Monday, January 31, 2011

Bab Kedua - Diantara Agama dan Cara Hidup (Bah 2)

Ada juga diantara manusia yang tidak bersyukur kepada Tuhan Semesta Alam. Apa saja alasan yang mereka beri, mereka tidak dapat menafikan keujudan dan KuasaNya – dan mereka tidak dapat melarikan diri dari kebenaran bahawa Dialah pemberi nyawa dan Dialah yang mematikan. Fitrah semula-jadi kita memberitahu kepada kita ada satu kuasa yang besar nun disana yang telah mencipta segala-gala apa yang ada dilanggit dan dibumi dengan sempurna dan Dia telah mencipta satu sistem ukuran yang paling sempurna atau perfect balance yang tidak boleh ditiru oleh sesiapa. Mereka tahu dalam galaksi yang luas ini bagaimana matahari, bulan, bintang dan bumi berputar-putar dalam obit mengikut ukuran yang tepat sehinggakan mereka boleh kira pergerakan Bumi dan bulan selaju 65,000 km satu jam atau 29.77km satu saat – tetapi mereka tidak pernah terima kesemua ini sebagai kebijaksanaan dan kepintaran Pencipta mereka walaupun Dia adalah Tuhan untuk kesemua apa yang hidup dibumi ini.

Ada juga diantara manusia terus menafikan keujudan Allah sama sekali setelah mereka meruntuhkan proses yang kompleks dalam reka bentuk yang agong ini kemudian mereka umum kepada orang ramai mereka telah meruntukkan Tuhan itu sendiri. Yang anehnya ada juga diantara manusia – apabila mereka kagum dengan apa yang mereka saksi dilanggit dan dibumi mereka bersetuju bahawa “Ada satu kuasa nun disana”, atau “ada satu kuasa yang paling bijak” – tetapi mereka enggan memangilnya Allah. Mereka memerontak dengan dogma-dogma agama dan Pencipta alam ini yang digambarkan sebagai personaliti tertentu oleh kesemua agama dalam pelbagai cara. Dari satu sudut, ada kebenarannya atas sebab salah-faham mereka. Mereka menganggap kepercayaan kepada Pencipta yang ghaib itu saya pendirian yang tidak rasional. Kebanyakan mereka pula dengan sengaja menafikan dengan sengaja fakulti sebab-meyebab adanya Tuhan Maha Esa walaupun mereka sedar keujudan segala-galanya dilanggit dan dibumi itu sendiri menunjukkan keujudan Penciptanya, termasuklah kemajuan-kemajuan ilmu fizik umpamanya.

Sudah tentu ada perbezaan diantara bersyukur hanya dengan melihat sekali imbas kepada kebesaran Pencipta itu dengan merenung apa yang diciptaNya dengan intipatinya (essence of it). Kita bernasib baik diberi maklumat tentang keujudan Kuasa Ghaib Yang Agong ini melalui KitabNya. Walaupun Dia bekata dalam kitabNya “Tidak dapat capai sebarang penglihatan sedangkan Dia dapat melihat segala-galanya” dan Dia mempunyai pengetahuan segala apa yang belaku dilanggit dan dibumi samada didarat atau dalam lautan – dan Dia tiada sehelai daun yang gugur kebumi tanpa pengetahuanNya, atau sebiji benih yang berada dalam kegelapan bumi, atau apa saja yang basah dan kering (6:59).

Manusia hanya dapat melihat tanda-tanda keujudanNya dari melihat cara mata kasar apa yang ada dilanggit dan Bumi dan apa yang belaku diantara kedua-duanya. Atas kasih sayangNya Dia telah mencipta satu system putaran air (water cycle) dengan menurunkan air yang jernih dari langgit sebagai keperluan asas manusia. Dalam sura 11:7 Dia memberitahu kita bahawa Dia menjadikan air sebagai satu keperluan wajib bagi setiap kehidupan dan ilmu sains hanya mengesahkan perkara ini hanya beberapa abad yang lalu – dan mereka akui tanpa air tiada satu kehidupan pun yang boleh survive dimuka bumi ini – termasuklah mereka yang berkata – Tuhan itu tidak ujud. Yang paling anehnya – tiada satu pun agama terkemuka didunia ini termasuklah agama yang dinamakan sebagai Islam yang mengajar pengikut-pengikutnya bagaimana proses putaran air ini berlaku – sedangkan dalam Kitab Allah yang mereka baca menyuruh mereka lihat dan berfikir:

“Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah menjadikan awan itu, lalu dikumpulnya - kemudian manjadikanya belapis-lapis – lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya.” (24:43)

Agama manakah dimuka bumi ini yang mengajar pengikut-pengikut mereka bagaimana terbentuknya awan – dan bagaimana awan-awan ini menjadi air hujan? Dan berapa ramaikah manusia yang berkomited apabila Allah berkata:

“Wahai manusia, abdikanlah dirimu untuk Tuhanmu, Dialah mencipta kamu dan orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bersyukur – Dialah menjadikan bagimu Bumi hamparan dan langgit sebagai bumbung – dan Dia turunkan dari langgit air - lalu dikeluarkan darinya buah-buahan sebagai rizki. Dengan itu janganlah kamu adakan disamping Allah sekutu-sekutu sedangkan kamu tahu." (2:21-22)

Kalaulah manusia itu boleh berfikir tentang kejadian puturan air itu sahaja – bagaimana Allah menciptakan ukuran yang tepat tentang graviti bahang (heat gravity) yang menjadikan wap-wap yang paling halus dari lembapan hutan-hutan, sungai-sungai, tasek-tasek dan laut-lautan – kemudian dinaikkanNya kelanggit untuk dijadikan awan yang nipis – kemudian dijadikanNya angin untuk mengumpulkan awan-awan ini dijadikan bertingkat-tingkat – dan kemudian dijadikanNya air hujan - kita tidak dapat bayangkan Kuasa CiptaanNya. Sepatutnya itulah ilmu harus hamba-hambaNya belajar untuk mengetahui kebesaranNya – bukannya cara penyembahan!

Yang paling aneh sekali, ahli-ahli sain belajar ilmu Allah tentang kejadian alam – tetapi kebanyakan mereka tidak mengakui adanya Tuhan – dan ahli-ahli agama pula - mengakui adanya Tuhan - tetapi mereka tidak mempunyai sebarang ide tentang ilmu Allah dalam hal-hal kejadian semula jadi – kecuali ilmu-ilmu yang diada-adakan oleh mereka sesuai hanya untuk ritual-ritual pagan.

Ilmu Allah tentang puturan air adalah diantara berats-ratus ilmu kejadian yang terdapat dalam Al Quran – tetapi tidak ada satu pun ilmu-ilmu kejadian ini dikaji-selidik oleh mana-mana pemimpin agama dimuka bumi ini termasuklah yang menguna label islam.

Al Quran mengajar manusia bahawa segala-gala apa yang ada dilanggit dan diBumi memuji kebesaranNya setiap saat termasuklah apa saja yang ada diantara kedua-duanya dan apa saja yang ada dalam bumi – tetap memujiNya – kecuali makhluk yang paling sempurna yang diciptaNya yang mempunyai gene ego. Merekalah makhluk ciptaan Allah yang paling kuat membantah dan merekalah yang paling benci kepada kebenaran. Al Quran juga memberitahu kita manusia itu tidak pernah bersyukur tehadap Allah. Walaubagaimanapun, sebagai Pencipta Dia tidak lupa memberitahu manusia: “Kamulah yang memerlukan Allah sedangkan Dia tidak memerlukan kamu”. (35:15).

Samada manusia itu percaya kepadaNya atau tidak, Allah tidak akan peduli kepada mereka dan Dia tahu apa yang mereka lakukan semasa hidup didunia – dan Dia akan membalas mereka dengan balasan yang setimpal diakhirat nanti.

Bagi orang-orang yang takbur seperti penjaja-penjaja agama yang suka menghukum manusia lain - serta menyombongkan diri dan tidak mengakui mereka harus percaya hanya kepada Kitab Allah sahaja - mereka ini mempunya ego dan bersedia mengeluarkan pendapat-pendapat mengikut hawa nafsu sendiri. Apabila mereka diberi peringatan apa yang mereka jaja selama ini tidak terdapat dalam Kitab Allah mereka tidak ambil peduli. Mereka tahu dan faham tentang ayat-ayat Allah tetapi mereka lebih mengutamakan ajaran dari kitab-kitab lain. Allah telah mengelar mereka sebagai “Anjing”.

“Bacakanlah atas mereka berita orang yang Kami telah berikan ayat-ayat Kami – tetapi dia membelakangkannya. Lalu syaitan mengikutinya - dia termasuk orang-orang hilang. Dan kalaulah Kami kehendaki – niscaya Kami tinggikan dia dengan ayat-ayat Kami – tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perumpamaan dia adalah seperti “Anjing” – jika kamu menghalaunya – dia akan menghulurkan lidahnya – dan kalau kamu biarkannya – dia juga menghulur lidahnya. Demikian itu perumpamaan kaum yang mendustakan dengan ayat-ayat Kami. Maka ceritakan lah kisah ini supaya mereka dapat berfikir.” (7:175-176)

Ayat diatas memang tidak sesuai ditujukan kepada orang-orang muslim yang menjadi Pak-Pak turut kerana mereka tidak mempunyai sebarang ilmu tentang ayat-ayat Allah – ianya amat tepat sekali untuk penjaja-penjaja agama islam atau ulamak-ulamak, imam-imam, ustaz-ustaz, dan ustazah-ustazah.

