Saturday, February 26, 2011

Bab Kedua - Abdikan diri Untuk Allah dengan cara Berkomited

“Apakah selain dari cara hidup Allah mereka memilih padahal segala apa yang ada dilanggit dan bumi beraman-damai (Aslama) dengan sukarela atau terpaksa? Dan kepadaNya lah kesemua mereka kembali.” (3:83)

Perkataan "Aslama" dalam ayat ini adalah serupa (iaitu ianya mempunyai akar simantik dan hanya kojukasi berasingan dari ide akar) dengan perkataan Islam yang berasal dari akar kata SLM atau Sa-la-ma. Kesemua apa yang ada dilanggit iaitu berbillion-billion planet-planet dan bintang-bintang, mata-hari, bulan dan planet bumi - dan apa saja serangga yang hidup dibumi samada ianya hidup melatar dibumi atau bergerak dalam air atau berterbangan dilanggit, tumbuh-tumbuhan didataran laut atau bumi, pokok-pokok yang hidup didataran bumi atau gunung-gunung, apa saja yang bernyawa dibawah permukaan bumi dan diatasnya, kesemua jenis binatang-binatang liar atau yang diternak, dan kesemua kehidupan dilaut samada specisnya diketahui atau yang tidak diketahui oleh manusia – menjalankan tanggung-jawab masing-masing dengan “Aman-Damai” samada mereka suka atau terpaksa. Lalu, Allah membuat pertanyaan yang memerlukan jawapan: Apakah manusia memilih selain dari Cara Hidup yang ditetapkan dalam KitabNya sedangkan kesemua yang ada dilanggit dan bumi hidup mengikut ketetapan-ketetapanNya samada secara rela atau terpaksa dalam keadaan "Aman Damai"?

Manusia diberi contoh yang mudah untuk mereka faham:-

“Mata-hari dan bulan menuruti ketetapan masing-masing dan binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kesemua mereka “bersujud” (yasjudan)." (55:5-6)

Allah memberitahu kita mata-hari, bulan serta planet-planet lain - binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan kesemuanya menjalankan tanggung-jawab masing-masing dengan “Bersujud”. Apa yang sebenarnya berlaku mereka kesemua "Bersujud" kepada apa yang ditetapkan oleh Allah - bukannya "Bersujud" secara fisikal kepada Allah. Dalam kata lain, mereka "Bersetuju" mematuhi ketetapan-ketetapan Allah dengan menjalankan tugas masing-masing bagi mengujudkan keadaan "Aman-Damai" atau "Aslama".

Malangnya apabila manusia diminta "Bersujud" kepada apa yang ditetapkan oleh Allah mereka memilih untuk "Bersujud" secara fisikal kepada Allah - bukan kepada ketetapan-ketetapanNya.  Yang mengajar mereka untuk berbuat demikian adalah pemimpin-pemimpin agama mereka.

Kalau kesemua binatang-binatang boleh faham bagaimana mereka harus “Bersujud” untuk menjalankan tugas masing-masing – apakah manusia itu lebih buruk sifatnya dari binatang-binatang ini – sehinggakan mereka perlu pemimpin agama untuk memberitahu mereka bagaimana mereka harus bersujud kepada ketetapan-ketetapan Allah?

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk disisi Allah adalah mereka yang pekak dan tuli iaitu orang-orang yang tidak mengunakan akal.” (8:22)

"Dan sesungguhnya Kami sediakan Neraka Jahanam itu untuk kebanyakan jin dan manusia yang mempunyai hati – mereka tidak faham dengannya – mata – mereka tidak melihat dengannya – telingga – mereka tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternakan – malahan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (7:179)

Selagi manusia itu tidak mula mengunakan akal mereka - selama itulah minda mereka akan dibelenggu oleh ajaran pemimpin-pemimpin agama mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 7:179 - mereka seperti binatang ternakan - malahan lebih sesat dari binatang-binatang ternakan - dan mereka lalai.

Mesej Al Quran adalah terang, mudah dan substansinya adalah sama dan konsisten pada setiap masa. Kesemua Nabi menyampaikan risalah-risalah Allah sebagaimana ianya diwahyukan kepada mereka. Mereka tidak pernah cuba memberi pendapat masing-masing atau menokok-tambah atau memansuhkan mana-mana ayat Allah sepertimana yang suka dilakukan oleh penjaja-penjaja agama Arab. Tidak ada mana-mana nabi yang diutuskan diajar oleh Allah untuk mengadakan sebarang agama. Tugas mereka hanyalah untuk menyampaikan mesej atau risalah Allah, intinya adalah cara mana manusia itu harus menjalankan norma-norma Cara Hidup yang ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya penjaja-penjaja kesemua agama yang menjadi musuh Allah dan rasul-rasulNya telah mengada agama masing-masing dengan cara memutar-belit dan memansuhkan ayat-ayat Allah – lalu digantikan maksud sebenar perkataan-perkataan Allah dengan perkataan-perkataan lain sepertimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi:

“Maka telah memutar-belitkan orang-orang yang jahat itu perkataan-perkataan selain dari apa yang dikatakan kepada mereka – maka Kami turunkan atas orang-orang jahat itu kutukan dari langgit disebabkan perbuatan-perbuatan fasik mereka.” (2:59)

Kita lihat perbuatan jahat ini berulangan apabila Allah menurunkan Kitab Al Quran kepada Nabi terakhirNya. Apabila Allah memerintah Muhammad berkata kepada manusia dengan:

“Komitmen aku, dan pengerobanan aku, dan hidup aku dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta alam. (6:162)

Penjaja-penjaja agama Arab telah sekian lama memutar-belitkan maksud perkataan Allah diatas dengan: “Sembahyang aku, dan ibadat aku, dan hidup aku, dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta alam.” Penjaja-penjaja agama Arab ini telah mewarisi sifat-sifat jahat orang-orang Yahudi yang telah mencemarkan pekataan-perkataan Allah. Kalau orang-orang Yahudi mendapat kutukan dari langgit – maka tidak hairanlah hari ini penjaja-penjaja Agama Arab dan pengikut-pengikut mereka juga menerima nasib yang sama- dan sehingga sekarang kita lihat bagaimana jumud dan hinanya kepercayaan mereka. Ada juga diantara mereka dikutuk oleh Allah sehinggakan mereka suka meniru-niru pakaian Arab dengan berserban, berkopiah, berjanggut, dan berjubah – seperti beruk – disebabkan mereka mengabdikan diri kepada ajaran-ajaran Thaghut sepertimana yang dikatakan oleh rasul dalam Al Quran:

“Apakah aku memberitahu kepada kamu dengan orang-orang yang paling buruk perangai mereka sebagai pembalasan disisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah serta kemurkaan atas mereka. Dia jadikan mereka beruk dan dan khinzir kerena mereka abdikan diri kepada Thaghut. Mereka itu lebih buruk kedudukan dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.” (5:60)

Kita selalu dengar perpatah melayu – “Macam Beruk” apabila seseorang itu suka meniru-niru perbuatan orang lain. Itulah gambaran yang kita dapat apabila ada orang Melayu yang suka meniru berpakaian macam orang-orang Arab. Sebenarnya penjaja-penjaja agama ini semua telah dikutuk oleh Allah menjadi Beruk – sehinggakan ada yang tidak sedarkan diri dengan mengelar diri mereka sebagai “Ulamak” – kononya mereka “berilmu”. Malangnya ilmu yang ada pada mereka hanyalah apa yang diwariskan dari Thaghut.

Apa yang jelas dari sura 55 ayat 5 dan 6 ialah - kesemua apa yang dicipta oleh Allah dilanggit dan dibumi kesemuanya “Sujud” atau “merelakan diri” berfungsi mengikut tujuan ciptaan masing-masing - cara sukarela atau terpaksa. Mereka berkomited kepada fitrah ciptaanNya. Manusia juga dicipta sebagaimana makhluk-makhluk lain – mereka harus sujud atau merelakan diri dengan berkomited kepada cara hidup yang ditetapkan oleh Allah atau deen-nil-lah.

