Saturday, February 26, 2011

Bab Kedua - Abdikan diri Untuk Allah dengan cara Berkomited

“Apakah selain dari cara hidup Allah mereka memilih padahal segala apa yang ada dilanggit dan bumi beraman-damai (Aslama) dengan sukarela atau terpaksa? Dan kepadaNya lah kesemua mereka kembali.” (3:83)

Perkataan "Aslama" dalam ayat ini adalah serupa (iaitu ianya mempunyai akar simantik dan hanya kojukasi berasingan dari ide akar) dengan perkataan Islam yang berasal dari akar kata SLM atau Sa-la-ma. Kesemua apa yang ada dilanggit iaitu berbillion-billion planet-planet dan bintang-bintang, mata-hari, bulan dan planet bumi - dan apa saja serangga yang hidup dibumi samada ianya hidup melatar dibumi atau bergerak dalam air atau berterbangan dilanggit, tumbuh-tumbuhan didataran laut atau bumi, pokok-pokok yang hidup didataran bumi atau gunung-gunung, apa saja yang bernyawa dibawah permukaan bumi dan diatasnya, kesemua jenis binatang-binatang liar atau yang diternak, dan kesemua kehidupan dilaut samada specisnya diketahui atau yang tidak diketahui oleh manusia – menjalankan tanggung-jawab masing-masing dengan “Aman-Damai” samada mereka suka atau terpaksa. Lalu, Allah membuat pertanyaan yang memerlukan jawapan: Apakah manusia memilih selain dari Cara Hidup yang ditetapkan dalam KitabNya sedangkan kesemua yang ada dilanggit dan bumi hidup mengikut ketetapan-ketetapanNya samada secara rela atau terpaksa dalam keadaan "Aman Damai"?

Manusia diberi contoh yang mudah untuk mereka faham:-

“Mata-hari dan bulan menuruti ketetapan masing-masing dan binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon kesemua mereka “bersujud” (yasjudan)." (55:5-6)

Allah memberitahu kita mata-hari, bulan serta planet-planet lain - binatang-binatang serta tumbuh-tumbuhan kesemuanya menjalankan tanggung-jawab masing-masing dengan “Bersujud”. Apa yang sebenarnya berlaku mereka kesemua "Bersujud" kepada apa yang ditetapkan oleh Allah - bukannya "Bersujud" secara fisikal kepada Allah. Dalam kata lain, mereka "Bersetuju" mematuhi ketetapan-ketetapan Allah dengan menjalankan tugas masing-masing bagi mengujudkan keadaan "Aman-Damai" atau "Aslama".

Malangnya apabila manusia diminta "Bersujud" kepada apa yang ditetapkan oleh Allah mereka memilih untuk "Bersujud" secara fisikal kepada Allah - bukan kepada ketetapan-ketetapanNya.  Yang mengajar mereka untuk berbuat demikian adalah pemimpin-pemimpin agama mereka.

Kalau kesemua binatang-binatang boleh faham bagaimana mereka harus “Bersujud” untuk menjalankan tugas masing-masing – apakah manusia itu lebih buruk sifatnya dari binatang-binatang ini – sehinggakan mereka perlu pemimpin agama untuk memberitahu mereka bagaimana mereka harus bersujud kepada ketetapan-ketetapan Allah?

“Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk disisi Allah adalah mereka yang pekak dan tuli iaitu orang-orang yang tidak mengunakan akal.” (8:22)

"Dan sesungguhnya Kami sediakan Neraka Jahanam itu untuk kebanyakan jin dan manusia yang mempunyai hati – mereka tidak faham dengannya – mata – mereka tidak melihat dengannya – telingga – mereka tidak mendengar dengannya. Mereka itu seperti binatang ternakan – malahan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai.” (7:179)

Selagi manusia itu tidak mula mengunakan akal mereka - selama itulah minda mereka akan dibelenggu oleh ajaran pemimpin-pemimpin agama mereka. Sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 7:179 - mereka seperti binatang ternakan - malahan lebih sesat dari binatang-binatang ternakan - dan mereka lalai.

Mesej Al Quran adalah terang, mudah dan substansinya adalah sama dan konsisten pada setiap masa. Kesemua Nabi menyampaikan risalah-risalah Allah sebagaimana ianya diwahyukan kepada mereka. Mereka tidak pernah cuba memberi pendapat masing-masing atau menokok-tambah atau memansuhkan mana-mana ayat Allah sepertimana yang suka dilakukan oleh penjaja-penjaja agama Arab. Tidak ada mana-mana nabi yang diutuskan diajar oleh Allah untuk mengadakan sebarang agama. Tugas mereka hanyalah untuk menyampaikan mesej atau risalah Allah, intinya adalah cara mana manusia itu harus menjalankan norma-norma Cara Hidup yang ditetapkan oleh Allah. Sebaliknya penjaja-penjaja kesemua agama yang menjadi musuh Allah dan rasul-rasulNya telah mengada agama masing-masing dengan cara memutar-belit dan memansuhkan ayat-ayat Allah – lalu digantikan maksud sebenar perkataan-perkataan Allah dengan perkataan-perkataan lain sepertimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi:

