Allah memberitahu Bani Israel jangan sekali-kali mereka mencari pengajur untuk kepercayaan mereka melainkan Allah. Tetapi mereka memilih untuk mengikut contoh pengikut-pengikut agama Arab yang mengikut kitab-kitab yang ditulis oleh panganjur-pengajur agama mereka.

Walaubagaimanapun, selepas Musa gagal dalam misinya supaya kaum Bani Israel berkomited kepada perintah-perintah Allah – lalu Dia mengutuskan Isa Putera Mariam kepada kaum yang sama:

 • “Dan sesungguhnya Kami berikan kepada Musa Kitab itu – dan Kami susuli dari sesudahnya dengan rasul-rasul dan Kami berikan Isa Putera mariam bukti-bukti yang nyata – dan Kami perkuatkan dia dengan ruh yang suci. Apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa apa yang kamu tidak berkenan – kamu menyombongkan diri? Sesungguhnya beberapa golongan mereka kamu mendustakan – dan beberapa golongan lain kamu bunuh.” (2:87)
Apabila Isa Putera Mariam menemui mereka – dia berkata:

 • ”Aku datang kepadamu untuk mengesahkan apa yang ada diantara tangganku dari Taurat, dan menghalalkan bagi kamu sebahagian dari apa yang diharamkan atas kamu. Dan aku datang dengan ayat-ayat dari Tuhan kamu – maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu – maka abdikan lah untukNya – Inilah jalan aku yang lurus.” (4:50-51)
Isa Putera Mariam tidak pernah memberitahu orang-orang sekelilingnya untuk menyembah Allah. Dia memberitahu kepada kaum Bani Israel supaya mereka abdikan diri kepada Allah yang Maha Esa – namun hari ini orang-orang yang mengakui sebagai pengikutnya telah mengabdikan diri mereka dengan menyembahnya. Nabi Musa tidak pernah dengar perkataan Agama Yahudi semasa dia hidup – dan Isa Putera Marian juga tidak pernah dengar perkataan Agama Kristian seumur hidupnya. Nabi terakhir juga tidak ketinggalan apabila agama-agama Arab dengan perbagai jenama mazhab timbul selepas dia wafat.

Menurut Al Qur’an, Bani Israil lah yang melakukan konspirasi terhadap Tuhan dan Isa putra Maryam. Bani Israil yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi menciptakan budaya menyembah tembok dinding sebagai perantaraan untuk Tuhan mereka – dan orang-orang yang mengaku diri mereka pengikut Isa Putera Mariam pula menyembah Isa. Hari ini, semua orang yang memeluk Agama Kristen tidak begitu yakin apakah Isa itu putra Maryam atau dia itu putra Allah atau Allah itu sendiri. Bani Israil hanya memaku namanya pada tiang salib.

 • ”Karena mereka berkata: ‘Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah’. Padahal mereka tidak pernah membunuhnya. Mereka tidak pernah menyalibnya. Namun mereka DIARAHKAN agar percaya bahwa memang mereka telah melakukannya. Orang-orang yang berselisih tentang hal ini benar-benar merasa ragu. Mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pernah membunuhnya, itu pasti.” (Surat 4 Ayat 157).
Imam-Imam agama kristen memberi ide kepada penganut agama mereka bahawa mereka harus percaya bahwa Isa Putera Mariam itu disalib, tetapi dalam hati sanubari mereka – Allah berkata mereka tidak yakin tentang hal itu. Tetapi kesemua pendeta Kristen hanya berkata “Kamu harus percaya!’ Namun keyakinan terhadap informasi yang bersifat retorika hanya akan mendukung Cara Hidup yang penuh dengan mitos dan tradisi. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan tentang komitmen diri sendiri terhadap teman-teman, orang tua, keluarga, kerabat, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Retorik/kepandaian berpidato atau berbicara, penyembahan, aktivi sembahyang ritual, atau agama tidak mampu memenuhi semuanya.