Dan tidaklah kesemua binatang-binatang dibumi dan tidak juga burung-burung yang terbang dengan sayap-sayapnya melainkan kesemuanya umat-umat seperti kamu juga. Dan tidaklah kami alphakan didalam Quran itu sesuatu apa pun – kemudian kepada Tuhan mereka – mereka akan kembali.” (6:38)

Sebagai orang yang pertama menerima Al Quran utusan Allah menjadi contoh kepada umat manusia lalu dia diperintah untuk berkata kepada mereka:

“Komitmen aku, dan pengorbanan aku, hidup aku, dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta Alam. Tidak ada sekutu bagiNya – dan demikian itulah aku diperintah – dan aku adalah permulaan orang-orang yang tenteram.” (6:162-163)

Orang-orang yang mengikuti utusan Allah – mereka dikehendaki mempunyai pendirian yang sama dengan utusan Allah – iaitu mereka harus berkomited apabila menjalankan cara hidup mengikut nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah dalam Al Quran dalam urusan harian mereka. Apabila Allah menetapkan mereka harus menghormati ibu bapa mereka, saudara-mara, jiran-jiran, sahabat handai untuk mewujud dan keadaan tenteram dan harmoni diantara satu sama lain – tanggung-jawab mereka ialah mempraktikkan nilai-nilai dalam diri mereka sebagai komitmen mereka kepada Allah. Ianya memerlukan pengorbanan dengan cara merendahkan diri dalam segala tindak-tanduk mereka, kejujuran, keikhlasan, bersopan-santun dan sikap keikhlasan untuk faedah orang-orang disekeliling mereka. Malangnya kebanyakan manusia bersikap repulsif untuk berkomited diri mereka kepada nilai-nilai asas ini sebagai cara hidup. Kebanyakan mereka tidak rela mengorbankan ego mereka, ketamakan mereka, kesombongan mereka dan perasaan hasat-dengki mereka untuk menegakkan tanggung-jawab mereka untuk membuat kerja-kerja kebaikan atau good deeds.

Itulah diantara nilai-nilai murni yang diajar oleh Al Quran - tetapi penjaja-penjaja agama telah dengan sengaja menukar maksud ayat-ayat Allah dengan mengatakan keutamaan dalam cara hidup manusia ialah mereka harus beramal dengan cara memperbayakkan aktiviti-aktiviti ritual.

Apabila ayat 6:162-163 diteliti dengan betul-betul - kita dapati – Allah tidak mempunyai sekutu. Dengan kata lain, Allah tidak perlu mana-mana Nabi atau atau penjaja-penjaja agama untuk memberi petunjuk kepada manusia lain. Allah telah perintah kepada pembawa utusanNya untuk memberitahu manusia bahawa Al Quran itu lengkap dan terperinci dan mereka tidak seharusnya mencari kitab-kitab lain untuk menjadikan hukum-hukum yang tidak ditetapkan olehNya.

“Apakah selain dari Allah harus aku mencari sebagai hakim? Dialah yang menurunkan kepada kamu Al Quran itu dengan terperinci. Orang-orang yang diberi Kitab itu – mereka tahu bahawasanya ia diturun dari Tuhan mereka dengan benar. Maka janganlah kamu jadi orang yang ragu-ragu.” (6:114)

Tuhan semesta alam tidak menurukan KitabNya dengan sia-sia. Atau terdapat diantara kandungan KitabNya perlu dijelaskan oleh Nabi atau manusia lain - sebab tugas penjelasan ayat-ayatNya adalah hakNya semata-mata. Malahan Nabi sendiri telah dilarang oleh Allah:

“Janganlah kamu cuba mempercepatkan pertuturanmu dengannya kerana hendak menguasainya. Sesungguhnya atas Kamilah mengumpukkannya – dan membacakannya. Maka apabila setelah Kami membacakannya – maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya atas Kamilah untuk menperjelaskannya.” (75:16-19)

Tiada siapa didunia ini yang boleh memberi petunjuk kepada orang lain – termasuklah Nabi sendiri:

“Sesungguhnya kamu tidak boleh beri petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Akan tetapi hanya Allah sahaja yang boleh beri petunjuk kepada sesiapa Dia kehendaki – dan Dia sahajalah yang tahu siapa yang layak mendapat petunjuk." (28:56)

Jadi bagaimana orang-orang muslim boleh percaya imam-imam dan ustaz-istaz mereka boleh beri petunjuk kepada mereka? Apakah mereka tidak percaya Nabi Muhammad sendiri tidak boleh beri petunjuk kepada bukan saja kepada orang ramai – malahan dia tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang dia paling sayang!

Allah tidak pernah menurunkan mana-mana ayat dalam Al Quran meminta manusia untuk menyembahNya dengan aktiviti-aktiviti ritual setiap hari. Dia menurunkan ayat-ayatNya kepada berpuluh-puluh Nabi dengan hanya satu konsep ciptaanNya yang satu:

“Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan mereka abdikan diri untuk Aku (li-ya’-buduni).” (51:56)

Ayat diatas amat paling mudah difahami. Tanggung-jawab manusia ialah mereka harus abdikan diri mereka untuk Allah. Penjaja-penjaja agama telah memutar-belitkan perkataan li-ya’buduni ini kepada “mereka menyembah Aku” – walaupun akar perkataan ini berasal dari A’bdi – satu perkataan yang selalu diguna dalam bahasa Malaysia – yang bermaksud “Hamba”. Apabila ianya digunakan sebagai “Ya’budun” – maksudnya ialah “Mereka abdikan diri”. Kita selalu baca dalam Al Quran Allah memanggil manusia sebagai “Hamba-hambaNya – dan perkataan yang digunaNya ialah “A’bdi-hi”.

Kita hanya perlu mengunakan hanya sedikit akal yang dianugergarkan oleh Allah. Pada satu ketika dulu orang-orang Amerika mengambil orang-orang kulit hitam sebagai hamba-hamba mereka. Apakah pernah kita dengar atau lihat hamba-hamba mereka menyembah tuan-tuan mereka? Kita semua tahu hamba-hamba kulit hitam ini mengabdikan diri mereka kepada tuan-tuan mereka dengan cara berkomited menjalankan tugas-tugas mereka mengikut apa yang diperintah oleh tuan-tuan mereka. Mereka akan dihukum dan diseksa sekiranya mereka lalai atau enggan atau melanggar dengan perintah-perintah tuan mereka. Mereka tidak boleh berdolak-dalik dengan apa saja alasan sekali pun!

Apabila Allah memanggil manusia sebagai hamba-hambaNya – apakah kita boleh percaya kosep ini berlainan dengan istilah perkataan ini digunakan kepada hamba-hamba kulit hitam ini? Bolekah kita percaya tugas hamba-hamba atau a’bdi orang-orang Amerika ialah “menyembah” tuan-tuan mereka? Mungkin penjaja-penjaja agama sahaja yang boleh percaya sedemikian. Ini semua adalah kerana mereka sendiri telah dibelenggu minda mereka dan diperdaya oleh orang-orang Arab yang Allah kutuk dalam KitabNya:-

“Orang-orang Arab itu amat keras kekafiran dan kemunafikan mereka – dan lebih baik bagi mereka tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasulNya. Dan Allah amat Mengetahui – Bijaksana.” (9:97)

Allah tidak pernah memanggil mana-mana manusia sebagai “penyembah-penyembahNya” – akan tetapi Dia tetap konsisten menggelarkan kesemua manusia tidak kira bangsa, bahasa atau warna kulit – sebagi “Hamba-HambaNya”. Adalah menjadi tanggung-jawab setiap hamba itu mencari jalan untuk mengetahui apakah tugas-tugas yang harus mereka lakukan untuk berkhidmat atau dalam bahasa Arabnya “A’budu” kepada Penciptanya. Bagi mereka yang percaya mereka harus berkhidmat untuk Allah – sudah tentunya mereka tahu arahan-arahan ini boleh didapati dari Kitab yang diturunkan kepada pembawa utusanNya:

“Itulah Kitab yang tiada keraguan didalamnya bagi orang-orang yang setia – iaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib dan mereka mengamati komitmen mereka - dan sebahagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka – mereka menafkahkan.” (2:2-3)

“Thaa Sin – Inilah ayat-ayat Al Quran – Kitab yang jelas – petunjuk dan khabar gembira untuk orang-orang yang beriman – iaitu orang-orang yang mengamati komitmen mereka – dan memberinya kesucian – dan mereka dengan akhirat mereka yakin.” (27:2-3)

“Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdikan diri mereka secara ikhlas untukNya – itulah cara hidup yang jujur – dan supaya mereka mengamati komitmen mereka – dan memberinya kesucian. Demikian itu cara hidup yang lurus.” (98:5)

“Sesunggunhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah - mereka mengamati komitmen mereka – dan mereka menafkahkan sebahagian dari apa yang telah Kami beri rezeki kepada mereka secara tersembunyi - dan terang-terang mereka hanya mengharapkan satu perdagangan yang tidak rugi.” (35:29)

Apa yang jelas dalam ayat-ayat diatas - tanggung-jawab manusia sebagai hamba atau abdi ialah dengan cara berkomited dengan melakukan segala perintah Allah dengan ikhlas dan jujur - dan sudah tentu kesemua ini tidak boleh dikerjakan dengan cara “MenyembahNya”.

Menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang diberi Allah, perhubungan mesra diantara manusia, menjalankan perdagangan dengan adil, disiplin moral dan menunaikan janji-janji diantara sesama manusia – adalah diantara beberapa tanggung-jawab seseorang hamba itu berkhidmat untuk Allah. Yang pasti – kita tahu nilai-nilai ini baik untuk kesemua manusia.