Apabila Allah berkata dalam KitabNya manusia tidak harus mengikuti selain dari sumber KitabNya – apakah mereka harus menyobongkan diri dengan mengikuti Kitab-Kitab lain sebagai sumber tambahan?

“Bacalah apa yang diilhamkan kepada kamu dari Kitab Tuhanmu – Tidak ada yang dapat merobah kalimat-kalimatNya – dan jangan kamu cari sumber lain daripadanya.” (18:27)

Dari ayat diatas jelas sekali apa yang telah ditetapkan Allah dalam KitabNya adalah muktamat – dan tiada siapa yang boleh merobah-robah ketetapanNya walaupun pembawa utusan itu sendiri. Allah telah tetapkan pada mereka yang menokok-tambah walaupun dengan satu ketetapan yang tidak dikitabkanNya mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka telah ingkar kepada apa yang telah ditetapkanNya. Bagi mereka yang percaya kepada ketetapan-ketetapan tambahan ini – mereka sebebnarnya tidak bersetuju dengan dekri-dekri Allah, malahan mereka telah diselewengkan oleh syaitan-syaitan. Al Quran amat jelas dalam perkara ini apabila Allah berkata: “Janganlah kamu menaik saksi sepertimana mereka menaik saksi, dan janganlah ikuti pendapat mereka.”

Hari ini kita dapati pengikut-pengikut agama berpegang kepada ajaran-ajaran dari pemimpin-pemimpin agama yang menetapkan halal dan haram keatas sesuatu jenis makanan itu sedangkan dalam surah 5 ayat 3 - amat jelas sekali had-had makanan yang diharamkan oleh Allah yang tidak selari dengan ajaran pemimpin-pemimpin agama ini. Dan Allah berkata tidak ada sesiapa yang boleh merobahkan kalimat-kalimatNya. Dan bagi mereka yang mengadakan ketetapan melebihi dari apa yang disebutkan dala Al Quran - Allah mencabar mereka:

“Bawalah saksi-saksi kamu yang mengatakan Allah telah mengharamkan yang itu dan yang ini. Sekiranya mereka bersaksi – maka janganlah kamu jadi saksi bersama-sama mereka, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti ego orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami – dan orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat – sedangkan mereka mempersekutukan Tuhan mereka.” (6:150)

Bagi hamba-hambaNya yang berkomited hanya dengan ketetapan-ketetapan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al QuranNya sahaja – mereka digalakkan memakan apa saja selera mereka inginkan – kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dalan KitabNya – dan jangan sekali-kali dengar pendapat-pendapat orang lain yang mendustakan ayat-ayatNya - terutama sekali apabila mereka berkata ianya diajar dari sumber kedua atau ketiga atau keempat disamping Kitab Allah.

Ide utama untuk menyelewengkan perkataan Deen Islam kepada apa yang telah diterima oleh umum sebagai agama berasal dari penjaja-penjaja agama. Dengan cara tipu daya yang licik ini, penjaja-penjaja agama ini telah meletakkan diri mereka sebagai penyimpan kunci pintu Syurga bagi mereka yang tidak mampu membuat kaji-selidik perkataan Deen ini dalam Al Quran. Kaadaan yang sama juga telah berlaku dari segi kontek kepada kedua-dua agama Kristian dan Yahudi untuk membelenggu minda pengikut-pengikut mereka. Agama, sekira ianya satu institusi ketetapan Allah dalam perkataan vernakular yang tepat, sudah tentu ianya ditetapkan dalam Al Quran dengan jelas – dari Allah kepada hamba-hambaNya - bukannya dari asas buatan mana-mana manusia.

Mengikut kepercayaan dan pandangan agama Arab misalnya, surah 5 ayat 3 mereka berkata maksud ayat ini ialah:

“Pada hari ini Aku telah sempurnakan agama (deen) itu untuk kamu dan Aku sempurnakan nikmatKu atas kamu, dan Aku tetapkan Islam sebagai agama (deen).” (5:3)

Dengan hanya membaca sepotong ayat ini diluar konteknya penjaja-penjaja agama ini dengan mudah menyelewengkan maksud keseluruhan ayat 5:3 ini untuk menipu pengikut-pengikut mereka dengan berkata maksud Deen dalam ayat ini ialah agama dan Islam itu adalah agama.

Penyelewengan memutar-belitkan maksud perkataan-perkataan Arab dalam Al Quran ini bukanlah yang pertama yang mereka lakukan. Malahan mereka telah membuat penipuan yang lebih besar daripada itu apabila mereka memalingkan pengikut-pengikut mereka daripada jalan Allah. Mereka berkata dalam kepercayaan agama Islam manusia wajib mengikuti hadis sebagai sumber kedua selain dari Kitab Allah. Mereka menguna penipuan yang paling licik ini dengan cara memetik sepotongan ayat diluar dari kontek sebenarnya apabila mereka membaca hanya potongan ditengah-tengah ayat dalam surah 59:7 mislanya:

“Dan apa-apa yang diberi kepada kamu oleh rasul, maka ambillah ia – dan apa-apa yang dilarangnya – maka tinggal tinggalkan lah.” (pertengahan ayat 59:7)

Kebanyakan pengikut-pengikut agama Arab tidak pernah membaca Kitab Allah yang diturunkan kepada pembawa utusanNya – dan merata-rata dipelusuk dunia kesemua mereka menjadi Pak Turut semata-mata – dan apa saja yang disampaikan oleh mana-mana penjaja agama, mereka akan percaya. Sekiranya mereka mempunyai sedikit kesyukuran kepada Allah yang telah memberi mereka pendengaran, penglihatan, dan hati untuk mencari pengesahan kepada apa yang mereka dengar – sudah tentu mereka tidak menjadi umat yang paling bodoh dan yang paling mundur sekali didunia ini.

Untuk memahami ayat 59:7 kita tidak perlu apa-apa pelajaran istemewa. Sedikit kemampuan membaca dan sanggup mengunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah - kita akan faham dengan mudah ayat 59:7 tidak ada kena mengena dengan apa yang dinamakan hadis yang menjadi sumber kedua dalam cara hidup kita. Begitulah betapa mudahnya penjaja-penjaja agama ini membuat penipuan dalam agama Arab yang popular dengan gelaran agama Islam. Ayat 59:7 menceritakan kepada kita tentang pembahagian harta rampasan - dan rasul sebagai pengawal ketika itu bertanggung-jawab membahagi-bahagikan harta-harta rampasan ini dengan adil kepada yang berhak menerimanya. Jadi, apa yang berinya maka ambillah – dan apa yang dilarangnya – maka tinggallah.

Dengan penipuan yang mudah ini dan dalam sekelip mata umat-umat Islam telah diperhambakan dengan konsep ketetapan-ketetapan dalam agama Arab.

Modus operadi penyelewengan yang kita lihat dalam surah 59:7 adalah serupa dengan apa yang kita baca dalam sura 5 ayat 3. Ayat 5:3 sebenarkan memberi kita senarai had-had larangan untuk makanan harian kita – dan tidak ada siapa yang boleh menokok-tambah apa saja dari had-had ini. Selain dari had-had larangan (pengharaman) makanan dalam 5:3 kita dapati had-had larangan atau amalan-amalan yang diharamkan oleh Allah tentang perkara-perkara domestik dan social dalam kehidupan harian kita sperti:

“Diharamkan atas kamu berkawin dengan ibu-ibu kamu, dan anak-anak perempuan kamu, dan saudara-saudara perempuan kamu, dan saudara-saudara perempuan bapa-bapa kamu, dan saudara-saudara perempuan ibu kamu, anak-anak perempuan kepada saudara lelaki kamu, anak-anak perempuan kepada saudara perempuan kamu, dan ibu-ibu kamu yang menyusukan kamu, dan saudara-saudar perempuan kamu dari persusuan, dan ibu-ibu kepada isteri kamu, dan anak-anak isteri kamu dalam pemiliharaan kamu dari isteri-isteri kamu yang telah kamu campuri dengan mereka. Dan sekiranya kamu belum lagi mencampuri mereka maka tidak ada halangan atas kamu dan isteri dan anak-anak dari kandungan kamu. Dan sesungguhnya jangan kamu berkahwin serentak dengan dua perempuan yang bersdaudara kecuali ianya telah belalu. Sesungguhnya Allah adalah pengampun dan Penyanyang.” (4:23)

“Janganlah kamu sekutukan Allah dengan apa saja sekali pun. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerena takut pada kemiskinan. Janganlah kamu melakukan sebarang kesalahan samada ianya dengan terang-terang atau tersembunyi. Janganlah kamu membunuh nyawa orang lain. Janganlah kamu menghampiri harta anak-anak yatim. Janganlah kamu mengambil keuntugan berlipat ganda. Janganlah kamu menjadi saksi yang tidak adil walaupun untuk diri kamu sendiri atau saudara-mara kamu.” (6:151-152)

“Diharamkan atas kamu segala perbuatan keji samada dengan jelas atau tersembunyi, dan perbuatan-perbuatan salah – dan melanggar hak-hak orang lain tanpa alasan yang benar. Diharamkan atas kamu mempersekutukan dengan Allah apa yang tidak diturunkan dengannya sebarang kuasa – dan kamu bercakap tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui.” (7:33)

Sesiapa saja yang waras fikiranya - tanpa sebarang bimbingan dari mana-mana agama – mereka tahu segala apa yang tercatit diatas adalah amalan-amalan hidup yang tidak baik. Tidak ada siapa memerlukan sebarang Imam, ustaz, ustazah, guru agama, atau rabbi, atau sami, atau padri untuk memberitahu mereka perbuatan-perbuatan diatas betul atau salah.

