Tuesday, March 15, 2011

Bab Kedua - Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad bukan Penyembah Allah

Nabi Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad kesemua mereka adalah hamba-hamba Allah yang berkomited kepada ajaran-ajaran Allah dan mereka berkhidmat untuk Allah.


Menurut Al Qur’an, semua kitab suci yang diturunkan menekankan satu pesan tunggal yang penting – JANGAN MENGABDI DIRI kecuali hanya kepada Dia. Riwayat Nabi Musa secara jelas diceritakan dengan terperinci dalam banyak surah Al Qur’an sebagai pelajaran yang paling penting bagi orang-orang yang mahu beriman kepada Allah.

Musa telah dipilih oleh Allah khas untuk untukNya sebagai pembawa berita atau Nabi untuk menyelamat manusia daripada ditindas oleh mana-mana orang pihak.

 • “Wahai Musa, Aku telah mimilah kamu khas untuk diri Aku. Pergilah kamu dan saudara kamu dengan ayat-ayat Aku – dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingati Aku.” (20:40-41)
Sebelum Musa diminta pergi kepada Firaun dengan ayat-ayat Allah beliau telah diperingatkan:

 • “Dan Aku telah memilih kamu – maka dengarkanlah terhadap apa yang diilhamkan. Sesungguhnya Aku adalah Allah – tiada Tuhan melainkan Aku. Dengan itu berkhidmatlah (fa’-bud-ni) untuk Aku – Dan amatilah komitmen itu (aqi-mus-solla) untuk mengingati Aku.” (20:13-14)
Allah mengunakan perkataan fa’-bud-ni dan “wa-aqi-mus-solla” kepada Musa apabila beliau pertama kali menerima wahyu – dan selepas Allah membuktikan kebesaranNya kepada Musa – beliau diminta untuk menjalankan tugas. Itulah perkhidmatan atau “Fa’bud-ni” yang harus dia jalankan – dan dia diminta supaya berkomited atau ber“Sol-laa” dengan apa yang diamanahkan kepadanya. Allah tidak pernah meminta Musa untuk “MenyembahNya” apabila beliau diperintah untuk berkonfrantasi dengan Firaun – sebaliknyanya Allah mengajar beliau bagaimana cara untuk menjalankan komitmen-komitmennya:

 • “Pergilah kamu berdua kepada Firaun. Sesungguhnya dia telah melapaui batas – maka bertuturlah kamu bedua kepadanya perkataan-perkataan yang lemah lembut – mudah-mudahan dia beringat atau merasa takut.” (20:43-44)
 • “Janganlah kamu khawatir – sesungguhnya Aku berserta kamu berdua. Aku sedang mendengar dan Aku melihat.” (20:46)
Musa bukanlah orang pertama yang mendengar perkataan “Sol-laa” atau komitmen ini. Orang yang pertama mengunakakan perkataan ini adalah nabi Ibrahim dalam sura 4 ayat 37 apabila beliau berdoa kepada Allah supaya keturunan-keturunannya dan orang-orang yang mengikut jejaknya tidak mempersekutukan Allah. Apabila dia mula menempatkan dirinya dikawasan yang baru disisi sistem Tuhannya – beliau berdoa kepada Allah supaya mereka mengamati komitmen mereka mengusahakan kawasan baru itu – dengan harapan Allah akan memberikan hasil-hasil bumi yang terbaik. Ibrahim tidak pernah bedoa kepada Allah supaya anak-anak cucunya dan orang-orang yang mengikuti jejaknya melakukan aktiviti “menyembah” Allah.