“Maka telah memutar-belitkan orang-orang yang jahat itu perkataan-perkataan selain dari apa yang dikatakan kepada mereka – maka Kami turunkan atas orang-orang jahat itu kutukan dari langgit disebabkan perbuatan-perbuatan fasik mereka.” (2:59)

Kita lihat perbuatan jahat ini berulangan apabila Allah menurunkan Kitab Al Quran kepada Nabi terakhirNya. Apabila Allah memerintah Muhammad berkata kepada manusia dengan:

“Komitmen aku, dan pengerobanan aku, dan hidup aku dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta alam. (6:162)

Penjaja-penjaja agama Arab telah sekian lama memutar-belitkan maksud perkataan Allah diatas dengan: “Sembahyang aku, dan ibadat aku, dan hidup aku, dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta alam.” Penjaja-penjaja agama Arab ini telah mewarisi sifat-sifat jahat orang-orang Yahudi yang telah mencemarkan pekataan-perkataan Allah. Kalau orang-orang Yahudi mendapat kutukan dari langgit – maka tidak hairanlah hari ini penjaja-penjaja Agama Arab dan pengikut-pengikut mereka juga menerima nasib yang sama- dan sehingga sekarang kita lihat bagaimana jumud dan hinanya kepercayaan mereka. Ada juga diantara mereka dikutuk oleh Allah sehinggakan mereka suka meniru-niru pakaian Arab dengan berserban, berkopiah, berjanggut, dan berjubah – seperti beruk – disebabkan mereka mengabdikan diri kepada ajaran-ajaran Thaghut sepertimana yang dikatakan oleh rasul dalam Al Quran:

“Apakah aku memberitahu kepada kamu dengan orang-orang yang paling buruk perangai mereka sebagai pembalasan disisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah serta kemurkaan atas mereka. Dia jadikan mereka beruk dan dan khinzir kerena mereka abdikan diri kepada Thaghut. Mereka itu lebih buruk kedudukan dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.” (5:60)

Kita selalu dengar perpatah melayu – “Macam Beruk” apabila seseorang itu suka meniru-niru perbuatan orang lain. Itulah gambaran yang kita dapat apabila ada orang Melayu yang suka meniru berpakaian macam orang-orang Arab. Sebenarnya penjaja-penjaja agama ini semua telah dikutuk oleh Allah menjadi Beruk – sehinggakan ada yang tidak sedarkan diri dengan mengelar diri mereka sebagai “Ulamak” – kononya mereka “berilmu”. Malangnya ilmu yang ada pada mereka hanyalah apa yang diwariskan dari Thaghut.

Apa yang jelas dari sura 55 ayat 5 dan 6 ialah - kesemua apa yang dicipta oleh Allah dilanggit dan dibumi kesemuanya “Sujud” atau “merelakan diri” berfungsi mengikut tujuan ciptaan masing-masing - cara sukarela atau terpaksa. Mereka berkomited kepada fitrah ciptaanNya. Manusia juga dicipta sebagaimana makhluk-makhluk lain – mereka harus sujud atau merelakan diri dengan berkomited kepada cara hidup yang ditetapkan oleh Allah atau deen-nil-lah.

Dan tidaklah kesemua binatang-binatang dibumi dan tidak juga burung-burung yang terbang dengan sayap-sayapnya melainkan kesemuanya umat-umat seperti kamu juga. Dan tidaklah kami alphakan didalam Quran itu sesuatu apa pun – kemudian kepada Tuhan mereka – mereka akan kembali.” (6:38)

Sebagai orang yang pertama menerima Al Quran utusan Allah menjadi contoh kepada umat manusia lalu dia diperintah untuk berkata kepada mereka:

“Komitmen aku, dan pengorbanan aku, hidup aku, dan mati aku adalah untuk Allah – Tuhan semesta Alam. Tidak ada sekutu bagiNya – dan demikian itulah aku diperintah – dan aku adalah permulaan orang-orang yang tenteram.” (6:162-163)

Orang-orang yang mengikuti utusan Allah – mereka dikehendaki mempunyai pendirian yang sama dengan utusan Allah – iaitu mereka harus berkomited apabila menjalankan cara hidup mengikut nilai-nilai yang ditetapkan oleh Allah dalam Al Quran dalam urusan harian mereka. Apabila Allah menetapkan mereka harus menghormati ibu bapa mereka, saudara-mara, jiran-jiran, sahabat handai untuk mewujud dan keadaan tenteram dan harmoni diantara satu sama lain – tanggung-jawab mereka ialah mempraktikkan nilai-nilai dalam diri mereka sebagai komitmen mereka kepada Allah. Ianya memerlukan pengorbanan dengan cara merendahkan diri dalam segala tindak-tanduk mereka, kejujuran, keikhlasan, bersopan-santun dan sikap keikhlasan untuk faedah orang-orang disekeliling mereka. Malangnya kebanyakan manusia bersikap repulsif untuk berkomited diri mereka kepada nilai-nilai asas ini sebagai cara hidup. Kebanyakan mereka tidak rela mengorbankan ego mereka, ketamakan mereka, kesombongan mereka dan perasaan hasat-dengki mereka untuk menegakkan tanggung-jawab mereka untuk membuat kerja-kerja kebaikan atau good deeds.