Walaubagaimanapun – hari ini apabila kita bertanya kepada mana-mana orang muslim – apakah amalan dalam agama mereka yang betul-betul mereka melakukannya mengikut Al Quran? Dan minta mereka tunjukkan buktinya dari Al Quran – sudah pasti tiada satu orang pun diantara mereka boleh menjawab soalan ini.

Apabila kita baca sejarah orang-orang yang terdahulu sebelum Al Quran itu diturunkan – kita dapati orang-orang yang menerima Kitab Allah – mereka memilih untuk berpaut kepada agama yang diada-adakan oleh Thaghut yang menetapkan kepada mereka kepercayaan mitos-mitos dan hukum-hakam yang mencermin hukuman barbarik yang tidak mempunya timbang rasa. Membunuh manusia lain yang tidak sependapat dengan mereka adalah hukuman yang biasa bagi hukum-hukum Thaghut ini. Hukum-hukum jahiliah inilah yang sarat dimuatkan dalam undang-undang syariah agama Arab.

Apa yang diajar oleh Allah dalam kesemua Kitab yang diturunkanNya dari dulu sehingga sekarang ialah supaya manusia menegakkan amalan-amalan atau kerja-kerja kebaikan sesama manusia. Tetapi disebabkan manusia memilih untuk mengikuti agama yang diada-adakan – mereka gagal mempromosikan kesopanan, ketulusan, kejujuran, merendahkan diri, kasih sayang – atau bersikap adil terhadap satu sama lain dalam cara hidup mereka. Mereka memilih untuk membuang masa dengan menumpukan kerja-kerja menyembah Pencipta mereka pada waktu-waktu tertentu melalui sebuah binaan batu dengan harapan apa saja amalan-amalan mereka yang tidak berasaskan petunjuk Allah – atau apa saja kesalahan yang telah mereka lakukan – mereka akan diampuni oleh Tuhan mereka. Itulah anggan-anggan kosong mereka.

Adalah menjadi kebiasaan kebanyakan mereka memilih untuk mempersekutukan Allah dengan Nabi-NabiNya – mereka mempersekutukan Allah dengan cara mentaati ajaran imam dan ulamak-ulamak mereka – dan yang paling dangkal sekali mereka tidak sedar mereka mempersekutukan Allah dengan “Batu”!

Mereka enggan menerima satu konsep yang mudah dari Al Quran – iaitu menjalankan satu cara hidup yang lurus atau deen-al-hunafa sebagaimana yang mereka baca dalam sura 98 ayat 5. Apa yang disarankan dalam ayat tersebut ialah supaya mereka mengamati komitmen mereka kepada apa yang ditetapkan oleh Allah mengikut KitabNya tanpa mencampur-adukkannya dengan mana-mana kitab lain. PerintahNya jelas dan mudah difaham bagi orang-orang yang jujur dan hati bersih. Allah tidak pernah cuba untuk membebankan mana-mana hambaNya dengan kerja-kerja yang tidak mendatangkan hasil.

Walaubagaimanapun, bagi orang-orang yang memilih untuk percaya kepada agama – Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka - dan mata mereka ditutup olehNya untuk memahami konsep-konsep yang mudah ini.

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya itu – sama saja bagi mereka – samada kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka – mereka tidak akan percaya. Allah telah mengunci mati hati mereka dan atas pendengaran mereka – dan atas mata mata mereka ada tabir. Bagi mereka siksaan yang besar.” (2:6-7)

Bagi orang-orang jenis ini harapan mereka untuk kembali kepada Allah hanyalah dengan satu jalan sahaja. Mereka harus ber-islah atau reformkan diri dengan cara – memberanikan diri untuk berlepas dari belenggu-belenggu kepercayaan agama mereka - merendahkan diri – jujur – dan ikhlas terhadap ayat-ayat Allah. Mereka harus ambil iktibar bagaimana syaitan menguna tipu helahnya untuk menyesatkan Adam. Setelah sekian lama, Allah telah mengutus pembawa utusanNya untuk menyampaikan ayat-ayatNya kepada anak-anak Adam, dan Dia tidak lupa memberi pesanan ini kepada mereka:

“Wahai anak-anak Adam. Jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia mengeluarkan kedua ibu-bapa kamu dari taman. Dia telah mencabut dari keduanya untuk memperlihatkan keburukan (sikap) kedua mereka. Sesungguhnya dia dan qabil-qabilnya dapat melihat kamu – sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah sediakan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin (Au-lia) bagi orang-orang yang tidak percaya.” (7:27)

“Wahai anak-anak Adam – apabila datang kepada kamu pembawa-pembawa utusan diantara kamu yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayat Aku – maka barangsiapa yang setia dan memperbetulkan diri (reform atau As-laha) – maka tidak ada ketakutan atas mereka – dan tidak pula mereka akan bersedih. Bagi orang-orang yang berdusta dengan ayat-ayat Aku dan menyombongkan diri terhadapnya – mereka itulah penghuni Api – mereka kekal didalamnya buat selama-lamanya.” (7:35-36)

Allah memberi jaminan barangsiapa yang berkomited kepada ayat-ayatNya semata-mata – mereka tidak akan merasa sebarang ketakutan dan mereka tidak akan merasa sedih.

Kebanyakan orang muslim termasuklah orang-orang Melayu yang mengikuti ajaran imam-imam mereka – mereka percaya, mereka mendapat petunjuk walaupun tiada siapa diantara mereka yang tahu apa yang tercatit dalam Kitab Allah.

Membuat keputusan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu kepercayaan agama yang diajar oleh imam-imam untuk berpegang kepada ayat-ayat Allah semata-mata - adalah perkara yang paling sukar sekali dilakukan oleh mana-mana individu. Perasaannya adalah serupa dengan membuat pengakuan bahawa segala kepercayaan agama seseorang itu - dari kecil sehingga dewasa – semuanya salah. Orang-orang jenis ini telah dirantai leher mereka oleh Thaghut yang mereka mempersekutukan - dan Allah telah menetapkan mereka tidak sekali-kali akan meninggalkan kepercayaan agama mereka untuk berkomited kepada ayat-ayat Allah semata-mata - walaupun dengan bukti-bukti yang nyata:

“Tidaklah orang-orang yang tidak percaya dari kalangan ahli-ahli kitab - dan juga orang-orang yang mempersekutukan itu akan meninggalkannya - walaupun datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata – oleh pembawa utusan dari Allah yang membaca lembaran-lambaran yang suci. Didalamnya termaktub yang lurus” (98:1-3)

“Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka mengabdikan diri untuk Allah – berikhlas kepadaNya cara hidup yang jujur dan mereka mengamati komitment dan beri ianya kemurnian (Wa-yu-qi-mus-solla wa-yu’-tuz-zakaa). Dan demikian itulah cara hidup yang lurus." (98:5)

Cara hidup yang lurus seseorang itu diukur melalui komitmennya dari kerja-kerja kebajikan atau kebaikannya – bukan melalui aktiviti sembah menyembah sepertima yang dilakukan oleh pagan. Seseorang itu harus mempraktikkan kerja-kerja ini mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah mengikut KitabNya sahaja. Salah satu cara untuk mengamati komitmen dan memurnikan ajaran-ajaran Allah – ialah dengan bersikap jujur dan ikhlas sehingga ianya menjadi sebati dalam dalam cara hidupnya. Diantara kerja-kerja kebaikan yang ditetapkan Allah:

“Dan telah ditetapkan Tuhan kamu bahawa jangan sekali-kali kamu abdikan diri melainkan kepada Dia. Dan terhadap kedua-dua ibu-bapa - sehingga mereka tua – salah satu atau kedua-duanya sekali. Sesungguhnya jangan sekali-kali kamu kata kepada kedua-duanya “Ah” sekali pun – dan jangan kamu membentak kedua-duanya. Dan berkata-katalah kepada kedua-duanya pertuturan yang mulia – dan rendahkan diri kamu terhadap kedua-duanya dengan penuh kasih sayang – dan berdoalah – “Ya Tuhanku – kasihanilah kedua-dua ibu-bapaku sebagaimana kedua-duanya memilihara aku dari kecil.” (17:23-24)

“Dan berkhidmatlah untuk Allah dan jangan kamu mempersekutukan denganNya dengan apa-apa saja – dan kepada kedua ibu bapa kamu berbuak baiklah – dan saudara-mara - – dan anak-anak yatim – dan orang-orang miskin – dan jiran tentangga yang dekat dan yang jauh – dan teman-teman sejawat – dan orang-orang yang dijalan (Allah) – dan kanak-kanak dalam kuasa kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga.” (4:36)

Sekiranya kita mengabdikan diri kita untuk Allah dengan menyerapkan nilai-nilai yang disebut dalam ayat-ayat diatas sebagai komitmen kita kepada Allah - bayangkan bagaimana impak global dari nilai-nilai murni ini? Itulah diantara tanggung-jawab kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya yang terdapat dalam Al Quran. Kita harus sanggup mengorbankan diri untuk berkomited menanam nilai-nilai ini dalam diri kita. – lalu kita digalakkan untuk berkata: “Komitmen aku, pengorbanan aku, hidup aku dan mati aku hanyalah untuk Tuhan semesta alam.” (6:162).