Diwaktu keengganan Firaun untuk melepaskan Bani Israel daripada belenggu-belenggunya – Musa berpesan kepada mereka:

 • “Wahai kaumku, sekiranya kamu beriman dengan Allah – maka bertawakallah kepadaNya – sekiranya kamu benar-benar orang muslim. Lalu mereka berkata, “Atas Allah lah kami bertawakal”. Ya Tuhan kami, janganlah Kamu jadikan kami ditindas (fitnah) bagi kaum yang zalim – dan selamatkanlah kami dengan Rahmat Kamu dari kaum yang tidak percaya itu. (10:84-86)
 • “Kemudian Kami ilhamkan kepada Musa dan saudaranya. “Hendaklah kamu berdua membuat bagi kedua-dua kamu di Mesir beberapa rumah – dan jadikan rumah-rumah kamu sebagai tumpuan fokus (qibla-tan) – dan amatilah komitmen (wa-aqi-mus-solaa) dan gembirakanlah orang-orang yang mukmin.” (10:87)
Musa diminta untuk membuat beberapa rumah di seluruh Mesir sebagai pusat maklumat untuk menyampaikan berita gembira kepada kaum Bani Israel diseluruh mesir sebagai stretegi mereka berhadapan dengan Firaun – bukannya sebagai qiblat untuk mereka bersembahyang. Mereka diminta supaya berkomited dengan berita-berita yang dibawa oleh Musa untuk melepaskan diri mereka dari diperhambakan oleh Firaun.

Musa menyelamatkan Bani Israel dengan cara mereka berkomited kepada tanda-tanda atau ayat-ayat Allah apa yang dibawa olehnya. Tetapi apabila mereka diselamatkan dari Firaun – ada diantara mereka dengan sekelip mata ingin kembali kepada sifat lama mereka - iaitu beraktif semula dengan aktiviti sembah-menyembah berhala.

 • “Dan Kami seberangkan Bani Israel lautan - lalu mereka sampai pada satu kaum yang setia kepada berhala. Mereka berkata, “Wahai Musa, buatlah untuk kami satu tuhan sepertimana mereka yang mempunyai beberapa tuhan”. Musa menjawab, “Sesungguhnya kamu adalah kaum yang bodoh.” (10:138)
Begitulah sifat dan tabi’at manusia yang tidak bersyukur kepada Allah. Apabila mereka ditanam dengan sesuatu kepercayaan dari kecil dengan aktiviti-aktiviti ritual sembah menyembah – tidak mungkin kepercayaan ini dapat dibuang dengan mudah. Walaupun Allah telah selamatkan mereka dari belenggu-belenggu kepercayaan mereka dengan ayat-ayatNya – mereka rasa seolah-olah ada kekosongan dalam hidup mereka sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak dilakukan Mereka jadi binggung.

Dalam pertemuan Musa dengan Allah pada kali keduanya selama 40 malam – kaumnya sudah tidak sabar untuk mengamati kepercayaan mereka dengan melakukan aktiviti “Sembah-Menyembah” – lalu mereka membuat sebuah patung berupa anak sapi – sebagai tuhan disamping Allah. Jiwa mereka memerlukan sesuatu yang boleh dilihat dengan mata kasar untuk dijadikan sebagai objek sembahan mereka. Tetapi apabila mereka disedarkan dengan perbuatan bodoh mereka – mereka akan memberi alasan – “Kami tidak menyembahnya”, atau mereka berkata – “Itu hanyalah lambang kebesaran Allah”.

Apabila Musa membawa ayat-ayat Allah sebagai petunjuk kepada Bani Israel – mereka tidak mengikuti petunjukNya sebagaimana harus mereka berkomited kepadanya. Ada diantara mereka masih perlu kepada kepercayaan yang mempunyai aktiviti sembah menyembah dalam agama – dan untuk tujuan ini ada diantara mereka menyelewengkan maksud kalimah-kalimah Allah kepada maksud-maksud yang tidak diajar olehNya. Mereka melakukan semua ini hanya kerana mereka rasa mereka perlu ada agama – sedangkan Allah hanya perlu mereka berkomited kepada perintah-perintahNya sahaja:

 • ”Dan Kami berikan kepada Musa sebuah kitab suci, dan menjadikannya petunjuk bagi Bani Israil, katakanlah: ’Janganlah kamu mencari penganjur (waki-laa) selain daripada Aku’.” (Surat 17 Ayat 2).