Sudah tentu ketetapan-ketetapan diatas hanya dituju kepada orang-orang yang sanggup mengunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah. Tetapi bagi kebanyakan manusia, mereka percaya ianya menjadi satu kesalahan sekiranya mereka mengunakan akal – sebab minda mereka telah dibelenggu oleh ajaran-ajaran Imam-Imam mereka yang berkata “Sesiapa yang mengunakan akal akan masuk Neraka”. Malangnya, bagi Pak-Pak Turut dan Imam-Imam mereka – mereka hanya akan sedar, tetapi agak terlewat sedikit apabila mereka berkata diakhirat kelak:

“Kalaulah kami dengar dan mengunakan akal, sudah tentu kami tidak ada dalam Neraka yang menyala-yala.” (67:10)

Ajaran Al Quran diatas amat jelas sekali bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang diada-adakan oleh penjaja-penjaja agama. Mereka mengajar “Sesiapa yang mengunakan akal – mereka akan masuk neraka”. Tetapi Al Quran mengajar kita – sesiapa yang tidak mengunakan akal merekalah yang akan menjadi penghuni Neraka.

Hanya larangan-larangan yang disebut diatas sahaja yang terdapat dalam Al Quran dan sudah tentu kesemua manusia boleh menjadikan batasan-batasan ini sebagai panduan dalam cara hidup mereka. Empat ayat diatas telah mengariskan segala-galanya – apa yang diharamkan oleh Allah. Pengharaman tentang makanan diulangi sebanyak dua kali lagi dalam dua ayat lain. Pendek kata apa yang diharamkan oleh Allah hanya terdapat dalam enam ayat sahaja diantara 6348 ayat-ayat Quran. Tidak terdapat mana-mana ayat lagi yang diharamkan oleh Allah dalam KitabNya. Tetapi sekiranya anda termasuk jadi pengikut-pengikut agama Arab sudah tentu anda akan bertemu bertimbun-timbun ketetapan apa yang diharamkan – dan kesemuanya ditulis oleh tanggan-tanggan manusia yang membuat dusta terhadap Allah.

Ketetapan pengharaman-pengharaman ini berbeza diantara satu mazhab dengan mazhab yang lain walaupun kesemuanya mengaku mereka beragama Islam – dan ada juga diantara mazhab-mazhab yang jadikan gender perempuan sebagai mangsa dan dianggap sebagai manusia kelas kedua dan kesemua mereka dianggap sebagai alat untuk memuaskan nafsu lelaki sahaja. Mereka diharamkam untuk bersekolah, diharamkan mempamirkan muka mereka dikhalayak ramai, mereka dipaksa memakai tudung, mereka dilarang berjalan-jalan bersendirian, atau berintrekasi dengan mana-mana gender berlainan, mereka diharamkan menaiki kemudahan awam untuk pergi dari satu tempat ketempat yang lain. Ada juga mazhab yang membuat ketetapan bahawa gadis-gadis bawah umur boleh dikahwinkan sewaktu mereka berusia sembilan (9) tahun.

Kita telah disarankan oleh Allah berkali-kali supaya tidak mengiktui jalan dari mana-mana sumber kecuali daripada KitabNya sahaja, diantaranya:-

“Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu – dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain daripadaNya. Amat sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.” (7:3)

“Bacalah apa yang diilhamkan kepada kamu dari Kitab Tuhan kamu. Tidak ada yang dapat merobah kalimat-kalimatNya dan jangan kamu mendapatkan sumber selain darinya.” (18:27)

“Apakah selain dari Allah aku mencari sebagai hakim? Dialah yang menurunkan kepada kamu Kitab itu dengan terperinci. Dan orang-orang yang Kami berikan Kitab – mereka tahu bahawa ianya diturunkan dari Tuhan kamu dengan benar. Maka janganlah kamu menjadi orang yang ragu-ragu.” Dan telah sempurnalah kalimat Tuhan kamu dengan kebenaran dan adil – tidak akan berubah kalimat-kalimatNya – dan Dia Mendengar dan Mengetahui.” (6:114-115)

Malangnya bagi mereka yang telah diselewengkan oleh agama Arab - mereka berpegang teguh kepada kesemua yang ditetapkan oleh penjaja-penjaja agama Arab ini dengan mengharamkan bertimbun-timbun perkara yang menjadi bebanan kepada minda mereka. Penjaja-penjaja agama mereka telah menulis kitab-kitab karangan sendiri lalu berkata kesemua yang mereka tulis adalah dari Allah. Dan penjaja-penjaja agama ini tidak terlepas dari kutukan Allah:

“Kecelakaan besarlah bagi mereka yang menulis kitab-kitab dengan tanggan mereka – kemudian berkata ini adalah dari sisi Allah kerana mereka hendak menukar dengannya mutu yang rendah. Maka celakalah bagi mereka dari apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka – dan Celakalah dari apa yang mereka telah kerjakan.” (2:79)

Orang-orang Muslim yang percaya kepada sumber-sumber kedua selepas Al Quran tidak sedar mereka telah mentaati ajaran-ajaran penjaja-penjaja agama yang telah dikutuk oleh Allah sendiri. Dan sikap ini adalah salah satu sikap yang telah diharamkan oleh Allah dalam Al Quran.

Sebagai rumusan, Allah telah memperincikan segala-gala apa yang harus diharamkan dalam KitabNya. Tidak perlu mana-mana manusia menulis ketetapan tambahan selain daripada apa yang terdapat dalam Al Quran. Pendek kata apa saja yang dikatakan haram oleh penjaja-penjaja agama kesemuanya tidak mempunya sebarang asas sama sekali.

Sekiranya dipandang dengan logic, perkataan Deen apabila diterjemahkan kepada maksud yang seharusnya – ianya menjadi satu katalis yang membenarkan manusia membuat penentuan Islam dengan cara penghayatan dalam satu cara hidup harian. Sudah pasti barangsiapa yang menghayati garis-garis panduan dari Kitab Allah ini akan menjauhkan diri mereka daripada menyekutukan Allah. Nilai-Nilai yang diperincikan Allah dalam KitabNya adalah yang paling adil sekali samada dari zahir atau fungsinya. Dan ianya paling sesuai diguna-pakai oleh sesiapa saja secara universal. Tidak perlu mana-mana manusia untuk menambahnya. Menambak-tokok atau membuang mana-mana dikri ketetapanNya akan menjadi seseorang itu sebagai orang yang mempersekutukan Allah atau idol-worship atau musyrikeen.

Apa yang kita dapati keadaan manusia pada hari ini amat jelas. Mereka seharusnya menjalankan cara hidup dengan mengabdikan diri mereka hanya untuk Tuhan yang mencipta mereka – kerena Dia sahajalah yang membimbing manusia kepada jalan yang paling adil. Dia mengelar kesemua manusia yang diciptaNya sebagai hamba-hambaNya – dan sebagai hamba, tugas mereka ialah mengabdikan diri “UntukNya” dengan cara mengikuti liku-liku hidup berpandukan kepada bimbingan-bimbinganNya mengikut apa yang telah ditetapkan olehNya sahaja - dan bukan dengan cara “MenyembahNya”.

Satu perkara yang memeranjatkan kesemua penjaja-penjaja agama ialah - sesungguhnya kesemua manusia tidak kira apa saja jantina mereka – Allah telah memberi mereka seluas-luas kebebasan untuk mereka memilih acuan cara hidup mereka sendiri asalkan mereka boleh menghayati dan mengamal ketetapan-ketetapan yang mudah dari dari Tuhan mereka – dengan tidak menafikan kebolehan logik akal mereka atau dengan sengaja mengada-adakan sebarang dusta terhadap Allah. Apakah cara hidup yang lebih mudah daripada itu?

Sesungguhnya minda kesemua muslim dimuka bumui ini telah dibelenggu dengan ajaran-ajaran yang diada-adakan oleh penjaja-penjaja agama – ini termasuklah orang-orang yang telah diberi kitab yang menjadi pengikut agama-agama hindu, yahudi, atau Kristian. Tujuan utama Al Quran diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari ikatan-ikatan kepercayaan agama mereka yang menjadi bebanan-bebanan cara hidup mereka.