Ketika Al Qur’an diturunkan kepada nabi terakhir, pesan yang dibawanya sama dengan pesan yang diberikan oleh Musa dan Isa. Tak ada satupun ayat dalam Al Qur’an yang mengatakan, ‘Janganlah ‘menyembah’ kecuali kepada Tuhan’, namun dalam banyak ayat peraturan mengatakan Janganlah kamu mengabdi selain kepada Allah:
 • “Alla ta’budu illaa iyahu” (17:23)
 • “Janganlah kamu Mengabdi selain Dia.” (Surat 17 Ayat 23).
Yang pasti Muhammad telah diberitahu supaya membaca apa yang telah diilhamkan kepadanya dari Al Quran – dan dia diperintah untuk berkomited kepada apa yang dia baca. Komitmen-komitmennya kepada perintah Allah akan menjauhikan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran. Apabila dia berkomited kepada perintah-perintah Allah dengan sendirinya dia mengingati Allah.

 • “Bacalah apa yang telah diilhamkan kepada kamu dari Kitab itu – dan amatilah komitmen (So-laa-ta). Sesungguhnya komitmen (So-laa-ta) itu mencegah kamu dari membuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar – dan Allah Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (29:45)
Oleh kerana itu Muhammad telah diperintah untuk memberitahu orang-orang disekelilingnya:
 • “Komitmen aku, pengorbanan aku, hidup aku dan mati aku hanyalah untuk Allah – Tuhan semesta alam.” (6:162)
Adalah tidak masuk akal seseorang itu boleh mengelakkan diri dari membuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar hanya dengan mengerjakan aktiviti “sembahyang”. Sebaliknya seseorang itu boleh mengelakkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk ini dengan sentiasa mengingati dan berkomited kepada perintah-perintah Allah dari KitabNya.

Secara ringkas, adalah aneh dan satu penghinaan kepada Allah dengan mengaitkan perkataan a’bd (na’budu) dengan melakukan “Sembah” kepadaNya yang disertai dengan gerakan tubuh cara tertentu, menghadap ke arah tertentu, atau patung, atau dinding, atau bangunan batu, atau gambar, berjalan mengitari bangunan batu dan sebagainya. Semua ini merupakan ritual penyembahan berhala, yang diciptakan oleh manusia untuk menyederhanakan apa yang tidak biasa mereka fahami.

Dalam Islam yang ideal, ‘Abd adalah hamba yang MENGABDI ‘na’budu’ Tuhan-Nya dengan memenuhi janji yang ditentukan melalui komitmen. Dia tidak memenuhi janjinya dengan melakukan penyembahan. Perbuatan ‘amal’ adalah pengabdian atau ‘ibadah’. Dengan itu, ‘Na’budu’ berarti ‘Kami Mengabdi’ dan ‘ibadah’ adalah pengabdian yang kita berikan saat kita menjunjung tinggi komitmen dengan menjalankan perintah yang telah ditentukan. Semua penyerahan diri ini adalah pengabdian kepada Allah.

 • “Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sesungguhnya. Dia telah memilih kamu tanpa membebankan kesulitan terhadap dirimu sebagai cara hidup (deen), prinsip dari leluhurmu Ibrahim. Dialah orang yang telah menamai kamu sebagai orang berkeadaan damai (Muslim) Oleh karena itu, para utusan itu akan menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Karena itu amatilah komitmen dan jagalah kemurniannya, (solaa-ta-wa-atu-Zakaa) dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindung mu, pendukung yang paling baik.” (Surat 22 Ayat 78).
Inilah pengabdian yang harus diberikan para hamba Allah kepada Allah. Tindakan memenuhi janji yang ditetapkan dan berjuang demi Allah melalui komitmen dan menjaga kemurniannya adalah Solaa-ta wa-atu-Zakaa.

Oleh karena itu ya’budu bukanlah menyembah namun mengabdi.

Sunday, March 6, 2011

Bab Kedua - Bersujud Kepada Ketetapan Allah

Satu perkara yang terpenting: Perkataan “Sembah” tidak disebut dalam mana-mana ayat Al Quran. Sekali lagi, penjaja-penjaja agama Arab telah memutar-belitkan satu lagi perkataan yang mudah dari Kitab Allah.

Initipati Al Quran mengajar manusia bagaimana mereka harus menjalankan satu cara hidup mengikut ketetapan-ketetapan penjanjian diantara diri mereka dengan Pencipta mereka dengan cara komitmen mereka untuk memberi ianya kemurnian. Tiada siapa yang dapat menunaikan janji-janji ini dengan aktiviti sembah-menyembah. Seseorang itu mengamati komitmennya dengan mentaati persetujuannya terhadap ketetapan-ketetapan Penciptanya.