Itulah diantara nilai-nilai murni yang diajar oleh Al Quran - tetapi penjaja-penjaja agama telah dengan sengaja menukar maksud ayat-ayat Allah dengan mengatakan keutamaan dalam cara hidup manusia ialah mereka harus beramal dengan cara memperbayakkan aktiviti-aktiviti ritual.

Apabila ayat 6:162-163 diteliti dengan betul-betul - kita dapati – Allah tidak mempunyai sekutu. Dengan kata lain, Allah tidak perlu mana-mana Nabi atau atau penjaja-penjaja agama untuk memberi petunjuk kepada manusia lain. Allah telah perintah kepada pembawa utusanNya untuk memberitahu manusia bahawa Al Quran itu lengkap dan terperinci dan mereka tidak seharusnya mencari kitab-kitab lain untuk menjadikan hukum-hukum yang tidak ditetapkan olehNya.

“Apakah selain dari Allah harus aku mencari sebagai hakim? Dialah yang menurunkan kepada kamu Al Quran itu dengan terperinci. Orang-orang yang diberi Kitab itu – mereka tahu bahawasanya ia diturun dari Tuhan mereka dengan benar. Maka janganlah kamu jadi orang yang ragu-ragu.” (6:114)

Tuhan semesta alam tidak menurukan KitabNya dengan sia-sia. Atau terdapat diantara kandungan KitabNya perlu dijelaskan oleh Nabi atau manusia lain - sebab tugas penjelasan ayat-ayatNya adalah hakNya semata-mata. Malahan Nabi sendiri telah dilarang oleh Allah:

“Janganlah kamu cuba mempercepatkan pertuturanmu dengannya kerana hendak menguasainya. Sesungguhnya atas Kamilah mengumpukkannya – dan membacakannya. Maka apabila setelah Kami membacakannya – maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya atas Kamilah untuk menperjelaskannya.” (75:16-19)

Tiada siapa didunia ini yang boleh memberi petunjuk kepada orang lain – termasuklah Nabi sendiri:

“Sesungguhnya kamu tidak boleh beri petunjuk kepada orang yang kamu kasihi. Akan tetapi hanya Allah sahaja yang boleh beri petunjuk kepada sesiapa Dia kehendaki – dan Dia sahajalah yang tahu siapa yang layak mendapat petunjuk." (28:56)

Jadi bagaimana orang-orang muslim boleh percaya imam-imam dan ustaz-istaz mereka boleh beri petunjuk kepada mereka? Apakah mereka tidak percaya Nabi Muhammad sendiri tidak boleh beri petunjuk kepada bukan saja kepada orang ramai – malahan dia tidak mampu memberi petunjuk kepada orang yang dia paling sayang!

Allah tidak pernah menurunkan mana-mana ayat dalam Al Quran meminta manusia untuk menyembahNya dengan aktiviti-aktiviti ritual setiap hari. Dia menurunkan ayat-ayatNya kepada berpuluh-puluh Nabi dengan hanya satu konsep ciptaanNya yang satu:

“Aku tidak mencipta jin dan manusia melainkan mereka abdikan diri untuk Aku (li-ya’-buduni).” (51:56)

Ayat diatas amat paling mudah difahami. Tanggung-jawab manusia ialah mereka harus abdikan diri mereka untuk Allah. Penjaja-penjaja agama telah memutar-belitkan perkataan li-ya’buduni ini kepada “mereka menyembah Aku” – walaupun akar perkataan ini berasal dari A’bdi – satu perkataan yang selalu diguna dalam bahasa Malaysia – yang bermaksud “Hamba”. Apabila ianya digunakan sebagai “Ya’budun” – maksudnya ialah “Mereka abdikan diri”. Kita selalu baca dalam Al Quran Allah memanggil manusia sebagai “Hamba-hambaNya – dan perkataan yang digunaNya ialah “A’bdi-hi”.

Kita hanya perlu mengunakan hanya sedikit akal yang dianugergarkan oleh Allah. Pada satu ketika dulu orang-orang Amerika mengambil orang-orang kulit hitam sebagai hamba-hamba mereka. Apakah pernah kita dengar atau lihat hamba-hamba mereka menyembah tuan-tuan mereka? Kita semua tahu hamba-hamba kulit hitam ini mengabdikan diri mereka kepada tuan-tuan mereka dengan cara berkomited menjalankan tugas-tugas mereka mengikut apa yang diperintah oleh tuan-tuan mereka. Mereka akan dihukum dan diseksa sekiranya mereka lalai atau enggan atau melanggar dengan perintah-perintah tuan mereka. Mereka tidak boleh berdolak-dalik dengan apa saja alasan sekali pun!

