Thursday, May 26, 2011

Agama Adalah Ciptaan Manusia

Kesemua agama yang mempunyai aktiviti-aktiviti ritual adalah direka dan diada-adakan oleh musuh-musuh Allah. Tujuan Tuhan kita mengutus pembawa-pembawa utusanNya (rasul-rasulNya) bukanlah untuk mengujudkan mana-mana agama - tetapi mereka menyampaikan satu "Deen" atau satu "Cara Hidup" yang direstui oleh Allah. Tanggungjawab manusia ialah untuk merestui atau menerima ajaran-ajaranNya dengan mempercayai segala yang termaktub dalam KitabNya tanpa mencampur adukkannya dengan mana-mana ajaran yang diada-adakan oleh manusia lain.

Walaupun Allah telah mengutus ramai pembawa-pembawa utusanNya – namun objektifnya adalah satu, supaya manusia tidak menghambakan diri mereka kepada selain daripada Allah. Dia mempermudahkan petunjukNya untuk kesemua manusia supaya mereka menjalankan cara hidup yang direstuiNya dapat dipraktikkan oleh sesiapa saja. Malahan Dia tidak menghendaki adanya banyak agama walaupun Dia mengutus banyak pembawa-pembawa utusanNya. Adalah menjadi tanggung-jawab kesemua manusia dalam era atau zaman mana sekalipun supaya mereka tidak membeza-bezakan mana-mana rasulNya.

Apa yang terjadi, penjaja-penjaja agama yang menjadi musuh-musuh Allah telah membelenggu minda pengikut-pengikut mereka dengan kepercayaan untuk mengidolakan rasul-rasul pilihan mereka dengan nama-nama agama yang direka-reka oleh penjaja-penjaja agama masing-masing. Maka timbullah agama Yahudi yang hanya percaya kepada Nabi Musa – agama Kristian yang hanya percaya kepada Nabi Isa dan orang-orang Muslim kepada Nabi Muhammad. Manusia jenis ini adalah tergolong dalam kategori orang-orang kafir yang paling tegar:

  • "Sesungguhnya orang-orang kafir dengan Allah dan rasul-rasulNya mereka bertujuan untuk membeza-bezakan antara Allah dan rasul-rasulNya dan mereka berkata "Kami beriman kepada sebahagian dan kami tidak beriman kepada sebahagian" dan tujuan mereka ialah untuk menjadikan itu sebagai pegangan. Mereka itulah orang kafir sebenar-benar kafir. Dan Kami sediakan untuk orang ini siksaan yang paling hina." (4:150-151)

  • "Dan orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan rasul-rasulNya - mereka tidak membeza-bezakan antara seorang pun diantara dari mereka. Mereka itulah kelak Dia akan memberi kepada mereka ganjaran dan adalah Allah Maha Pengampun - Maha Penyayang." (4:154)
Pengikut-pengikut agama Yahudi apabila mereka sembahyang mereka hanya memberi penghormatan kepada nabi Musa - orang-orang Kritian pula hanya memberi penghormatan kepada Nabi Isa dan pengikut-pengikut agama Arab hanya memberi penghornmatan kepada nabi Muhammad. Kesemua mereka telah membeza-bezakan pembawa-pembawa utusan Allah. Sudah tentu ayat 4:150-151 mengesahkan perkara ini.

Pertama sekali apabila manusia mengada-adakan agama mereka mula bermusuhan dengan membuat tuduhan diantara satu sama lain sepertimana yang terjadi kepada pengikut-pengikut agama Yahudi dan Nasrani:

  • “Orang-orang Yahudi itu berkata orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai asas peganggan – dan orang-orang Nasrani pula berkata orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai asas peganggan walaupun mereka membaca Kitab Allah. Demikianlah ucapan-ucapan mereka yang tidak mempunyai pengetahuan. Allah akan mengadili diantara mereka pada hari akhirat tentang apa yang mereka memperselisihkan.” (Quran 2: 113)

Hari ini orang-orang Yahudi tidak percaya kepada ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Nabi Isa selepas mereka menyeleweng dari Kitab Allah yang disampaikan kepada Musa. Kita diberitahu oleh Allah orang-orang Yahudi telah mengada-adakan hukum-hukum yang tidak diilhamkan kepada Musa dengan bermacam-macam kitab rekaan yang ditulis oleh ulama-ulama mereka. Ulama-ulama ini mengaku mereka mempunyai pengetahuan first hand knowledge apa yang dikata dan apa yang diperbuat oleh Nabi Musa semasa beliau masih hidup. Ianya adalah serupa dengan apa yang kita dapat dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh ulama-ulama agama Arab.