Kesemua manusia dicipta sebagai hamba atau A’bdi kepada Allah dan ini amat jelas apabila Allah menyeru kepada mereka:

“Wahai hamba-hambaKu (A‘badi-ya) yang percaya. Sesungguhnya bumi Aku luas. Dengan itu kepada Aku sajalah pengabdian (fa’budun) itu.” (29:56)

Akar kata A’bada mempunyai derivatif-derivatif lain seperti u’bud, ya’badu, ‘ibadah, a’bit, ‘ibad yang mempunyai esen maksud yang sama yang ada kaitan dengan menghambakan diri atau berkhidmat untuk Allah. Maksudnya tidak boleh digunakan untuk tujuan selain dari makna kepada akar perkataannya.

Sebagai hamba, manusia perlu berkhidmat atau membuat ‘ibadah untuk Allah:

“Dan bagiNya segala apa yang ada dilanggit dan bumi itu dan mereka yang disisiNya mereka tidak pernah menyombongkan diri untuk berkhidmat untukNya (‘ibada-ti-hi) – dan tidak pula mereka merasa letih.” (21:19)

Ada orang biasa bertanya, “Bagaimana cara kita berkhidmat untuk Allah”? Mungkin bagi mereka apabila mereka beribadah atau berkhidmat untuk bangsa dan Negara – mereka “Sembah” bangsa dan Negara mereka sendiri.

Sepertimana yang dikatakan sebelum ini dalam tajuk “Mengabdikan diri dengan cara berkomited” - kita lihat kesemua bintang-bintang yang ada dilanggit dan binatang-binatang bersujud atau “yus-judun” – iaitu - mereka bersetuju menjalankan tanggung-jawab masing-masing dengan mentaati ketetapan-ketetapan Allah. Konsep ini adalah serupa apabila perkataan yang sama digunakan untuk manusia – apabila mereka berkhidmat (‘ibada-ti-hi) untuk Allah mereka juga bersujud atau “yas-judun” – iaitu mereka bersetuju untuk bertunduk patuh kepada ketetapan-ketetapanNya.

“Sesungguhnya orang-orang yang berada disisi Tuhan kamu – mereka tidak menyombangkan diri dari berkhidmat (‘ibada-ti-hi) kepadanya. Dan mereka mensucikannya - dan kepadanya mereka bersujud (Yas-judun).” (7:206)

Ayat 7:206 adalah sambungan dari ayat-ayat 7:203, 204 dan 205 iaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan Al Quran. Dalam ayat 7:204 dan 205 ianya berbunyi:

“Apabila Al Quran itu dibacakan, maka dengar kepadanya dan perhatikan betul-betul supaya kamu dapat rahmat – dan ingatlah Tuhan kamu dalam hati kamu – dan rendahkanlah diri dan amatilah kesannya. Dan janganlah kamu keraskan pertuturan diwaktu pagi dan petang – dan janganlah pula kamu termasuk orang-orang yang lalai.” (7:204-205)

Kemudian disusuli oleh ayat 7:206 yang memberitahu orang-orang yang mengikuti ketetapan-ketetapan apa yang mereka baca dalam Al Quran - mereka berada disisi Allah mereka - tidak menyombongkan diri dari berkhidmat (‘ibada-ti-hi) mengikut apa yang mereka baca – lalu mereka menjaga kesucian ajaran-ajarannya – dan mereka bersujud (yas-judun) atau bersetuju mematuhi apa yang ditetapkan dalamnya – sepertimana kesemua planet-planet dilanggit dan pokok-pokok bersujud kepada ketetapan-ketetapan Allah dalam sura 55:6.

Tetapi penjaja-penjaja agama telah memutar-belitkan perkataan ‘ibadah ini kepada satu kegiatan aktiviti agama dan perkataan yas-judun kepada satu perbuatan ritual secara fisikal kepada Allah - sedangkan apabila ayat 7:206 dibaca mengikut kontek sebenarnya - ia merujuk kepada ketetapan-ketetapan dalam Al Quran.

