Monday, October 26, 2009

Batu Tetap Batu


"Jika kamu merasa ragu-ragu tentang apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami - maka datangkan lah satu surah seumpamanya - dan panggillah saksi-saksi kamu selain dari Allah sekiranya kamu orang yang benar. Tetapi... seandainya kamu gagal - dan sudah pasti kamu akan gagal - maka awasilah!..... api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan "BATU-BATU" yang disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya." (Quran Sura Al Baqarah Ayat 23-24)


Mengapa Allah menyebut "manusia" dan "BATU-BATU" sebagai bahan bakar api Neraka?


Apa kaitan diantara keduanya?Bukankah "kaabah" itu dibina oleh tanggan manusia dari "Batu"?


Kebanyakan manusia telah diperdaya oleh ulamak-ulamak mengatakan Nabi Ibrahim telah mendirikan satu bangunan menyerupai rumah sebagai kiblat dan tempat tumpuan pengikut-pengikutnya menyembah Allah. Mengikut Al Quran Nabi Ibrahim amat benci kepada patung-patung yang dibina oleh tanggan-tanggan kaumnya:-


"Maka dia (Ibrahim) musnah kesemua (patung-patung mereka) kecuali yang paling besar sekali diantara mereka supaya mereka dapat merujuk kepadanya." (Quran 21:58)


Bagaimana akal orang yang waras boleh percaya Nabi Ibrahim memecah "Patung-Patung" yang dibuat oleh kaumnya sebagai alat tumpuan penyembahan kemudian mangantikannya dengan membina sebuah rumah "Batu" supaya umat Islam tumpu kepadanya sebagai satu simbol kebesaran Allah?


Apa bezanya patung-patung "Batu" yang dimusnahkan oleh Nabi Ibrahim dengan rumah "Batu" di Mekah? Apakah mungkin Nabi Ibrahim musnah patung-patung yang dibina oleh kaumnya lalu digantinya dengan bentuk lain?


Kejadian manusia mengabdikan diri kepada "Batu" belaku dari awal zaman sejak Nabi Noh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakob, Musa, Isa dan Muhammad hinggalah ke hari ini. Batu-batu ini samada diukir atau dibina dijadikan bermacam-macam bentuk rupa sebagai alat perantaran apabila pengikut-pengikut mereka ingin menyembah Tuhan mereka. Mereka tidak berupaya mempercayai Allah yang "ghaib" sepertimana mereka diperingatkan.


"Itulah Kitab yang tiada keraguan - didalamnya petunjuk bagi mereka yang berperihatin - iaitu mereka yang percaya yang "Ghaib" - dan mereka berkomited - dan sebahagian dari apa yang Kami rezekikan kepada mereka - mereka menafkahkannya."
(Quran 2:2-3).


Sikap tidak mengambil berat menjadikan manusia tidak berkomited kepada apa yang mereka lakukan atas diri mereka sendiri. Kebanyakan mansuai mengaku diri mereka sebagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat - tetapi kesemua ini hanyalah "lip service" sahaja. Mereka mengaku Kitab Al Quran yang diturunkan oleh Allah adalah wahyuNya sebagai petunjuk kepada cara hidup mereka untuk mencapai ketenteraman diri - malangnya amat sedikit diantara mereka benar-benar tahu apa yang terkandung didalam Al Quran sehingga mereka tidak tahu tujuan mereka dicipta oleh Allah:


"Dan ingatkan mereka... sesungguhnya peringatan itu akan memberi manfaat kepada orang yang benar-benar percaya - dan "Tidaklah Aku mencipta kesemua Jin dan Manusia kecuali mereka mengabdikan diri mereka kepada Aku semata-mata."
(Quran 51:56)

No comments:

Post a Comment