Orang-orang Nasrani pula tidak percaya kepada Kitab Taurat yang disampaikan oleh Musa walaupun Nabi Isa berkata tugas beliau adalah untuk mengesahkan Kitab Allah yang diberi kepada Nabi Musa. Selepas wafatnya Nabi Isa, ulama-ulama Kristian telah mengadakan agama baru yang diberi nama agama Kristian. Kepercayaan agama baru ini berdasarkan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama yang mengakui ajaran-ajaran ini telah disampaikan oleh orang-orang alim yang hidup pada zaman Nabi Isa – dan mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi kepada apa yang dikatakan dan apa yang telah diperbuat oleh Nabi Isa semasa belian masih hidup. Dalam kata lain – apa yang ditulis oleh mereka berdasarkan dari mulut ke mulut atau hearsay – sedangkan penulis-penulisnya tidak pernah bertemu muka dengan Nabi Isa. Ianya juga serupa dengan apa yang terdapat dalam agama Arab. Imam-Imam agama Arab yang menulis kitab-kitab hadis juga tidak pernah bertemu muka dengan Nabi Muhammad.

Setelah ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh Musa dan Isa diselewengkan oleh musuh-musuh Allah dengan agama-agama rekaan manusia - Allah ilhamkan KitabNya kepada seorang berbangsa Arab yang berada ditengah-tengah kaum Jahiliah. Kaum jahiliah ini tidak pernah mendapat sebarang petunjuk dari Allah dan sudah tentu mereka mempunyai tumpuan-tumpuan kepada agama tradisi dengan ritual-ritual mereka tersendiri.

Bagi panganut-penganut agama Yahudi dan Nasrani peristewa Allah mengutus seorang pembawa risalahNya kepada bangsa Arab jahiliah adalah satu perkara yang aneh kerana setahu mereka hanya kaum Bani Israel sahaja yang layak menerima sebarang petunjuk Allah. Apabila mereka lihat sikap orang-orang Arab jahiliah ini mula bertumpu kepada ajaran-ajaran dari Kitab Allah lalu mereka pun bertanya:

  • “Akan berkata orang-orang bodoh dari manusia. “Apakah yang memalingkan tumpuan yang menjadi kebiasaan mereka atasnya?” Katakankanlah, “Kepunyaan Allah timur dan barat – Dia memberi petunjuk kepada siapa Dia kehendaki kepada jalanNya yang lurus.” (2:142)

Dalam ayat diatas Allah menjelaskan Dia boleh memilih sesiapa saja untuk diberi petunjukNya tidak kira dimana mereka berada atau bangsa. Ianya juga dijadikan sebagai satu ujian kepada mereka yang telah diberikan Kitab sebelum ini dan manusia lain samada mahu percaya kepada petunjukNya atau tidak. Allah juga berkata, ujuian ini memang amat berat – tetapi Dia ingin mengenali diantara mereka yang benar-benar mahu ikut petunjukNya melalui pembawa-pembawa utusanNya yang dipilih – tidak kira bangsa atau bahasa.

  • “Dan demikian Kami telah jadikan kamu ummat yang sederhana agar kamu menjadi saksi-saksi atas manusia dan pembawa utusan atas kamu sebagai saksi. Dan tidaklah Kami jadikan tumpuan yang kamu tumpukan kepadanya melainkan – agar Kami mengetahui orang-orang yang mahu mengikuti pembawa utusan dengan orang-orang yang berbalik atas kedua tumitnya. Sesungguhnya ianya adalah ujian yang amat berat kecuali atas orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Dan Allah tidak akan sia-siakan kepercayaan kamu. Sesungguhnya Allah amat mengasihani manusia – amat Penyayang.” (2:143)

Selepas Al Quran diturunkan kepada pembawa utusan Allah - musuh-musuhNya mengulangi sejarah dengan mengadakan satu agama baru. Mereka yang mengada-adakan agama baru ini tidak pernah bertemu muka dengan pembawa utusan Allah tetapi mereka telah menulis kitab-kitab berdasarkan atas mulut ke mulut atau hearsay sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka namakan kitab-kitab ini sebagai kitab-kitab hadis.