Kita hanya perlu untuk bersetuju dengan apa yang Allah tetapkan dan berkomited kepadanya dan jadikan ianya sebagai salah satu sifat cara hidup kita. Kesemua manusia dimuka bumi ini akan menghormati kita!

Ketetapan-ketetapan seumpama ini bukanlah satu ketetapan yang baru – malahan ianya juga telah diilhamkan kepada Nabi Musa sebagai salah satu ketetapanNya untuk Bani Israel.

“Dan ketika Kami mengambil janji-janji Bani Israel. “Janganlah kamu abdikan diri kepada selain dari Allah. Dan kepada kedua ibu-bapa kamu berbuat baiklah – dan kaum kerabat – dan anak-anak yatim – dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah kepada manusia dengan cara baik – dan amatilah komitmen dan beri ianya kemurnian (Wa-aqi-mus-solla wa-aatus-zakaa). Kemudian kamu berpaling kecuali sedikit daripada kamu – dan kamu orang-orang yang berpaling.” (2:83)

Ayat 2:83 memberitahu kita kaum Bani Israel tidak berkomited kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak mengabdikan diri mereka untuk Allah, berbuat baik dengan kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan mereka tidak mempunyai perhubugan baik dengan manusia-manusia selain dari kaum mereka sendiri – walaupun Allah minta mereka mengamati komitmen-komitmen mereka supaya penjanjian mereka dengan Allah itu murni.

Perkataan “Wa-aqi-mus-solla” yang digunakan Allah dalam ayat 2:83 adalah urutan dari apa yang harus Bani Israel lakukan dalam cara hidup mereka. Allah tidak meminta mereka untuk mendirikan sembahyang supaya mereka boleh menunaikan janji-janji mereka. Mereka harus menunaikan janji-janji ini dengan mempraktikkan kesemua apa yang mereka telah bersetuju.

Begitu juga setiap kali Allah mengunakan ungkapan “Aqi-mus-solla wa-aatuz-zakaa” dalam Al Quran – ianya sentiasa disertakan samada sebelum atau selepas ungkapan ini dengan amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang dipertanggung-jawab keatas kita. Malangnya musuh-musuh Allah telah mencemarkan maksud ungkapan ini dengan amalan-amalan Arab pagan.

Apa yang diutarakan oleh Allah dalam Al Quran serta Kitab-Kitab sebelumnya ialah supaya hamba-hambaNya berkomited kepada apa yang diajarNya untuk mereka menjalankan cara hidup mereka. Apa saja yang telah diilhamkan kepada Bani Israel dalam KitabNya – Dia mengulanginya lagi dalam Al Quran dan bagi mereka yang memberi persetujuan diri mereka untuk mentaatinya – mereka diperingakkan berkali-kali supaya mengamati komitmen mereka.

Berkali-kali Allah memperingatkan kita bahawa mereka yang percaya kepadaNya – mereka harus mengabdikan diri untukNya dengan mengamati kehendakNya melalui komimen-komitmen mereka – dan mereka harus melakukan kerja-kerja kebaikan mereka dengan jujur supaya kemurnian ajaran-ajaranNya terjaga. Kesemua apa yang perlu manusia berkomited dengannya telah diperincikan dalam Al Quran. Sebagai contoh:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim melainkan dengan cara baik sehingga ia sampai dewasa – dan tunailah segala janji-janji. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya kembali. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan adil dengan lurus. Demikian itu lebih baik kesudahannya. Dan jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada bagi kamu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran (telingga) dan penlihatan (mata) dan hati – tiap-tiapnya itu akan ditanya,” (17:34-36)

Apabila Allah berkata “Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu padanya” – manusia harus berkomited dengan ajaran ini. Malangnya disebabkan kebanyakan manusia itu sedar mereka harus percaya kepada Allah – mereka cari penjaja-penjaja agama untuk mendapatkan bimbingan. Mereka lupa mereka mempunyai tanggung-jawab sendiri untuk mencari ilmu Allah itu terus dari Allah. Mereka tahu Allah telah menurunkan KitabNya melalui pembawa utusanNya – tetapi disebabkan sikap malas - mereka sanggup jadi pak turut – walaupun penjaja-penjaja agama yang mereka ikuti itu semuanya tidak boleh jamin diri mereka sendiri diakhirat nanti. Allah tidak pernah memberi kuasa kepada mana-mana penjaja agama ini sebagai pemimpin-pemimpin untuk cara hidupNya.

“Alif Lam Min Shaad. Kitab yang diturunkan kepada kamu. Maka janganlah ada dalam dada kamu kesempitan disebabkannya – supaya kamu beri peringatan dengannya – dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu – dan jangan sekali-kali kamu mengikuti dari selain daripadanya sebagai pemimpin. Amat sedikit kamu ambil pelajaran.” (7:1-3)

Apabila Allah berkata dengan jelas “Jangan sekali-kali kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain dari Al Quran” maka manusia harus yakin denganNya tanpa memberi sebarang alasan. Dia juga berkata Al Quran itu adalah sebagai peringatan dan manusia boleh mendapat pelajaran darinya – tetapi Dia juga tahu – “Amat sedikit kamu yang mengambil pelajaran”. Sekiranya manusia itu percaya kepada Allah – mereka harus belajar dari Allah melalui QuranNya – dan Dia telah berjanji sambil bertanya kepada hamba-hambaNya empat kali:

“Kami mudah Al Quran itu sebagai peringatan. Maka adakah dari orang-orang yang mahu ambil pelajaran?" (54:17, 22, 32, dan 40)

Tidak ada sebab mana-mana manusia memberi alasan mereka mengikuti penjaja-penjaja agama kerana mereka tidak boleh faham ajaran-ajaran Allah dalam KitabNya – sedangkan Allah sendiri berkata – “Kami mudahkan Al Quran itu sebagai peringatan”. Sebenarnya mereka tidak mahu berfikir!

Sehingga hari ini tidak ada satu penjaja-penjaja agama di Malaysia yang menyampaikan apa-apa peringatan dari Allah mengikut Al QuranNya. Apabila kita bertanya mana-mana penjaja agama – siapakah rasul yang paling berjaya sekali dengan mendapat pengikut yang paling ramai diantara rasul-rasul lain? Tiada siapa diantara mereka yang boleh menjawabnya atau menunjukkan ayatnya dalam Al Quran.

Seseorang muslim yang mengaku dia percaya dan bersetuju petunjuk dengan Allah sebenarnya boleh diuji dengan komitmen-komitmennya kepada apa yang diajar Allah dalam KitabNya. Islam ketenteraman yang diajukan oleh Pencipta kita sepatutnya dilihat dengan kerja-kerja kebaikan atau deeds dan merit. Dan dari cirri-ciri inilah kita boleh kenal mereka.

Malangnya penjaja-penjaja agama menggalakkan pengikut-pengikut mereka untuk menjadi burung kakak tua dengan membaca Al Quran dalam bahasa Arab – supaya pengikut-pengikut mereka tidak berkomited dengan ajaran-ajaran Allah. Apa saja yang mereka ajar dari kitab-kitab selain dari Al Quran dijadikan panduan hidup pengikut-pengikut mereka – tanpa mendapat faedah dari Allah. Aktiviti ritual sembahyang tidak terdapat dalam mana-mana surah dalam Al Quran dan Allah tidak pernah sama-sekali menurunkan mana-mana KitabNya yang menyuruh sesiapa SembahNya! Apa yang ditetapkanNya dalam Kitab-KitabNya adalah saranan-saranan supaya manusia adbikan diri untukNya melalui kerja-kerja kebaikan atau deeds. Aktiviti sembah-menyembah adalah amalan-amalan pagan dan kesemua mereka perlu sesuatu lambang atau ikon sebagai objek tumpuan. Dan ini termasuklah agama Arab yang mengunakan sebuah bangunan batu sebagai pusat tumpuan pengikut-pengikut mereka untuk bersembahyang kepadanya.

Itulah apa yang dijaja oleh pakar-pakar agama Arab. Mereka meyakinkan pengikut-pengikut mereka bahawa mereka boleh jadi seorang muslim yang baik apabila mereka sembahyang lima kali satu hari mengadapkan muka mereka ke bangunan batu yang ada di mekah. Itulah tiang agama yang terpenting dalam agama mereka.