Apabila Allah memanggil manusia sebagai hamba-hambaNya – apakah kita boleh percaya kosep ini berlainan dengan istilah perkataan ini digunakan kepada hamba-hamba kulit hitam ini? Bolekah kita percaya tugas hamba-hamba atau a’bdi orang-orang Amerika ialah “menyembah” tuan-tuan mereka? Mungkin penjaja-penjaja agama sahaja yang boleh percaya sedemikian. Ini semua adalah kerana mereka sendiri telah dibelenggu minda mereka dan diperdaya oleh orang-orang Arab yang Allah kutuk dalam KitabNya:-

“Orang-orang Arab itu amat keras kekafiran dan kemunafikan mereka – dan lebih baik bagi mereka tidak mengetahui batas-batas yang diturunkan Allah atas rasulNya. Dan Allah amat Mengetahui – Bijaksana.” (9:97)

Allah tidak pernah memanggil mana-mana manusia sebagai “penyembah-penyembahNya” – akan tetapi Dia tetap konsisten menggelarkan kesemua manusia tidak kira bangsa, bahasa atau warna kulit – sebagi “Hamba-HambaNya”. Adalah menjadi tanggung-jawab setiap hamba itu mencari jalan untuk mengetahui apakah tugas-tugas yang harus mereka lakukan untuk berkhidmat atau dalam bahasa Arabnya “A’budu” kepada Penciptanya. Bagi mereka yang percaya mereka harus berkhidmat untuk Allah – sudah tentunya mereka tahu arahan-arahan ini boleh didapati dari Kitab yang diturunkan kepada pembawa utusanNya:

“Itulah Kitab yang tiada keraguan didalamnya bagi orang-orang yang setia – iaitu orang-orang yang percaya kepada yang ghaib dan mereka mengamati komitmen mereka - dan sebahagian dari apa yang Kami berikan kepada mereka – mereka menafkahkan.” (2:2-3)

“Thaa Sin – Inilah ayat-ayat Al Quran – Kitab yang jelas – petunjuk dan khabar gembira untuk orang-orang yang beriman – iaitu orang-orang yang mengamati komitmen mereka – dan memberinya kesucian – dan mereka dengan akhirat mereka yakin.” (27:2-3)

“Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengabdikan diri mereka secara ikhlas untukNya – itulah cara hidup yang jujur – dan supaya mereka mengamati komitmen mereka – dan memberinya kesucian. Demikian itu cara hidup yang lurus.” (98:5)

“Sesunggunhnya orang-orang yang membaca Kitab Allah - mereka mengamati komitmen mereka – dan mereka menafkahkan sebahagian dari apa yang telah Kami beri rezeki kepada mereka secara tersembunyi - dan terang-terang mereka hanya mengharapkan satu perdagangan yang tidak rugi.” (35:29)

Apa yang jelas dalam ayat-ayat diatas - tanggung-jawab manusia sebagai hamba atau abdi ialah dengan cara berkomited dengan melakukan segala perintah Allah dengan ikhlas dan jujur - dan sudah tentu kesemua ini tidak boleh dikerjakan dengan cara “MenyembahNya”.

Menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang diberi Allah, perhubungan mesra diantara manusia, menjalankan perdagangan dengan adil, disiplin moral dan menunaikan janji-janji diantara sesama manusia – adalah diantara beberapa tanggung-jawab seseorang hamba itu berkhidmat untuk Allah. Yang pasti – kita tahu nilai-nilai ini baik untuk kesemua manusia.

Walaubagaimanapun – hari ini apabila kita bertanya kepada mana-mana orang muslim – apakah amalan dalam agama mereka yang betul-betul mereka melakukannya mengikut Al Quran? Dan minta mereka tunjukkan buktinya dari Al Quran – sudah pasti tiada satu orang pun diantara mereka boleh menjawab soalan ini.

Apabila kita baca sejarah orang-orang yang terdahulu sebelum Al Quran itu diturunkan – kita dapati orang-orang yang menerima Kitab Allah – mereka memilih untuk berpaut kepada agama yang diada-adakan oleh Thaghut yang menetapkan kepada mereka kepercayaan mitos-mitos dan hukum-hakam yang mencermin hukuman barbarik yang tidak mempunya timbang rasa. Membunuh manusia lain yang tidak sependapat dengan mereka adalah hukuman yang biasa bagi hukum-hukum Thaghut ini. Hukum-hukum jahiliah inilah yang sarat dimuatkan dalam undang-undang syariah agama Arab.