Pada dasarnya tidak ada mana-mana Nabi yang membawa agama dari Tuhan. Allah mengilhamkan sat deen atau cara hidup kepada mereka supaya manusia diperkeliling mereka MENGABDI diri mereka kepada Allah dengan melakukan kerja-kerja kebaikan atau deeds terhadap diri mereka sendiri dan kepada orang lain demi kepentingan mereka sendiri di dunia ini dan di hari akhir. Dan setelah mengetahuinya, manusia akan memahami ketidaksucian agama yang mereka anut dan praktekkan.

Dalam salah satu surat Al Qur’an tentang Nabi Nuh mengatakan bahwa dia bekerja siang dan malam untuk menasehati orang-orang agar meninggalkan agamanya. Nuh mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh MENGABDI selain Tuhan. Mereka harus mematuhi cara hidup UNTUK Tuhan. Tetangga dan teman-temannya tidak menghiraukan nasehatnya ini.

“Hai kaumku, sesungguhnya aku datang sebagai pemberi peringatan]. Kamu harus MENGABDI Tuhan dan berbuat baik serta patuhlah kepadaku” (Surah 71 Ayat 2-3).

  • “Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu tinggalkan tuhan-tuhan kamu, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan “Wadd”, atau “Suwa”, atau “Yagut”, atau “Ya’uq dan Nasr’.” (Surah 71 Ayat 23).

Pengikut Nuh adalah orang-orang kaya dan makmur. Mereka merasa nyaman dengan Cara Hidup mereka. Mereka tidak pernah mengalami kemiskinan dalam ‘agama’ ‘penyembahan’ berhala mereka. Nuh sangat menentang hal ini. Al Qur’an mengajarkan kita bahwa aliran itu tidak benar.

  • ”Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti dugaan. Mereka adalah pendusta.” (Surah 6 Ayat 116).

Nabi Muhammad mengembang pesanan yang sama sepertimana Nabi Nuh. Dia hanyalah sekadar Pembawa utusan. Dia bukanlah Penyembah. Dia hanya dikenal untuk menyebarkan risalah-risalah Allah. Kebanyakan pengikut agama Arab percaya Islam mula timbul hanya selepas Nabi Muhamad – sebaliknya Kitab yang diturunkan kepadanya memberitahu kita sebaliknya.

  • Kami telah mengsyariatkan kepada kamu cara hidup (deen) yang sama seperti yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang diilhamkan kepada kamu di dalamnya, dan juga apa yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Hendaklah kamu tegakkan cara hidup itu dan janganlah kamu berpecah belah dalamnya. Ianya amat sukar bagi orang-orang syirik menerima apa yang kamu serukan kepadanya. Dan Allah Dia memilih kepadanya siapa saja yang Dia kehendaki dan Dia akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali.” (Surah 42 Ayat 13).

Ayat ini mengatakan:

Amat berat bagi orang-orang yang mengikuti mana-mana agama yang mengabdikan diri mereka kepada berhala-berhala yang dijadikan sebagai perantaran atau objek sembahan mereka untuk menerima kepada apa yang kamu sarankan.

Yaitu, di dalamnya, ayat ini sudah menjelaskan sendiri. Sederhana.

Manusia harus mengambil pelajaran bahawa agama adalah dadah yang paling berbahaya sekali kepada minda manusia sejak awal zaman. Kita diberitahu kaum Nuh telah dibebankan oleh kepercayaan agama yang diada-adakan untuk membelenggu minda mereka. Apabila Allah mewasiatkan satu cara hidup kepada Nuh ulama-ulama agama mereka menyeru kepada pengikut-pengikut mereka:

  • “Mereka berkata, jangan sekali-kali kamu tinggalkan tuhan-tuhan kamu, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan “Wadd”, atau “Suwa”, atau “Yagut”, atau “Ya’uq dan Nasr’.” (Surah 71 Ayat 23).

Hari ini sekiranya kita menyeru manusia kembali kepada ajaran Allah dari Al Quran semata-mata yang diilhamkan kepada Nabi Muhammad ulama-ulama agama Arab akan berkata sepertimana yang dikatakan oleh ulama-ulama zaman Nabi Nuh:’

“Jangan sekali-kali kamu tinggalkan ka’aba di Mekah, dan jangan sekali-kali kamu tinggalkan Malik, atau “Shafie” atau, “Hambali” atau “Bukhari” atau “Nik Aziz”. (Pendapat pengarang)