Sebenarnya penjaja-penjaja agama Arab ini kesemua mereka adalah jadi pak turuk agama Arab. Apabila orang-orang Arab yang telah ditetapkan kekafiran dan kemunafikan mereka amat keras – penjaja-penjaja agama Arab diMalaysia tidak mengambil peduli dan mereka mengikuti ajaran-ajaran orang Arab ini dengan membuta tuli.

Mereka tidak tahu orang-orang Arab sudah mencemarkan satu perkataan yang amat penting dalam Al Quran (yang sepatutnya mempunyai konsep yang paling penting dalam cara hidup yang ditetapkan oleh Allah) dengan memberi maksud yang amat berlainan daripada konsep asal bahasa Arab dalam Al Quran.

Mereka telah memutar-belitkan perkataan “Sol-laa” (yang bermaksud Komitmen) sebagai aktiviti sembahyang ritual. Apabila maksud ayat ini diputar-belitkan maka manusia akan tinggal tanggung-jawab mereka yang sebenarnya dan mereka tumpu kepada maksud yang diberi oleh orang-orang Arab.

Sebelum kita meneroka bagaimana orang-orang Arab memutar-belit kalimat-kalimat Allah oleh dalam Al Quran – lebih baik kita dahului dengan meneroka bagaimana perkataan “Sol-laa” yang panggil oleh penjaja-penjaja agama Arab sebagai “Salat” – dan bagaimana mereka dengan licik telah menukar maksud perkataan “Sol-laa” ini menjadi satu perbuatan aktiviti sembahyang. Sembahyang yang kita faham adalah satu aktivi sembah-menyembah secara ritual. Saya akan mulakan dalam tajuk akan dating bagaimana orang-orang Arab telah menukar perkataan “A’bdi” atau “hamba” menjadikan maksudnya kepada Sembah.

Friday, February 18, 2011

Bab Kedua – Thaghut atau Virtual idols menjerumuskan kepada Penyekutuan Allah

"Perhatikan bagaimana orang-orang yang mengaku diri mereka suci? Sebenarnya Allah sahaja yang membersih sesiapa saja yang Dia kehendaki -dan mereka tidak akan diananya sedikit pun." (4:49)

Boleh dikatakan kesemua penjaja-penjaja agama mengaku diri mereka orang yang tidak pernah melakukan dosa - dan kesemua mereka akan mengaku mereka suci - sedangkan Allah tidak pernah menetapkan diri mereka itu suci. Sebaliknya kesucian seseorang itu adalah hak Allah - dan bukannya dari pengakuan oleh mana-mana individu atau cara pakaian mereka. Mengenakan pakaian yang ganjil-ganjil seperti sereban atau kopiah atau jubah hanyalah dilakukan oleh orang-orang munafik sahaja:

"Dan apabila kamu lihat mereka - kamu kagum dengan perwatakan mereka dan cara-cara pertuturan mereka yang kamu dengar. Malangnya mereka adalah seperti tunggul kayu yang mati. Mereka anggap setiap kritikan itu terkena atas diri mereka. Berwaspadalah terhadap mereka, Allah telah mengutuk mereka disebabkan mereka telah berpaling." (63:4)

Apa yang dimaksudkan dalam ayat diatas - ialah penjaja-penjaja agama ini kesemuanya adalah orang-orang hipokrit. Yang ada pada diri mereka hanyalah pakaian-pakaian untuk mengkagumkan manusia dengan cerita-cerita dongengan dan fitnah-fitnah terhadap Allah dan RasulNya. Mereka sebenarnya telah berpaling daripada ajaran-ajaran Kitab Allah - dan mereka berpegang teguh kepada ajaran-ajaran Thaghut. Dalam pada masa yang sama mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah - dengan berjaja beribu-ribu macam hukum-hakam yang tidak terdapat dalam Al Quran:

"Perhatikan bagaimana mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah - dan cukuplah dengannya dosa yang nyata. Apakah kamu tidak lihat kepada mereka yang diberi hanya sebahagian daripada Kitab itu? Mereka beriman kepada mitos-mitos dan Thaghut - tetapi mereka berkata kepada orang-orang yang tidak percaya bersama-sama mereka bahawa mereka mendapat petunjuk lebih dari orang-orang yang percaya kepada jalan yang sebenarnya." (4:51)

"Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah - dan barangsiapa yang dikutuki Allah - sesunggunhnya tidak sekali-kali mereka mendapat pertolongan." (4:52)

Mempersekutukan Allah boleh terjadi dalam beberapa bentuk. Diantaranya, apabila seseorang itu menjadikan ego atau nafsunya mengawal sikap dan tindak-tanduknya – maka cara hidupnya akan dikawal oleh ego mereka – dan mereka akan membuat sesuatu keputusan mengikut nafsu dengan membelakangkan apa saja kebenaran dari Allah – lalu mereka jadikan ego mereka sebagai tuhan yang mengawal cara hidup mereka. Manusia-manusia jenis ini adalah seumpama haiwan yang hidup mengikut perasaan dan hati mereka amat keras terhadap kebenaran Allah. Mereka enggan mengunakan akal yang dianugerahkan oleh Allah. Walaupun mereka kenal sesuatu kebenaran itu - tetapi mereka akan berdolak-dalik kerena tidak mahu menerimanya -sehinggakan mereka sanggup mendedahkan kebodohan diri sendiri.

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mempertuhankan ego-ego mereka? Apakah kamu sangka kamu boleh menolong mereka? Atau kamu sangka kebanyakan mereka boleh dengar atau faham? Mereka itu tidak lain seperti haiwan ternakan – bahkan mereka itu lebih sesat dari jalan.” (25:43-44)

Sikap orang-orang yang mempertuhankan ego-ego mereka sememangnya banyak dimuka bumi ini – terutama sekali bagi orang-orang yang dibelenggu dengan ajaran-ajaran agama. Mereka tidak akan mendengar atau terima selain dari apa yang telah sebati dengan kepercayaan mereka – walaupun bukti-bukti didepan mata mereka amat jelas dan terang. Sifat timbang rasa, nilai diri, dan fakulti pemikiran mereka hilang dari nilai-nilai hidup murni mereka.

Apabila seseorang itu menjadikan cita-cita hidupnya untuk mengumpul harta kekayaan didunia ini – maka hidupnya akan dikuasai oleh sifat-sifat ketamakan tanpa menghiraukan komitmen-komitmen mereka terhadap Allah. Maka dia telah mempertuhankan kekayaannya – dan dia lupa tanggung-jawabnya kepada Allah sehinggalah apabila Allah mengambil kembali anugerahNya dengan cara tiba-tiba. Manusia jenis ini biasanya percaya segala kekayaannya adalah hasil dari kebijaksanaannya sendiri dan dia tidak percaya kesemua apa yang dikumpulnya boleh dilesapkan oleh Allah dalam sekelip mata:

“Dan kemudian dibinasakan segala kekayaannya lalu dia membolak-balik kedua tapak tanggannya apabila roboh segala-gala apa yang diusahakannya sambil dia berkata. “Aduhai, alangkah eloknya kalau aku tidak mempersekutukan dengan Tuhanku sebarang apa-apa pun.” (18:42)

Sekiranya seseorang itu memilih untuk mengutamakan ajaran mana-mana manusia melebihi dari ajaran Tuhannya – atau mengikuti apa yang tidak diajar oleh Allah dalam KitabNya - maka cara hidupnya akan dikawal oleh kepercayaan agama yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin atau wali-wali yang dianggap boleh mendekatinya kepada Allah. Dalam lain kata, mereka telah mempertuhankan pemimpin-pemimpin agama mereka dengan menjalankan aktiviti-aktiviti ritual yang tidak pernah ditetapkan oleh Allah dan mereka akan percaya kepada segala hukum-hukum yang diada-adakan oleh pemimpim-pemimpin agama mereka.

“Ingatlah. Untuk Allah sahaja cara hidup yang ikhlas itu. Orang-orang yang mangambil disamping Allah pemimpin-pemimpin (Aw-lia)- berkata, “Tidaklah kami abdikan diri kami kepada mereka kecuali untuk mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” (39:3)

Itulah kepercayaan kebanyakan manusia. Mereka sangka apabila mereka mengikuti pemimpin-pemimpin atau (aw-lia) agama - mereka boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah.

“Mereka telah jadikan ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin agama mereka sebagai tuhan disamping Allah…….” (9:31)

Ayat 9:31 ada kaitan dengan ide-ide dan ajaran-ajaran pemimpin-pemimpin kesemua agama. Dalam agama Yahudi imam-imam mereka mengajar Uzair adalah anak Allah dan imam-imam agama Nasrani pula memberi ide dan mengajar pengikut-pengikut mereka bahawa Isa adalah anak Allah. Pokoknya, apabila seseorang itu percaya kepada apa-apa ide atau ajaran oleh Imam-Imam mereka yang tidak diajar oleh Allah dalam KitabNya – maka mereka telah mempertuhankan Imam-Imam mereka.