 • “Dan semasa Kami mengambil perjanjian Bani Israel bahawa kamu tidak mengabdikan diri selain dari Allah – dan berbuat baik kepada kedua ibu-bapa kamu – dan kaum kerabat kamu – dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin – dan bertutur kepada manusia dengan baik-baik. Dan amatilah komitmen dan berikan ianya kemurnian. Kemudian kamu berpaling – kecuali sedikit sahaja daripada kamu – dan kamu orang-orang yang berpaling.” (2:83)
 • “Maka telah mengantikan orang-orang jahat perintah-perintah selain dari apa yang dikatakan kepada mereka – dan Kami turunkan atas orang-orang yang jahat itu siksa dari langgit dengan sebab mereka adalah orang yang membuat fasik.” (2:59)
Agama Yahudi telah dibina bukan atas petunjuk Allah – tetapi ianya berasaskan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh imam-imam muktabar mereka. Hari ini kita lihat pengikut-pengikut agama Yahudi menga’bdikan diri mereka kepada sebuah tembok batu diBaitul Muqadis dengan melakukan ritual-ritual sebagaimana yang diajar oleh imam-imam mereka. Apa yang berlaku kepada Bani Israel – dan apa yang terjadi kepada pengikut-pengikut agama Arab hari ini adalah satu lakunan semula bagaimana agama Yahudi diwujudkan oleh imam-imam mereka. Dalam ayat 17:2 Allah memberitahu Bani Israel jangan sekali-kali mereka mencari pengajur untuk kepercayaan mereka melainkan Allah. Tetapi mereka memilih untuk mengikut contoh pengikut-pengikut agama Arab yang mengikut kitab-kitab yang ditulis oleh panganjur-pengajur agama mereka.

Walaubagaimanapun, selepas Musa gagal dalam misinya supaya kaum Bani Israel berkomited kepada perintah-perintah Allah – lalu Dia mengutuskan Isa Putera Mariam kepada kaum yang sama:

 • “Dan sesungguhnya Kami berikan kepada Musa Kitab itu – dan Kami susuli dari sesudahnya dengan rasul-rasul dan Kami berikan Isa Putera mariam bukti-bukti yang nyata – dan Kami perkuatkan dia dengan ruh yang suci. Apakah setiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa apa yang kamu tidak berkenan – kamu menyombongkan diri? Sesungguhnya beberapa golongan mereka kamu mendustakan – dan beberapa golongan lain kamu bunuh.” (2:87)
Apabila Isa Putera Mariam menemui mereka – dia berkata:

 • ”Aku datang kepadamu untuk mengesahkan apa yang ada diantara tangganku dari Taurat, dan menghalalkan bagi kamu sebahagian dari apa yang diharamkan atas kamu. Dan aku datang dengan ayat-ayat dari Tuhan kamu – maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah aku. Sesungguhnya Allah adalah Tuhan aku dan Tuhan kamu – maka abdikan lah untukNya – Inilah jalan aku yang lurus.” (4:50-51)
Isa Putera Mariam tidak pernah memberitahu orang-orang sekelilingnya untuk menyembah Allah. Dia memberitahu kepada kaum Bani Israel supaya mereka abdikan diri kepada Allah yang Maha Esa – namun hari ini orang-orang yang mengakui sebagai pengikutnya telah mengabdikan diri mereka dengan menyembahnya. Nabi Musa tidak pernah dengar perkataan Agama Yahudi semasa dia hidup – dan Isa Putera Marian juga tidak pernah dengar perkataan Agama Kristian seumur hidupnya. Nabi terakhir juga tidak ketinggalan apabila agama-agama Arab dengan perbagai jenama mazhab timbul selepas dia wafat.

Menurut Al Qur’an, Bani Israil lah yang melakukan konspirasi terhadap Tuhan dan Isa putra Maryam. Bani Israil yang menamakan diri mereka sebagai Yahudi menciptakan budaya menyembah tembok dinding sebagai perantaraan untuk Tuhan mereka – dan orang-orang yang mengaku diri mereka pengikut Isa Putera Mariam pula menyembah Isa. Hari ini, semua orang yang memeluk Agama Kristen tidak begitu yakin apakah Isa itu putra Maryam atau dia itu putra Allah atau Allah itu sendiri. Bani Israil hanya memaku namanya pada tiang salib.