“Mereka yang mengikuti rasul - Nabi yang tidak tahu sebarang bimbingan – yang mereka dapati tertulis disisi mereka dalam Taurat dan Injil - yang menyuruh mereka mengerjakan kerja-kerja yang harus dan menjauhi kerja-kerja yang tidak baik – dan menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Dan membebaskan mereka dari bebanan-bebanan dan belenggu-belenggu yang ada atas mereka. Sesungguhnya orang-orang yang percaya kepadanya dan mereka memuliakannya, dan mereka menolongnya, dan mereka mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya – mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (7:157)

Kepercayaan kepada mana-mana agama adalah satu bebanan yang membelenggu pemikiran manusia. Untuk membebaskan diri dari bebanan-bebanan ini – mereka harus dengan ikhlas mengikuti cahaya yang paling terang yang diturunkan Allah kepada pembawa utusanNya. Dengan berbuat demikian mereka telah membuktikan mereka telah memulia dan menolong pembawa utusanNya – sebagai seorang Nabi yang sebelum ini tidak pernah mempunyai pengetahuan tentang sebarang Kitab Allah.

Sunday, January 23, 2011

Bab Kedua - Diantara Agama dan Cara Hidup (Bah 1)

Mengikut Al Quran orang-orang yang menjalankan cara hidup mereka yang disertakan dengan aktiviti-aktivi ibadah dan ritual-ritual – mereka dinamakan sebagai “Syi-aan” atau mereka mengamal sesuatu “agama”.

Al Quran menceritakan Firaun telah mencipta satu Agama atau “Syi-ya-aan” - dan dia istiharkan dirinya sebagai Tuhan. Segala aktiviti ibadah dan ritual-ritual ditetapkan oleh Firaun.

“Dan berkatalah Firaun. “Wahai pembesar-pembesarku, aku tidak mengetahui adanya bagi kamu Tuhan melainkan aku. Maka bakarkan untuk aku wahai Hamaan atas tanah liat – maka buatlah untukku menara – mungkin aku dapat melihat Tuhan kepada Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar kira dia termasuk orang-orang yang berdusta.” (28:38)

Hamaan telah dilantik sebagai penjaga dan penasihat agama sepertimana mufti-mufti yang dilantik oleh ketua sesebuah negeri. Tujuan utama “Agama” ialah untuk melemahkan rakyat dan memperhambakan mental mereka supaya mereka turut apa saja yang ditetapkan oleh ketuanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Firaun:

“Dan sesungguhnya Firaun membuat sesuka hati dimuka bumi – dan dia mengadakan untuk rakyatnya “Syi-ya-aan” (Agama) untuk melemahkan golongan diantara mereka – dan dia menyembelih anak-anak lelaki mereka dan dia biarkan hidup perempuan mereka. Sesungguhnya diaadalah termasuk dari orang-orang yang membuat kerosakan.” (28:4)

Mereka-mereka yang beragama ini dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menjalankan aktivit ibadat sembah menyembah atau musyrikeen – iaitu mereka telah mempersekutukan Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran selain dari Kitab Allah spertimana apa yang dilakukan oleh kaum Nuh dan kaum Nabi Ibrahim.Sejarah Nabi Nuh disebutkan lagi dalam surat tiga puluh tujuh yang mempunyai kaitan dengan sejarah nabi Ibrahim:-

“Nuh bermohon kepada Kami, dan sesungguhnya Kami adalah yang terbaik diantara mana-mana responden. Kami selamatkan dia dan keluarganya dari bencana yang besar, dan Kami jadikan dia dan keluarganya yang terselamat dan Kami diawetkan sejarah mereka untuk generasi-generasi seterusnya. (37:75-78)

Sejarah retribusi terhadap kaum Nuh dipelihara sebagai contoh kepada kaum Nabi Ibrahim. Ketika itu kaum Ibrahim juga mengabdikan diri untuk berhala-berhala yang dibina oleh tanggan-tanggan manusia sebagai objek untuk kaum Ibrahim menjalankan aktiviti-aktiviti ibadah dan ritual-ritual. Mereka berdoa kepada Tuhan mereka melalui berhala-berhala ini dalam erti kata lain – objek-objek ini dijadikan sebagai perantaran diantara mereka dengan Allah sepertimana yang dilakukan oleh kaum Nabi nuh.


Orang-orang Nuh tenggelam oleh banjir kerena mereka tergolongan dalam satu “Syi-aatihi”. Begitu juga dengan kaum Ibrahim yang giat dalam aktiviti-aktiviti ibadah dan ritual-ritual. Mereka juga tergolong dalam orang-orang yang berada dalam “Syia’tihi” kecuali Ibrahim.


“Kesejahteraan atas Nuh sepanjang sejarah. Kami mengharagai orang-orang yang tulus. Kami jadikan dia berada diantara orang-orang yang percaya sejati – dan kemudian Kami tengelamkan yang lainnya. Sudah pasti dari “agama” tanpa Ibrahim yang telah datang kepada Tuhannya dengan hati yang ikhlas – apabila dia bertanya kepada bapanya serta kaumnya: "Apa yang kamu abdikankan diri? Adakah tuhan-tuhan palsu yang kamu perlu disamping Allah? Apa yang kamu telah lakukan pada Tuhan semesta Alam? (37:79-87)


Abraham tinggal dalam sebuah komuniti dimana kaumnya dibelenggu dengan ide-ide untuk mengabdikan diri kepada berhala-berhala. Apabila dia mendapati Allah itu Satu dan Dialah yang mencipta segala-gala yang ada dilangit dan bumi dan hanya Allah kepada sahajalah manusia harus mengabdikan diri – dia bertindak untuk berhadapan dengan kaumnya dengan logik yang mudah masuk akal.

“Dia berkata kepada bapanya dan kaumnya. "Apakah benda-benda ini yang kamu mengabdikan diri? Mereka menjawab: "Kami dapati nenek moyang kami telah melakukannya". Dia berkata, "Sudah tentu kamu dan nenek-nenek moyang kamu melakukan kesalahan”. Mereka bertanya: “Adakah kamu membawa sebarang kebenaran, atau kamu hanya bermain-main”? Dia jawab: "Tidak! Tuhanmu yang sebenarnya adalah Tuhan yang meupunyai langit dan bumi dan Dialah yang mencipta kamu dan nenek moyang kamu. Inilah apa yang aku persaksikan. Demi Allah, setelah pemergian kamu – aku akan buktikan kepada kamu sesuatu tentang berhala-berhala kamu. Lalu dia memecah berhala yang kecil-kecil dan meninggalkan yang terbesar supaya mereka boleh menggunakannya sebagai saksi. Kemudian mereka bertanya, "Siapa yang melakukan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Pasti dia gila"? Ada beberapa orang diantara mereka berkata: "Kami dengar seorang pemuda mengancam mereka - namanya Ibrahim". Mereka berkata, "Bawalah dia dikhalayak ramai supaya mereka dapat menjadi saksi". Lalu mereka bertanya kepadanya, "Adakah kamu yang melakukan semua ini terhadap tuhan-tuhan kami, Abraham"? Dia menjawab, "Pastinya yang terbesar sekali yang melakukannya - mengapa kamu tidak merujuk kepadanya - mungkin dia boleh bercakap"? Mereka berunding sesame mereka dan berkata, "Memang benar anda yang bersalah". Dalam pada itu mereka mula mengunakan akal mereka lalu berkata: "Kamu tahu berhala itu tidak dapat bercakap". Kemudian dia menjawab. "Apakah kamu semua hambakan diri kamu kepada selain dari Allah yang tidak mampu memberi keuntungan kepada atau mendatangkan kemudharatan kepada kamu?

Dari pelajaran di atas kita mendapati orang-orang yang dibelenggu oleh kepercayaan agama, mereka sebenarnya adalah manusia yang paling merbahaya dan mereka sanggup menjatuhkan hukum kepada sesiapa yang menyeru mereka mengunakan akal. Ini adalah satu contoh bagaimana pengikut-pengikut agama bertindak. Mereka telah dibelenggu oleh imam-imam mereka supaya menentang sesiapa yang mengunakan akal. Hari ini kita lihat majority manusia yang mengikuti agama – menjadi bebal sehinggakan ada yang tidak kenal diantara batu dengan Allah yang Ghaib.

Agama adalah satu konsep yang memerlukan ibadat-ibadat ritual berfokuskan kepada ikon-ikon untuk membolehkan manusia lihat apa yang mereka sembah. Kepercayaan-kepercayaan secara ini disahkan dalam Al Quran (75:5) sebagai agama. Tentu sekali, siapakah yang membuat keputusan untuk membuktikan kemulian Allah dalam bentuk yang nyata kalau tidak manusia itu sendiri?