Begitu juga dengan agama Arab. Apabila Allah menetapkan kepada orang-orang muslim tidak ada kitab lain yang harus mereka percaya selain dari Al Quran – pemimpin-pemimpin mereka memberi ide - mereka diwajibkan percaya kepada kitab-kitab lain yang diajar oleh imam-imam mereka.

“Maka apakah harus Kami jadikan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang salah? Bagaimana kamu membuat keputusan? Adakah kamu mempunyai kitab lain yang kamu belajar yang memberi kamu apa yang kamu suka pilih?” (68:36-38)

Dan imam-imam pengikut agama Arab ini memberitahu kepada pengikut-pengikut mereka – terdapat hadis-hadis yang wajib mereka percaya sebagai sumber kedua dalan agama mereka – sedangkan Allah berkata:

“Itulah ayat-ayat Allah yang Kami bacakan kepada kamu dengan sebenarnya – maka dengan hadis manakah lagi selepas ayat-ayat Allah mereka akan beriman?” (45:6)

Apabila mana-mana pengikut agama Arab yang mempercayai ajaran imam-imam mereka yang memberi ide sepertimana imam-imam agama Yahudi dan Nasrani memberi ide kepada pengikut-pengikut mereka – yang tidak ditetapkan oleh Allah - maka kesemua mereka telah menpertuhankan imam-imam mereka apabila mereka percaya adanya sumber kedua dalam cara hidup mereka sebagai komitmen mereka terhadap Allah.

Yang menjadi persamaan dalam hal ini ialah kepercayaan yang bedasarkan dari ide atau ajaran-ajaran oleh mana-mana imam - adalah ditakrifkan sebagai ajaran Thaghut - satu keadaan yang paling merbahaya kepada manusia - kerana kepercayaan secara ini akan menjerumuskan seseorang itu kepada mempersekutukan Allah atau dalam bahasa Arab sebagai “Syirik”.

Sebagai hamba Allah manusia dikehendaki untuk hanya mengabdikan diri mereka untuk Allah semata-mata - tanpa perantaraan – dan itulah sebab utama mengapa Kitab-KitabNya diturunkan kepada Nabi-NabiNya supaya KitabNya dijadikan sebagai panduan hidup kepada semua walaupun Nabi-Nabi ini semua telah lama wafat. Yang malangnya, kebanyakan manusia mereka tidak mengambil berat untuk menkaji atau mengambil pelajaran dari kitab-kitab ini – bahkan mereka lebih berminat untuk mengidolakan bukan sahaja imam-imam mereka yang mengajar mereka - malahan mereka diasah dari awal supaya mengidolakan Nabi-Nabi yang menyampaikan kitab-kitab Allah. Ini adalah bertentangan dengan apa yang diajar oleh Allah kepada mereka:

“Tidak mungkin bagi seseorang manusia yang diberi Kitab oleh Allah dari hikmah dan kenabian – kemudian ia berkata kepada manusia, “Hendaklah kamu mengabdikan dirimu untuk aku disamping Allah. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang yang bertumpu penuh dengan ilmu yang kamu belajar dari Kitab itu hasil dari apa yang kamu mempelajari darinya. Dan tidak pula kamu disuruh menjadikan malaikat-malaikat dan Nabi-Nabi sebagai tuhan.” Apakah harus mereka menyuruh kamu dengan kekafiran sesudah kamu menjadi orang muslim?” (3:79-80)

Amat nyata sekali nabi-nabi tidak boleh diidolakan oleh mana-mana hamba-hamba Allah – tetapi kesemua agama terkemuka didunia ini mengajar pengikut-pengikut mereka – tiang agama mereka yang pertama ialah – mereka mesti mengaku nabi-nabi pilihan mereka sebagai “Idola” dalam kepercayaan mereka sehinggakan ada yang percaya Nabi mereka adalah anak Allah – dan ada juga tidak pernah lekang dari mulut mereka nama Nabi apabila mereka menyebut nama Allah dalam segala aktivit ritual mereka. Dan tidak ketinggalan ada juga yang mengantung nama nabi mereka disebelah nama Allah sebagai perhiasan dalam rumah atau masjid.

Al Quran tidak pernah berbasa-basi dalam kalimat-kalimatnya. Esensi mesejnya adalah serupa dengan apa yang diturun buat pertama kalinya kepada Nabi Nuh dan Nabi-Nabi selepas beliau kepada kaum masing-masing sehinggalah kepada kaum Arab yang tidak mempunyai sebarang ilmu tentang Kitab Allah. Ini dijelas dengan terang bahawa Muhammad telah diutus kepada satu kaum yang “ummi” atau “gentile” yang tidak pernah menerima sebarang petunjuk dari Allah:

“Ya Sin, Al Quran sebagai Hakim. Sesungguhnya kamu adalah diantara rasul-rasul yang berada diatas jalan yang lurus. Diturunkan oleh Yang Perkasa, Penyayang supaya kamu beri peringatan kepada kaum yang tidak pernah menerima peringatan sejak nenek moyang mereka lalu mereka termasuk orang-orang yang lalai. Maka sesungguhnya telah ditetapkan bahawa kebanyakan mereka pasti tidak akan beriman. Sesungguhnya Kami jadika leher-leher mereka berbelenggu lalu ia sampai kedagu mereka – maka mereka tertengadah – dan Kami adakan dinding dihadapan dan dibelakang mereka – dan Kami menutupnya (peringatan) supaya mereka tidak boleh lihat." (36:1-9)

Apa saja alasan diberi – kita tidak boleh nafi bahawa pada keseluruhannya orang-orang Arab terutama sekali dari suku sakat rasul sendiri tidak akan beriman kepada Al Quran. Ini adalah satu ketetapan dari Allah dan tiada siapa yang boleh merobah ketetapan ini – walau apa saja alasan mereka cuba beri. Al Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang-orang Arab – tetapi Allah telah menetapkan – walaupun mereka faham bahasa Arab - Allah telah menutup petunjukNya daripada mereka. Bagaimana orang-orang muslim diseluruh dunia termasuk orang-orang Malayu boleh mengikuti tulunjuk bangsa yang tidak beriman kepada Kitab Allah ini adalah satu fenomena!

Kitab Al Quran adalah sebuah Kitab petunjuk Allah untuk manusia sebagai peringatan – ianya hanya berguna kepada orang-orang yang mahu berfikir - isi kandungannya harus dikaji-selidik untuk pelajaran baik untuk ilmu dunia atau akhirat. Sebagai contoh, Al quran menyarankan kepada manusia untuk memerhati ciptaan Allah:

“Dan matahari bergerak diruang orbit untuknya. Demikianlah ketetapan ciptaan Maha Perkasa Maha Mengetahui – dan bulan pula Kami jadikannya kelihatan sehingga ia kembali seperti tandan yang tua. Tidak mungkin (orbit) mata hari itu dapat mengejar (orbit) bulan – dan tidak pula akan dapat mendahului siang. Dan masing-masing (beredar) dalam garis orbitnya sendiri.” (36:38-39)

Ayat diatas ternyata diturunkan dalam bahasa Arab. Pada tahun 1969 Imam besar Masjidil Haram di Mekah telah mengeluarkan fatwa bahawa bumi adalah rata dan barangsiapa yang percaya ianya bulat mereka termasuk orang-orang yang “Kafir’. Apakah imam besar masjidil haram tidak faham bahasa Arab dalam Al Quran? Ini hanyalah sebagai contoh dengan masalah agama Arab, yang diguna-pakai atas nama Islam. Satu kebodohan yang nyata! Apabila seseorang itu percaya kepada apa yang ditetapkan oleh imam besar dari Mekah ini maka sudah pasti ianya telah menjadikan imam ini sebagai tuhan disamping Allah sepertimana yang disebut dalam sura 9 ayat 31:

“Mereka jadikan ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin agama sebagai tuhan disamping Allah." (9:31)

Mengikut Al Quran sesiapa yang beriman kepada percakapan imam ini yang tidak terdapat dalam Al Quran mereka telah beriman kepada Thaghut. Ini adalah satu contoh bagaiman konsep Thaghut atau vitual idol yang disebut dalam Al Quran. Hari ini kita lihat kesemua hukum dalam undang-undang syariah diseluruh dunia tidak terdapat dalam Al Quran.

Di Malaysia misalnya, penjaja-penjaja agama Arab mengadakan undang-undang “Khalawat”, makanan Halal dan Haram - dan “Hukum Murtad” yang tidak diturunkan oleh Allah dalam KitabNya. Penjaja-penjaja agama Arab ini telah membuat fitnah dengan mengatakan ianya berasaskan dari sumber selain dari Al Quran atas nama Rasul – sedang dengan jelas Allah menetapkan dalam cara hidupNya tidak ada sumber lain selain daripada Al Quran: Apabila penjaja-penjaja Agama Arab mengadakan undang-undang syariah ini – mereka sebenarnya telah beriman kepada hukum-hukum yang diadakan oleh Thaghut – atau vitual idol atau dalam bahasa ringkasnya – “Syaitan”.

“Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyaria’atkan dari cara hidup mereka apa yang tidak diizinkan Allah?” (42:21)

Dalm Al Quran Allah tidak pernah memberi izin kepada sesiapapun termasuk rasulNya apa-apa hukum tentang “Khalwat”, atau “Murtad” atau “Bank Islam” atau lessen “Halal dan Haram” . Ini semua adalah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Thaghut.

“Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku sesungguhnya mereka beriman kepada apa yang ditutunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu? Mereka bertegar mahu berhakimkan kepada Thaghut! Dan sesungguhnya mereka tealah diperintah untuk mengingkari dengannya. Dan syaitan berkehendakkan menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.” (4:60)

Amat jelas hukum-hukum syariah yang diadakan oleh penjaja-penaja agama Arab adalah satu fitnah kepada Allah dan RasulNya. Apa yang diturunkan oleh Allah kepada RasulNya ialah Al Quran sahaja. Bagi orang yang benar-benar mahu beriman kepada Allah mengikut KitabNya semata-mata – bukan sahaja mereka harus buang kepercayaan Thaghut ini malahan mereka mempunyai tanggung-jawab menghapuskan fitnah-fitnah yang dijaja oleh imam-imam mereka.

“Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi “fitnah-fitnah” – dan cara hidup itu adalah untuk Allah. Maka jika mereka berhenti – maka tidak lagi permusuhan kecuali atas orang-orang yang zalim.” (2:193)

Penjaja-penjaja agama di Malaysia adalah produk dari bangsa Arab yang ditetapkan Allah tidak akan beriman kepada KitabNya (36:1-9). Apa yang diwariskan oleh mereka adalah hukum-hukum Arab jahiliah yang tidak berpandukan kepada Al Quran. Minda orang-orang Melayu telah dibelenggu dengan ajaran-ajaran Tahghut ini – dan mereka memmpunyai hanya satu jalan sahaja untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu ini. Apabila cara hidup mana-mana manusia yang tidak berlandaskan Kitab Allah – mereka adalah tergolong daripada orang-orang yang tidak percaya atau “Kafirin”.

Jihad adalah satu usaha untuk menghadapai orang-orang yang mengaku mereka beriman kepada Al Quran tetapi mereka berpegang kepada hukum-hukum yang dibuat oleh Thaghut (4:60) dan mengadakan fitnah terhadap Allah dan rasulNya (dengan cara mengadakan hukum-hukum yang tidak ada dalam Al Quran): Mereka sebenarnya telah “Kafir” kepada Kitab Allah. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan rasulNya – Allah telah menetapkan:

“Jangan sekali-kali kamu patuh orang-orang yang tidak percaya itu. Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran – itulah Jihad yan paling besar sekali.” (25:52)

Selagi orang-orang muslim yang jujur tidak bangun untuk mengunakan Al Quran sebagai senjata Jihad terhadap orang-orang yang mengunakan kitab-kitab selain dari Al Quran – selagi itulah minda mereka akan dibelenggu dengan ajaran-ajaran bangsa Arab jahiliah yang bertopengkan Islam. Dan Allah bertanya kepada mereka:

“Apakah hukum-hukum Jahiliah mereka kehendaki? Dan siapakah lebih baik daripada Allah hukum-hukum bagi orang-orang yang yakin?” (5:50)

Hukum-hukum jahiliah ini adalah hukum-hukum yang diguna-pakai oleh penganut agama-agama yahudi dan nasrani mengikut ajaran-ajaran Bible mereka. Apakah hukum-hukum dalam kitab-kitab hadis agama Arab yang serupa dengan hukum-hukum dalam Bible itu harus dijadikan sebagai pedoman orang-orang muslim?

Sunday, February 13, 2011

Bab Kedua: Kesemua Manusia DiBeri Kebebasan Mutlak

“Dan jika dikehendaki Tuhanmu sudah tentu kesemua manusia diseluruh bumi ini akan beriman - apakah kamu mahu memaksa mereka untuk beriman?” (10:99)

Ayat diatas adalah satu jaminan kebebasan mutlak yang diberi Allah kepada kesemua manusia dimuka bumi ini samada mereka mahu beriman atau tidak – dan tiada siapa yang mempunyai kuasa untuk memaksa orang lain – atau memberi arahan kepada mana-mana individu bagaimana mereka harus percaya - dan bagaimana mereka harus menjalankan cara hidup mereka. Konsepnya adalah mudah. Manusia diberi kebebasan memilih samada mereka mahu percaya atau tidak kepada Allah. Tiada siapa yang ada hak keatas mana-mana individu. Ini termasuklah arahan-arahan dari ibu bapa mereka sendiri walaupun manusia disarankan untuk menghormati ibu bapa mereka dalam keadaan apa sekali pun.

“Dan Kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tua mereka terutama ibu yang mengandung mereka kelelahan atas kelelahan dan menyapinya selama dua tahun agar mereka bersyukur kepada Aku dan kepada kedua orang tua mereka. Kepada Aku lah tempat kamu kembali. Dan sekiranya keduanya memaksa kamu untuk mempersekutukan dengan Aku dengan apa yang kamu tidak mempunya pengetahuan – maka janganlah kamu mentaati mereka – tetapi bergaullah dengan mereka didunia ini dengan baik-baik – dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Aku – kemudian kepada Aku lah tempat kembalinya semua kamu – lalu akan Aku beritahu kepada kamu tentang apa yang kamu telah kerjakan.” (31:14-15)

Apa yang berlaku kepada kebanyakan manusia sekarang – mereka sanggup mentaati secara membabi buta ajaran-ajaran dari imam-imam mereka dengan cara mempersekutukan Allah – walaupun mereka sedar kebanyakan ajaran-ajaran dari imam-imam ini hanya akan memperbodohkan diri mereka sendiri dengan mentaliti jumud dan bebal.


Selain dari kebebasan memilih cara hidup tersendiri Allah juga memberi kebebasan kepada manusia untuk memberi dan mendengar pendapat dan juga kebebasan untuk meluahkan perasaan. Mereka digalakkan untuk memilih pendapat yang terbaik.

“Orang-orang yang ingin menjauhkan diri dari Thagut kerana mereka mahu kembali kepada Allah – mereka harus diberi tahniah – Dengan itu sampaikan tahniah kepada hamba-hambaKu. Ini kerena mereka mendengar semua pendapat lalu mereka mengikuti yang paling baik diantaranya – mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah – dan mereka itulah yang mempunyai akal fikiran.” (39:17-18)

Kebebasan meluahkan perasaan juga telah dijamin oleh Allah kepada kesemua hamba-hambaNya. Dan contoh yang diberi dalam Al Quran amat jelas apabila seorang wanita membuat bantahan dan berdebat dengan pembawa utusan Allah:

“Sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang berdebat dengan kamu tentang suaminya lalu dia mengadukan kepada Allah – dan Allah telah dengar soal-jawab diantara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Mendengar dan Melihat.” (58:1)

Ayat diatas menunjukkan kepada kita sesiapa saja mempunyai hak untuk mencabar dan memberi pandangannya walaupun kepada rasul Allah - dan tidak pula Rasul itu menghukum wanita yang berbantah dengannya. Malangnya kebebasan ini telah dihapuskan oleh kesemua agama termasuklah agama Arab. Pengikut-pengikut mereka yang telah dibebankan dengan ajaran-ajaran Thaghut mereka – mereka dilarang sama sekali mencabar atau berdebat dengan mana-mana pemimpin agama mereka.

Sebenarnya Allah telah memberi kebebasan dan menjamin hak-hak asasi ini kepada setiap individu untuk memilih jalan yang dipilih oleh individu itu - bermula pada hari Dia memberi nyawa kepada mereka samada ianya lelaki atau perempuan sehinggalah sampai pada hari Dia mengambil balik nyawa mereka. Adalah menjadi tanggung-jawab setiap individu untuk memilih jalannya dengan kebijaksanaannya sendiri. Setiap individu itu mempunyai dua pilihan sebagai opsen:


(1) Memilih cara hidup untuk Allah sebagaimana yang ditetapkanNya (Deen-nil-lah) yang terdapat hanya dalam KitabNya sahaja, atau

(2) Memilih cara hidup yang berlandaskan dari ketetapan-ketetapan yang ditulis oleh tanggan penjaja-penjaja agama yang dipanggil sebagai Thaghut.