 • ”Karena mereka berkata: ‘Kami telah membunuh Al Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah’. Padahal mereka tidak pernah membunuhnya. Mereka tidak pernah menyalibnya. Namun mereka DIARAHKAN agar percaya bahwa memang mereka telah melakukannya. Orang-orang yang berselisih tentang hal ini benar-benar merasa ragu. Mereka tidak tahu yang sesungguhnya. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pernah membunuhnya, itu pasti.” (Surat 4 Ayat 157).
Imam-Imam agama kristen memberi ide kepada penganut agama mereka bahawa mereka harus percaya bahwa Isa Putera Mariam itu disalib, tetapi dalam hati sanubari mereka – Allah berkata mereka tidak yakin tentang hal itu. Tetapi kesemua pendeta Kristen hanya berkata “Kamu harus percaya!’ Namun keyakinan terhadap informasi yang bersifat retorika hanya akan mendukung Cara Hidup yang penuh dengan mitos dan tradisi. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan tentang komitmen diri sendiri terhadap teman-teman, orang tua, keluarga, kerabat, orang-orang miskin, dan anak-anak yatim. Retorik/kepandaian berpidato atau berbicara, penyembahan, aktivi sembahyang ritual, atau agama tidak mampu memenuhi semuanya.

Ketika Al Qur’an diturunkan kepada nabi terakhir, pesan yang dibawanya sama dengan pesan yang diberikan oleh Musa dan Isa. Tak ada satupun ayat dalam Al Qur’an yang mengatakan, ‘Janganlah ‘menyembah’ kecuali kepada Tuhan’, namun dalam banyak ayat peraturan mengatakan Janganlah kamu mengabdi selain kepada Allah:
 • “Alla ta’budu illaa iyahu” (17:23)
 • “Janganlah kamu Mengabdi selain Dia.” (Surat 17 Ayat 23).
Yang pasti Muhammad telah diberitahu supaya membaca apa yang telah diilhamkan kepadanya dari Al Quran – dan dia diperintah untuk berkomited kepada apa yang dia baca. Komitmen-komitmennya kepada perintah Allah akan menjauhikan dirinya dari melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan kemungkaran. Apabila dia berkomited kepada perintah-perintah Allah dengan sendirinya dia mengingati Allah.

 • “Bacalah apa yang telah diilhamkan kepada kamu dari Kitab itu – dan amatilah komitmen (So-laa-ta). Sesungguhnya komitmen (So-laa-ta) itu mencegah kamu dari membuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu adalah lebih besar – dan Allah Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (29:45)
Oleh kerana itu Muhammad telah diperintah untuk memberitahu orang-orang disekelilingnya:
 • “Komitmen aku, pengorbanan aku, hidup aku dan mati aku hanyalah untuk Allah – Tuhan semesta alam.” (6:162)
Adalah tidak masuk akal seseorang itu boleh mengelakkan diri dari membuat perbuatan-perbuatan keji dan mungkar hanya dengan mengerjakan aktiviti “sembahyang”. Sebaliknya seseorang itu boleh mengelakkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk ini dengan sentiasa mengingati dan berkomited kepada perintah-perintah Allah dari KitabNya.

Secara ringkas, adalah aneh dan satu penghinaan kepada Allah dengan mengaitkan perkataan a’bd (na’budu) dengan melakukan “Sembah” kepadaNya yang disertai dengan gerakan tubuh cara tertentu, menghadap ke arah tertentu, atau patung, atau dinding, atau bangunan batu, atau gambar, berjalan mengitari bangunan batu dan sebagainya. Semua ini merupakan ritual penyembahan berhala, yang diciptakan oleh manusia untuk menyederhanakan apa yang tidak biasa mereka fahami.