Sebaliknya pula, Deen atau Cara Hidup boleh ditetapkan oleh samada manusia atau Allah. Sekiranya kita memilih untuk menjalankan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah, kita tidak boleh mencampur-adukan dengan ketetapan-ketetapan oleh manusia. Misalnya, apabila Allah mengatakan, “Janganlah kamu mengabdikan diri kepada selain dari Aku”, ianya bermakna kita hanya melakukan apa yang ditetapkan olehNya sahaja. Ketetapan-ketetapan ini diilhamkan kepada beberapa Nabi. Dalam Al Quran ianya dipanggil sebagai “Deen-Nil-Lah” atau Cara Hidup yang ditetapkan Allah. Lalu, kita dapati banyak ayat-ayat dalam Al Quran menyuruh manusia supaya “Taat kepada Allah dan Taat kepada pembawa utusan” supaya kita tidak dilencongkan daripada apa yang Allah telah tetapkan dengan berpura-pura atas nama sesuatu agama. Dengan kata lain, tugas kesemua pembawa utusan ialah untuk menyampaikan risalah Allah, dan Allah tidak memberi sebarang kuasa kepada mana-mana Nabi termasuk Nabi Muhammad untuk menokok-tambah dengan ide-ide peribadi mereka dengan apa yang telah Dia tetapkan. Satu contoh yang jelas dalam Surah 69:44-47 Allah member amaran keras kepada Nabi yang menyampaikan Al Quran, “Sekiranya dia mengada-adakan sesuatu atas nama Kami – sudah tentu potong urat jantungnya – dan berhentikan penurunan ayat-ayat kami – dan tiada siapa yang boleh menolongnya.” Apabila agamawan-agamawan mula mencipta agama atas nama Islam mereka menetapkan sendiri bahawa ketetapan-ketetapan Allah yang disampaikan oleh Muhammad dalam Al Quran tidak lengkap lalu mereka membuat fitnah mengatakan Muhammad telah membawa satu ajarannya sendiri yang dinamakan sebagai hadis.

Deen atau cara hidup yang ditetapkan Allah memerlukan manusia mempraktik atau melakukan kepercayaan mereka dengan cara perbuatan atau kerja-kerja kebaikan. Contohnya, Allah telah mengilhamkan kepada kesemua Nabi-Nabi supaya hamba-hambaNya mengamal ketetapan-ketetapan dikri berikut. Mana-mana manusia dimuka bumi ini boleh berpegang-teguh kepadanya tanpa memerlukan sebarang tunjuk ajar atau merujuk kepada Imam mana-mana agama sekali pun:

Tuhan kamu telah menetapkan – jangan sekali-kali kamu mengabdikan diri kamu untuk selain daripadaNya.

Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu selama mereka hidup, salah satu dari kedua-duanya atau kedua-duanya sekali. Jangalah kamu berkata kepada kedua-duanya perkataan ah! sekali pun.

Hendaklah kamu berurus dengan adil dengan orang-orang lain dan jangan sekali-kali kamu membuat dusta.

Hendaklah kamu jaga petalian kamu dengan saudara mara kamu, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.

Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dek kerana takut kelaparan

Janganlah kamu hampiri zina kerana perbuatan itu adalah fasik

Janganlah kamu membunuh sesuatu jiwa, kerana perbuatan pembunuhan itu adalah haram.

Janganlah kamu mengunakan harta anak-anak yatim kecuali ianya untuk kebaikan diri mereka

Hendaklah kamu member timbangan dengan betul apabila kamu berurusniaga dan timbanglah dengan timbangan yang adil.

Jangan sekali-kali kamu mengikuti apa yang kamu tidak pasti tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kesemuanya akan ditanya kelak.

Hendaklah kamu bercakap benar apabila kamu menjadi saksi, walaupun atas diri kamu sendiri, atau ibu bapa kamu, atau saudara-mara kamu samada yang dituduh itu kaya atau miskin.

Hendaklah kamu member nafkah daripada apa yang Allah telah amanahkan kepada kamu.

Hendaklah kamu berperang dengan orang-orang yang memerangi kamu – dan jangan sekali-kali kamu memulakannya (aggresif) – kerana Allah benci pada orang-orang yang aggresif.

Hendaklah kamu sempurnakan komitmen kamu dan rendahkan diri bersama orang-orang yang merendah diri.

Janganlah kamu bersikap sombong atau bongkak. Sesungguhnya Allah benci kepada orang-orang yang bongkak, sombong. Rendahkan diri apabila kamu berjalan dan rendahkan suaramu.

Makanlah dari apa yang baik-baik yang kamu suka, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan syaitan kerana dia adalah musuh kamu yang nyata. Dia akan mengarahkan kamu kejalan yang buruk dan jahat – dan dia menyuruh kamu ada-adakan dusta atas nama Allah.

Inilah Kitab yang diturunkan kepada kamu – maka janganlah kerananya ia menjadi kesempitan dalam dada kamu – supaya kamu beri peringatan dengannya dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang percaya. Ikutilah apa yang diilhamkan kepada kamu dari Tuhan kamu - dan jangan sekali-kali kamu mengikuti selain daripadanya sebagai pemimpin.

Allah menurunkan Hadis yang paling baik iaitu sebuah Kitab yang konsisten dan berulang-ulangan...... (39:23)

Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepada kamu – maka dengan Hadis manakah lagi mereka akan beriman? (45:6)

"Celakalah bagi orang-orang yang mendustakannya. Dengan Hadis manakah lagi mereka akan beriman?" (77:49-50)

Itulah sebahagian dari ketetapan Allah dalam KitabNya. Manusia dari zaman Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad yang percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi ini, telah berkomited dengan ketetapan-ketetapan ini dengan penuh keyakinan tanpa mencampur-adukkannya dengan mana-mana ketetapan yang diada-adakan oleh manusia. Misalnya, kalau Allah berkata, “Maka dengan Hadis manakah lagi mereka percaya” - maka mereka faham - selain dari Kitab Allah – tiada lagi ketetapan-ketetapan yang boleh diikuti. Mereka terjemahkan ketetapan-ketetapan ini sebagai kepercayaan mereka dan mereka mempraktikkannya dalam urusan harian mereka. Dan Allah tidak pernah menetapkan apa-apa aktiviti sembah menyembah kepadaNya dalam Al Quran.

Sebaliknya pula, dalam mana-mana agama mereka tidak berkomited kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dalam KitabNya dan mereka tidak berkomited kepada arahan Allah supaya jangan mengikuti mana-mana wali atau pemimpin. Kepercayaan mereka berpandu kepada kitab-kitab yang diadakan oleh wali-wali atau pemimpi-pemimpin agama mereka. Ketutamaan dalam setiap agama ialah aktiviti beribadat sembah menyembah – dan biasanya adat sembah menyembah ini harus dilakukan melalui objek-objek atau ikon-ikon sebagai lambang kebesaran Allah. Dan semua ini tidak pernah ditetapkan oleh Allah.

Itulah perbezaan diantara Cara Hidup yang ditetapkan oleh Allah dengan Agama yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin agama.

Agamawan-agamawan yang menciptakan agama Islam memberitahu pengikut-pengikut mereka agama Islam bermula dari Nabi Muhammad dan ini amat bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah – bahawa Deen atau cara hidup yang dibawa olen Nabi Muhammad berasal dari zaman nabi Nuh:

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu dari cara hidup apa yang telah diilhamkan dengannya kepada Nuh lalu Kami ilhamkan kepada kamu. Dan apa yang diwasiatkan denganya Ibrahim, dan Musa, dan Isa. Hendaklah kamu tengakkan Cara Hidup itu. Dan jangan kamu berpecah-belah didalamnya. Ianya amat berat bagi orang-orang yang mempersekutukan kepada apa yang kamu seru mereka kepadanya. Allah Dialah yang memilih kepadanya sesiapa Dia kehendaki dan Dia memberi petunjuk kepada sesiapa yang ingin kembali. 43:13

Kebanyakan manusia dilahirkan dalam keluarga yang mengikuti sesuatu agama – lalu mereka tidak mempunyai pilihan melainkan mereka mengikuti kepercayaan ibu bapa mereka. Sebagai hamba Allah adalah menjadi kewajipan mereka untuk berusaha mencari jalan Allah. Sekiranya mereka sedar jalan yang mereka warisi dari ibu bapa mereka tidak betul Allah telah member jalan kepada mereka dengan:

“Maka tegakkanlah perhatian kamu kepada Cara Hidup yang lurus ianya fitrah Allah yang menciptakan manusia atasnya dan tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Demikian itulah Cara Hidup yang teguh – tetapi kebanyakan manusia tidak faham. Kembalilah bertaubat kepadaNya – dan bertakwalah kepadaNya – dan tegakkan komitmen kamu dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan – iaitu dari orang-orang yang memecah-belahkan Cara Hidup mereka. Dan mereka “Beragama” (Syi-ya-aan) masing-masing berbangga dengan apa yang ada pada sisi mereka.” (30:30-32)


Dalam mana-mana agama biasanya agamawan-agamawan apabila mereka berhadapan dengan masalah mereka akan berputar-belit. Dalam ayat diatas misalnya kita dapati perkataan “Syi-ya-aan” yang diterjemah sebagai mazhab. Mazhab telah lama dikaitkan dengan perbezaan pendapat dalam agama. Walau bagaimanapun Allah tidak berminat dengan mazhab atau kumpulan-kumpulan yang bertelagah dalam agama - kerana semua agama dalam dunia adalah sama. Mereka berkumpul atau berjemaah dan mereka adakan kumpulan-kumpulan atas kehendak-kehendak masyarakat. Setiap kali mana-mana Imam berselisih pendapat maka timbullah mazhab baru dan mazhab baru ini akan dinamakan atas nama Imam yang mengasaskannya. Tumpuk persamaan mereka ialah - mereka menjalankan activiti-aktiviti agama seperti sembahyang misalnya dengan mengunakan lambang-lambang atau ikon-ikon dalam pelbagai bentuk samada ianya tembuk dinding, palang sabit, bintang, anak bulan, patung-patung atau rumah-rumah batu atau imeg-imeg lain yang diperbuat dari bahan-bahan yang Allah menciptanya.