Apa yang diajar oleh Allah dalam kesemua Kitab yang diturunkanNya dari dulu sehingga sekarang ialah supaya manusia menegakkan amalan-amalan atau kerja-kerja kebaikan sesama manusia. Tetapi disebabkan manusia memilih untuk mengikuti agama yang diada-adakan – mereka gagal mempromosikan kesopanan, ketulusan, kejujuran, merendahkan diri, kasih sayang – atau bersikap adil terhadap satu sama lain dalam cara hidup mereka. Mereka memilih untuk membuang masa dengan menumpukan kerja-kerja menyembah Pencipta mereka pada waktu-waktu tertentu melalui sebuah binaan batu dengan harapan apa saja amalan-amalan mereka yang tidak berasaskan petunjuk Allah – atau apa saja kesalahan yang telah mereka lakukan – mereka akan diampuni oleh Tuhan mereka. Itulah anggan-anggan kosong mereka.

Adalah menjadi kebiasaan kebanyakan mereka memilih untuk mempersekutukan Allah dengan Nabi-NabiNya – mereka mempersekutukan Allah dengan cara mentaati ajaran imam dan ulamak-ulamak mereka – dan yang paling dangkal sekali mereka tidak sedar mereka mempersekutukan Allah dengan “Batu”!

Mereka enggan menerima satu konsep yang mudah dari Al Quran – iaitu menjalankan satu cara hidup yang lurus atau deen-al-hunafa sebagaimana yang mereka baca dalam sura 98 ayat 5. Apa yang disarankan dalam ayat tersebut ialah supaya mereka mengamati komitmen mereka kepada apa yang ditetapkan oleh Allah mengikut KitabNya tanpa mencampur-adukkannya dengan mana-mana kitab lain. PerintahNya jelas dan mudah difaham bagi orang-orang yang jujur dan hati bersih. Allah tidak pernah cuba untuk membebankan mana-mana hambaNya dengan kerja-kerja yang tidak mendatangkan hasil.

Walaubagaimanapun, bagi orang-orang yang memilih untuk percaya kepada agama – Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka - dan mata mereka ditutup olehNya untuk memahami konsep-konsep yang mudah ini.

“Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya itu – sama saja bagi mereka – samada kamu peringatkan mereka atau tidak kamu peringatkan mereka – mereka tidak akan percaya. Allah telah mengunci mati hati mereka dan atas pendengaran mereka – dan atas mata mata mereka ada tabir. Bagi mereka siksaan yang besar.” (2:6-7)

Bagi orang-orang jenis ini harapan mereka untuk kembali kepada Allah hanyalah dengan satu jalan sahaja. Mereka harus ber-islah atau reformkan diri dengan cara – memberanikan diri untuk berlepas dari belenggu-belenggu kepercayaan agama mereka - merendahkan diri – jujur – dan ikhlas terhadap ayat-ayat Allah. Mereka harus ambil iktibar bagaimana syaitan menguna tipu helahnya untuk menyesatkan Adam. Setelah sekian lama, Allah telah mengutus pembawa utusanNya untuk menyampaikan ayat-ayatNya kepada anak-anak Adam, dan Dia tidak lupa memberi pesanan ini kepada mereka:

“Wahai anak-anak Adam. Jangan sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana dia mengeluarkan kedua ibu-bapa kamu dari taman. Dia telah mencabut dari keduanya untuk memperlihatkan keburukan (sikap) kedua mereka. Sesungguhnya dia dan qabil-qabilnya dapat melihat kamu – sedangkan kamu tidak dapat melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah sediakan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin (Au-lia) bagi orang-orang yang tidak percaya.” (7:27)

“Wahai anak-anak Adam – apabila datang kepada kamu pembawa-pembawa utusan diantara kamu yang menceritakan kepada kamu tentang ayat-ayat Aku – maka barangsiapa yang setia dan memperbetulkan diri (reform atau As-laha) – maka tidak ada ketakutan atas mereka – dan tidak pula mereka akan bersedih. Bagi orang-orang yang berdusta dengan ayat-ayat Aku dan menyombongkan diri terhadapnya – mereka itulah penghuni Api – mereka kekal didalamnya buat selama-lamanya.” (7:35-36)

Allah memberi jaminan barangsiapa yang berkomited kepada ayat-ayatNya semata-mata – mereka tidak akan merasa sebarang ketakutan dan mereka tidak akan merasa sedih.

Kebanyakan orang muslim termasuklah orang-orang Melayu yang mengikuti ajaran imam-imam mereka – mereka percaya, mereka mendapat petunjuk walaupun tiada siapa diantara mereka yang tahu apa yang tercatit dalam Kitab Allah.