“Dan Aku tidak jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka ‘abdikan diri (ya’budun).” (51:56)

Dalam hanya satu ayat, Al Quran menjelaskan tujuan kita dimuka bumi. Kita dicipta untuk mengabdikan diri bukan sebagai penyembah Allah. Kita telah dicipta dalam rekaan yang teragong ini untuk berkhidmat dengan melakukan kerja-kerja kebaikan atau amalan-amalan kebajikan atau good deeds – bukan dengan fikiran atau kata-kata kosong sahaja. Mengelirukan perkataan “ta’budu” dengan memberinya maksud “Sembah” telah memberi kesan yang paling buruk kepada kesucian Islam.

Perkataan ‘abdikan diri dengan “Sembah” mempunyai maksud yang berlainan dalam kontek perbincangan ini. Perkataan ya’budun memberi gambaran supaya kita berkhidmat dengan cara melakukan kerja-kerja kebaikan atau good deeds mengikut apa yang kita tahu dari ketetapan-ketetapanNya. Perbuatan “Sembah” pula, adalah satu keadaan bilamana seseorang itu mempunyai perasaan yang mendalam menghormati atau memuji dengan penuh kasih sayang – misalnya apabila mereka kehilangan idola-idola mereka atau ikon-ikon pujaan mereka dengan atur-cara aktiviti-aktiviti ritual, menziarah, atau membaca dan menyanyi lagu puji-pujian.

Perkataan ta’budu atau ya’budu adalah perkataan derivatif dari akar kata ‘abd yang memberi maksud sebagai hamba – bukan penyembah. Kesemua manusia dimuka bumi ini adalah hamba-hamba Allah. Dengan itu mereka harus berkhidmat dengan cara bersetuju mematuhi (sujud) kepada ketetapan-ketetapanNya tanpa berbelah bagi - supaya mereka tidak jadi syirik atau mempersekutukanNya dengan apa saja ketetapan yang diadakan oleh orang lain.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bilamana DiaNya dipersekutukan (syirik). Dan Dia mengampuni apa saja yang selain dari itu bagi sesiapa yang Dia kehendaki. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah (syirik) – sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan yang paling besar.” (4:48)

Apabila seseorang itu percaya kepada mana-mana ajaran yang menyuruh mereka “Sembah” Allah – sedangkan Allah menyuruh mereka “mengabdikan diri” dengan cara berkhidmat untukNya dengan melakukan kerja-kerja kebaikan – maka dianya telah mempersekutukan Allah dengan cara mematuhi ketetapan selain dari Allah. Dalam kata lain, dia tergolong orang-orang yang syirik.

Perkataan ‘abd mempunyai banyak derivatif-derivatif yang ada kaitan dengan penghambaan diri dengan cara mempraktikkan kerja-kerja atau berkhimat untuk Allah. Misalnya, ayat berikut ada kaitan dengan rujukan kepada Isa putra Mariam dan malaikat-malaikat yang terdekat dengan Allah.

“Laiyas-tabkifu masih’u ai-yakuna a’bdan lil-lah wa-lal-malaikatu muqor-robun. Waman yas-tankifu ‘an-’ibada-tihi was-yastakbir fa-sayah shuru-hum ilai-hi jami’an. (4:172)

“Tidaklah sekali-kali merasa segan Al Masih bahawa dia menjadi hamba (a’bdan lil-lah) untuk Allah – dan begitu juga maliakat-malaikat yang terdekat. Barang siapa yang merasa segan untuk berkhidmat (‘ibada-ti-hi) – dan menyombongkan diri – sesungguhnya Dia akan mengumpul mereka kesemuanya.” (4:172)

Al Masih atau Isa putera Mariam adalah manusia yang paling suci sekali dijadikan Allah dalam dunia ini sejak hari dia dilahirkan. Dia adalah kalimat Allah atau perkataan-perkatan Allah (4:171) – tetapi dia tidak segan menjadi hamba kepada Allah. Adalah menjadi tanggung-jawab seseorang hamba itu berkhidmat untuk tuannya. Sebagai orang yang percaya kepada Allah tugas mereka adalah sama dengan hamba-hamba Allah yang lain – iaitu mereka harus berkhidmat untuk Allah melalui komitmen-komitmen mereka kepada segala apa yang ditetapkan olehNya dalam Al Quran – mempraktik kesemuanya sebagai cara hidup mereka – bukan “MenyembahNya” dengan cara menonggengkan bontot kelanggit dan mencakar-cakar lantai. Adalah menjadi satu keanehan bagi mana-mana satu keluarga yang mempunyai satu platun hamba-hamba ditugas “Menyembah” tuan mereka. Dimanakah lojiknya?