Al Quran menjelaskan bahawa perkataan Deen itu tidak ada kena mengena dengan agama. Contohnya, apabila Allah sempurnakan nikmatNya kepada manusia dengan mengariskan had-had batasan tentang makanan dalam surah 5 ayat 3, Dia berkata: “Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kamu Cara Hidup (Deen) - dan Aku cukupkan NikmatKu atas kamu dan Aku meredhai “Kedamaian Cara hidup (Islam-ma Dee-nan)” Ungkapan ini terdapat apabila Allah selesai memperincikan had-had batasanuntuk makanan. Secara literal, tajuk dalam ayat 5:3 adalah bersabib dengan makanan sahaja.

Sebagai fitrah setiap yang bernyawa samada dilaut atau didarat harus makan untuk mereka terus hidup. Allah telah memberitahu kepada manusia supaya makan makanan yang baik-baik yang dijadikanNya untuk manusia. Ini termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang ternakan, binatang buruan, dan hidupan laut. Manusia tidak perlu sebarang agama untuk memberitahu mereka apa yang sedap dan apa yang tidak sedap atau apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Makanan tidak ada kena mengena dengan agama sebab ianya satu keperluan hidup – dan Allah hanya melarang manusia makan makanan yang kotor atau dicemari,

Setiap individu mempunyai selera masing-masing. Udang galah mungkin digemari oleh A tetapi B tak suka dengannya atau daging kambing digemari oleh A tetapi B tidak boleh memakannya kerana selepas makan badannya merasa panas.

Walaubagaimanapun, agamawan-agamawan telah memutar belitkan maksud perkataan “Deen” dalam ayat 5:3 ini dengan memberi maksudnya sebagai “agama”, dan mereka tidak berani membaca ayat 5:3 dengan sepenuhnya. Lalu mereka selalu berkata: “Pada hari ini Aku sempurnnakan bagi kamu “agama” itu – dan Aku cukupkan NikmatKu atas kamu dan Aku meredhai “Islam sebagai agama”.

Amat mudah untuk mendedahkan tipu daya agamawan-agamawan ini. Kita hanya perlu baca ayat 5:3 dengan sepenuhnya – dan ayat yang diputar-belitkan itu kalau disambung ianya berbunyi: “Maka barangsiapa terpaksa dalam kelaparan tanpa sengaja untuk membuat dosa – maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Penyayang.”

Jadi, ayat 5:3 bukanlah tarikh permulaan kesempurnaan “Agama Islam” – sebaliknya pada hari itu Allah sempurnakan NikmatNya dengan mengariskan batas-batas larangan tentang makanan – dan ianya tidak ada kena mengena dengan “agama”. Apabila kita tukarkan perkataan “Deen” menjadikan ianya sebagai “agama” ayat dalam surah 5:3 ketetapan Allah sudah menjadi karut kerana sambungan ayatnya ada kaitan dengan orang-orang yang lapar - dan mereka boleh memakan apa saja asalkan perbuatan mereka itu mempunyai niat untuk membuat dosa. Tetapi bagi mereka yang dibelenggu minda mereka – mereka percaya kepada putar-belit agamawan-agamawan mereka walaupun ianya jelas kelihatan karut.

Al Quran bukanlah sebuah Kitab bimbingan Allah yang baru. Sebenarnya ia adalah Kitab yang mengesah bimbingan-bimbingan Allah dalam Kitab-KitabNya terdahulu dan isi kandungannya adalah serupa. Perkara ini disahkan Dalam surah 26 ayat 195 dan 196: “Dengan lisan Arab yang terang – dan sesungguhnya ianya dalam Kitab-Kitab terdahulu.” Dengan kata lain, mesej dalam Al Quran adalah konsisten dengan kesemua Kitab-Kitab terdahulu. Allah sempurnakan satu cara Hidup untuk hamba-hambaNya apabila Dia perincikan ketetapan-ketetapanNya tentang makanan - bukan tentang agama!

Dalam ketetapan-ketetapan ini Allah tidak mengharamkan makanan-makanan dalam dunia ini kecuali bangkai, darah, daging yang tercemar dan apa-apa yang halal tetapi bukan kerana Allah, dan yang dicekek dan dipukul dan yang jatuh dan yang ditanduk dan apa yang telah dimakan oleh binatang buas (predators) kecuali kamu selamatkannya, dan apa yang khaskan untuk berhala, dan kamu mengundi nasib dengan anak panah – demikian itu adalah fasik. Pada hari ini orang-orang yang tidak percaya itu berputus asa dari Cara hidup kamu (min-di-nee-kum) – maka janganlah kamu takut kepada mereka – dan takutlah kepada Aku. Pada hari ini Aku sempurnakan bagi kamu Cara Hidup kamu dan Aku cukupkan atas kamu NikmatKu – dan Aku telah merelakan bagi kamu Kedamaian Cara Hidup. Maka barangsiapa terpaksa dalam kelaparan tanpa sengaja untuk berbuat dosa maka sesungguhnya Allah Pengampun, Penyayang.” (5:3)

Perkataan "Deen" disebut sebanyak tiga kali dalam ayat 5:3, memberitahu manusia dengan bahasa yang jelas untuk berkomited dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Ianya tidak ada kaitan dengan agama apabila manusia dilarang untuk memakan bangkai atau binatang yang telah dibaham oleh binatang-binatang buas. Ianya hanyalah satu perintah ketetapan oleh Tuhan yang mencipta kita, bertujuan untuk kebaikan diri kita sendiri. Ketetapan-ketetapan ini mengatasi kesemua ketetapan-ketetapan terdahulu yang diilhamkan kepada Nabi-Nabi terdahulu. Orang-orang yang berkomited akan mentaati ajaran ini sebagai tanda pengabdian diri mereka kepada Allah semata-mata. Itulah intipati Cara Hidup Kedamaian dan kuncinya terletak kepada ketetapan-ketetapan Allah seperti berikut:

“Tidaklah Aku cipta Jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri mereka kepada Aku semata-mata.” 51:56

“Sesungguhnya Kami turunkan Kitab itu dengan Hak, dengan itu adbilah dirimu kepada Allah dengan jujur dalam Cara Hidup.” (39:2)


Percaya dan berkomited dengan secara jujur dan ikhlas kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah - itulah cara seseorang itu mengabdikan dirinya kepada Allah. Itu saja yang dikehendakiNya. Ianya amat mudah. Setiap hamba-hambaNya yang membaca KitabNya – apabila hati mereka percaya kepada setiap apa yang ditetapkan Allah dalam Quran – hati kecil mereka berkata – “Aku dengar dan Aku Taat”. Pada ketika itu mereka sebenarnya membuat perjanjian dengan Allah secara terus kepadaNya (5:7).

Dengan ketetapan yang mudah, Allah memperkuatkan konsep ketetapanNya kepada hamba-hambaNya tidak kira warna atau bahasa. Mencari “Kedamaian” atau “Ketenteraman” itu amatlah senang sekali kerana Al Quran itu senang difaham oleh orang-orang yang jujur dan ikhlas. Walaubagaimanapun, kita kena ambil kira bahawa senang itu tidak erti ianya semudah kita fikir. Dalam surah 7 ayat 27 Allah berkata Syaitan dan kuncu-kuncanya berkeliaran dimuka bumi ini dan mereka sentiasa bersedia untuk menipu manusia dari jalan Allah. Syaitan-syaitan ini adalah manusia itu sendiri (6:112) dan mereka amat licik dalam tipu daya mereka. Musuh-musuh Allah ini sentiasa cuba memesong kesemua manusia samada lelaki atau perempuan daripada apa yang telah ditetapkan Allah dengan ketetapan-ketetapan tambahan atas nama Allah atau rasulNya. Untuk menghindarkan diri daripada perangkap ini, Allah mengajar kita untuk meminta pertolongan daripadaNya dengan secara jujur dan ikhlas dan kita mesti berkomited sepenuhnya kepada ketetapan-ketetapan dalam KitabNya semata-mata:

“Mintalah pertolongan dengan cara sabar dan berkomited. Dan sesungguhnya ianya amat berat kecuali atas orang-orang yang benar-benar focus – iaitu mereka yang yakin sesungguhnya mereka bertemu Tuhan mereka – dan sesungguhnya mereka akan kembali kepadaNya.” (2:45-46
)
Saya ulangi pendirian saya, Islam itu bukanlah satu agama. Tanpa ragu-ragu apa yang ditetapkan oleh Allah adalah satu Cara Hidup yang menjaminkan Kedamaian, atau Ketenteram atau Kesejahteraan, dan itulah maksud Islam dengan sebenarnya. Adalah menjadi kewajipan kita sebagai hamba-hambaNya member persetujuan jiwa kita dengan mempraktikkan ketetapan-ketetapan dalam KitabNya yang disampaikan oleh pembawa utusanNya. Marilah kita teroka logik disebalik keperluan ini dalam satu Cara Hidup yang aman dan mengapa harus kita mengabdikan dir kita kepada Allah semata-mata:

Hanya Allah sahaja yang boleh menghidup dan mematikan kita. Dan hanya Dia sahaja yang akan membangkitkan kita dihari Akhirat dan mengadili segala amalan-amalan kebajikan kita didunia

Hanya Allah sahaja yang boleh menjadikan manusia samada lelaki atau perempuan dari setitik air mani dan diberiNya kehidupan lalu disempurnakan ciptaanNya dalam rahim sehingga kita dilahirkan. Dia sahajalah yang menentukan samada nyawa kita disingkat atau dipanjangkan sehingga tua.