Membuat keputusan untuk melepaskan diri dari belenggu-belenggu kepercayaan agama yang diajar oleh imam-imam untuk berpegang kepada ayat-ayat Allah semata-mata - adalah perkara yang paling sukar sekali dilakukan oleh mana-mana individu. Perasaannya adalah serupa dengan membuat pengakuan bahawa segala kepercayaan agama seseorang itu - dari kecil sehingga dewasa – semuanya salah. Orang-orang jenis ini telah dirantai leher mereka oleh Thaghut yang mereka mempersekutukan - dan Allah telah menetapkan mereka tidak sekali-kali akan meninggalkan kepercayaan agama mereka untuk berkomited kepada ayat-ayat Allah semata-mata - walaupun dengan bukti-bukti yang nyata:

“Tidaklah orang-orang yang tidak percaya dari kalangan ahli-ahli kitab - dan juga orang-orang yang mempersekutukan itu akan meninggalkannya - walaupun datang kepada mereka bukti-bukti yang nyata – oleh pembawa utusan dari Allah yang membaca lembaran-lambaran yang suci. Didalamnya termaktub yang lurus” (98:1-3)

“Dan mereka tidak diperintah melainkan supaya mereka mengabdikan diri untuk Allah – berikhlas kepadaNya cara hidup yang jujur dan mereka mengamati komitment dan beri ianya kemurnian (Wa-yu-qi-mus-solla wa-yu’-tuz-zakaa). Dan demikian itulah cara hidup yang lurus." (98:5)

Cara hidup yang lurus seseorang itu diukur melalui komitmennya dari kerja-kerja kebajikan atau kebaikannya – bukan melalui aktiviti sembah menyembah sepertima yang dilakukan oleh pagan. Seseorang itu harus mempraktikkan kerja-kerja ini mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah mengikut KitabNya sahaja. Salah satu cara untuk mengamati komitmen dan memurnikan ajaran-ajaran Allah – ialah dengan bersikap jujur dan ikhlas sehingga ianya menjadi sebati dalam dalam cara hidupnya. Diantara kerja-kerja kebaikan yang ditetapkan Allah:

“Dan telah ditetapkan Tuhan kamu bahawa jangan sekali-kali kamu abdikan diri melainkan kepada Dia. Dan terhadap kedua-dua ibu-bapa - sehingga mereka tua – salah satu atau kedua-duanya sekali. Sesungguhnya jangan sekali-kali kamu kata kepada kedua-duanya “Ah” sekali pun – dan jangan kamu membentak kedua-duanya. Dan berkata-katalah kepada kedua-duanya pertuturan yang mulia – dan rendahkan diri kamu terhadap kedua-duanya dengan penuh kasih sayang – dan berdoalah – “Ya Tuhanku – kasihanilah kedua-dua ibu-bapaku sebagaimana kedua-duanya memilihara aku dari kecil.” (17:23-24)

“Dan berkhidmatlah untuk Allah dan jangan kamu mempersekutukan denganNya dengan apa-apa saja – dan kepada kedua ibu bapa kamu berbuak baiklah – dan saudara-mara - – dan anak-anak yatim – dan orang-orang miskin – dan jiran tentangga yang dekat dan yang jauh – dan teman-teman sejawat – dan orang-orang yang dijalan (Allah) – dan kanak-kanak dalam kuasa kamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga-bangga.” (4:36)

Sekiranya kita mengabdikan diri kita untuk Allah dengan menyerapkan nilai-nilai yang disebut dalam ayat-ayat diatas sebagai komitmen kita kepada Allah - bayangkan bagaimana impak global dari nilai-nilai murni ini? Itulah diantara tanggung-jawab kita sebagai hamba Allah yang sebenarnya yang terdapat dalam Al Quran. Kita harus sanggup mengorbankan diri untuk berkomited menanam nilai-nilai ini dalam diri kita. – lalu kita digalakkan untuk berkata: “Komitmen aku, pengorbanan aku, hidup aku dan mati aku hanyalah untuk Tuhan semesta alam.” (6:162).

Kita hanya perlu untuk bersetuju dengan apa yang Allah tetapkan dan berkomited kepadanya dan jadikan ianya sebagai salah satu sifat cara hidup kita. Kesemua manusia dimuka bumi ini akan menghormati kita!

Ketetapan-ketetapan seumpama ini bukanlah satu ketetapan yang baru – malahan ianya juga telah diilhamkan kepada Nabi Musa sebagai salah satu ketetapanNya untuk Bani Israel.

“Dan ketika Kami mengambil janji-janji Bani Israel. “Janganlah kamu abdikan diri kepada selain dari Allah. Dan kepada kedua ibu-bapa kamu berbuat baiklah – dan kaum kerabat – dan anak-anak yatim – dan orang-orang miskin. Dan bertuturlah kepada manusia dengan cara baik – dan amatilah komitmen dan beri ianya kemurnian (Wa-aqi-mus-solla wa-aatus-zakaa). Kemudian kamu berpaling kecuali sedikit daripada kamu – dan kamu orang-orang yang berpaling.” (2:83)

Ayat 2:83 memberitahu kita kaum Bani Israel tidak berkomited kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk tidak mengabdikan diri mereka untuk Allah, berbuat baik dengan kaum kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dan mereka tidak mempunyai perhubugan baik dengan manusia-manusia selain dari kaum mereka sendiri – walaupun Allah minta mereka mengamati komitmen-komitmen mereka supaya penjanjian mereka dengan Allah itu murni.