Sebagai hamba-hambaNya kita harus berpegang teguh dan mematuhi segala perintah-perintahNya sebagaimana cipataan-ciptaanNya yang ada dilanggit dan bumi. Dia tidak pernah meminta mana-mana ciptaan “MenyembahNya” dengan “Bersujud” secara fisikal – tetapi bersujud kepada perintah-perintahNya.

“Dan kepada Allah bersujud (yas-judu) apa saja yang ada dilanggit dan bumi dari makhluk-makhluk yang melata dan malaikat-malaikat dan mereka tidak menyombongkan diri. Mereka takut Tuhan mereka dari atas mereka – dan mereka mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka.” (16:49-50)

"Mereka mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka". Itulah cara sujud mereka. Kita tidak pernah lihat mana-mana ciptaan Allah dilanggit dan dibumi bersujud secara fisikal kepada Allah – tetapi ksemua mereka menjalankan tugas masing-masing sepertima mereka diperintah.

Allah tidak memerlukan amalan-amalan korban yang remeh-temeh kerana Dia tidak memerlu sebarang makanan - atau membebankan hamba-hambaNya menziarahi mana-mana lokasi tertentu untuk mematuhi ketetapan-ketetapanNya. Dia tidak perlu kehadiran sesiapa pun di Mekah. Kerja sia-sia ini semuanya telah diada-adakan oleh orang-orang Arab yang memutar-belit ayat-ayatNya. Malahan Allah tidak perlu apa-apa janji dari hamba-hambaNya. Sekiranya kita telah membuat perjanjian – adalah menjadi tanggung-jawab kita memenuhi janji-janji itu – untuk kebaikan diri kita sendiri – bukan untuk Allah. Dia mahu kita sempurnakan perintah-perintahNya melalui tinda-tanduk perbuatan kita. Seseorang hamba itu harus berkomited sepertimana dia diperintah – kalau tidak, kedudukannya sebagai hamba akan menjadi sia-sia saja.

Sudah tentu ada yang membantah dengan mengatakan Allah tidak perlukan perkhimatan kita. Memang ianya benar – tetapi sebagai hamba-hambaNya kita yang memerlukanNya:

“Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah – sedangkan Dia Kaya dan Terpuji.” (35:15)

Dalam kata lain, Allah tidak memerlukan sesiapa pun berkhidmat untukNya. Tetapi sebagai hamba-hambaNya – kita sendiri akan dapat manfaat apabila kita berkhidmat untukNya sebagaimana kita selalu ucapkan dalam surah Fatiha:

“Kepada Kamu sajalah kami abdikan diri - dan kepada Kamu sajalah kami meminta pertolongan.” (1:5)

Sebagai 'abdi – tanggung-jawab kita ialah untuk berkhidmat kepada Pencipta kita - kita bersetuju untuk mematuhi segala apa arahan-arahan mengikut KitabNya. Kita diberi kebebasan supaya kita sendiri membina potensi-potensi kita dengan sepenuhnya. Pencipta kita jadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk lain. Dia membimbing dan mengajar mereka dengan petunjukNya sepertimana Dia mengajar Adam supaya ciptaan-ciptaanNya yang lain bersujud atau mematuhi kepada ilmu-ilmu yang diilhamkan kepada mereka. Kita jadi benar dari sifat-sifat kita yang sebenarnya. Itulah kehendak Allah, dan ianya untuk kebaikan kita sendiri.

Selain daripada planet-planet dilanggit dan makhluk-makhluk dibumi yang cipta Allah – Dia juga telah mencipta tenaga-tenaga yang tidak dapat dilihat oleh manusia – yang dinamakan malaikat. Perkataan malaikat ini berasal dari akar kata “mim-lam-kaf” atau “malaka” yang memberi maksud “kuasa” atau “daya”. Malik adalah derivatif dari perkataan malaka yang bermaksud Yang Berkuasa – biasa digunakan untuk Raja - dan Mulk adalah Yang Paling Berkuasa yang hanya diguna untuk Allah. Bagi hamba-hamba Allah yang bijak mereka ambil kesempatan supaya tenaga-tenaga in berkhidmat untuk mereka dalam bidang-bidang telekomunikasi, radio, televisyen dsb.