Hanya Allah sahaja yang mampu menciptakan segala apa saja dilanggit dan Bumi dan setiap kejadianNya berjalan dengan timbang yang tepat (perfect balance).

Hanya Allah sahaja yang boleh meluahkan perasaan suka atau duka kita disebabkan atas tindakan kita sendiri.

Hanya Allah sahaja yang menentukan samada kita maju atau mundur - miskin atau kaya mengikut apa yang kita sendiri usahakan.

Hanya Allah sahaja yang boleh memberi ilmuNya kepada sesiapa Dia kehendaki dan hanya Dia sahajalah yang mengetahui apa yang kita lahirkan dan apa yang kita sembunyi dalam hati kita.

Hanya Allah sahaja yang mempunyai kuasa mutlak atas apa saja kerajaan dilanggit atau Bumi.

Hanya Allah sahaja yang boleh memberi kita pendengaran, penglihatan, dan Hati supaya kita mengunakan fakulti-fakuli pemikiran kita memilih yang baik atau buruk - atau samada kita mahu bersyukur atau tidak kepada apa yang dianugerahkanNya kepada kita.

Atas kasih sayangNya Dia turunkan bimbinganNya kepada manusia supaya mereka dapat menikmati Kedamaian Cara Hidup didunia dan diakhirat. Bagi mereka yang mengambil berat tentangNya dan bersetuju dengan kehendakNya lalu beramanah menjalankan kehidupan mereka mengikut ketetapan-ketetapanNya mereka telah membukti mereka berpegang kepada satu pertalian yang paling teguh dan ianya tidak akan putus. MesejNya kepada kesemua manusia tidak kira warna kulit atas bahasa ialah:

“Wahai manusia,hendaklah kamu hambakan diri kamu kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu, dan orang-orang dari sebelum kamu agar kamu berwaspada.” (2:21)


Ayat diatas sudah cukup memberi kesedaran kepada manusia bahawa mereka patut bersyukur kepada Pencipta mereka untuk mengabdikan diri mereka kepada ketetapan-ketetapanNya sahaja - tanpa mempersekutukannya dengan ketetapan-ketetapan yang diada-adakan oleh manusia.

akan disambung.........

Tuesday, January 18, 2011

Bab Kedua : Bayt Nuh Bukan Rumah

Apabila Nabi Nuh berkata "Bayti-ya" dia tidak bermaksud "Rumah Aku"

Surah 71 dalam Al Quran dikhaskan kepada cerita Nabi Nuh. Sejarah banjir besar diketahui oleh semua manusia yang mencari jalan Allah dan kisah banjir besar ini juga diceritakan dalam kitab-kitab sebelum Al Quran diturunkan. Apa yang kita faham Nabi Nuh adalah Nabi yang diutuskan Allah lebih awal dari Nabi Ibrahim dan Nabi-Nabi lain selepas Ibrahim. Nabi Nuh telah ditugaskan mengambil cabaran untuk menyeru kepada kaumnya untuk “reform” atau membetulkan diri mereka untuk membuang kepercayaan amalan-amalan “agama” yang sedia ada – dan meminta kaumnya bertaubat dan kembali kepada ajaran Allah semata-mata yang telah diilhamkan kepadanya. Kaum Nuh ketika itu memperhambakan diri mereka kepada ajaran-ajaran “agama” yang diasaskan oleh Waad, Suwa, Yaghood, Ya’ooq, dan Nasr (71:23-24) – dan mereka jadikan ikon-ikon ini sebagai entity dalam ibadat dan ritual-ritual mereka. Dengan kata lain community Nabi Nuh mengamal satu “agama” yang bertentangan dengan apa yang diperintah oleh Allah kepadanya.

Apabila Nabi Nuh mulakan tugasnya dia berkata: "Wahai kaumku, aku datang kepada kamu sebagai pemberi amaran. Hendaklah kamu abdikan diri kamu kepada Allah semata-mata, lakukan kerja-kerja kebaikan, dan taat lah aku.” Amat jelas semasa Nuh membuat seruan ini – ada dua jenis system sedang bertempuran. Satu sistem yang melakukan ibadah dan ritual-ritual dan satu lagi melarang mereka daripada aktiviti beribadat dan ritual. Nabi Nuh walaubagaimana pun mengamati cara hidupnya mengikut aturcara satu sistem yang ditetapkan Allah. Dengan kata lain – terdapat dua jenis sistem pada ketika itu iaitu - kaum Nuh mengikut sistem cara hidup beragama yang mempunyai aktiviti-aktiviti agama – dan Nuh mempunyai sistemnya yang diilhamkan oleh Allah tanpa sebarang upucara.

Selepas kaum Nabi Nuh gagal untuk menyahut seruannya Allah hukum mereka dengan banjir yang paling hebat. Semasa Nabi Nuh berada dalam kapalnya dia membuat seruan kepada Allah untuk menyelamatkannya dan orang-orang yang percaya dengannya – dia menyebut perkataan “Baiti-ya”:

“Wahai Tuhanku, selamatkan aku dan orang tua aku dan siapa saja yang memasuki “Baiti-ya” (atau system aku) sebagai orang yang percaya dan kesemua orang-orang yang percaya samada lelaki atau perempuan. Dan bagi orang-orang fasik tidaklah Kamu tambahkan kepada mereka melain kehancuran.” (71:28)


Agamawan-agamawan berkata erti kata- “Bayti ya” dalam ayat ini adalah rumah, dalam ertikata lain, "... dan siapa saja yang masuk rumah aku". Namun, sekiranya kita membuat pertimbagan yang halus tentang doa rendah hati Nabi Nuh ini ianya dibuat semasa keadaan kawasannya ditengelami air dan terdesak - dan sudah tentu dia sudah berada didalam kapalnya – dan dia tidak tahu apa akan terjadi kepada kapalnya. Pada ketika itu, rumahnya dan apa saja yang ditinggalkannya mungkin ditengelami air disebabkan retribusi Allah terhadap kaumnya yang telah menolak seruan Nuh selama ini.

Hal ini jelas kerana kesemua kawasan telah ditengelami air, dan tidak mungkin orang-orang yang percaya akan diampun Allah hanya kerana mereka memasuki rumah seorang nabi. Perkataan “Bayt” dalam ayat 71:28 harus diertikan sesiapa yang percaya kepada Nabi Nuh samaada lelaki atau perempuan berarti mereka percaya kepada sistem yang dibawa oleh Nuh iaitu cara hidup tanpa aktiviti ibadah atau ritual-ritual yang menjadi status quo pada masa itu. Apa yang dimaksudkan oleh Nuh apabila dia berkata kepada Allah perkataan "Bayti-ya" dia merujuk kepada Sistem Allah yang dia berkomited. Apa yang dimaksud olehnya ialah “Sesiapa yang memasuki sistem aku”.

Untuk maklumat pembaca Allah mengunakan perkataan “Fulk” untuk dirujuk sebagai “kapal”.

Apa yang membezakan diantara rumah dan sistem?

Rumah secara umumnya difahami sebagai sebuah bangunan di mana orang tinggal, biasanya milik satu keluarga. Tidak termasuk akal sekiranya Allah mengampuni dosa-dosa manusia dengan hanya memasuki kedalam rumah Nabi terutama sekali apabila rumahnya sudah ditengelamkan.

Sebuah system dalam ertikata lain, adalah satu cara melakukan kerja-kerja berasaskan panduan-panduan yang dirancang dan ditetapkan – dimana manusia mengikuti atau mematuhi aturan-aturannya. Apabila sesuatu situisi atau aktiviti itu mempunya mirip sesuatu sistem – ianya menujukkan satu cara hidup yang teratur dan berdisiplin kepada sesebuah organisasi yang baik. Ini juga merupakan cara di mana sebuah institusi keseluruhannya atau aspek masyarakat telah dianjurkan atau ditetapkan.

Kaum Nabi Nuh sudah mengadakan satu sistem mereka sendiri yang berasaskan aktiviti ritual-ritual menyembah berhala. Nuh, walaubagaimanapun, telah mengabdikan dirinya kepada Allah dengan cara mengikuti “Sistem” Allah tanpa sebarang activity ibadat atau ritual. Semasa dia berdoa kepada Allah dengan perkataan “Bayti-ya” – dia merujuk kepada 'sistem saya' – berasaskan dari “Sistem Allah”. Perkataan “bayti-ya” ini juga digunakan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan Ismail apabila mereka diminta membersihkan “sistemNya” daripada aktiviti-aktiviti ritual (2:125). Perkara ini akan dibincangkan dalam bab yang akan datang.