Perkataan “Wa-aqi-mus-solla” yang digunakan Allah dalam ayat 2:83 adalah urutan dari apa yang harus Bani Israel lakukan dalam cara hidup mereka. Allah tidak meminta mereka untuk mendirikan sembahyang supaya mereka boleh menunaikan janji-janji mereka. Mereka harus menunaikan janji-janji ini dengan mempraktikkan kesemua apa yang mereka telah bersetuju.

Begitu juga setiap kali Allah mengunakan ungkapan “Aqi-mus-solla wa-aatuz-zakaa” dalam Al Quran – ianya sentiasa disertakan samada sebelum atau selepas ungkapan ini dengan amalan-amalan atau ajaran-ajaran yang dipertanggung-jawab keatas kita. Malangnya musuh-musuh Allah telah mencemarkan maksud ungkapan ini dengan amalan-amalan Arab pagan.

Apa yang diutarakan oleh Allah dalam Al Quran serta Kitab-Kitab sebelumnya ialah supaya hamba-hambaNya berkomited kepada apa yang diajarNya untuk mereka menjalankan cara hidup mereka. Apa saja yang telah diilhamkan kepada Bani Israel dalam KitabNya – Dia mengulanginya lagi dalam Al Quran dan bagi mereka yang memberi persetujuan diri mereka untuk mentaatinya – mereka diperingakkan berkali-kali supaya mengamati komitmen mereka.

Berkali-kali Allah memperingatkan kita bahawa mereka yang percaya kepadaNya – mereka harus mengabdikan diri untukNya dengan mengamati kehendakNya melalui komimen-komitmen mereka – dan mereka harus melakukan kerja-kerja kebaikan mereka dengan jujur supaya kemurnian ajaran-ajaranNya terjaga. Kesemua apa yang perlu manusia berkomited dengannya telah diperincikan dalam Al Quran. Sebagai contoh:

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim melainkan dengan cara baik sehingga ia sampai dewasa – dan tunailah segala janji-janji. Sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya kembali. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat dan timbanglah dengan adil dengan lurus. Demikian itu lebih baik kesudahannya. Dan jangan kamu mengikuti apa yang tidak ada bagi kamu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran (telingga) dan penlihatan (mata) dan hati – tiap-tiapnya itu akan ditanya,” (17:34-36)

Apabila Allah berkata “Jangan kamu mengikuti apa yang kamu tidak ada ilmu padanya” – manusia harus berkomited dengan ajaran ini. Malangnya disebabkan kebanyakan manusia itu sedar mereka harus percaya kepada Allah – mereka cari penjaja-penjaja agama untuk mendapatkan bimbingan. Mereka lupa mereka mempunyai tanggung-jawab sendiri untuk mencari ilmu Allah itu terus dari Allah. Mereka tahu Allah telah menurunkan KitabNya melalui pembawa utusanNya – tetapi disebabkan sikap malas - mereka sanggup jadi pak turut – walaupun penjaja-penjaja agama yang mereka ikuti itu semuanya tidak boleh jamin diri mereka sendiri diakhirat nanti. Allah tidak pernah memberi kuasa kepada mana-mana penjaja agama ini sebagai pemimpin-pemimpin untuk cara hidupNya.

“Alif Lam Min Shaad. Kitab yang diturunkan kepada kamu. Maka janganlah ada dalam dada kamu kesempitan disebabkannya – supaya kamu beri peringatan dengannya – dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu – dan jangan sekali-kali kamu mengikuti dari selain daripadanya sebagai pemimpin. Amat sedikit kamu ambil pelajaran.” (7:1-3)

Apabila Allah berkata dengan jelas “Jangan sekali-kali kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain dari Al Quran” maka manusia harus yakin denganNya tanpa memberi sebarang alasan. Dia juga berkata Al Quran itu adalah sebagai peringatan dan manusia boleh mendapat pelajaran darinya – tetapi Dia juga tahu – “Amat sedikit kamu yang mengambil pelajaran”. Sekiranya manusia itu percaya kepada Allah – mereka harus belajar dari Allah melalui QuranNya – dan Dia telah berjanji sambil bertanya kepada hamba-hambaNya empat kali:

“Kami mudah Al Quran itu sebagai peringatan. Maka adakah dari orang-orang yang mahu ambil pelajaran?" (54:17, 22, 32, dan 40)

Tidak ada sebab mana-mana manusia memberi alasan mereka mengikuti penjaja-penjaja agama kerana mereka tidak boleh faham ajaran-ajaran Allah dalam KitabNya – sedangkan Allah sendiri berkata – “Kami mudahkan Al Quran itu sebagai peringatan”. Sebenarnya mereka tidak mahu berfikir!