Ada diantara tenaga-tenaga ini mereka mempunyai tugas-tugas penting menjadikan mereka dekat kepada Allah dan mereka berkhidmat untukNya dengan cara menjalankan tugas masing-masing.

“Ketika mencatitkan dua pencatit dari sebelah kiri dan kanan menjalankan tugas. Tidak satu pun ucapan yang dia ucap melainkan kehadiran penjaga.” (50:17-18)

Ini adalah tenaga-tenaga atau malaikat-malaikat yang dicipta Allah yang ditugaskan 24 jam satu hari untuk mencatitkan segala perbuatan dan percakapan seseorang invididu itu. Mereka juga hamba-hamba Allah dan mereka berkhidmat untuk Allah.

Sejak dari awal lagi Allah telah mengutuskan rasul-rasulNya melarang mana-mana hambaNya untuk berkhidmat atau mengabdikan diri kepada mana-mana tuhan yang membuat ketetapan-ketetapan cara hidup mereka selain dari apa yang telah ditetapkan dalam Kitab-KitabNya terdahulu dan juga Al Quran:

“Was-alman arsalna min qoblika min-rosulina aj’alna min-dunir-rohman ali-hatan ya’budun." (43: 45)

“Dan tanyalah mereka yang Kami utus dari sebelum kamu dan rasul-rasul kami – adakah Kami jadikan dari selain Maha Pemurah tuhan-tuhan untuk mereka berkhidmat.” (43:45)

Pendek kata, sebagai hamba Allah manusia tidak seharusnya berkhidmat atau mengabdikan diri kepada mana-mana manusia lain untuk memberitahu mereka cara mana harus mereka mengadakan tali perhubungan mereka dengan Pencipta mereka. Perkhimatan mereka untuk Allah adalah melalui kerja-kerja kebajikan dan kebaikan. Memang benar dunia ini penuh dengan niat yang baik – tetapi niat sahaja tidak ada guna – kalau ianya tidak dilaksanakan dengan jujur.

Pengikut-pengikut agama Arab diwajibkan untuk membaca tujuh ayat dalam surah pertama Al Quran setiap kali mereka mengerjakan lima waktu “Sembahyang” setiap hari. Penjaja-penjaja agama telah menipu mereka dengan memutar-belitkan perkataan na’budu (berkhidmat) dalam 1:5 dengan bermaksud “Sembah”. Perkataan ini berasal dari akar kata ‘abd yang bermaksud hamba. Mereka diajar supaya berkata-kata kepada Tuhan mereka “Kamu sajalah kami sembah – dan kepada Kamu sajalah kami minta pertolongan.” Apakah Allah boleh menolong mana-mana hambaNya hanya dengan “MenyebahNya” – tanpa sebarang usaha?

Kemudian mereka sambung membaca dalam sembahyang mereka ayat 1:6-7 dengan berkata:

“Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus – jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka – bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka – dan bukan jalan orang-orang yang sesat.” (1:6-7)

Mereka minta Allah tunjukkan kepada mereka kejalan yang lurus – tanpa mereka sendiri berusaha mencari dimana jalan lurus Allah. Kesemua mereka percaya Al Quran itu adalah Kitab Allah – dan mereka tidak sedar mereka hanya perlu membuka surah berikutnya yang berbunyi:

“Itulah Kitab tiada keraguan didalam – petunjuk bagi orang-orang yang takwa.” (2:2)

Kalaulah mereka benar-benar jujur, sabar dan ikhlas dan mahu befikir tentang ayat 2:2 itu betul-betul – petunjuk yang mereka minta dari Allah dalam sembahyang mereka setiap hari ada didepan mata mereka – dan Allah memberi jaminan Kitab itu akan jadikan mereka orang-orang yang bertakwa kepadaNya – dan itulah nikmat yang mereka minta daripadaNya setiap hari.