Apabila Nabi Ibrahim dipilih untuk membina “Deen Allah” beliau telah diarahkan untuk ke sistem yang sama dan dia dijadikan sebagai Imam (2:124) kepada semua manusia dengan cara membersihkan “sistem Allah” daripada “agama” yang menjalankan aktiviti-aktiviti ibadah ritual.

Apabila Nabi Ibrahim diarahkan kepada kurnian ketetapan-ketetapan asal Allah – Allah mengunakan perkataan “Bayti-ya” yang merujuk kepada “Sistem Aku” dimana Ibrahim dan Ismail ditugaskan untuk mensucikannya untuk orang-orang yang setia, yang merendahkan-diri dan orang-orang yang bersetuju mematuhi ketetapan-ketetapan Allah. (2:125)

Sunday, January 16, 2011

Bab Kedua - Tiada Agama Allah

Allah tidak pernah mengilhamkan kepada mana-mana Nabi untuk memulakan apa-apa jua Agama. Dia tidak pernah melebelkan Cara Hidup yang diredhaiNya sebagai Agama Yahudi, atau Agama Hindu, atau Agama Nasrani atau Agama Islam. Lebel-lebel agama ini semua adalah rekaan musuh-musuh Allah dan Nabi-NabiNya.

Adalah amat bebeza sekali diantara definisi perkataan Islam yang dimaksudkan oleh Allah dalam Quran dengan apa yang dimaksukkan oleh agama Arab yang dicipta oleh agamawan yang dipanggil Islam. Sebenarnya perkataan “Islam” adalah satu perkataan yang paling disalahgunakan dan yang paling disalahfamkan oleh ummat manusia di seluruh dunia buat masa ini.

Sesungguhnya deen pada sisi Allah ialah Islam. (3:19)

Ayat diatas adalah satu ayat yang jelas, ringkas dan tepat bahawa Islam itu adalah satu deen. Perkataan deen dalam ayat ini telah disalahertikan sebagai agama oleh agamawan-agamawan untuk kepentingan diri mereka sendiri – walaupun Al Quran mempunyai perkataannya sendiri untuk perkataan agama.

Pada ayat tersebut juga terdapat perkataan “Islam” yang berasal dari perkataan akar (root word) bahasa Arab SLM atau Salama yang bererti “Damai”, “Sejahtera” atau “Tenteram”. Apa yang dimaksudkan dalam ayat 3:19 ialah:

Sesungguhnya Cara Hidup pada sisi Allah ialah Kedamaian. (3:19)

Kesemua ummat Islam tahu Salam atau SLM bermaksud “damai” atau “sejahtera” atau “tenteram” dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri - mereka akan memberi ucapan:

Salamun Alaikum” atau “Kedamaian atas kamu” atau “Ketenteraman atas kamu” atau :”Kesejahteraan atas kamu”.

Apabila perkataan “Islam” ini diertikan dengan maksud yang betul - tidak mungkin “Kedamaian” atau “Kesejahteraan” atau “Ketenteraman” itu boleh diertikan sebagai "Agama".

Dengan itu deen adalah satu cara hidup untuk mencapai satu tujuan ketenteraman kepada seseorang individu.

Apakah perbezaan diantara agama dengan cara hidup?

agama adalah satu kepercayaan kepada satu atau beberapa tuhan dengan penganut-penganutnya melakukan beberapa aktiviti yang ada kaitan dengan kepercayaan beribadah atau ritual-ritual yang ditetapkan oleh Imam masing-masing. Pengganut-pengganut agama ini biasanya berkumpul di kuil-kuil, gereja-gereja, sinagoga-sinagoga atau masjid-masjid untuk menjalankan aktiviti mereka atau mendengar syarahan-syarahan atau khutbah-khutbah yang disampaikan oleh guru-guru atau imam-imam mereka.

deen pula merujuk kepada cara hidup: atau kaedah-kaedah cara hidup untuk melakukan sesuatu secara sukarela, ikhlas, jujur, dan teratur untuk kebaikan diri, masyarakat sekeliling, dan menjadi contoh kepada manusia sejagat. Apabila ianya ada kaitan dengan masyarakat atau ummat setempat ianya dirancang dan dipersetujui dengan garis-garis panduan yang memberi had-had cara hidup yang boleh dilakukan oleh seseorang itu untuk mencapai satu system kehidupan bermasyarakat supaya mereka menikmati “Kesejahteraan” atau “Kedamaian” atau “Ketenteraman” sebagai keselesaan hidup. Dan Apabila ianya ada kaitan dengan Allah - maka cara hidup kita harus berpandu dari had-had yang telah ditetapkan Allah dalam KitabNya.

Terdapat dalam Quran perkataan “Deen-Nil-Lah” atau cara hidup yang diredhai Allah. Manusia diberi contoh dan rujukan-rujukan dalam Kitab Allah bagaimana harus mereka menjalankan kehidupan mereka berpanduakan DeenNya supaya mereka mencapai “Kedamaian” atau “Kesejahteraan” atau “Ketenteraman.

Beberapa contoh perbezaan diantara “Deen” dan “Agama”.

(i) “Deen Allah” mewajibkan manusia menguna akal – tetapi dalam kesemua “agama” pengikut-pengikut mereka dilarang mengunakan akal.

(ii) “Deen Allah” memberi kebebasan kepada manusia untuk memilih, menyoal sesuatu kepercayaan, memberi pandangan dan meluahkan pendapat termasuk kebebasan bersuara. Dalam “agama” kesemua ini dilarang sama sekali.

(iii) “Deen Allah” sentiasa mengalakkan manusia untuk membaca. Tetapi dalam “Agama” pengikut-pengikutnya dilarang membaca Kitab Allah – sehinggakan ada yang tidak mengunakan akal berkata, “Sesiapa membaca Quran bersendirian – mereka akan sesat.

(iv) “Deen Allah” memberi kebebasan kepada semua manusia samada untuk mengikuti cara hidup yang digariskan dalam Kitab Allah atau sebaliknya - tanpa sebarang tindakan oleh Allah sekiranya mereka enggan semasa mereka hidup didunia ini. Tetapi dalam kesemua “agama” seseorang itu tidak boleh memilih mana-mana agama atau keluar dari agama yang mereka anuti, kecuali mereka dihukum – dan hukuman ini berbeza diantara satu agama dengan yang lain dan kadangkala ada yang dihukum bunuh.

Itulah sebahagian daripada perbezaan diantara "Agama dan Deen" dan diantara "Islam sebagai agama" dan "Islam sebagai Kedamaian atau Ketenteraman"


Mengikut bahasa Arab asal yang digunakan Allah dalam Al Quran, “Agama” disebut sebagai “Syiah”. Jika dibandingkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam “Deen Allah” dengan “Agama” sudah tentu kita boleh membuat perbezaan diantara kedua-duanya.

Agama” adalah satu system yang terkeluar daripada cara hidup yang ditentukan Allah. Oleh kerana cara-cara beragama memerlukan ibadah-ibadah dan ritual-ritual yang tidak ditetapkan oleh Allah - maka sudah tentu ianya telah diada-adakan oleh manusia. Pengikut-pengikut agama ini biasanya ditanam dengan perasaan mendalam untuk menyangi atau mengidolakan benda-benda yang diperbuat dari tanggan manusia atau meninggi atau mengagong-agongkan seseorang personaliti sebagai ikon - seperti Nabi atau rasul sebagai asas kepercayaan mereka.

Deen Allah” atau cara hidup yang diredhai Allah melarang manusia dengan sekeras-kerasnya memperhambakan kepada apa saja jenis entiti yang lazim - tidak terhad pada - entiti fizikal yang diperbuat dari kayu, batu, batu, logam atau apa yang nyata. Deen Allah melarang dengan sekeras-kerasnya mana-mana manusia mengikuti ajaran-ajaran imam, padri, sami, atau rabbi yang meminta mereka melakukan ibadat atau ritual-ritual yang tidak terdapat dalam Kitab Allah. Dan perkara yang tidak boleh diampuni Allah ialah bila-mana seseorang itu telah jadikan Nabi-Nabi atau rasul-rasul sebagai ikon kepercayaan mereka disamping Allah.

“Deen Allah” atau cara hidup yang diredhai Allah menitik-beratkan satu kepercayaan utama iaitu: Manusia mesti mempunyai kepercayaan untuk mengadikan diri mereka kepada yang “Ghaib” melalui ketetapan-ketetapan yang telah dikitabkanNya melalui Al Quran. Mereka-mereka yang benar-benar mengikuti ketetapan-ketetapan ini adalah orang-orang yang berkomited menjalankan cara hidup mereka mengikut ketetapan-ketetapan ini tanpa mencampur-adukkannya dengan ajaran-ajaran lain walau atas nama apa sekali pun. Pendirian sikap seperti ini memerlukan pengorbanan diri yang berat memandangkan ujian-ujian disekeliling mereka – sehinggalah mereka boleh sampai kepada satu matlamat cara hidup yang memberi mereka kehidupan yang bebas dari belenggu-belenggu kepercayaan agama sehingga mereka dapat menikmati “Tenteram” atau “Damai” atau “Kesejahteraan” atau dalam bahasa Arabnya ialah "ISLAM".