Sehingga hari ini tidak ada satu penjaja-penjaja agama di Malaysia yang menyampaikan apa-apa peringatan dari Allah mengikut Al QuranNya. Apabila kita bertanya mana-mana penjaja agama – siapakah rasul yang paling berjaya sekali dengan mendapat pengikut yang paling ramai diantara rasul-rasul lain? Tiada siapa diantara mereka yang boleh menjawabnya atau menunjukkan ayatnya dalam Al Quran.

Seseorang muslim yang mengaku dia percaya dan bersetuju petunjuk dengan Allah sebenarnya boleh diuji dengan komitmen-komitmennya kepada apa yang diajar Allah dalam KitabNya. Islam ketenteraman yang diajukan oleh Pencipta kita sepatutnya dilihat dengan kerja-kerja kebaikan atau deeds dan merit. Dan dari cirri-ciri inilah kita boleh kenal mereka.

Malangnya penjaja-penjaja agama menggalakkan pengikut-pengikut mereka untuk menjadi burung kakak tua dengan membaca Al Quran dalam bahasa Arab – supaya pengikut-pengikut mereka tidak berkomited dengan ajaran-ajaran Allah. Apa saja yang mereka ajar dari kitab-kitab selain dari Al Quran dijadikan panduan hidup pengikut-pengikut mereka – tanpa mendapat faedah dari Allah. Aktiviti ritual sembahyang tidak terdapat dalam mana-mana surah dalam Al Quran dan Allah tidak pernah sama-sekali menurunkan mana-mana KitabNya yang menyuruh sesiapa SembahNya! Apa yang ditetapkanNya dalam Kitab-KitabNya adalah saranan-saranan supaya manusia adbikan diri untukNya melalui kerja-kerja kebaikan atau deeds. Aktiviti sembah-menyembah adalah amalan-amalan pagan dan kesemua mereka perlu sesuatu lambang atau ikon sebagai objek tumpuan. Dan ini termasuklah agama Arab yang mengunakan sebuah bangunan batu sebagai pusat tumpuan pengikut-pengikut mereka untuk bersembahyang kepadanya.

Itulah apa yang dijaja oleh pakar-pakar agama Arab. Mereka meyakinkan pengikut-pengikut mereka bahawa mereka boleh jadi seorang muslim yang baik apabila mereka sembahyang lima kali satu hari mengadapkan muka mereka ke bangunan batu yang ada di mekah. Itulah tiang agama yang terpenting dalam agama mereka.

Sebenarnya penjaja-penjaja agama Arab ini kesemua mereka adalah jadi pak turuk agama Arab. Apabila orang-orang Arab yang telah ditetapkan kekafiran dan kemunafikan mereka amat keras – penjaja-penjaja agama Arab diMalaysia tidak mengambil peduli dan mereka mengikuti ajaran-ajaran orang Arab ini dengan membuta tuli.

Mereka tidak tahu orang-orang Arab sudah mencemarkan satu perkataan yang amat penting dalam Al Quran (yang sepatutnya mempunyai konsep yang paling penting dalam cara hidup yang ditetapkan oleh Allah) dengan memberi maksud yang amat berlainan daripada konsep asal bahasa Arab dalam Al Quran.

Mereka telah memutar-belitkan perkataan “Sol-laa” (yang bermaksud Komitmen) sebagai aktiviti sembahyang ritual. Apabila maksud ayat ini diputar-belitkan maka manusia akan tinggal tanggung-jawab mereka yang sebenarnya dan mereka tumpu kepada maksud yang diberi oleh orang-orang Arab.

Sebelum kita meneroka bagaimana orang-orang Arab memutar-belit kalimat-kalimat Allah oleh dalam Al Quran – lebih baik kita dahului dengan meneroka bagaimana perkataan “Sol-laa” yang panggil oleh penjaja-penjaja agama Arab sebagai “Salat” – dan bagaimana mereka dengan licik telah menukar maksud perkataan “Sol-laa” ini menjadi satu perbuatan aktiviti sembahyang. Sembahyang yang kita faham adalah satu aktivi sembah-menyembah secara ritual. Saya akan mulakan dalam tajuk akan dating bagaimana orang-orang Arab telah menukar perkataan “A’bdi” atau “hamba” menjadikan maksudnya kepada Sembah.

1 comment:

  1. salam,

    solat bukan suatu ritual. Ia adalah satu amalan yang punyai rukun seperti qiam (berdiri, rukuk dan sujud). Hanya mereka yang tidak memahami islam sahaja yang solat dalam keadaan lalai. Mereka menganggap solat itu menyusahkan, kerna mereka tidak memahami/menghayati apa yang mereka lafazkan di dalam solat.

    saudara menafikan, perlunya sujud secara fizikal. Apakah saudara tidak pernah sujud padaNya?

    Saat yang paling dekat bagi seorang hamba untuk berada di samping Tuhannya, ialah ketika dia sujud. Dari itu hendaklah kamu memperbanyakan doa ketika sujud itu. – Hadis riwayat Imam Muslim dalam Shahihnya, Kitab al-Sholaah, no: 482.

    ReplyDelete