Dalam Islam yang ideal, ‘Abd adalah hamba yang MENGABDI ‘na’budu’ Tuhan-Nya dengan memenuhi janji yang ditentukan melalui komitmen. Dia tidak memenuhi janjinya dengan melakukan penyembahan. Perbuatan ‘amal’ adalah pengabdian atau ‘ibadah’. Dengan itu, ‘Na’budu’ berarti ‘Kami Mengabdi’ dan ‘ibadah’ adalah pengabdian yang kita berikan saat kita menjunjung tinggi komitmen dengan menjalankan perintah yang telah ditentukan. Semua penyerahan diri ini adalah pengabdian kepada Allah.

 • “Dan berjuanglah kamu di jalan Allah dengan perjuangan yang sesungguhnya. Dia telah memilih kamu tanpa membebankan kesulitan terhadap dirimu sebagai cara hidup (deen), prinsip dari leluhurmu Ibrahim. Dialah orang yang telah menamai kamu sebagai orang berkeadaan damai (Muslim) Oleh karena itu, para utusan itu akan menjadi saksi atas kamu dan kamu menjadi saksi atas segenap manusia. Karena itu amatilah komitmen dan jagalah kemurniannya, (solaa-ta-wa-atu-Zakaa) dan berpegang teguh kepada Allah. Dialah pelindung mu, pendukung yang paling baik.” (Surat 22 Ayat 78).
Inilah pengabdian yang harus diberikan para hamba Allah kepada Allah. Tindakan memenuhi janji yang ditetapkan dan berjuang demi Allah melalui komitmen dan menjaga kemurniannya adalah Solaa-ta wa-atu-Zakaa.

Oleh karena itu ya’budu bukanlah menyembah namun mengabdi.

6 comments:

 1. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah, yang lain dari Allah, menjadi bahan-bahan bakaran yang dilemparkan ke dalam Neraka Jahanam; kamu (sudah tetap) akan memasukinya. (98) Kalaulah mereka (yang kamu sembah) itu tuhan-tuhan, tentulah mereka tidak masuk ke dalam Neraka dan (ketahuilah), semuanya (yang menyembah dan yang disembah) akan kekal dalam Neraka selama-lamanya. (99) Surah Al-Anbiya. Taatlah hanya pada Allah.

  ReplyDelete
 2. Ummatan Wahidah..
  Dlm AQ adalah orang2 yang ikut AD-DIN yang diajar oleh Nabi-Nabi Allah.. tanpa membezakan..
  Oleh itu AD-DIN yang diajar oleh Nabi-Nabi adalah dari YANG SATU..
  Salamm..

  ReplyDelete
 3. Bismillah: Sebenarnya menghadap kiblat itu bukanlah menyembah batu. Tapi menyatukan arah untuk menyembah Allah. Seperti seseorang menghantar surat pada pejabat pos juga. Surat itu bukanlah untuk pejabat pos, tetapi untuk orang lain.

  ReplyDelete
 4. Kalau tak sembah batu - tolong teruskan amalan-amalan saudara.

  Apabila posman hantar surat kepada kita - apa yang penting ialah isi kandungan surat yang kita terima - bukannya posman.

  Apa yang berlaku kepada orang-orang Melayu mereka jadikan posman lebih penting dari surat.