Kalaulah orang-orang yang meminta Allah memberi mereka petunjuk setiap hari itu “Bersujud” kepada ketetapan Allah dalam ayat 2:2 sudah tentu mereka akn temui pelajaran-palajaran yang paling berharga untuk kepercayaan mereka terhadap Allah.  Mereka dijamin kesejahteraan dan keselamatan sehingga mereka boleh menjadi seorang hakim yang boleh membezakan diantara yang hak dan yang bathil. Allah memberi jaminan mereka boleh berdikari tanpa dibelenggu pemikiran mereka oleh sesiapa saja apabila mereka temui dalam Kitab yang mereka baca: 

“Bukanlah atas kewajiban kamu memberi petunjuk kepada mereka – tetapi Allah saja yang boleh beri petunjuk kepada sesiapa saja Dia kehendaki…..” (2:272)

Kalau Allah berkata nabi yang menerima Al Quran tidak boleh beri petunjuk – bagaimana orang-orang Melayu boleh percaya imam-imam mereka boleh beri petunjuk kepada mereka? Hari ini kebanyakan mereka masih lagi terus meminta kepada Allah tujuh belas (17) kali satu hari “Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus” – dan sehingga sekarang mereka belum mengetahui dimana petunjuk Allah itu - dan selagi mereka tidak “Bersujud” kepada ketetapan Allah yang mengataka Al Quran itu adalah petunjuk” – maka selagi itulah mereka akan bergayut kepada petunjuk imam-imam mereka.

Itulah tuhan-tuhan mereka yang beri mereka petunjuk sebenarnya – dan dalam bahasa Al Quran idola-idola ini dinamakan sebagai “Thaghut” – yang menetapkan hukum-hakam agama yang dinamakan sebagai undang-undang Syariah. Kesemua undang-undang mereka tidak perlu mana-mana rujukan dari Kitab Allah – dan kerap-kali mereka mengubal undang-undang mereka mengikut kata sepakat – bukan mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah: Maka itulah sebabnya mereka mewajibkan pengikut-pengikut mereka supaya “Bersujud” kepada Allah – bukan kepada perintah-perintahNya dalam Al Quran: Imam-imam mereka menjadi pelindung atau “aulia” mereka – dan Allah berkata:

“Allah adalah pelindung (Wali-yu) bagi orang-orang yang beriman - dan Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Tetapi orang-orang yang tidak percaya itu pelindung-pelindung (Au-li-yaa) mereka adalah Thaghut – dan dia mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni api – mereka kekal didalamnya.” (2:257)

Mengikut ayat 2:257 orang-orang yang berlindung kepada Allah mengikut Kitab petunjukNya – Allah menjamin mereka akan dikeluarkan dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Orang-orang yang berlindung kepada kitab-kitab selain dari Al Quran – mereka sebenarnya berlindung kepada Thaghut – yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan – atau menjauhkan mereka dari petunjuk Allah.

Setelah dikaji dengan teliti – ianya menjadi nyata bahawa kita tidak boleh “Ampu” atau “Bodek” Tuhan kita untuk mendapatkan sesuatu dengan cara menyembahNya setiap hari. Kita perlu bersetuju merendahkan diri mempraktikkan segala ketetapan-ketetapanNya dalam cara hidup kita mengikut Al Quran. Dalam kata lain kita “Bersujud” kepada perintahNya untuk kebaikan diri kita sendiri. Kita menerima petunjukNya adalah kerana RahmatNya – satu Rahmat yang kita tidak mempunyai hak.

Sesungguhnya Kami datangkan kepada mereka dengan sebuah Kitab – Kami jelaskannya atas ilmu petunjuk – dan satu “Rahmat” bagi kaum yang beriman.” (7:52)

Dalam 7:52 Allah mengatakan Al Quran itulah ilmu petunjukNya dan – itu adalah satu Rahmat yang paling besar dari Allah – satu Rahmat yang kita tidak mempunya hak. Bagi melayakkan diri kita perlu memenuhi syarat dengan cara berkhidmat untukNya bagi menunaikan perjanjian kita dengan-Nya apabila kita berkata “Kami Dengar dan Kami Taat”. Itulah kontrak kita denganNya. Kontrak ini tidak dipenuhi dengan “Sembah-menyembah” – tetapi harus dilakukan dengan cara mematuhi segala apa yang kita persetujui. Kita terikat dengan kontrak ini sehingga kita menghembus nafas yang terakhir. Allah tidak membuat sebarang ketetapan dalam mana-mana ayat Al Quran supaya manusia harus “MenyembahNya”.