Perkara ini amat jelas apabila Allah memberitahu kita bahawa ada manusia yang mengaku mereka percaya kepada apa yang telah ditetapkan dalam KitabNya, tetapi mereka memilih untuk berhakim dengan kitab-kitab selain dari Al Quran:

“Apakah kamu tidak lihat kepada orang-orang yang mengaku sesungguhnya mereka percaya kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu? Mereka memilih untuk berhakim kepada Thaghut – sedangkan mereka telah diperintah untuk menginkarinya – dan mereka memilih syaitan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang amat jauh.” (4:60)

Seharus manusia itu membuat keputusan atau membuat apa-apa hukum mengikut Kitab Allah semata-mata - tetapi pada keseluruhannya orang-orang muslim telah mengadakan hukum-hukum syariah mereka sendiri – dan Allah memberitahu kita ide-ide ini semua berasal dari sifat kesyaitanan yang dinamakan sebagai Thaghut.

Apabila seseorang itu menjalankan Cara hidupnya “Untuk Allah” dia akan menikmati kebebasan dan hak-hak asasi yang dijamin oleh Allah. Dan Allah tidak akan memaksanya untuk percaya kepada ketetapan-ketetapanNya dan Dia tidak akan mengenakan sebarang hukuman kepada sesiapa didunia ini sekiranya individu itu tidak mahu percaya. Malahan Allah jelas dengan nyata Al Quran yang diturunkanNya adalah sebuah Kitab yang membeza diantara yang benar dan yang salah. Dalam kata lain, apa saja ketetapan yang bercanggah atau yang tidak terdapat dalam KitabNya – kesemuanya itu adalah ketetapan yang diada-adakan oleh manusia yang menjadi pesuruh Thaghut.

Allah juga memberitahu kita bahawa Kitab Al Quran yang diturunkan kepada pembawa utusanNya cukup terperinci dan Dia tidak meninggalkan apa saja maklumat untuk membimbing manusia kejalanNya:

“Dan tidaklah binatang-binatang dibumi dan burung-burung yang berterbang dengan sayap-sayapnya – melainkan mereka itu umat-umat seperti kamu. Tidaklah Kami alphakan dalam Kitab itu dari sesuatu apa pun – kemudian kepada Tuhan mereka – mereka akan kembali.” (6:38)

Jadi manusia tidak mempunyai sebarang alasan untuk mengikuti mana-mana kitab lain untuk mencari jalan Allah sebagai pilihan mereka. Dan Dia memberi kebebasan mutlak kepada mereka samada mahu percaya atau tidak:

“Tidak ada paksaan dalam cara hidup itu. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar itu dengan jalan yang salah. Maka barangsiapa yang ingkar dengan Thaghut dan ia percaya dengan Allah – maka sesungguhnya ia telah berpegang dengan tali yang teguh yang tidak akan putus baginya. Dan Allah Mendengar dan Mengetahui.” (2:56)

Itulah dua jalan pilihan yang manusia boleh pilih untuk cara hidupnya. Dalam ayat 4:60 Allah berkata – walaupun ada manusia mengaku mereka percaya kepada KitabNya – tetapi memilih untuk berhakim dengan mengunakan sumber-sumber selain dari Kitab Allah – mereka itu adalah pengikut-pengikut Thaghut. Dan mereka menjalankan cara hidup mereka untuk Thaghut.

Sedangkan dalam ayat 2:256 sesiapa yang menjalankan Cara Hidupnya Untuk Allah mengikut KitabNya dan menolak kitab-kitab Thaghut – mereka berpegang kepada kebenaran seperti berpegang kepada tali Allah yang teguh dan ianya tidak akan putus.

Yang anehnya ramai manusia diseluruh dunia ini berpendapat Islam itu sebagai agama perampas hak-hak asasi manusia dan ianya penuh dengan paksaan. Tetapi mereka yang beranggapan seperti ini telah tersalah anggap diantara Agama Arab yang menyamar sebagai Islam dan petunjuk-petunjuk sebenar yang digariskan dalam Kitab Allah sebagai satu Cara Hidup ketenteraman. Pemilihan untuk mengikuti Cara Hidup yang ditetapkan oleh Allah terletak kepada hamba-hambaNya; dan ianya “Tidak ada paksaan”. Dalam kebebasan ini pembaca harus mengunakan lojik dan hikmah mereka sndiri untuk menapis samada satu-satu cara hidup itu tulin atau palsu. Apa jua pilihan mereka ianya akan menentukan samada mereka berjalan menaiki kelas pertama atau kelas ketiga didunia ini sehinggalah mereka sampai ke hari akhirat.

Bagi mereka yang memilih untuk menjalankan cara hidup mereka Untuk Allah kebebasan yang diberi kepada hamba-hambaNya tidak terbatas kepada kebebasan untuk memilih jalanNya saja – malahan kebebasan yang diberiNya termasuk kebebasan bersuara, kebebasan untuk berfikir, kebebasan memberi pendapat, dan kebebasan untuk meluahkan perasaan. Bagi mereka yang percaya kepada Allah dan pembawa UtusanNya – mereka diseru untuk berfokus cara ikhlas dan kepada apa yang mereka bersetuju untuk jalan yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan pembawa utusan Allah telah berkata:

“Tuhanku memerintah dengan adil dan fokuslah perhatian kamu disetiap sisi persetujuan itu dan berdoalah cara ikhlas kepadaNya sebagai cara hidup sebagaimana Dia menciptakan kamu – bagitulah kamu akan dikembalikan.” (7:29)

Sambil itu Allah memberitahu dalam kebebasan kita, apa saja pilihan yang dibuat oleh kita – ianya akan menerima akibat atau reaksi mengikut ketetapan-ketetapan sistemNya.

“ Apa saja menimpa kamu dari kebaikan – maka ianya adalah dari Allah. Dan apa saja menimpa kamu dari bencana – maka itu adalah dari dirimu sendiri. Dan Kami utuskan kamu kepada manusia sebagai rasul – dan cukuplah Allah menjadi saksi.” (4:79)

Sebaliknya pula, bagi mereka yang memilih untuk menjalankan cara hidup mereka untuk Thaghut – kesemua hak-hak kebebasan ini akan dirampas dari mereka – dan mereka akan dikenakan hukuman mengikut ketetapan-ketetapan Thaghut mereka seperti: Mana-mana pengikut mereka yang menolak apa yang telah ditetapkan oleh penjaja-penjaja agama mereka - mereka akan dihukum bunuh. Sesiapa dari pengikut-pengikut mereka yang membantah hukum-hukum mereka dianggap sebagai murtad, sesat dan sebagainya – dan sesiapa tidak melakukan ritual-ritual yang ditetapkan oleh Thaghut mereka – mereka akan dikenakan hukuman. Di Malaysia misalnya, pengikut-pengikut ajaran Thaghut akan diarak diseluruh Bandar sekiranya mereka tidak berpuasa. Di Iran pengikut-pengikut Thaghut akan dihukum rejam dengan batu sehingga mati bagi penzina-penzina. Dan sepertima yang disebut dalam sura 4 ayat 79: “Apa saja menimpa kamu dari bencana – maka itu adalah dari kamu sendiri.” Dan itulah bencana-bencana yang ditanggung oleh mereka apabila mereka memilih cara hidup untuk Thaghut-Thaghut mereka."

Dalam lain kata, walaupun setiap individu itu diberi kebebasan sepenuhnya untuk dijadikan carta perjalanan mereka, Allah telah mengariskan dengan jelas diantara yang benar dan yang salah, dan peraturan Emas berlaku atau the golden rule applies. Allah hanya memerintah dengan adil.

Samada seseorang itu pilih cara hidup yang ditetapkan oleh Allah atau tidak - tiada siapa dimuka bumi ini diberi kuasa untuk membuat sebarang hukum atas mereka – sebab kesemua itu adalah urusdan Allah semata-mata:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman – kemudian mereka tidak percaya – kemudia mereka beriman – kemudian mereka tidak percaya – kemudian bertambah ketidak-percayaan mereka – Allah tidak akan memberi keampunan kepada mereka – dan tidak pula memeberi mereka jalan untuk petunjuk itu.” (4:137)

Islam yang ditetapkan Allah dalam Al Quran amatlah jauh beza dengan Islam yang dijual oleh penjaja-penjaja agama Arab – apabila mereka menghukum orang-orang yang murtad dengan hukum bunuh – sedangkan Allah sendiri tidak menghukum sesiapa melainkan Dia tidak akan beri sebarang jalan kepada mana-mana individu yang murtad kepada petunjukNya. Kebebasan yang diberi Allah kepada kesemua manusia dimuka bumi ini – adalah mutlak – dan inilah hak-hak asasi yang termaktub dalam KitabNya. Malangnya kebanyakan manusia dimuka bumi ini sanggup membenarkan pemikiran mereka dibelenggu dengan kepercayaan agama – lalu mereka dibebankan dengan cara hidup yang ditetapkan oleh pemimpin-peminpim agama yang menjadi tuhan-tuhan mereka.