  ReplyDelete
 5. Salamun a'laikum...admin,dan pembaca2 blog...disini hamba ingin mengutarakan sekelumit faham yg menjadi pegangan hamba selama ini...Islam ini disebut dlm Al-Quran sbg ad-Dean iaitu cara hidup bukanlah 'agama' krn jika kita faham sbg agama,selama itulah fahaman kita akan disempitkan kpd amalan yg berbentuk 'spiritual' semata2 krn asal usul perkataan 'agama' itu pun bkn bererti cara hidup apalagi jika dikaitkan dgn Islam ia berasal dr perkataan Sanskrit..disini hamba tidak mahu mengulasnya lebih lanjut..tuan2 boleh membuat penelitian dan kajian itu lebih baik bg hamba...kata2 spt ibadah @ ibadat sebenarnya berasal dr akar kata 'abda'yg membawa maksud hamba..jd abda,abdi,abdu.. Semuanya membawa maksud yg sama iaitu hamba.Jd kata perkataan ibadah membawa maksud penghambaan..jd konsep dlm ad-Dean atau cara hidup..ibadah itu membawa maksud penghambaan..jd bgmn caranya penghambaan yg perlu dilaksanakan oleh seseorang Muslim dan mukmin dalam cara hidupnya?disini menjadi kekeliruan dimana Islam jika dipandang dr sudut 'agama' dan ibadah membawa maksud menyembah dgn kaedah 'ritual' menjadikan Islam itu agama ritual..krn selama mana manusia itu diciptakan,sejak berkurun lamanya telah beranggapan bahawa 'PERLUNYA' sesuatu bentuk penyembahan atau ritual keatas tuhan atau 'Illah' dr situlah bermulanya kesesatan umat manusia..yg masing-masing telah menciptakan ritual agama.Didlm Al-Quran byk sekali diterangkan tentang shalat.. tetapi tidak suatu ayat pun menerangkan apakah shalat itu suatu kaedah penyembahan atau ritual..hamba..begitu juga dgn perkataan sujud,sajid,sujad,ruku',raka'i,shalat,shalla,shallu,shalawat,masjid,masjidil haram, dan lain2 lagi perkataan..hamba menyeru kpd umat Islam yg ada agar kembali kpd Ajaran Islam yg berteras kpd Al-Quran sebagai sumber Hukum yg utama.. InsyaAllah..ada masa nnti akan hamba terangkan faham hamba tentang shalat..

  ReplyDelete
 6. Salamun a'laikum...admin,dan pembaca2 blog...disini hamba ingin mengutarakan sekelumit faham yg menjadi pegangan hamba selama ini...Islam ini disebut dlm Al-Quran sbg ad-Dean iaitu cara hidup bukanlah 'agama' krn jika kita faham sbg agama,selama itulah fahaman kita akan disempitkan kpd amalan yg berbentuk 'spiritual' semata2 krn asal usul perkataan 'agama' itu pun bkn bererti cara hidup apalagi jika dikaitkan dgn Islam ia berasal dr perkataan Sanskrit..disini hamba tidak mahu mengulasnya lebih lanjut..tuan2 boleh membuat penelitian dan kajian itu lebih baik bg hamba...kata2 spt ibadah @ ibadat sebenarnya berasal dr akar kata 'abda'yg membawa maksud hamba..jd abda,abdi,abdu.. Semuanya membawa maksud yg sama iaitu hamba.Jd kata perkataan ibadah membawa maksud penghambaan..jd konsep dlm ad-Dean atau cara hidup..ibadah itu membawa maksud penghambaan..jd bgmn caranya penghambaan yg perlu dilaksanakan oleh seseorang Muslim dan mukmin dalam cara hidupnya?disini menjadi kekeliruan dimana Islam jika dipandang dr sudut 'agama' dan ibadah membawa maksud menyembah dgn kaedah 'ritual' menjadikan Islam itu agama ritual..krn selama mana manusia itu diciptakan,sejak berkurun lamanya telah beranggapan bahawa 'PERLUNYA' sesuatu bentuk penyembahan atau ritual keatas tuhan atau 'Illah' dr situlah bermulanya kesesatan umat manusia..yg masing-masing telah menciptakan ritual agama.Didlm Al-Quran byk sekali diterangkan tentang shalat.. tetapi tidak suatu ayat pun menerangkan apakah shalat itu suatu kaedah penyembahan atau ritual..hamba..begitu juga dgn perkataan sujud,sajid,sujad,ruku',raka'i,shalat,shalla,shallu,shalawat,masjid,masjidil haram, dan lain2 lagi perkataan..hamba menyeru kpd umat Islam yg ada agar kembali kpd Ajaran Islam yg berteras kpd Al-Quran sebagai sumber Hukum yg utama.. InsyaAllah..ada masa nnti akan hamba terangkan faham hamba tentang shalat..

  ReplyDelete